Հարգելի Բասեղյան, կատարել եք հսկայական աշխատանք, մանրակրկիտ վերլուծել եք պատմական...