Ուղղագրություն ուսուցանելու համար հետևյալ հնարքն եմ կիրառում․
ամեն դասաժամի...