Ուզում են ներկայացնել մի առաջադրանք,որը կարելի է կիրառել կշռադատման փուլում՝ աշակերտի գիտելիքները գնահատելու համար․
https://learningapps.org/di...