BB կոդ

Բացատրություն

BB կոդը HTML լեզվի վրա հիմնված թեգերի համախումբ է՝ նախատեսված ֆորումային գրառումներում կիրառելու համար: Դրանք թույլատրում են տեքստը ձևաչափել ավելի հեշտ, քան դա կարելի է անել HTML-ով, ընդ որում առանց խախտելու էջի ամբողջականությունը: BB կոդի կիրառման հնարավորությունը սահմանվում է ադմինիստրատորի կողմից՝ ամեն բաժնի համար առանձին, այնպես որ գրառումներում BB կոդն օգտագործելուց առաջ պետք է համոզվեք, որ դրանք թույլատրված են:

Ստորև ներկայացված են այն BB կոդերը, որոնք դուք կարող եք օգտագործել գրառումները ձևաչափելու համար:

BB կոդերի ցուցակ

  1. Թավ / Շեղ / Ընդգծված
  2. Գույն
  3. Չափս
  4. Տառատեսակ
  5. Ընդգծում
  6. Ձախ եզրով / Աջ եզրով / Ըստ կենտրոնի
  7. Խորք
  8. Email հղում
  9. URL հղում
  10. Թեմայի հղում
  11. Գրառման հղում
  12. Չհամարակալված ցուցակ / Համարակալված ցուցակ
  13. Նկար
  14. Տեսահոլովակ
  15. Կոդ
  16. PHP կոդ
  17. HTML կոդ
  18. Մեջբերում
  19. Ընդհատել BB կոդի ձևափոխումը
  20. Կցորդ
BB կոդի սխալ կիրառում.
  • [url] www.example.com [/url] - չի կարելի BB կոդի և նրա միջի տեքստի մեջ բացատ թողնել:
  • [email]myname@domain.com[email] - BB կոդի փակող հատվածը պետք է պարունակի թեք գիծ (սլեշ) ([/email])
Օգնություն

Թավ / Շեղ / Ընդգծված

[b], [i] և [u] թեգերը թույլատրում են ստեղծել թավ, շեղ կամ ընդգծված տեքտսեր:

    • [b]արժեք[/b]
    • [i]արժեք[/i]
    • [u]արժեք[/u]
    Կիրառում
    • [b]Այս տեքստը թավ է[/b]
    • [i]Այս տեքստը շեղատառ է[/i]
    • [u]Այս տեքստը ընդգծված է[/u]
    Օրինակ
    • Այս տեքստը թավ է
    • Այս տեքստը շեղատառ է
    • Այս տեքստը ընդգծված է
    Արդյունք

Գույն

[color] թեգը փոխում է տեքստի գույնը:

  • [color=Դրույթ]արժեք[/color]
    Կիրառում
  • [color=blue]Այս տեքստը կապույտ է[/color]
    Օրինակ
  • Այս տեքստը կապույտ է
    Արդյունք

Չափս

[size] թեգը թույլատրում է փոխել տառաչափը:

  • [size=Դրույթ]արժեք[/size]
    Կիրառում
  • [size=+2]Այս տեքստը երկու անգամ մեծ է նորմալից[/size]
    Օրինակ
  • Այս տեքստը երկու անգամ մեծ է նորմալից
    Արդյունք

Տառատեսակ

[font] թեգը փոխում է տառատեսակը:

  • [font=Դրույթ]արժեք[/font]
    Կիրառում
  • [font=courier]Այս տեքստը գրված է Courier տառատեսակով[/font]
    Օրինակ
  • Այս տեքստը գրված է Courier տառատեսակով
    Արդյունք

Ձախ եզրով / Աջ եզրով / Ըստ կենտրոնի

[left], [right] և [center] թեգերը թույլատրում են տեքստը հպել աջ կամ ձախ եզրերին, կամ հավասարեցնել ըստ կենտրոնի:

    • [left]արժեք[/left]
    • [center]արժեք[/center]
    • [right]արժեք[/right]
    Կիրառում
    • [left]Այս տեքստը հպված է ձախ եզրին[/left]
    • [center]Այս տեքստը հավասարեցված է ըստ կենտրոնի[/center]
    • [right]Այս տեքստը հպված է աջ եզրին[/right]
    Օրինակ
  • Այս տեքստը հպված է ձախ եզրին
    Այս տեքստը հավասարեցված է ըստ կենտրոնի
    Այս տեքստը հպված է աջ եզրին
    Արդյունք

Խորք

[indent] թեգը թույլատրում է տեքստը մեկ քայլով խորք տանել:

  • [indent]արժեք[/indent]
    Կիրառում
  • [indent]Այս տեքստը մեկ քայլով խորք է տարված[/indent]
    Օրինակ
  • Այս տեքստը մեկ քայլով խորք է տարված
    Արդյունք

Email հղում

[email] թեգը թույլատրում է email հասցեով հղում ստեղծել: Կարելի է կիրառել լրացուցիչ պարամետրը՝ հղմանը անուն տալու համար:

URL հղում

[url] թեգը թույլատրում է հղել այլ կայքերի և ֆայլերի: Կարելի է կիրառել լրացուցիչ պարամետրը՝ հղմանը անուն տալու համար:

Թեմայի հղում

[thread] թեգը թույլատրում է հղում կատարել կոնկրետ թեմաների՝ օգտագործելով վերջինիս համարը (ID): Կարելի է կիրառել լրացուցիչ պարամետրը՝ հղմանը անուն տալու համար:

    • [thread]Թեմայի համար (ID)[/thread]
    • [thread=Թեմայի համար (ID)]արժեք[/thread]
    Կիրառում
    • [thread]42918[/thread]
    • [thread=42918]Սեղմե՛ք այստեղ[/thread]
    (Նշում. Թեմայի/գրառման ID-ն տրված է որպես օրինակ, այդ թեման/գրառումը կարող է չլինել:)
    Օրինակ
  • Արդյունք

Գրառման հղում

[post] թեգը թույլատրում է հղում կատարել կոնկրետ գրառումների՝ օգտագործելով վերջինիս համարը (ID): Կարելի է կիրառել լրացուցիչ պարամետրը՝ հղմանը անուն տալու համար:

    • [post]Գրառման համար (ID)[/post]
    • [post=Գրառման համար (ID)]արժեք[/post]
    Կիրառում
    • [post]269302[/post]
    • [post=269302]Սեղմե՛ք այստեղ[/post]
    (Նշում. Թեմայի/գրառման ID-ն տրված է որպես օրինակ, այդ թեման/գրառումը կարող է չլինել:)
    Օրինակ
  • Արդյունք

Չհամարակալված ցուցակ

[list] թեգը թույլատրում է ստեղծել համարակալված և չհամարակալված ցուցակներ՝ տարբեր դրույթներով: Ցուցակի յուրաքանչյուր կետը կորոշվի [*] թեգով:

  • [list]արժեք[/list]
    Կիրառում
  • [list]
    [*]Ցուցակի կետ 1
    [*]Ցուցակի կետ 2
    [/list]
    Օրինակ
    • Ցուցակի կետ 1
    • Ցուցակի կետ 2
    Արդյունք

Համարակալված ցուցակ

[list] թեգը թույլատրում է ստեղծել նաև հավալյալ դրույթներով ցուցակներ: Ցուցակի համարակալման համար դրույթը պետք է ունենա 1 արժեքը, այբբենական մեծատառերի կարգով դասավորելու համար՝ A արժեքը, փոքրատառերով դասավորելու համար՝ a արժեքը, հռոմեական մեծատառերով համարակալման համար՝ I արժեքը, հռոմեական փոքրատառերովի համար՝ i արժեքը:

  • [list=Դրույթ]արժեք[/list]
    Կիրառում
  • [list=1]
    [*]Ցուցակի կետ 1
    [*]Ցուցակի կետ 2
    [/list]

    [list=A]
    [*]Ցուցակի կետ 1
    [*]Ցուցակի կետ 2
    [/list]

    [list=a]
    [*]Ցուցակի կետ 1
    [*]Ցուցակի կետ 2
    [/list]
    Օրինակ
    1. Ցուցակի կետ 1
    2. Ցուցակի կետ 2
    1. Ցուցակի կետ 1
    2. Ցուցակի կետ 2
    1. Ցուցակի կետ 1
    2. Ցուցակի կետ 2
    Արդյունք

Նկար

[img] թեգը թույլատրում է ձեր գրառման մեջ ներկցել նկարներ: [url] թեգի հետ համատեղելու դեպքում նկարը կարելի է ներկայացնել հղումի տեսքով:

  • [img]արժեք[/img]
    Կիրառում
    • [img]https://forum.armedu.am/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] (Առանց հղումների)
    • [url=http://www.example.com] [img]https://forum.armedu.am/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] [/url] (Հղումի տեսքով)
    Օրինակ
    • (Առանց հղումների)
    • (Հղումի տեսքով)
    Արդյունք

Տեսահոլովակ

[video] թեգը թույլատրում է գրառման մեջ ներառել տեսահոլովակներ՝ տարբեր տեսահոլովակային ծառայություններից:

  • [video]արժեք[/video]
    Կիրառում
    • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
    Օրինակ
    Արդյունք

Կոդ

[code] թեգը նախատեսված է գրառման մեջ տարբեր կոդեր հրապարակելու համար: Հատուկ ձևաչափման միջոցով կոդը միայն կպատկերվի, այլ ոչ թե կաշխատեցվի:

  • [code]արժեք[/code]
    Կիրառում
  • [code]
    <script type="text/javascript">
    <!--
        alert("Hello world!");
    //-->
    </script>
    [/code]
    Օրինակ
  • Կոդ:
    <script type="text/javascript">
    <!--
    	alert("Hello world!");
    //-->
    </script>
    Արդյունք

PHP կոդ

[php] թեգը կատարում է նույն գործառույթը, ինչ որ [code] թեգը՝ ավելացնելով PHP լեզվի սինտակսիսով ձևաչափում: Չնայած սա նախագծված է PHP-ի համար, բայց աշխատում է սինտակսիսով նման այլ լեզուների համար ևս:

  • [php]արժեք[/php]
    Կիրառում
  • [php]
    $myvar = 'Hello World!';
    for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
    {
        echo $myvar . "\n";
    }
    [/php]
    Օրինակ
  • PHP կոդ:
    $myvar 'Hello World!';
    for (
    $i 0$i 10$i++)
    {
        echo 
    $myvar "\n";

    Արդյունք

HTML կոդ

[html] թեգը թույլատրում է ձեր գրառման մեջ հատուկ ձևաչափումով ընդգծել HTML կոդը:

  • [html]արժեք[/html]
    Կիրառում
  • [html]
    <img src="image.gif" alt="image" />
    <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
    [/html]
    Օրինակ
  • HTML կոդ:
    <img src="image.gif" alt="image" />
    <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
    Արդյունք

Մեջբերում

[quote] թեգը թույլատրում է վերագրել տեքստն ուրիշին:

    • [quote]Մեջբերում[/quote]
    • [quote=Մականուն]արժեք[/quote]
    Կիրառում
    • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
    • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
    • [quote=John Doe;82698]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
    Օրինակ
    • Lorem ipsum dolor sit amet
    • Մեջբերում John Doe-ի խոսքերից
      Lorem ipsum dolor sit amet
    • Մեջբերում John Doe-ի խոսքերից Նայել գրառումը
      Lorem ipsum dolor sit amet
    Արդյունք

Ընդգծում

[highlight] թեգը թույլատրում է ընդգծել ձեր տեքստը:

  • Կիրառում
    [highlight]արժեք[/highlight]
  • Օրինակ
    [highlight]Այս տեքստն ընդգծված է[/highlight]
  • Արդյունք
    Այս տեքստն ընդգծված է

Ընդհատել BB կոդի ձևափոխումը

[noparse] թեգը հնարավորություն է տալիս պատկերել BB կոդերն, այլ ոչ թե իրականացնել դրանց ձևաչափումը:

  • [noparse][b]արժեք[/b][/noparse]
    Կիրառում
  • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
    Օրինակ
  • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
    Արդյունք

Կցորդ

[attach] թեգը թույլատրում է կցորդը ցույց տալ գրառման ցանկացած հատվածում, այլ ոչ միայն գրառման ստորին մասում: Սրա օգնությամբ հնարավոր է պատկերել միայն տվյալ գրառման կցորդները:

  • [attach]Կցորդի ID[/attach]
    Կիրառում
  • [attach]12345[/attach]
    Օրինակ
  • Արդյունք