Հայտարարություն

Collapse
No announcement yet.

«Ես և շրջակա աշխարհը առարկայի նշանակությունը երեխայի կյանքում»

Collapse
X
 •  
 • Զտիչ
 • Ժամանակ
 • Դիտել
Clear All
նոր գրառումներ

 • Խաչատրյան Մարիամ-ի խոսքերից Նայել գրառումը
  https://ourclassweb2.wordpress.com/%...0%D5%B0%D5%A8/,Նախագծային ուսուցման հիմնական նպատակներն են`

  Նպաստել յուրաքանչյուր մասնակցի ինքնագնահատականի բարձրացմանը`
  Հնարավորություն ստեղծել, որ յուրաքանչյուրն իրեն տեսնի որպես ընդունակ և իրազեկ անհատականություն;
  Մասնակցի մոտ զարգացնել իր և մյուսների դրական կերպարը;
  Սովորողի մոտ ձևավորել իրեն և մյուսներին ստույգորեն գնահատելու հմտություն:
  Ոգեշնչել սովորողներին զարգացնելու կարողությունների «Համագործակցություն» համակարգը;
  Ապահովել սովորողի քննադատական մտածողության զարգացման մեխանիզմը, դրված խնդիրը լուծելու ուղիների որոնման հմտության ձևավորումը;
  Զարգացնել սովորողների հետազոտական կարողությունները (բացահայտել հիմնախնդիրը, հավաքել անհրաժեշտ տեղեկություններ, դիտարկել գործընթացները, ձևակերպել վարկածներ, ընդհանրացնել և այլն) և վերլուծական մտածողությունը:
  Իրականացվող նախագծերն ունեն հետևյալ տիպաբանական հատկանիշները` ըստ սովորողների գերակշռող գործունեության (առարկայորեն կողմնորոշված, հետազոտական, ստեղծագործական, տեղեկատվական, դերային), ըստ բովանդակության (միջառարկայական և մոնոնախագծեր), ըստ հարաբերությունների բնույթի (ներդասարանային, միջդասարանային, տարածաշրջանային, համապետական, միջազգային), ըստ տևողության (մինինախագծեր` մինչև մեկ շաբաթ, կարճաժամկետ` մինչև մեկ ամիս, միջնաժամկետ` մինչև վեց ամիս, երկարաժամկետ` կես տարուց ավելի), ըստ մասնակիցների թվի (անհատական, խմբային, միջխմբային):

  Նախագծային ուսուցում կազմակերպելիս հարկ է ապահովել նախագծի իրականացման փուլերի ճիշտ հերթագայությունը և նրանց հատկացվելիք ժամանակի իրատեսական համամասնությունը: Նախագծային աշխատանքի փուլերն են`

  Նպատակադրում;
  Գործունեության տարբերակների քննարկում, միջոցների և եղանակների ընտրություն;
  Պարտականությունների բաշխում;
  Ինքնակրթություն և գիտելիքների արդիականացում;
  Հետազոտական գործունեություն;
  Արդյունքների ընդհանրացում և եզրակացություններ;
  Արդյունքների հանրայնացում;
  Հաջողությունների և սխալների վերլուծություն;
  Շտկողական գործունեություն;
  Նախագծի հրապարակային պաշտպանություն:
  Նյութը տեղադրված է նաև Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի ուսուցչուհի Մերի Գրիգորյանի բլոգում:https://ourclassweb2.wordpress.com/%...0%D5%B0%D5%A8 Շնորհակալ եմ Գ. Սիմոնյանին նյութը տրամադրելու համար:

  Comment

  Ներեցեք, դուք իրավասու չեք դիտել այս էջը:
  Working...
  X

  Debug Information