Հայ ազգի աշխարհայացքի,արժեհամակարգի ​ ձևվորումը ընթացել է երկու մեծ փուլով՝ հեթանոսական ժամանակաշրջանը և քրիստոնեական ժամանակաշրջանը։Առաջարկում եմ վերհանել պատմական տվյալները և ուսումնասիրել ​ առանձնահատկությունը,դրական և բացասական կողմերը։Ուսումնասիրել ,ինչպիսի՞ն էր հեթանոս հայը,հայու գենը և ի՞նչ փոխվեց քրիստոնեության ընդունումից հետո։

Ինչպիսի՞ն կլիներ հայ ազգի ճակատագիրը ,եթե 301թ. Տրդատ III արքան չընդուներ քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն...