Հայտարարություն

Collapse
No announcement yet.

Դարձվածքների ուսուցումը տարրական դասարաններում

Collapse
X
 •  
 • Զտիչ
 • Ժամանակ
 • Դիտել
Clear All
նոր գրառումներ

 • #31
  Միկինյան Տաթևիկ-ի խոսքերից Նայել գրառումը
  Հարգելի՛Արևիկ,շնորհակալություն հետաքրքիր նկարների համար:Ես ևս օգտագործում եմ նմանատիպ նկարներ՝դարձվածքների ուսուցումն իրականացնելիս:
  Նկարներն ապահովում են զննականության սկզբունքի պահանջները, դրանց շնորհիվ աշակերտներն ավելի լավ են հասկանում և մտապահում դարձվածքները:

  Comment


  • #32
   Հայերեն դարձվածքների մեջ շատ են հանդիպում ականջ, բերան, քիթ, աչք, գլուխ, թև, ոտք, մազ, սիրտ, լեզու բառերով դարձվածքները: Գուցե դա բացատրվում է նրանով, որ մարմնի մասերով կազմված կայուն բառակապակցությունն ավելի հասկանալի և հեշտ մտապահվող է ժողովրդի գիտակցության մեջ: Ստորև նշված բառահոդվածներում կարելի է գտնել աչք, գլուխ, ականջ բառերով կազմված դարձվածքներ:

   https://hy.wiktionary.org/wiki/%D5%A1%D5%B9%D6%84
   https://hy.wiktionary.org/wiki/%D5%A...B8%D6%82%D5%AD
   https://hy.wiktionary.org/wiki/%D5%A...A1%D5%B6%D5%BB

   Comment


   • #33
    Հարգելի՛ Արևիկ,շնորհակալություն հետաքրքիր հղումի համար:

    Comment


    • #34
     Հարգելի՛ Արևիկ,շատ շնորհակալ եմ,անպայման կօգտվեմ դրանցից:

     Comment


     • #35
      Հարգելի՛ Անուշ,ստորև բերված հղումներում Դուք կարող եք գտնել բազմաթիվ սոմատիկ դարձվածքներ:
      https://hy.wiktionary.org/wiki/%D5%A1%D5%B9%D6%84
      https://hy.wiktionary.org/wiki/%D5%A...B8%D6%82%D5%AD
      https://hy.wiktionary.org/wiki/%D5%A...A1%D5%B6%D5%BB

      Comment


      • #36
       Հարգելի՛ Արևիկ, Դուք միանգամայն Ճիշտ եք: Իմ հետագա գրառումներում ես կներկայացնեմ այն նկարները,որոնք օգտագործում եմ դարձվածքներն ուսուցանելիս:
       Վերջին խմբագրողը՝ Միկինյան Տաթևիկ; 06-05-19, 20:26.

       Comment


       • #37
        Հականիշ են կոչվում այն դարձվածքները,որոնք միմյանց հակառակ,հակադիր իմաստներ են արտահայտում. այդ կարգի դարձվածքները հականշությունն արտահայտում են հականիշ բաղադրիչների իմաստների հետևանքով, ինչպես՝
        խելքը երկար=գիտուն,գիտակ,իմաստու - խելքը կարճ=անխելք,տկարամիտ,
        աչքի լույս=շատ սիրելի - աչքի փուշ=խիստ ատելի,
        ոտքը վերմակի չափ մեկնել=չափ ու սահման ճանաչել - ոտքը վերմակից դուրս հանել=չափն անցնել,իր սահմանը չճանաչել,
        կրակի վրա յուղ լցնել=հուզել,բորբոքել,գրգռել - կրակի վրա ջուր լցնել=մեղմել,մարել,հանդարտեցնել,
        ձեռքը փակ= ժլատ-ձեռքը բաց=առատաձեռն, խոփը քարին առնել=անհաջողության մատնվել-բախտը բերել=հեշտությամբ հաջողության հասնել:

        Comment


        • #38
         Համանուն են կոչվում այն դաւձվածքները, որոնք արտաքին կազմով՝ ձևով նույնն են,բայց տարբեր իմաստ են արտահայտում: Օրինակ՝
         ձեռք առնել (1)=ձեռնարկել (որևէ գործ), (2)=ծաղրել
         հոգին առնել (1)=սպանել,մեռցնել, (2)=տանջել:

         Comment


         • #39
          Դարձվածքները վերաբերում են կյանքի,իրականության տարբեր ոլորտների,ուստի կարելի է ցույց տալ նրանց գործածության բնագավառները:
          ա) Կենդանական աշխարհ-գայլի ախորժակ,առյուծի սիրտ ուտել,օձի կաթ,կատու դառնալ,հավի խելք ունենալ,մուկ ու կատու խաղալ,խաղաղության աղավնի,
          բ)Բնության ու բնական երևույթներ-արևը մայր մտնել,գլխին սև ամպեր կուտակվել,ջրի ճամփա դարձնել,ծովը տանել՝ծարավ հետ բերել,քարը քարի վրա չթողնել,երկինքը գլխին փուլ գալ,
          գ)Կրոնական հավատալիքներ ու ավանդույթներ-Խաչը գլխին բռնել,սատանայի բաժին դառնալ,թուղթ ու գիր անել,

          Comment


          • #40
           Abstract
           Фразеологические синонимы – это различные фразеологические
           единицы, которые имеют тождественные или близкие значения,
           соотносятся с одной и той же частью речи и в большинстве случаев вступают в те же синтаксические связи. Указанные единицы могут дифференцироваться оттенками значения, стилистической окраской и сферой употребления.
           Исследования показывают, что фразеологические синонимы разных типов и строений образуют синонимические ряды. Одни ряды могут быть присущи одному языку, другие же могут иметь эквивалентные ряды в других языках. Этот факт свидетельствует об общностях и различиях
           языкового мышления народов – носителей этих языков

           Comment


           • #41
            Phraseological synonyms are the units, which have the same or similar meanings,belong to the same part of speech, and mainly possess the same syntactic combinations.
            These units can differ in connotation, style, and use.
            Research shows that phraseological synonyms of different kinds and different
            structure can make sets of synonyms. Some are inherent in one language, whereas others
            can have equivalents in other languages. This fact comes to prove similarities and
            disparities in the linguistic thinking of different speakers.

            Comment


            • #42
             Գտի՛ր դարձվածքների հոմանիշ զույգերը և բացատրի՛ր:

             1. Ականջի ճոթով լսել ականջն ընկնել

             ականջին հասնել երկու կրակի միջև

             երկու քարի արանքում իր էշը քշել

             իր զուռնան փչել ականջի ծայրով լսել

             իրար խառնվել գլուխը կորցնել

             2. Յոթ սարից այն կողմ երկինք հասցնել

             օձի լեզու թափել սատանային բնից հանել

             կապը կտրած ով հարս, նա հարսաքույր

             երկինք հանել աչքից հեռու

             անպոչ գդալ թոկից փախած

             Comment


             • #43
              Արայիկ Քոչարյան-ի խոսքերից Նայել գրառումը
              Գտի՛ր դարձվածքների հոմանիշ զույգերը և բացատրի՛ր:

              1. Ականջի ճոթով լսել ականջն ընկնել

              ականջին հասնել երկու կրակի միջև

              երկու քարի արանքում իր էշը քշել

              իր զուռնան փչել ականջի ծայրով լսել

              իրար խառնվել գլուխը կորցնել

              2. Յոթ սարից այն կողմ երկինք հասցնել

              օձի լեզու թափել սատանային բնից հանել

              կապը կտրած ով հարս, նա հարսաքույր

              երկինք հանել աչքից հեռու

              անպոչ գդալ թոկից փախած
              1. Ականջի ճոթով լսել, ականջի ծայրով լսել - մի բան իմիջիայլոց լսել
              ականջն ընկնել, ականջին հասնել-լսել,իմանալ
              իր էշը քշել, իր զուռնան փչել-համառել,իր գիտեցածն անել
              երկու կրակի միջև, երկու քարի արանքում-անելանելի վիճակում,փորձանքի մեջ
              իրար խառնվել, գլուխը կորցնել-շփոթվել

              2. Յոթ սարից այն կողմ, աչքից հեռու-շատ հեռու
              երկինք հասցնել, երկինք հանել-անտեղի գովել, մեծարել
              օձի լեզու թափել, սատանային բնից հանել-ճարտար լեզվով համոզել
              կապը կտրած, թոկից փախած-լիրբ,անզգամ
              ով հարս, նա հարսաքույր, անպոչ գդալ-ամեն իրեն չվերաբերող բանի մեջ մտնել

              Comment


              • #44
               Արայիկ Քոչարյան-ի խոսքերից Նայել գրառումը
               Abstract
               Фразеологические синонимы – это различные фразеологические
               единицы, которые имеют тождественные или близкие значения,
               соотносятся с одной и той же частью речи и в большинстве случаев вступают в те же синтаксические связи. Указанные единицы могут дифференцироваться оттенками значения, стилистической окраской и сферой употребления.
               Исследования показывают, что фразеологические синонимы разных типов и строений образуют синонимические ряды. Одни ряды могут быть присущи одному языку, другие же могут иметь эквивалентные ряды в других языках. Этот факт свидетельствует об общностях и различиях
               языкового мышления народов – носителей этих языков
               Гол как сокол-հոմանիշ է հայերեն «Ձեռքը չոր քարի տակ լինել» դարձվածքին
               Смотреть волком-«Հոնքերը կիտել»
               Только пятки засверкали-«Կրունկը դեսն անել»
               Վերջին խմբագրողը՝ Միկինյան Տաթևիկ; 26-04-19, 22:52.

               Comment


               • #45
                գ) Ռազմական գործ- ինչպես՝ զենքերը վայր դնել, սրի բաժին դառնալ, մինչև ատամները զինվել, սվիններով դիմավորել, կռիվ ընկնել և այլն:
                դ) Գյուղատնտեսություն- արտը կանաչ հնձել, պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում, ծառերի ետևում անտառը չտեսնել, հողի հետ կապվել, ...
                ե) Գիտություն և արվեստ- հավասարության նշան դնել,զրոյի հավասարեցնել, առաջին ջութակ, դիմակը պատռել, անդրկուլիսային խոսակցություն, ...

                Comment

                Ներեցեք, դուք իրավասու չեք դիտել այս էջը:
                Working...
                X