Գաղտնաբառը չպետք է պարունակի միայն տառեր , ցանկալի են նաև թվեր , այնպիսիք որնոք դուք չեք օգտագործել այլ տեղերում որպես գաղտնաբառ.