Ժամանակակից ուսուցիչները կարող են կիրառել դասավանդման այնպիսի այլընտրանքային մեթոդներ, որոնց արդյունավետության մեջ համոզվել են գործնականում: Սեփական փորձից ներկայացնում եմ այլընտրանքային դասերի օրինակներ: