ՀԱՅՔ համալսարանը հայտարարում է 2016-2017 ուս․ տարվա ընդունելություն

1. ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ 2. ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ 3. ԲԵՄԱՐՎԵՍՏ
4. ԿԻՆՈԱՐՎԵՍՏ 5. ՄԱՐՏԱՐՎԵՍՏ 6․ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐՎԵՍՏ
7. ԱՇԽԱՐՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 8. ԻՐԱՎԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
9. ԱՌՈՂՋԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

_____________________________________________
1. Ընդունելության հարցազրույցը անցած այն դիմորդները, որոնց ավարտական փաստաթղթում որակական առաջադիմությունը կկազմի 70%-ից բարձր, կընդունվեն 50% զեղչով:
2. Գործատուների կողմից միջնորդված դիմորդները կնդունվեն 25 %զեղչով:
3. Ուսման վարձի 25% զեղչ սահմանված է նաև
ա/ 25-ից բարձր տարիք ունեցող դիմորդների բ/ հեռավոր բնակավայրերից /մայրաքաղաքից 100 և ավելի կմ/ դիմորդների համար:
4. Նույն ընտանիքի 2-րդ ներկայացուցիչը /հայր, մայր, քույր, եղբայր/ կսովորի 50% զեղչով:

Այսպիսի արտոնություններ ընձեռվում է միայն ՀԱՅՔ համալսարանում:

Հասցեն` Մոսկովյան 3
Հեռ.՝ 010 58-19-18, 099 58-19-18, 093 94-93-83