Սովորողի կողմից գիտելիքի յուրացմանը նպաստում է նաև ուսուցչի կողմից տրված հետադարձ...