Հարգելի Լուսինե իսկապես շատ անհրաժեշտ են մաթեմատիկական թելադրությունները, եթե դրանցում ներառվեն մաթեմատիկական հասկացությունները, որոնք արդեն իսկ ծանոթ են աշակերտներին՝ դրանց հստակ ձևակերպումները: Հասկացության ճշգրիտ սահմանումը կհանգեցնի նաև նյութի հստակ յուրացմանը: