BB կոդ

Բացատրություն

BB կոդը HTML լեզվի վրա հիմնված թեգերի համախումբ է՝ նախատեսված ֆորումային գրառումներում կիրառելու համար: Դրանք թույլատրում են տեքստը ձևաչափել ավելի հեշտ, քան դա կարելի է անել HTML-ով, ընդ որում առանց խախտելու էջի ամբողջականությունը: BB կոդի կիրառման հնարավորությունը սահմանվում է ադմինիստրատորի կողմից՝ ամեն բաժնի համար առանձին, այնպես որ գրառումներում BB կոդն օգտագործելուց առաջ պետք է համոզվեք, որ դրանք թույլատրված են:

Ստորև ներկայացված են այն BB կոդերը, որոնք դուք կարող եք օգտագործել գրառումները ձևաչափելու համար:

BB կոդերի ցուցակ

 1. Թավ / Շեղ / Ընդգծված
 2. Գույն
 3. Չափս
 4. Տառատեսակ
 5. Ընդգծում
 6. Ձախ եզրով / Աջ եզրով / Ըստ կենտրոնի
 7. Խորք
 8. Email հղում
 9. URL հղում
 10. Թեմայի հղում
 11. Գրառման հղում
 12. Չհամարակալված ցուցակ / Համարակալված ցուցակ
 13. Նկար
 14. Տեսահոլովակ
 15. Կոդ
 16. PHP կոդ
 17. HTML կոդ
 18. Մեջբերում
 19. Ընդհատել BB կոդի ձևափոխումը
 20. Կցորդ
BB կոդի սխալ կիրառում.
 • [url] www.example.com [/url] - չի կարելի BB կոդի և նրա միջի տեքստի մեջ բացատ թողնել:
 • [email]myname@domain.com[email] - BB կոդի փակող հատվածը պետք է պարունակի թեք գիծ (սլեշ) ([/email])
Օգնություն

Թավ / Շեղ / Ընդգծված

[b], [i] և [u] թեգերը թույլատրում են ստեղծել թավ, շեղ կամ ընդգծված տեքտսեր:

  • [b]արժեք[/b]
  • [i]արժեք[/i]
  • [u]արժեք[/u]
  Կիրառում
  • [b]Այս տեքստը թավ է[/b]
  • [i]Այս տեքստը շեղատառ է[/i]
  • [u]Այս տեքստը ընդգծված է[/u]
  Օրինակ
  • Այս տեքստը թավ է
  • Այս տեքստը շեղատառ է
  • Այս տեքստը ընդգծված է
  Արդյունք

Գույն

[color] թեգը փոխում է տեքստի գույնը:

 • [color=Դրույթ]արժեք[/color]
  Կիրառում
 • [color=blue]Այս տեքստը կապույտ է[/color]
  Օրինակ
 • Այս տեքստը կապույտ է
  Արդյունք

Չափս

[size] թեգը թույլատրում է փոխել տառաչափը:

 • [size=Դրույթ]արժեք[/size]
  Կիրառում
 • [size=+2]Այս տեքստը երկու անգամ մեծ է նորմալից[/size]
  Օրինակ
 • Այս տեքստը երկու անգամ մեծ է նորմալից
  Արդյունք

Տառատեսակ

[font] թեգը փոխում է տառատեսակը:

 • [font=Դրույթ]արժեք[/font]
  Կիրառում
 • [font=courier]Այս տեքստը գրված է Courier տառատեսակով[/font]
  Օրինակ
 • Այս տեքստը գրված է Courier տառատեսակով
  Արդյունք

Ձախ եզրով / Աջ եզրով / Ըստ կենտրոնի

[left], [right] և [center] թեգերը թույլատրում են տեքստը հպել աջ կամ ձախ եզրերին, կամ հավասարեցնել ըստ կենտրոնի:

  • [left]արժեք[/left]
  • [center]արժեք[/center]
  • [right]արժեք[/right]
  Կիրառում
  • [left]Այս տեքստը հպված է ձախ եզրին[/left]
  • [center]Այս տեքստը հավասարեցված է ըստ կենտրոնի[/center]
  • [right]Այս տեքստը հպված է աջ եզրին[/right]
  Օրինակ
 • Այս տեքստը հպված է ձախ եզրին
  Այս տեքստը հավասարեցված է ըստ կենտրոնի
  Այս տեքստը հպված է աջ եզրին
  Արդյունք

Խորք

[indent] թեգը թույլատրում է տեքստը մեկ քայլով խորք տանել:

 • [indent]արժեք[/indent]
  Կիրառում
 • [indent]Այս տեքստը մեկ քայլով խորք է տարված[/indent]
  Օրինակ
 • Այս տեքստը մեկ քայլով խորք է տարված
  Արդյունք

Email հղում

[email] թեգը թույլատրում է email հասցեով հղում ստեղծել: Կարելի է կիրառել լրացուցիչ պարամետրը՝ հղմանը անուն տալու համար:

URL հղում

[url] թեգը թույլատրում է հղել այլ կայքերի և ֆայլերի: Կարելի է կիրառել լրացուցիչ պարամետրը՝ հղմանը անուն տալու համար:

Թեմայի հղում

[thread] թեգը թույլատրում է հղում կատարել կոնկրետ թեմաների՝ օգտագործելով վերջինիս համարը (ID): Կարելի է կիրառել լրացուցիչ պարամետրը՝ հղմանը անուն տալու համար:

  • [thread]Թեմայի համար (ID)[/thread]
  • [thread=Թեմայի համար (ID)]արժեք[/thread]
  Կիրառում
  • [thread]42918[/thread]
  • [thread=42918]Սեղմե՛ք այստեղ[/thread]
  (Նշում. Թեմայի/գրառման ID-ն տրված է որպես օրինակ, այդ թեման/գրառումը կարող է չլինել:)
  Օրինակ
 • Արդյունք

Գրառման հղում

[post] թեգը թույլատրում է հղում կատարել կոնկրետ գրառումների՝ օգտագործելով վերջինիս համարը (ID): Կարելի է կիրառել լրացուցիչ պարամետրը՝ հղմանը անուն տալու համար:

  • [post]Գրառման համար (ID)[/post]
  • [post=Գրառման համար (ID)]արժեք[/post]
  Կիրառում
  • [post]269302[/post]
  • [post=269302]Սեղմե՛ք այստեղ[/post]
  (Նշում. Թեմայի/գրառման ID-ն տրված է որպես օրինակ, այդ թեման/գրառումը կարող է չլինել:)
  Օրինակ
 • Արդյունք

Չհամարակալված ցուցակ

[list] թեգը թույլատրում է ստեղծել համարակալված և չհամարակալված ցուցակներ՝ տարբեր դրույթներով: Ցուցակի յուրաքանչյուր կետը կորոշվի [*] թեգով:

 • [list]արժեք[/list]
  Կիրառում
 • [list]
  [*]Ցուցակի կետ 1
  [*]Ցուցակի կետ 2
  [/list]
  Օրինակ
  • Ցուցակի կետ 1
  • Ցուցակի կետ 2
  Արդյունք

Համարակալված ցուցակ

[list] թեգը թույլատրում է ստեղծել նաև հավալյալ դրույթներով ցուցակներ: Ցուցակի համարակալման համար դրույթը պետք է ունենա 1 արժեքը, այբբենական մեծատառերի կարգով դասավորելու համար՝ A արժեքը, փոքրատառերով դասավորելու համար՝ a արժեքը, հռոմեական մեծատառերով համարակալման համար՝ I արժեքը, հռոմեական փոքրատառերովի համար՝ i արժեքը:

 • [list=Դրույթ]արժեք[/list]
  Կիրառում
 • [list=1]
  [*]Ցուցակի կետ 1
  [*]Ցուցակի կետ 2
  [/list]

  [list=A]
  [*]Ցուցակի կետ 1
  [*]Ցուցակի կետ 2
  [/list]

  [list=a]
  [*]Ցուցակի կետ 1
  [*]Ցուցակի կետ 2
  [/list]
  Օրինակ
  1. Ցուցակի կետ 1
  2. Ցուցակի կետ 2
  1. Ցուցակի կետ 1
  2. Ցուցակի կետ 2
  1. Ցուցակի կետ 1
  2. Ցուցակի կետ 2
  Արդյունք

Նկար

[img] թեգը թույլատրում է ձեր գրառման մեջ ներկցել նկարներ: [url] թեգի հետ համատեղելու դեպքում նկարը կարելի է ներկայացնել հղումի տեսքով:

 • [img]արժեք[/img]
  Կիրառում
  • [img]https://forum.armedu.am/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] (Առանց հղումների)
  • [url=http://www.example.com] [img]https://forum.armedu.am/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] [/url] (Հղումի տեսքով)
  Օրինակ
  • (Առանց հղումների)
  • (Հղումի տեսքով)
  Արդյունք

Տեսահոլովակ

[video] թեգը թույլատրում է գրառման մեջ ներառել տեսահոլովակներ՝ տարբեր տեսահոլովակային ծառայություններից:

 • [video]արժեք[/video]
  Կիրառում
  • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
  Օրինակ
  Արդյունք

Կոդ

[code] թեգը նախատեսված է գրառման մեջ տարբեր կոդեր հրապարակելու համար: Հատուկ ձևաչափման միջոցով կոդը միայն կպատկերվի, այլ ոչ թե կաշխատեցվի:

 • [code]արժեք[/code]
  Կիրառում
 • [code]
  <script type="text/javascript">
  <!--
      alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  [/code]
  Օրինակ
 • Կոդ:
  <script type="text/javascript">
  <!--
  	alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  Արդյունք

PHP կոդ

[php] թեգը կատարում է նույն գործառույթը, ինչ որ [code] թեգը՝ ավելացնելով PHP լեզվի սինտակսիսով ձևաչափում: Չնայած սա նախագծված է PHP-ի համար, բայց աշխատում է սինտակսիսով նման այլ լեզուների համար ևս:

 • [php]արժեք[/php]
  Կիրառում
 • [php]
  $myvar = 'Hello World!';
  for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
  {
      echo $myvar . "\n";
  }
  [/php]
  Օրինակ
 • PHP կոդ:
  $myvar 'Hello World!';
  for (
  $i 0$i 10$i++)
  {
      echo 
  $myvar "\n";

  Արդյունք

HTML կոդ

[html] թեգը թույլատրում է ձեր գրառման մեջ հատուկ ձևաչափումով ընդգծել HTML կոդը:

 • [html]արժեք[/html]
  Կիրառում
 • [html]
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  [/html]
  Օրինակ
 • HTML կոդ:
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  Արդյունք

Մեջբերում

[quote] թեգը թույլատրում է վերագրել տեքստն ուրիշին:

  • [quote]Մեջբերում[/quote]
  • [quote=Մականուն]արժեք[/quote]
  Կիրառում
  • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe;84229]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  Օրինակ
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Մեջբերում John Doe-ի խոսքերից
   Lorem ipsum dolor sit amet
  • Մեջբերում John Doe-ի խոսքերից Նայել գրառումը
   Lorem ipsum dolor sit amet
  Արդյունք

Ընդգծում

[highlight] թեգը թույլատրում է ընդգծել ձեր տեքստը:

 • Կիրառում
  [highlight]արժեք[/highlight]
 • Օրինակ
  [highlight]Այս տեքստն ընդգծված է[/highlight]
 • Արդյունք
  Այս տեքստն ընդգծված է

Ընդհատել BB կոդի ձևափոխումը

[noparse] թեգը հնարավորություն է տալիս պատկերել BB կոդերն, այլ ոչ թե իրականացնել դրանց ձևաչափումը:

 • [noparse][b]արժեք[/b][/noparse]
  Կիրառում
 • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
  Օրինակ
 • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
  Արդյունք

Կցորդ

[attach] թեգը թույլատրում է կցորդը ցույց տալ գրառման ցանկացած հատվածում, այլ ոչ միայն գրառման ստորին մասում: Սրա օգնությամբ հնարավոր է պատկերել միայն տվյալ գրառման կցորդները:

 • [attach]Կցորդի ID[/attach]
  Կիրառում
 • [attach]12345[/attach]
  Օրինակ
 • Արդյունք