Աթանասյանի ,,Երկրաչափություն-9,,դասագրքում այդ թեորեմը ձևակերպվում է այսպես.,,Եթե հարթությունն անցնում է տրված ուղղով և հատում է մի ուրիշ հարթություն,որին զուգահեռ է այդ ուղիղը,ապա հարթությունների հատման գիծը զուգահեռ է տրված ուղղինՙՙ։Շարիգինի ,,Երկրաչափություն-10,,դասագրքում այն ձևակերպվում է այսպես.,,Դիցուք,a-ն և b-ն երկու զուգահեռ ուղիղներ են։Դիտարկենք համապատասխանաբար a-ով և b-ով անցնող և նրանց պարունակող հարթության հետ չհամընկնող երկու հատվող ալֆա և բետտա հարթություններ։Այդ դեպքում ալֆա և բետտա հարթությունների հատման գիծը կլինի զուգահեռ a և b ուղիղներին։
Հարգելիներս,ձեզ եմ ներկայացնում իմ ձևակերպումը.,,Եթե երկու հատվող հարթություններից մեկում գտնվող ուղիղը զուգահեռ է մյուս հարթությանը,ապա այն զուգահեռ է նաև հարթությունների հատման գծին,,։