Հարգելի Թեհմինե,ինձ թվում է որ դա վերաբերվում է բոլոր առարկաներին:Ուսուցման կազմակերպական ձև ասելով հասկանում են ուսուցչի և սովորողի հաղորդակցության կարուցվածքը կամ նրանց այնպիսի փոխազդեցությունը,որը նախապես համապատասխանում է որոշակի կարգ ու ռեժիմի: