Հայտարարություն

Collapse
No announcement yet.

Վերածնունդ

Collapse
X
 •  
 • Զտիչ
 • Ժամանակ
 • Դիտել
Clear All
նոր գրառումներ

 • Հռիփսիմե Հարությունյան-ի խոսքերից Նայել գրառումը
  <<Վերածնունդ>> թեման ուսանելիս կարևոր եմ համարում դասի հետ ծանոթացումը սկսել դասի վերնագրից, որի նպատակն է աշակերտներին հստակ պատկերացում տալ Վերածննդի մասին: Մեկնաբանում եմ Վերածննդի իմաստը, բացատրում , որ << Վերածնունդ >> ասելով նկատի ենք ունենում պատմական այն դարաշրջանը, երբ վերստին մարդկանց ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց հունական և հռոմեական դասական մշակույթը: Անհրաժեշտ է, որ աշակերտը ըմբռնի անտիկ դարաշրջանի դերը որպես իդեալական ժամանակաշրջան, երբ ծաղկում էին գիտությունը, արվեստը, հասարակական կյանքը: Կարևոր է աշակերտները հասկանան, որ բարբարոսների բերած միջնադարյան խավարին, կոպիտ բարբառներին փոխարինելու էր եկել նոր վերածնված <<ոսկեդարը>>, նորից ասպարեզ եկած լատիներենը, որից էլ առաջացել է դարաշրջանի անվանումը` Վերածնունդ կամ Վերածնություն/Ռենեսանս/:14-16-րդ դարերի ժամանակահատվածն ընդգրկող այս պատմական երևույթն սկիզբ առավ Հյուսիսային Իտալիայում, որտեղից և տարածվեց ամբողջ Եվրոպայով մեկ: Այս հրաշագեղ թեման յուրահատուկ է իր գեղագիտական դրսևորումներով և ես կարևոր եմ համարել ներկայացնել նաև գեղագիտական կողմը:


  Հարգել՛ գործընկերներ, տեղադրում եմ պաշարների շտեմարանում իմ տեղադրած Վերածնունդ նյութին վերաբերվող սլայդը:
  Վերածնունդ. Հռիփսիմե Հարությունյան - Պաշարների շտեմարան https://lib.armedu.am/resource/27413

  Թողնել հաղորդագրություն:


 • <<Վերածնունդ>> թեման ուսանելիս կարևոր եմ համարում դասի հետ ծանոթացումը սկսել դասի վերնագրից, որի նպատակն է աշակերտներին հստակ պատկերացում տալ Վերածննդի մասին: Մեկնաբանում եմ Վերածննդի իմաստը, բացատրում , որ << Վերածնունդ >> ասելով նկատի ենք ունենում պատմական այն դարաշրջանը, երբ վերստին մարդկանց ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց հունական և հռոմեական դասական մշակույթը: Անհրաժեշտ է, որ աշակերտը ըմբռնի անտիկ դարաշրջանի դերը որպես իդեալական ժամանակաշրջան, երբ ծաղկում էին գիտությունը, արվեստը, հասարակական կյանքը: Կարևոր է աշակերտները հասկանան, որ բարբարոսների բերած միջնադարյան խավարին, կոպիտ բարբառներին փոխարինելու էր եկել նոր վերածնված <<ոսկեդարը>>, նորից ասպարեզ եկած լատիներենը, որից էլ առաջացել է դարաշրջանի անվանումը` Վերածնունդ կամ Վերածնություն/Ռենեսանս/:14-16-րդ դարերի ժամանակահատվածն ընդգրկող այս պատմական երևույթն սկիզբ առավ Հյուսիսային Իտալիայում, որտեղից և տարածվեց ամբողջ Եվրոպայով մեկ: Այս հրաշագեղ թեման յուրահատուկ է իր գեղագիտական դրսևորումներով և ես կարևոր եմ համարել ներկայացնել նաև գեղագիտական կողմը:

  Թողնել հաղորդագրություն:


 • Շնորհակալություն,հարգելի գործընկերներ...

  Թողնել հաղորդագրություն:


 • Վերածնունդ

  Դասի պլան, թեման` Վերածնունդը
  7-րդ դասարան
  Հարգելի գործընկերներ, սիրով կընդունեմ ձեր կարծիքներն ու խորհուրդները

  Դասի նպատակը և խնդիրները

  -Սովորողները պատկերացում կստանանՎերածննդի առաջացման , միջնադարում նրա ունեցած դերի ու նշանակության մասին
  -Կգնահատեն Վերածննդի և հումանիստների դերը ոչ միայն մշակութային բարձրարժեք արժեքներ ստեղծելու, այլ նաև Իտալիայի միավորմանը նպաստող կարևոր միջոց:
  -Կարժևորեն գեղանկարչության, քանդակագործության, նկարչության, գեղագիտական դրսևորումները որպես կատարելության չափանիշ
  -Կըմբռնեն հումանիստների գաղափարները` մարդու հարցերով զբաղվող գիտության, որովհետև մարդն ունի արժանապատվություն, արժեք և ամեն ինչի հասնելու ընդունակություն:
  -Կսովորեն և կկարողանան բացատրել նոր բառերը, տերմինները, անունները և հասկացությունները
  -Կձևավորեն անհատական և խմբով աշխատելու, սեփական կարծիքն արտահայտելու և խմբի աշխատանքը ներկայացնելու կարողություն:
  Դասի ընթացքը
  1. Խթանման փուլ 5ր.
  Աշակերտների հետ անցկացնել զրույց Վերածննդի առաջացման նախադրյալների, Իտալիայի մասին, քարտեզի վրա ցույց տան Իտալիան, վերածնության գաղափարները կրած եվրոպական մյուս երկրները: Գրատախտակին գծել գծակարգ դասի վերաբերյալ…
  1. Իմաստի ընկալման փուլ 25-30ր.
  Առաջարկվում եմ կիրառել << Գրական խմբակ>> մեթոդը: Համաձայն դրա դասարանը բաժանվում է խմբերի` ըստ ենթավերնագրերի: Խմբի յուրաքանչյուր անդամ ստանում է անհատական առաջադրանք, հանձնարարվում է ըստ ենթավերնագրերի ներկայացնեն դասը: Հաջորդ խումբը դուրս է գրում նոր հասկացությունները, անունները, տերմինները և փորձում բացատրել դրանք: Մյուս համարներն ուսումնասիրում են վերնագրին կից նկարները և ներկայացնում դրանք: Դասագիրքը հանդիսանում է նկարների ուսումնասիրման սկզնաղբյուր, որոնք ոչ միայն գեղագիտական դաստիարակության աղբյուր են, այլ, որպես դիդակտիկ նյութ, զարգացնում է աշակերտների տեսողական և մեխանիկական հիշողությունը: ՈՒսուցիչը պարտավոր է ապահովել զննականության մեթոդի կիրառման դերը:
  Չորրորդ համարները մտածում և նկարում են տվյալ ենթավերնագրին բնորոշ խորհրդանիշ- պատկեր/լոգո/ : Նկարելու ձիրք ունեցող երեխաներին կարելի է հանձնարարել նկարել Վերածննդի որևէ գրրծչի նկար:
  2. Կշռադատման փուլ /ամփոփում/, 10-15ր.
  Դասի վերջում տրված հարցերի միջոցով ամփոփել նյութը
  Ուսուցիչը առաջնորդում է, անհրաժեշտության դեպքում միջամտում է, բացատրում…
  Կարելի է ներկայացնել սդալիկահանդեսը/սլայդ շոու/
  Գնահատել կարելի է ցանկացած պահի`ելնելով սովորողների ակտիվությունից և յուրացման աստճանից:
  Կիրառվող մեթոդները` պրիզմա կամ ուղեղային գրոհ, զրույց-դասախոսություն, <<գրական խմբակ>>, շնորհանդեսի ցուցադրում, այցելություն պատկերասրահ…
  Միջառարկայական և ներառարկայական կապեր- աշխարհագրություն, հայոց եկեղեցու պատմություն, հայոց պատմություն, …
  Ուսումնական նյութեր-համակարգիչ, տեսասարք, ուսումնական նկարներ/պաստառներ/, նկարազարդումներ, դասագիրք, աշխատանքային տետր
  Դասի տիպը-նոր նյութի հաղորդում, համակցված դաս

  Այսպիսով Վերածնունդը իր առաքելությամբ կատարելության հասնելու չափանիշ էր, մարդ-անհատին մարդկային վեհ հատկանիշներով և բնատուր օժտված արժանիքներով տեսնելու ձգտումը` բացառելով միջնադարյան տգիտությունը, մարդու շահագործումը, ճորտությունը, անհավասարությունն ու ընչաքաղցությունը: Վերածնունդը դարձավ համաշխարհային պատմության կարևոր իրադարձություն, յուրօրինակ, ինքնատիպ, բայց միաժամանակ ուսանելու արժանի, բոլոր ժամանակներում նրանով հիանալու և դաստիարակվելու երևույթ... Նրա կողքով անհնար է անտարբեր անցնել, չմտածել ու չխորհել...

  Վերածննդի գեղագիտական իդեալը բազմակողմանի ունիվերսալ մարդն է, որի մեջ այս դարաշրջանի արվեստագետները տեսնում էին աստվածային արարչագործության պսակը: Բնությունը նույնպես ընկալվում է նորովի, և յուրաքանչյուր բնական թրթիռ դառնում է արվեստագետի կողմից պատկերվելու արժանի երևույթ: Վերածննդի արվեստը համարվում է դասական, որովհետև այն արժանի է համարվել նրանից սովորելու, դաս քաղելու, քանի որ կատարելության է հասել իր բազմաթիվ արտացոլումներում:
  Վերածննդի գործիչների ստեղծագործություններում գեղեցիկի ընկալումը այնպես է միահյուսված իրականության ընկալում-իմաստավորման հետ, որ անհանար է այն առանձնացնել: Այդ գործիչները մեծ հումանիստներ էին, քանզի գտնում էին, որ մարդն ունի արժանապատվություն, արժեք և ամեն ինչին հասնելու ընդունակություն...
  Վերջին խմբագրողը՝ Հռիփսիմե Հարությունյան; 08-07-19, 20:13.
Ներեցեք, դուք իրավասու չեք դիտել այս էջը:
Working...
X

Debug Information