Կեսարը կուզեր լինել առաջինը գյուղում, և ոչ երկրորդը քաղաքում: Հեթանոսական փառասիրություն: Ես կը ցանկանայի լինել վերջինը Հայաստանում, միայն թե ազատ ու անկարոտ լինեին նրա բոլոր զավակները: Նման հայրենիքում բավարարված կլինեին բոլոր փառասիրությունները և' ապահովված բոլորի երջանկությունը: