Պարոն Գասպարյան, փաստորեն թուրքերը առ այսօր էլ անզոր եղան լուծելու քրդական հարցը: