Չի կարելի վախեցնել երեխային,այս դեպքում երեխան ձեր ասածը կանի ոչ թե հարգելով
ու ընդունելով,այլ վախից: