Դասի ոչ ավանդական ձևերից / Դաս_փոխուսուցանումը/ առավել հաճախ է կիրառվում։ Ըստ...