Հայտարարություն

Collapse
No announcement yet.

Համագործակցային ուսուցման մեթոդների կիրառումը օտար լեզվի դասերին

Collapse
X
 •  
 • Զտիչ
 • Ժամանակ
 • Դիտել
Clear All
նոր գրառումներ

 • Համագործակցային ուսուցման մեթոդների կիրառումը օտար լեզվի դասերին

  Համագործակցային մեթոդները և ռազմավարությունները կարևոր նշանակություն ունեն օտար լեզվի ուսուցման գործընթացում, քանի որ բազմիցս է ապացուցվել նրանց արդյունավետությունը :
  Այս մեթոդները նպաստում են սովորողների ուսումնառությանը և օգնում հաստատել դրական հարաբերություններ նրանց մեջ: Անհրաժեշտ է կազմակերպել այնպիսի համակարգված դասեր , որտեղ աշակերտները ոչ թե պարզապես ունկնդիրներ են ,այլ խրախուսվում են և ուղղորդվում `կիսել իրենց գաղափարները, օգնել ընկերներին և ապահովել հետադարձ կապ:

  Աշակերտների ուսուցման գործընթացում ներգրավվածության աստիճանը բարձրացնելու նպատակով Դոկտոր Ս. Կագանը զարգացրել է համագործակցային մեթոդների շարք /Kagan's Strategies/, որոնք բազմաֆունկցիոնալ են և կարող են կիրառվել բազմաբնույթ խմբերում ` ապահովելով ուսումնառության դրական արդյունքներ:

 • #2
  Обучение в сотрудничестве –это одна из разновидностей личностно-ориентиро-ванного подхода в преподавании иностранного языка, которая предполагает органи-зацию групп учащихся, работающих совместно над решением какой-либо проблемы, темы, вопроса.
  В классе все дети разные: одни схватывают на лету, другим требуется значи-тельное время для осмысления, им трудно, они замыкаются и вскоре оказываются вообще выключенными из учебного процесса. Если же объединить ребят в неболь-шие группы по 3–4 человека и дать им одно общее задание, оговорив роль каждого в выполнении этого задания, то возникает ситуация, когда ученик отвечает за результат не только своей работы, но и всей группы в целом. Формирование групп осуществля-ется таким образом, чтобы в каждой присутствовали как «сильные» учащиеся, так и «слабые». «Слабые» стараются выяснить у «сильных» непонятные им вопросы, а «сильные» заинтересованы в том, чтобы все члены группы досконально разобрались в материале. Таким образом, совместными усилиями ликвидируются пробелы. Кроме того, в процессе работы учащихся в группах происходит их самообучение и взаимо-обучение. Самообучение осуществляется во время самостоятельного изучения школьником фрагмента темы, взаимообучение –в ходе обмена усвоенной информа-цией. Нельзя не отметить и то обстоятельство, что групповая работа способствует формированию коллектива и коллективизма как нравственного качества.

  Comment


  • #3
   Հարգելի Зогранян С.А., շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար:

   Այո, ես լիովին համամիտ եմ Ձեր այն մտքի հետ, որ խմբային աշխատանքների համար խմբերում պետք է ընդգրկվեն տարբեր կարողություններ , գիտելիքներ և լեզվական մակարդակ ունեցող աշակերտներ:
   Այս կերպ փոխադարձ օգնության միջոցով ՛՛ ուժեղ ՛՛աշակերտների գիտելիքն ամրապնդվում է համեմատաբար առավել թույլ ընկերներին օգնելու ընթացքում
   Վերջին խմբագրողը՝ Anush P; 20-02-19, 00:55.

   Comment


   • #4
    ''Հասարակությունը չի կարող գոյատևել առանց իր անդամների միջև համագործակցության , և մարդկային հասարակությունը գոյատևել է , քանի որ հենց հասարակության անդամներն իրենք են ընձեռել այդ գոյատևման հնարավորությունը :

    Դա անհատը չէ, ով գործում և արարում է ամեն ինչ, այլ՝ հասարակությունը: Մարդկային հասարակության մեջ գոյատևում են միայն նրանք, ովքեր ի վիճակի են համագործակցել նաև խմբում:
    (Ashley Montagu, 1965)

    Այսպիսով, եկեք մեկ անգամ ևս կարևորենք համագործակցային մեթոդների ու ռազմավարությունների դերն ու նշանակությունը դպրոցում և գտնենք նոր և ավելի հետաքրքիր ուղիներ դրանց գործածումն ամրապնդելու համար:

    Comment


    • #5
     Համագործակցային ուսուցման առավելությունները բազմաթիվ են: Եկեք թվարկենք դրանցից մի քանիսը.

     1. Այն ապահովում է մի միջավայր, որտեղ սովորողները ներգրավված են բազմապիսի աշխատանքների մեջ, որոնք հեշտացնում են առարկայի յուրացումը

     2. Սովորողները կարող են կիսել, զարգացնել իրենց ունեցած գիտելիքներն ու հմտությունները և ձեռք բերել նորը

     3. Փոխադարձ հարգանք խմբի յուրաքանչուր անդամի հանդեպ

     4........ ?
     5........?
     Վերջին խմբագրողը՝ Anush P; 20-02-19, 01:44.

     Comment


     • #6
      Հարգելի Անուշ,այո՛ համագործակցային մեթոդների կիրառումը շատ է օգնում դասը հետաքրքիր դարձնելու և անխտիր բոլորին աշխատեցնելու համար։Ես շատ օգտագործում եմ<<ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆ>> մեթոդը։Աշխատելու հնարավորություն է տրվում բելորին և արդյունավետ է երկար տեքստերը յուրացնելու գործընթացում։

      Comment


      • #7
       4.Սոցիալական հմտությունների ձևավորում.Խմբի անդամների միջև ձևավորվում են վարքագծային նորմեր՝ անաղմուկ աշխատանք, ներկայություն մինչև աշխատանքի ավարտը, խոսողին հետևելը, առաջադրանքը կատարելիս ներդում ունենալը։
       5.Դրական փոխկախվածություն. Խմբում ձևավորվում է միմյանց օգնելու, խրախուսելու, աջացելու մթնոլորտ։ Սովորողի ջանքերն ուղղվում են ընդհանուր նպատակին համատեղ հասնելուն։ Այն նպաստում է հանդուրժողականության և վստահության ձևավորմանը։ Քննարկումներն ու ձգտումներն օգնում են խմբի անդամների փոխհարաբերություններին։

       Comment


       • #8
        Հարգելի՝ Անուշ, կարևոր և արդի թեմա եք քննարկում։ Համագործակցային ուսուցումը հաջողված մեթոդ է, որի միջոցով գերազանց հաղորդակցություն է լինում սովորողների միջև և ստեղծում է ակտիվ թիմային աշխատանք։ Այն դրսևորվում է փոքր թիմերով, որտեղ տարբեր մակարդակի աշակերտներ են մասնակցում և կիրառում են բազմազան գործունեություններ ըստ ուսումնական պլանի ՝ ամրապնդելու համար իրենց գիտելիքները։ Խմբում յուրաքանչյուր աշակերտ իրեն համարում է կարևոր։

        Comment


        • #9
         Հարգելի՝ Tsov, հավելեմ նաև, որ խմբային աշխատանքի ժամանակ աշակերտները զարգացնում են միմյանց հետ շփվելու կարողությունները ուրիշներին սովորեցնելու միջոցով, ինչպես նաև քննարկելու, բացատրելու, հասկանալու կարողությունները։ Սովորողները լայն հնարավորություն ունեն հաղթահարելու առավել բարդ առաջադրանքները։ Նրանք դառնում են պատասխանատու, վերահսկում են ժամանակը, ավելի արդյունավետ են պլանավորում։

         Comment


         • #10
          Հարկ է նշել, որ ինչպես ուսուցման ողջ գործընթացում, այնպես էլ համագործակցային մեթոդների կիրառման դեպքում, առավելագույն արդյունքի հասնելու նպատակով անհրաժեշտ է, որպեսզի խմբերին տրվեն հստակ ցուցումներ և ներկայացվեն նպատակներն ու խնդիրները: Միայն այս դեպքում սովորողները կկարողանան լավագույնս ներկայացնել իրենց գիտելիքն ու հմտությունները:

          Comment


          • #11
           Հարգելի ուսուցիչներ, շնորհակալ եմ ձեր կարծիքների համար և շատ ուրախ եմ , որ այսօրվա մանկավարժներն այլևս չեն խուսափում խմբային աշխատանքներ հանձնարարելուց:
           Դեռ ավելին, նրանք փորձում են գտնել նոր ուղիներ և մոտեցումներ դրանք բարելավելու , ավելի ուսուցանող և հետաքրքիր դարձնելու համար:

           Comment


           • #12
            Կան բազմաթիվ ստրատեգիաներ և մեթոդներ, որոնք կարելի կիրառել բոլոր աշակերտների հետ ՝ ըստ տարիքային խմբի: Այս ստրատեգիաներից շատերը արդյունավետորեն են գործում հատկապես 4 հոգուց բաղկացած խմբերում և նախատեսված են զարգացնելու տարբեր հմտություններ, երբեմն նույնիսկ միաժամանակ մի քանիսը:
            Ստորև կբերեմ համագործակցային մեթոդների ամենակիրառականներից մի քանիսը և իհարկե ակնկալում եմ ձեր ակտիվ մասնակցությունը: Խնդրում եմ կիսեք ձեր փորձը և առաջարկեք համագործակցային նոր մեթոդներ :

            Նաև կցանկանայի, որպեսզի նշեինք դժվարությունները և մարտահրավերները այս կամ այն մեթոդի կիրառման դեպքում, եթե իհարկե այդպիսիք եղել են:

            Comment


            • #13
             Համագործակցային մեթոդներ

             1. Խճանկար (Ջիգսո, Jigsaw): Խճանկարը համագործակցային ուսուցման մեթոդ է։ Այն մշակվել և փորձարկվել է Տեխասի A&M համալսարանում` Էլիոթ Արոնսոնի և նրա գործընկերների կողմից, այնուհետև լրամշակվել է Սլավինի և վերջինիս գործընկերների կողմից:

             Խճանկարի փուլերն են.

             նյութի ուսումնասիրություն և տեղեկատվության հավաքում,
             աշխատանք փորձագիտական խմբում,
             աշխատանք ուսումնական խմբում,
             ավարտական աշխատանք,
             ամփոփում
             Աղբյուրը՝ https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80...B8%D6%82%D5%B4

             Ընթացքը.
             Կազմել 4-5 հոգանոց խմբեր, այնուհետև յուրաքանչյուր խմբին հանձնարարել կարդալ, հասկանալ տեքստի 1/4 մասը: Խմբերը գտնում են անծանոթ բառերի թարգմանությունը, բացատրությունը, եթե հնարավոր է նաև հոմանիշներն ու հականիշները:
             Երբ բոլոր խմբերն ավարտել են իրենց աշխատանքը, մոտենում են մյուս խմբերին և ներկայացնում պատմվածքի այն հատվածը, որի վրա իրենք աշխատել են:

             Այսպիսով, յուրաքնչյուր խումբ սովորում է դասի մեկ հատվածը, բայց արդյունքում սովորում են ամբողջ դասը` ուշադիր լսելով և համագործակցելով բոլոր խմբերի հետ:
             Վերջին խմբագրողը՝ Anush P; 22-02-19, 21:32.

             Comment


             • #14
              Խմբային աշխատանքների հիմքում ընկած են սովորողի ինքնուրույն ուսումնական գործունեությունը,գիտելիքի ձեռքբերման գործընթացում նրա անմիջական,ակտիվ մասնակցությունը:Դրանք ուսուցման ընթացքում ապահովում են ակտիվ միջավայր,միջանձնային հարաբերություններ,հանդուրժողականություն,հասակակիցների հետ հարաբերություններ,ինքնուրույնություն,ավելի բարձր կարգի տրամաբանություն,համերաշխություն,միմյանց օգնելու պատրաստակամություն:

              Comment


              • #15
               Խճանկարի ժամանակ աշակերտները բաժանվում են հենակետային խմբերի:Խմբի յուրաքանչյուր անդամ դառնում է որևէ ենթաթեմայի փորձագետ:Փորձագետները ուսումնասիրում են ենթաթեման, հավաքում տեղեկատվություն:Փորձագիտական խմբերի աշակերտները համեմատում են և հարստացնում իրենց նյութերը:Յուրաքանչյուր փորձագետ հենակետային խմբի մյուս անդամներին սովորեցնում է իր ենթաթեման:Աշակերտները անհատական ստուգողական են հանձնում ամբողջ թեմայից:Արդյունքներն ամփոփվում են ըստ անհատական և խմբային ցուցանիշների:

               Comment

               Ներեցեք, դուք իրավասու չեք դիտել այս էջը:
               Working...
               X

               Debug Information