Հարգելի մասնակիցներ,
Խնդրում եմ արտահայտել Ձեր կարծիքը նոր կրթական չափորոշիչների մասին, մասնավորապես ինֆորմատիկա առարկայի վերաբերյալ։