Կատարել գրառում

Կատարել գրառում հետևյալ թեմայում: ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

Ձեր հաղորդագրությունը

Գրեք 5 թվանշանը տառերով (լրիվ փոքրատառերով):

 

Դուք կարող եք ընտրել ձեր գրառումը բնութագրող պատկերակ

Հավելյալ դրույթներ

 • Ձևափոխում է www.example.com-ը [URL]http://www.example.com[/URL]-ի:

Նայել թեման (նորերը սկզբում)

 • 02.02.2019, 23:33
  Ալոյան Գոհար
  Ինֆորմատիկան այսօր անքակտելիորեն կապված է բոլոր առարկաների հետ:
  Համակարգչային կաբինետում կազմակերպած ցանկացած դասի համար օգտագործցվում է համակարգիչ, կամ համացանց` գործ ունենեք ինֆորմացիայի աղբյուրի հետ, ստանում են այն, փոխանցում , մշակում , պահպանում, կամ արտաքին կրիչի վրա, համ մարդու հիշողությունում: Ստացվեց ինտեգրված դաս կախված ընտրված առարկաներից, մեթոդից, թեմայից …
 • 02.02.2019, 23:14
  Ալոյան Գոհար
  Հարգելի՛ Լուսինե և հարգելի՛ գործընկերներ, ժամանակակից կրթական ոլորտում տեխնոլոգիաները կիրառվում են ուսումնական նյութը շարժման եւ զարգացման մեջ ցուցադրելու, այն պարզաբանելու համար: Այսօր համակարգչի միջոցով կարելի է ներկայացնել ձայնային եւ տեսագրված հատվածներ, ուսումնական գործընթացը դարձնել տեսանելի, կատարել ավելի արդյունավետ աշխատանք, հետազոտություններ:

  Նոր տեխնոլոգիաները նպաստում են կրթության որակի բարձրացմանը, համագործակցային ուսուցմանը:
 • 31.01.2019, 16:19
  Լուսինե Քառյան
  Հարգելի գործընկերներ,<< ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ>> թեման մշակելիս ես օգտվել եմ նաև հետևյալ աղբյուրներից.
  1. <<Կառուցողական կրթության հիմունքները և մեթոդները>>. <<Տիգրան Մեծ>>,Երևան 2005
  Հեղինակներ՝
  Անահիտ Արնաուդյան
  Իզաբելլա Օհանովա
  Գայանե Հովհաննիսյան
  Անահիտ Զոհրաբյան
  Քրիստինե Գրիգորյան
  Մելանյա Դավթյան
  http://haygirk.nla.am/cgi-bin/koha/o...ionumber=45910
  2. <<Կրթության արդի հիմնախնդիրներ,դեպքերի ուսումնասիրություններ,հեռանկարներ>>,<<Լուսաբաց >>հրատարակչություն,Երևան 2005
 • 30.01.2019, 22:09
  Լուսինե Քառյան
  Պաշարների շտեմարանում տեղադրել եմ իմ կազմակերպած <<Հեքիաթային մաթեմատիկա >> միջոցառումից հատվածներ:

  https://lib.armedu.am/resource/26632

  Կցորդ 9191 Կցորդ 9192 Կցորդ 9193 Կցորդ 9194 Կցորդ 9195
 • 16.01.2019, 22:34
  Լուսինե Քառյան
  Մեջբերում Ալոյան Գոհար-ի խոսքերից Նայել գրառումը
  Համագործակցային ուսուցման ապահովումը ուսուցման գործընթացում նպաստում է, որ ուսումնասիրվող նյութը դառնա ավելի պարզ, մատչելի, տեսանելի ու հասկանալի: Յ.Ա.Կոմենսկին նշում է, որ ուսումնական առարկաների փոխկապակցված ուսուցումը երեխաներին սովորեցնում է բացահայտել ուսումնասիրվող առարկաների և երևույթների միջև եղած կապերը: «Ամեն ինչ ամրապնդել բանականության հիմունքներով նշանակում է ամեն ինչ սովորել՝ մատնացույց անելով պատճառները, այսինքն՝ ոչ միայն ցույց տալ, թե ինչպես է այս կամ այն բանը տեղի ունենում, այլ նաև ցույց տալ, թե ինչու դա այլ կերպ լինել չի կարող: Չէ՞ որ իմանալ որևէ բան, նշանակում է իրը ճանաչել իր փոխկապակցվածության մեջ»:
  Հարգելի Գոհար,համամիտ եմ Ձեզ հետ:
 • 14.01.2019, 01:11
  Հռիփսիմե Հարությունյան
  Հարգելի Գոհար, լիովին համամիտ եմ ձեզ հետ, անգամ միջառարկայական կապերն են նպաստում աշակերտի բազմակողմանի զարգացմանը, ուսման որակի բարձրացմանը...
 • 14.01.2019, 00:45
  Ալոյան Գոհար
  Մեջբերում Լիլիթ Չատինյան-ի խոսքերից Նայել գրառումը
  Մաթեմատիկայի դասերին շատ արդյունավետ է խմբային աշխատանքը: Նախ խմբի անդամներից յուրաքանչյուրը ավելի լավ է հասկանում փոքր խմբում իր առավելւթյուններն ու թերությունները, գիտակցում է , որ իր գիտելիքը, դրա գործնականում կիրառելիության իր հնարավորությունները, խմբի անդամների հետ համագործակցելու ունակությունները կարող են օգնել կամ վնասել խմբին: Արդյունքում երեխաների մոտ ձևավորվում է պատասխանատվության զգացում , աշխուժանում է դասը, աշակերտներն սկսում են ավելի հաճույքով կատարել առաջադրանքները:
  Համագործակցային ուսուցման ապահովումը ուսուցման գործընթացում նպաստում է, որ ուսումնասիրվող նյութը դառնա ավելի պարզ, մատչելի, տեսանելի ու հասկանալի: Յ.Ա.Կոմենսկին նշում է, որ ուսումնական առարկաների փոխկապակցված ուսուցումը երեխաներին սովորեցնում է բացահայտել ուսումնասիրվող առարկաների և երևույթների միջև եղած կապերը: «Ամեն ինչ ամրապնդել բանականության հիմունքներով նշանակում է ամեն ինչ սովորել՝ մատնացույց անելով պատճառները, այսինքն՝ ոչ միայն ցույց տալ, թե ինչպես է այս կամ այն բանը տեղի ունենում, այլ նաև ցույց տալ, թե ինչու դա այլ կերպ լինել չի կարող: Չէ՞ որ իմանալ որևէ բան, նշանակում է իրը ճանաչել իր փոխկապակցվածության մեջ»:
 • 07.12.2018, 01:38
  Լուսինե Քառյան
  Բ Ա Ց Դ Ա Ս Ի Պ Լ Ա Ն
  Համագործակցային դաս` ՏՀՏ-ի կիրառմամբ


  Ուսուցիչ՝ Լուսինե Քառյան
  Ամսաթիվը՝
  Առարկան՝երկրաչափություն
  Դասարանը՝9-րդ
  Դասի թեման՝ Եռանկյան կիսորդի հատկությունը
  Դասի բնույթը՝ նոր նյութի հաղորդման դաս

  Դասի նպատակը՝
  1ընդլայնել և խորացնել սովորողների՝ արդեն ունեցած գիտելիքները համեմատական հատվածների և եռանկյան մակերեսի հաշվման մասին,
  2արտածել եռանկյանկիսորդի հատկության բանաձևը,
  3կրկնել հավասար բարձրություն ունեցող եռանկյունների մակերեսների հարաբերության և մեկական հավասար անկյուն ունեցող եռանկյունների մակերեսների հարաբերության մասին թեորեմները,
  4զարգացնել վերլուծություններ և ընդհանրացումներ կատարելու կարողություններ և գծապատկերման հմտություններ,
  5 ձևավորել խնդիրներ լուծելիս եռանկյան կիսորդի հատկությունը կիրառելու կարողություններ,
  6ցույց տալ ՏՀՏ-ների կիրառման և խմբային աշխատանքի առավելությունները,
  7դաստիարակել համագործակցելու կուլտուրա և ստեղծել փոխօգնության առողջ մթնոլորտ,
  8 մեծացնել հետաքրքրությունն առարկայի նկատմամբ:

  Սովորողի ուսումնական ակնկալիքները՝
  Գիտենալ եռանկյան կիսորդի հատկության մասին թեորեմը և դրա ապացույցը:
  Կարողանալ արտածել եռանկյան կիսորդի հատկության բանաձևը և այնկիրառել խնդիրներ լուծելիս:

  Դասի կահավորումը՝
  1 համակարգիչ, պրոյեկտոր և մեծ էկրան,
  2 A3 ձևաչափիպաստառներ, որոնք պետք է բաժանվեն խմբերին՝ խմբային աշխատանքի համար, և այլ պարագաներ:
  Դասի ընթացքը.
  1. Բանավոր հարցում
  2. Նոր նյութի հաղորդում
  3. Խնդիրների լուծում
  4. Դասի ամփոփում և գնահատում
  5. Տնային աշխատանքի հանձնարարում

  Դ Ա Ս Ի Ը Ն Թ Ա Ց Ք Ի Ն Կ Ա Ր Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ը
  Դասարանի աշակերտները նախորդ դասի ժամանակ նախապես բաժանվել են աշխատանքային խմբերի՝ յուրաքանչյուրում 5-6 հոգի: Դասարանի համեմատաբար ավելի գիտակ աշակերտները նշանակվել են խմբերի ավագներ: Նրանցից յուրաքանչյուրը հերթով դասարանի մնացած աշակերտներից ընտրել է իր խմբի երկրորդ անդամին: Այնուհետև, նույն սկզբունքով՝ հերթով, ընտրվել են խմբերի մնացած անդամները: Այս եղանակով ձևավորված խմբերը լինում են համասեռ, այսինքն՝ յուրաքանչյուր խմբում լինում են լավ սովորող և պատրաստված աշակերտներ, որոնք կարող են կազմակերպել, համակարգել այդ խմբի աշխատանքը և օգնել մյուսներին:


  1.ԲԱՆԱՎՈՐ ՀԱՐՑՈՒՄ
  (2-6-րդ սլայդներ)
  Էկրանին հերթով բացվում են հարցեր, որոնք աշակերտներին հնարավորություն են տալիս կրկնել և ընդհանրացնել արդեն ունեցած այն գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ են նոր նյութն ընկալելու և յուրացնելու համար:
  Հարցերը հետևյալն են՝
  1. Ի՞նչն է կոչվում եռանկյան կիսորդ:
  2. Ո՞ր դեպքերում են ասում, որ AB և CD հատվածները համեմատական են A1B1 և C1D1 հատվածներին:
  3. Ձևակերպեք եռանկյան մակերեսի հաշվման մասին թեորեմը:
  4. Ձևակերպեք հավասար բարձրություն ունեցող եռանկյունների մակերեսների հարաբերության մասին թեորեմը:


  2. ՆՈՐ ՆՅՈՒԹԻ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ
  (7-10-րդ սլայդներ)

  Նոր նյութի հաղորդումը ուղեկցվում է սլայդների ցուցադրումով:
  7-րդ սլայդում ներկայացվում է եռանկյան կիսորդի հատկության մասին
  թեորեմի ձևակերպումը:
  8-10-րդ սլայդներում ցուցադրվում է վերը նշված թեորեմի ապացույցը:


  3. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ
  (11-21-րդ սլայդներ)

  Էկրանին հերթով ցուցադրվում են խնդիրները, խմբերին բաժանում եմ աշխատանքային պաստառները: Լուծման համար խմբերին ժամանակ է տրվում:Այն խումբը, որն առաջինն է ավարտում աշխատանքը, ներկայացնում է իր լուծումը, որը համեմատվում է էկրանին ցուցադրվող լուծման հետ: Սխալների դեպքում դրանք քննարկվում են և ուղղվում:
  Խնդիրները հետևյալն են:
  Խնդիր 1.(12-րդ սլայդ)

  Կցորդ 9012

  Նշված սլայդում ցուցադրվում է նաև լուծումը:
  Խնդիր 2.(13-15-րդ սլայդներ)

  Կցորդ 9013

  Լուծումը ևս ցուցադրվում է այդ սլայդներում:

  Խնդիր 3.(16-18-րդ սլայդներ)
  Կցորդ 9014

  Այս խնդրի ուծումըցուցադրվում էնշված սլայդներում:

  Խնդիր 4.(19-21-րդ սլայդներ)

  Կցորդ 9015

  Նշված սլայդներում ցուցադրվում է նաև լուծումը:  4. ԴԱՍԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
  Ամփոփել դասը և անցնել գնահատմանը:
  Մինչ այդ լսել աշակերտների կարծիքն այն մասին, թեխմբային աշխատանքի ժամանակ նրանցից ով ավելի արագ կողմնորոշվեց առաջադրանքները կատարելիս և խնդիրները լուծելիս, եղավ ավելի նախաձեռնող, նպաստեց խմբի արդյունավետ գործունեությանը, ստեղծեց համագործակցային մթնոլորտ և օգնեց ընկերներին:
  Հաշվի առնելով սեփական դիտարկումներն ու աշակերտների կարծիքը՝ մատյանում գնահատել 5-6 աշակերտի՝ հիմնավորելով յուրաքանչյուր գնահատականը:

  5. ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒՄ
  (22-րդ սլայդ)
  Սովորել «Եռանկյանկիսորդի հատկությունը» դասը (§4. կետ30),
  լուծել № 217 բ, 218, 222 գ խնդիրները:

  Գրականություն
  1. Լ. Ս. Աթանասյան, Վ. Ֆ. Բուտուզով և ուրիշներ «Երկրաչափություն 9»,«Զանգակ» 2013, Երևան:
  2. Ս. Է. Հակոբյան «Երկրաչափություն 7-9: Ուսուցչի ձեռնարկ», «Զանգակ-97», Երևան 2011:
  3. Մաթեմատիկա: Հանրակրթական հիմնական դպրոցի առարկայական չափորոշիչ և ծրագիր, Երևան 2006:
  4. Գ. Սիմոնյան, «Եռանկյան կիսորդի հատկությունը»՝ https://lib.armedu.am/resource/21958:
 • 06.12.2018, 17:27
  Լուսինե Քառյան
  Հարգելի գործընկերներ,երբեմն մեր դպրոցի տարբեր առարկաների ուսուցիչներով այցելում ենք մարզի գյուղական դպրոցներ,անց ենք կացնում այսպես կոչված արտագնա դասեր և մեր փորձով կիսվում ենք այդ դպրոցների ուսուցիչների հետ,նախնական պայմանավորվածությամբ մենք ենք պարապում այդ օրվա դասերը:Այս համագոծակցությունը տալիս է իր արդյունավետությունը:Եթե հեռավար դասերի ընթացքում կապը անընդհատ ընդհատվում է,ապա այս արտագնա դասերի ժամանակ ամնիջական կապով ներկայացնում ենք մեր փորձը:Ներկայացնեմ մի քանի դասի պլաններ:

  ԱՐՏԱԳՆԱ ԴԱՍ
  Դասի պլան
  Համագործակցային դաս` համակարգչային տեխնիկայի կիրառմամբ

  Ուսուցիչ՝ Լուսինե Քառյան
  Ամսաթիվը՝
  Առարկան՝ հանրահաշիվ
  Դասարանը՝8-րդ
  Դասի թեման՝ Գծային հավասարումների համակարգեր (ԳԼՈՒԽ 1)
  Դասի տիպը՝ անցած նյութի կրկնության, ընդհանրացման և ամփոփման դաս
  Դասի նպատակը՝
  • կրկնել և խորացնել երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարումների, երկու անհայտով գծային հավասարումների, այդ հավասարումների համակարգերի, դրանց համարժեքության և լուծման տարբեր եղանակների մասին ձեռք բերած գիտելիքները,


  • ամրապնդելսովորողների՝ երկու անհայտով գծային հավասարումներ և գծային հավասարումներիհամակարգերլուծելիստեսականգիտելիքներըկիրառելուկարողությունները ,  • զարգացնելվերլուծություններ և ընդհանրացումներկատարելու, գծայինհավասարումներիհամակարգերիմիջոցովտեքստայինխնդիրներըլուծելուհմտությունն եր,


  • ցույցտալ ՏՀՏ-ներիկիրառման և խմբայինաշխատանքիառավելությունները,  • դաստիարակելհամագործակցելուկուլտուրա, ստեղծելփոխօգնությանառողջմթնոլորտ,


  • մեծացնելհետաքրքրություննառարկայինկատմամբ:  Սովորողի ուսումնական ակնկալիքները՝
  Գիտենալ՝ինչ են երկու անհայտով առաջին աստիճանի և երկու անհայտով գծային հավասարումները, այդ հավասարումների համակարգերը, դրանց լուծումները, համարժեքությունը, լուծման տարբեր եղանակները:
  Կարողանալ լուծել երկու անհայտով առաջին աստիճանի և երկու անհայտով գծային հավասարումները, այդ հավասարումների համակարգերը տարբեր եղանակներով, ինչպես նաև դրանք կիրառել տեքստային խնդիրներ լուծելիս:

  Դասի կահավորումը՝
  1 համակարգիչ, պրոյեկտոր և մեծէկրան,
  2 A3 ձևաչափիթղթեր , որոնքպետք է բաժանվենխմբերին՝ որպեսաշխատանքայինպաստառներ և այլնյութեր,
  3 գունավորմարկերներ և այլանհրաժեշտպիտույքներ:
  Դասի ընթացքը.
  1. Տեսական նյութի կրկնություն, ընդհանրացում և ամփոփում
  2. Առաջադրանքների կատարում
  3. Դասիամփոփում և գնահատում
  4. Տնային աշխատանքի հանձնարարում

  Դասի ընթացքի նկարագրությունը
  Դասարանի աշակերտները նախորդ դասի ժամանակ նախապես բաժանվելեն 4 աշխատանքային խմբերի: Ընտրվել են դասարանի համեմատաբար ավելի գիտակ երեք աշակերտները, որոնք նշանակվել են խմբերիավագներ: Նրանցից յուրաքանչյուրը հերթով դասարանի մնացած աշակերտներից ընտրել է իր խմբի երկրորդ անդամին: Այնուհետև, նույն սկզբունքով՝ հերթով, ընտրվել են խմբերի երրորդ, չորրորդ և հինգերորդ անդամները:
  Այս եղանակով ձևավորված խմբերը լինում են համասեռ, այսինքն՝ յուրաքանչյուր խմբում լինում են լավ սովորող և պատրաստված աշակերտներ, որոնք կարող են կազմակերպել և համակարգել այդ խմբի աշխատանքը:
  1.ՏԵՍԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԻ ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ԱՄՓՈՓՈՒՄ
  (2-րդ և 18-րդսլայդներ)
  Տեսական նյութի կրկնությունն իրականացվում է հարցերի և առաջադրանքների միջոցով: 3-րդ սլայդը պարունակում է 1-ից մինչև 15թվերը, որոնք ցույց են տալիս ամփոփիչ հարցերի համարները:Խմբերը հերթով պատահականորեն ընտրում են թիվը և պատասխանում այդ համարի տակ բացվող հարցին:

  ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
  1 Ո՞ր հավասարումն են անվանում երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարում:
  2 Ի՞նչն են անվանում երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարման լուծում, եթե անհայտների գործակիցներից գոնե մեկը հավասար չէ զրոյի:
  3 Ո՞րն է երկու անհայտով առաջին աստիճանի երկու հավասարումների համակարգի ընդհանուր տեսքը:Ի՞նչն են անվանում այդ համակարգի լուծում:
  4 Ինչպիսի՞ երկու հավասարումներն են անվանում համարժեք:
  5 Ո՞ր հավասարումն են անվանում երկու անհայտով գծային հավասարում:
  Շարունակե՛ք.
  1 Եթե երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարումների համակարգում անհայտների գործակիցները բավարարում են a1:a2=b1:b2=չէ c1:c2
  պայմանին, ապա . . . :
  2 Եթե հավասարման աջ և ձախ մասերը բազմապատկենք զրոյից տարբեր միևնույն թվով (կամ բաժանենք զրոյից տարբեր միևնույն թվի վրա), ապա . . . :
  Ճշմարի՞տ է արդյոք պնդումը.
  3 Եթե երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարումների համակարգում անհայտների գործակիցները բավարարում են
  պայմանին, ապա համակարգն ունի անթիվ բազմությամբ լուծումներ:
  4 Եթե երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարումների համակարգում անհայտների գործակիցները բավարարում են
  պայմանին, ապա համակարգը լուծում չունի:
  5 Եթե հավասարման որևէ անդամ հակադիր նշանով տեղափոխենք նրա մի մասից մյուսը, ապա կստանանք սկզբնական հավասարմանը համարժեք հավասարում:

  Այլ առաջադրանքներ.
  1 Ստորև բերված թվազույգերից ո՞րոնքեն x - 2y + 4 = 0 հավասարման լուծումներ. (0; -2), (-4; 0), (2; 3), (0; 2):
  2 Նշվածներից ո՞րը կստացվի, եթե5 x - 2y = 6 հավասարումից y-ը արտահայտվի x-ով.y = 3 - 2,5x, y = 2,5x – 3,y = - 5x + 6,y = 5x – 6:
  Ճշմարի՞տ է արդյոք պնդումը.
  1 Եթե երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարումների համակարգում անհայտների գործակիցները բավարարում են a1:a2=b1:b2= c1:c2 պայմանին, ապա համակարգն ունի անթիվ բազմությամբ լուծումներ:
  2 Եթե երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարումների համակարգում անհայտների գործակիցները բավարարում են a1:a2= չէ b1:b2
  պայմանին, ապա համակարգը լուծում չունի:
  3 Եթե հավասարման որևէ անդամ հակադիր նշանով տեղափոխենք նրա մի մասից մյուսը, ապա կստանանք սկզբնական հավասարմանը համարժեք հավասարում:
  Այլ առաջադրանքներ.
  1 Ստորև բերված թվազույգերից ո՞րոնք են x - 2y + 4 = 0 հավասարման լուծումներ. (0; -2), (-4; 0), (2; 3), (0; 2):
  2 Նշվածներից ո՞րը կստացվի, եթե 5 x - 2y = 6 հավասարումից y-ը արտահայտվի x-ով.y = 3 - 2,5x, y = 2,5x – 3,y = - 5x + 6,y = 5x – 6:

  Կցորդ 9007

  2. ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ
  (19-31-րդ սլայդներ)

  Էկրանին հերթով ցուցադրվում են առաջադրանքները: Լուծման համար խմբերին ժամանակ է տրվում: Այն խումբը, որն առաջինն է ավարտում աշխատանքը, ներկայացնում է իր լուծումը, որը համեմատվում է էկրանին ցուցադրվող լուծման հետ: Եթե լինում են սխալներ, վերջիններս քննարկվում և ուղղվում են:
  Առաջադրանքները հետևյալն են.
  Առաջադրանք 1.(20-22-րդ սլայդներ)

  Կցորդ 9008

  21-րդ և 22-րդ սլայդներում ցուցադրվում են նաև առաջադրանքների լուծումները:

  Առաջադրանք 2.(23-25-րդ սլայդներ)

  Կցորդ 9009

  Լուծումը ցուցադրվում է 24-րդ և 25-րդ սլայդներում:

  Առաջադրանք 3.(26-28-րդ սլայդ)

  Կցորդ 9010

  27-րդ և 28-րդ սլայդներում ցուցադրվում են խնդրների լուծումները:

  Առաջադրանք 4.(29-31-րդ սլայդներ)

  Կցորդ 9011

  30-րդ և 31-րդ սլայդներում ցուցադրվում են խնդրների լուծումները:

  3. ԴԱՍԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
  Ամփոփել դասը և անցնել գնահատմանը:
  Մինչ այդ լսել աշակերտների կարծիքն այն մասին, թե խմբային աշխատանքի ժամանակ նրանցից ով ավելի արագ կողմնորոշվեց առաջադրանքները կատարելիս և խնդիրները լուծելիս, եղավ ավելի նախաձեռնող, նպաստեց խմբի արդյունավետ գործունեությանը, ստեղծեց համագործակցային մթնոլորտև օգնեց ընկերներին:
  Հաշվի առնելով սեփական դիտարկումներն ու աշակերտների կարծիքը՝ մատյանում գնահատել 5-6 աշակերտի՝ հիմնավորելով յուրաքանչյուր գնահատականը:

  4. ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒՄ
  (32-րդ սլայդ)
  Կրկնել գլուխ 1-ի տեսական նյութը,
  կատարել № 719 ա, գ, ե, 721 ա, գ առաջադրանքները:

  Գրականություն
  1. Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ. Կ. Պոտապով,Ն. Ն. Ռեշետնիկով, Ա. Վ. Շեվկին«Հանրահաշիվ 8», «Անտարես» հրատարակչություն, Երևան 2017:
  2. Ռ. Ավետիսյան «Հանրահաշիվ 7-9» ուսուցչի ձեռնարկ, «Անտարես» հրատարակչություն, Երևան 2011:
  3. Մաթեմատիկա: Հանրակրթական հիմնական դպրոցի առարկայական չափորոշիչ և ծրագիր, «Անտարես» հրատարակչություն, Երևան, 2006:
 • 06.12.2018, 17:11
  Լուսինե Քառյան
  Սակայն ժամանակակից հաշվողական տեխնիկայի ու տեխնոլոգիաների հետ կապված ֆիզիկամաթեմատիկական մեթոդների կիրառությունների նոր հնարավորությունների ի հայտ գալու հետ ավելի են կարևորվում և իմաստավորվում դասական հիմնարար մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի խնդիրները, մեթոդները, հետազոտությունները, մասնավորապես որակական բնույթի գիտական հետազոտությունները: Ընդ որում, անխուսափելիորեն մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի կիրառությունների բնագավառների ընդարձակման հետ միաժամանակ զարգանում են ոչ միայն մաթեմատիկան և ֆիզիկան, այլև մյուս հիմնարար գիտությունները:
  Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, նրանց կիրառական գիտությունների` քոմփյութերային գիտության, բնագիտության, բժշկագիտության, ճարտարագիտության, տեխնիկայի, տեխնոլոգիաների, էներգետիկայի, տեղեկատվական բարձր տեխնոլոգիաների, կապի և հեռահաղորդակցության, ավտոմատիկայի, ռոբոտոտեխնիկայի, նանոտեխնոլոգիաների և միկրոէլեկտրոնիկայի, տիեզերագիտության և տիեզերագնացության զարգացումները, որոնք կարող են ապահովել երկրի գիտատեխնիկական, տեխնոլոգիական առաջընթացն ու քաղաքակրթության ձգտումները, անխուսափելիորեն պահանջում են առաջնահերթ և մատչելի դարձնել համապատասխան մասնագիտությունների նպատակային բարձրորակ ուսուցումը կրթության բոլոր մակարդակ-ներում՝ պետական հովանավորության ու հոգածության ներքո:
Այս թեմայում կատարվել է ավելի քան 10 գրառում: Սեղմեք այստեղ, որպեսզի վերաբեռնավորեք այս թեման:

Ձեր իրավունքները բաժնում

 • Դուք չեք կարող նոր թեմաներ ստեղծել
 • Դուք կարող եք պատասխանել գրառումներին
 • Դուք չեք կարող կցորդներ տեղադրել
 • Դուք կարող եք խմբագրել ձեր գրառումները
 •