Հայտարարություն

Collapse
No announcement yet.

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԵԹՈԴՆԵՐ,ՀՆԱՐՆԵՐ, ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Collapse
X
 •  
 • Զտիչ
 • Ժամանակ
 • Show
Clear All
նոր գրառումներ

 • Zhanneta
  replied
  Zhanneta-ի խոսքերից Նայել գրառումը

  Այո,համաձայն եմ Ձեզ հետ Արմենուհի,բայց ուսուցիչը առանց համացանցի դժվարությամբ կլուծի այն խնդիրները,որոնք կապված են լայնամասշտաբ և բազմազան տեղեկություններ հավաքելու հետ:: Համաձայն եմ,որ վեբ որոնում կազմակերպումն ու իրագործումը ավելի բարդ է: Ու կարելի է այն դասակարգել ըստ բարդության:
  Ժամանակակից ուսուցիչը պետք է որդեգրի կառուցողական մոտեցում և կիրառի դասավանդման նորարարական մեթոդներ: Դասարանում կատարվող աշխատանքին կարող են օժանդակել առկա ժամանակակից ՏՏ սարքավորումները և համակարգչային ծրագրերը:

  Թողնել հաղորդագրություն:


 • Ռուզաննա Խաչատրյան
  replied
  Հարգելի Ժանետա, իմաստի ընկալման փուլում արդյունավետ աշխատանքներից են և խմբային աշխատանքները և գործնական աշխատանքները: Նրանք և մոտիվացնում են աշակերտներին և համագործակցային տարբերակը օգնում է ավելի հասկանալի դարձնել տվյալ նյութը: Շատ լավ մեթոդ է նաև հարցադրումների մեթոդը, երբ բաց հարցերի օգնությամբ կարողանում եք աշակերտներին մղել մտածողության, որը ավելի հասկանալի է դարձնում քննարկված թեման:

  Թողնել հաղորդագրություն:


 • Zhanneta
  replied
  Հարգելի գործընկերներ, իմաստի ընկալման փուլում ինչ մեթոդներ եք նպատակահարմար գտնում կիրառել:Խնդրում եմ քննարկել, փոխանակել կարծիքներ

  Թողնել հաղորդագրություն:


 • Zhanneta
  replied
  Սակայն այն կարող է ունենալ իր վտանգները
  Մեծածավալ տեղեկատվության առկայության դեպքում աշակերտը չի կարողանա այն վերլուծել/մանավանդ սկզբնական շրջանում/
  Համացանցում ոչ հստակ չափանիշներով որոնումը կարող է շեղել աշակերտին որոնման հիմնական ուղղությունից/ մեծանում է ուսուցչի ուղղորդող դերը/
  Տեղեկատվական աղբյուրների հետ աշխատելիս աշակերտների՝ օտար լեզուներին տիրապետելու աստիճանը և տարիքային առանձնահատկությունները կարող են խոչընդոտել աշխատանքի պատշաճ կատարմանը
  Համացանցում տեղեկատվությունը ոչ միշտ է հավաստի

  Թողնել հաղորդագրություն:


 • Zhanneta
  replied
  Վեբ որոնման առաջադրանքներն ըստ բարդության
  Թեմայի ուսումնասիրման համար կարելի է օգտագործել հետևյալ հղումները
  1.Տրված թեմային վերաբերող մուլտիմեդիա նյութի ավաքածուի ստեղծում:
  2.Անհատական հանձնարարականներ ուսումնասիրվող թեմայի վերաբերյալ
  3.Պրոբլեմային հանձնարարականներ:Դերային խաղի միջոցով հիմնահարցի լուծում
  Իհարկե,այս ամենի խոր վերլուծություն,սեփական տեսակետի և դիրքորոշման առաջադրում

  Թողնել հաղորդագրություն:


 • Zhanneta
  replied
  Արմենուհի Նավոյան-ի խոսքերից Նայել գրառումը
  Իսկ վեբ-որոնումը, համաձայն եմ Ձեզ հետ հարգելի Ժանետա, ինչ խոսք,շատ արդիական է։Բայց երբեմն աշակերտները շատ են հեռանում դասագրքից և հիմնական ուսուցանվող նյութը թերի է մնում։
  Այո,համաձայն եմ Ձեզ հետ Արմենուհի,բայց ուսուցիչը առանց համացանցի դժվարությամբ կլուծի այն խնդիրները,որոնք կապված են լայնամասշտաբ և բազմազան տեղեկություններ հավաքելու հետ:: Համաձայն եմ,որ վեբ որոնում կազմակերպումն ու իրագործումը ավելի բարդ է: Ու կարելի է այն դասակարգել ըստ բարդության:

  Թողնել հաղորդագրություն:


 • Արմենուհի Նավոյան
  replied
  Իսկ վեբ-որոնումը, համաձայն եմ Ձեզ հետ հարգելի Ժանետա, ինչ խոսք,շատ արդիական է։Բայց երբեմն աշակերտները շատ են հեռանում դասագրքից և հիմնական ուսուցանվող նյութը թերի է մնում։

  Թողնել հաղորդագրություն:


 • Արմենուհի Նավոյան
  replied
  Բարև ձեզ։Շատ կարևոր թեմա է քննարկվում։Ես ևս կիրառում եմ վենի դիագրամը գործնական աշխատանքների ժամանակ։Բայց սիրում եմ նաև պրիզման թե խթանման, թե անդրադարձի փուլերում և թե գործնական աշխատանքներում։

  Թողնել հաղորդագրություն:


 • Zhanneta
  replied
  Վեբ-որոնման արդյունքում սովորողը հնարավորություն կունենա որոնել,մշակել,վերամշակել տեղեկատվությունը՝ ստեղծելով նոր արդյունք, համեմատել,սեփական վարկածներ առաջադրել,լուծման ճանապարհներ գտնել և այլն: Դա կառուցելու է նոր մոդել,որն էլ հետագայում կկիրառի հետազոտական աշխատանք կատարելիս:

  Թողնել հաղորդագրություն:


 • Zhanneta
  replied
  Վեբ որոնման կարևորագույն առանձնահատկություններն այն են,որ խնդիրները վերցված են իրական կյանքից,շոշափելի արդյունք են ենթադրում դրանց լուծումները, զարգացնում է աշակերտի վերլուծական,տրամաբանական ,քննադատական մտածողությունը

  Թողնել հաղորդագրություն:


 • Zhanneta
  replied
  Վեբ-որոնում
  _Համացանցից/ինտերնետից/,բացի տեղեկատվական այլ աղբյուրների՝ գրքեր,հոդվածներ և այլն
  Իհարկե համացանցը արագացնում է տեղեկատվության որչոնումը,ընդլայնում է որոնվող տեղեկատվության ներկայացման ձևերը՝ տեքստ,նկար,աղյուսակ,ձայն և այլն

  Թողնել հաղորդագրություն:


 • Նելլի Գալստյան
  replied
  Zhanneta-ի խոսքերից Նայել գրառումը
  Լիովին համամիտ եմ Ձեզ հետ Նելլի Գալստյան: Բայց համաձայնեք,որ այսօր վեբ-որոնում մեթոդով են աշակերտները հետազոտություններ կատարում: Աշակերտները կարծես թե հեռացել են գրքերից,հոդվածներից:
  Համաձայն եմ,որ համացանցը արագացնում է տեղեկատվության որոնումը,ընդլայնում է որոնվող տեղեկատվության ներկայացման ձևերը__նկար,ձայն- տեքստ և այլն:Համացանցի միջոցով ստացված նյութը բազմակողմանի է ներկայացնում տեղեկատվությունը,ցույց է տալիս դրա կապը այլ բնագավառների հետ:
  Սակայն պետք չէ մոռանալ,որ համացանցում տեղակայված տեղեկատվությունը կարող է հավաստի չլինել...
  Համամիտ եմ հարգելի գործընկեր, ուսուցման նախկին մեթոդներով աշխատելը շատ ավելի հեշտ էր, սակայն ժամանակներն իրենց պահանջն են թելադրում, ուստի պարտավոր ենք փոխել սովորեղների ուսումնառության ձևերը, վերանայել և նախկինում գործածվածներից վերցնել լավագույնն ու հարմարեցնել ժամանակի պահանջներին:

  Թողնել հաղորդագրություն:


 • Zhanneta
  replied
  Լիովին համամիտ եմ Ձեզ հետ Նելլի Գալստյան: Բայց համաձայնեք,որ այսօր վեբ-որոնում մեթոդով են աշակերտները հետազոտություններ կատարում: Աշակերտները կարծես թե հեռացել են գրքերից,հոդվածներից:
  Համաձայն եմ,որ համացանցը արագացնում է տեղեկատվության որոնումը,ընդլայնում է որոնվող տեղեկատվության ներկայացման ձևերը__նկար,ձայն- տեքստ և այլն:Համացանցի միջոցով ստացված նյութը բազմակողմանի է ներկայացնում տեղեկատվությունը,ցույց է տալիս դրա կապը այլ բնագավառների հետ:
  Սակայն պետք չէ մոռանալ,որ համացանցում տեղակայված տեղեկատվությունը կարող է հավաստի չլինել...

  Թողնել հաղորդագրություն:


 • Նելլի Գալստյան
  replied
  Ուսումնառության պրոցեսը հնարավոր է ակտիվացնել և սովորողներին հնարավորինս շատ ներգրավել ուսումնառության մեջ հաճախակի կիրառելով պրոբլեմային ուսուցում, հարցադրումների և խաղային մեթոդներ: Դրանք խթանում են սովորողների կողմից, երբեմն ուսուցչի օգնությամբ, նոր գիտելիքների, պրոբլեմների, խնդիրների լուծման նոր ձևերի բացահայտումը, մեծացնում են սովորողների հավատը իրենց ուժերի և հնարավորությունների նկատմամբ, նպաստում ինքնարժևորմանը: Այսպիսի ակտիվ մեթոդներով դասավանդումը հագեցած է բովանդակալից և լայնածավալ հետադարձ կապով («այստեղ և հիմա»), քան ավանդական մեթոդները

  Թողնել հաղորդագրություն:


 • Նելլի Գալստյան
  replied
  Հարգելի Քրիստինե, թույլ տվեք հավելել, որ ցանկացած մեթոդ հարկավոր է փորձարկել, հետազոտել, հասկանալ դրա արդյունավետության չափը, ապա նոր ներառել սեփական մշակույթի մեջ, սակայն երբեք չի կարելի մեթոդների կիրառությունը դարձնել ինքնանպատակ:

  Թողնել հաղորդագրություն:

Sorry, you are not authorized to view this page
Working...
X