Հարգելի Ալինա, Ինչո՞վ է պայմանավորված ամորֆոֆալուսի մեկ այլ անվանումով հանդես գալը՝ <<մահվան ծաղիկ>>: