Մեջբերում Արևիկ Աբովյան-ի խոսքերից Նայել գրառումը
Արտակարգ իրավիճակներ

Կան այնպիսի բնական երևույթներ ,որոնք տեղի են ունենում անկախ մարդու ցանկությունից:Երբ մարդը հայտնվում է այդ երևույթների ազդեցության վայրում,կամ ազդում է դրանց վրա,ապա հաճախ տեղի է ունենում երևույթների զարգացում,որը կարող է վեր ածվել աղետների:Յուրաքանչյուր մարդ պետք է հաշվի նստի բնության և իր վարած գործունեության հետ` տարատեսակ աղետներից հնարավորինս խուսափելու համար:
Սեյսմիկ ակտիվ շրջանում ապրող մարդ պետք է գիտակցաբար և պարբերաբար պլանավորի իր գործողությունները հնարավոր երկրաշարժի դեպքում:
Մենք նշանակալիորեն ավելի մեծ հնարավորություն կունենանք փրկվելու ,եթե նախորոք որոշենք մեր գործողությունները տարբեր պայմաններում ու իրավիճակներում`կեսօրին ,գիշերը ,տանը,աշխատանքի վայրում,տրանսպորտում,դ պ ր ո ց ո ւ մ...
Մթնոլորտում առաջացող ֆիզիկական այն փոփոխությունները ,որոնք որպես երևույթ հաճախ աղետալւ հետևանքներ են ունենուն,համարվում են աղետաբեր մթնոլորտային տեղումներ:Դրանց թվին են պատկանում `փոթորիկը,մրրիկը,ամպրոպը,կայծակը,երաշտը,ձնաբուքը և այլն:
Ամպրոպը մթնոլորտային երևույթ է,որը կապված է հզոր անձրևաբեր ամպերի հետ:Ամպրոպը հզոր պարպում է ,որն առաջանում է մթնոլորտում էլէկտրականացած դրական և բացասական լիցքերի բախումից:Այն կարող է ուղեկցվել շանթահարումներով,կարկտով և հորդառատ անձրևներով:Բարձր էլէկտրականությամբ օժտվածէլէկտրական հարվածը ,որն առաջանում է գետնի մակերևույթի և ամպերի միջև առաջացողէլէկտրական ներուժի տարբերության հետևանքով,կոչվում է շանթահարում:
ԻՆՉ ԱՆԵԼ ԱՄՊՐՈՊԻ ԺԱՄԱՆԱԿ
1.դուրս չգալ և երեխաներին դուրս չթողնել դպրոցից
2.մնալ երեխաների կողքին,քանի որ նրանք կարող է և վախենան
3.չօգտվել հեռախոսից,անջատել էլէկտրական սարքավորումները
4.էլէկտրականությունը և գազն անջատել էլէկտրական սարքավորումները
5.մեքենայի մեջ եք.մնալ այնտեղ
6.մետաղյա կառույցների տակ չթաքնվել
7.չկանգնել մենակյաց ծառերի,մանավանդ կաղնու տակ
8.խուսափել բարձր տեղերում կանգնելուց