Դասի արդյունավետությունը բարձրացնող և թեման ամրապնդող աշխատանք

https://learningapps.org/display?v=ptgx0h22520