Հայտարարություն

Collapse
No announcement yet.

ՏՀՏ-ները մաթեմատիկայի դասավանդման ժամանակ

Collapse
X
 •  
 • Զտիչ
 • Ժամանակ
 • Դիտել
Clear All
նոր գրառումներ

 • #61
  ,<<Մաթեմատիկա և խաղեր>> կայքում կգտնեք հետաքրքիր և տրամաբանությունը զարգացնող խաղեր:
  http://www.maths-and-games.com/index.php?lang=am&pg=3

  Comment


  • #62
   Լիլիթ Հակոբջանյան-ի խոսքերից Նայել գրառումը
   Մաթեմատիկայի իմացության անհրաժեշտությունը, նրա բարդությունը և վերացականությունը թելադրում են դասավանդման հմտություններ։ Այստեղ հավասարապես կարևոր ենկարևոր են դասավանդողիոչ միայն գիտելիքները, բազմաթիվ մեթոդների իմացությունն ու դրանց ճիշտ օգտագործումը, այլ նաև դասապրոցեսում ժամանակակից օգտագործումը։ Յուրաքանչյուր առարկայի դասավանդման ժամանակ ՏՀՏ միջոցների կիիրառումն անհրաժեշտություն է դառնում։ Մաթեմատիկան սովորելու և ուսուցանելու մեջ տեխնոլոգիաների արդյունավետ օգտագործումը, այլ բաների հետ մեկտեղ, ուսուցիչներից և աշակերտներից պահանջում է դրական վերաբերմունք և՛ առարկայի, և՛ նոր տեխնոլոգիաների նկատմամբ, ինչպես նաև անհատական կարողություն։ Այսօր ՏՀՏ-ների լայնածավալ կիրառումը կարևոր դեր ունի դասապրոցեսում։ Նկատել ե՞ք արդյոք, թե որքան է հեշտացնում ուսուցչի աշխատանքը, երբ դասապրոցեսը հագեցված է ՏՀՏ-ներով։ Այսօր շատ են խոսում ինտեգրված դասերի , դրանց արդյունավետության մասին։ Օրինակ՝ աշխարհագրություն և ինֆորմատիկա, երկրաչափություն և ինֆորմատիկա ։ Դասապրոցեսի ինֆորմատացումը կարևոր դերակատարություն ունի կրթության ժամանակակից որակի և 21-րդ դարի երեծայի տեղեկատվական մշակույթի ձևավորման գործում։ Այստեղից էլ բխում է ՏՀՏ-ների օգտագործման նպատակները․
   1․ բարձրացնել սոբորելու շարժառիթը,
   2․ մեծացնել ուսումնական գործընթացի արդյունավետությունը,
   3․ նպաստել սովորողների ճանաչողական կարողությունների խթանմանը,
   4․ բարելավել դասի անցկացման մեթոդները,
   5․ ժամանակին համակարգելու ուսուցման և դաստիարակության արդյունքները,
   6․ պլանավորել և համակարգել սեփական աշխատանքը,
   7․ օգտագործել այն որպեսինքնակրթության միջոց,
   8․ դասին պատրաստվելու ժամանկի խնայողություն
   Հարգելի' Լիլիթ, մշտապես ներկա եմ գտնվում Ձեր վարած դասերին՝ դասապրոցեսը միշտ ռացիոնալ է օգտագործվում և հագեցված ՏՀՏ-ների կիրառումով, նկատելի է շերտավոր ուսուցումը,դասերը հարուստ են դիդակտիկ նյութերով և, որ աշակերտները դասին մասնակցում են ակտիվ, կարողանումեն անկաշկանդ խոսել մաթեմատիկորեն և արտահայտել իրենց կարծիքները։

   Comment


   • #63
    Հարգելի՛ Լիլիթ, ՏՀՏ-ների կիրառությունը մաթեմատիկայի դասավանդման ժամանակ կիրառվող ծժագրերից է MS Excel կիրառական ծրագիրը, այն ներկայիս առավել տարածված էլեկտրոնային աղյուսակներից է, որն իրենից ներկայացնում է բարձր մակարդակի կառուցողական գործիքային համակարգ: Այն հնարավորություն է տալիս հասկանալի և հասանելի մեթոդներով լուծել բազմաբնույթ խնդիրներ՝ ապահովելով մի շարք ոլորտներում (տնտեսական, տնտեսագիտական, սոցիոլոգիական, իրավունքի և այլն) ամենատարբեր բնագավառների ավտոմատացումը:
    Մասնավորապես՝ տնտեսության ոլորտում հնարավոր է ավտոմատացնել՝
    1․ հաշվապահությունը,
    2․ ֆինանսական հաշվառումն ու վերլուծությունը,
    3․ տարբեր գերատեսչություններին ուղարկվող փաստաթըղթերի նախապատրաստումը,
    4․ կազմակերպության գործունեության պլանավորումն ու
    գնահատումը և այլն:

    Comment


    • #64
     Լիլիթ Հակոբջանյան-ի խոսքերից Նայել գրառումը
     Օրինակելի դասի պլան
     Արիստոտել------- Խելքը բնութագրվում է ոչ միայն գիտելիքներով, այլ նաև դրանք գործնականում կիրառելու ունակությամբ։ Առաջ անցեք նրանցից, ովքեր առջևում են և մի սպասեք նրանց ՝ ովքեր ետևում են։

     ՈՒսուցիչ՝ Լ․ Հակոբջանյան
     Առարկա՝ հանրահաշիվ
     Դասարան՝ 10-րդ
     Դասի թեման՝ ֆունկցիա
     Թեմային հատկացված ժամաքանակ՝ 90 ր․
     Անհրաժեշտ պարագաները ՝ A4 որմատի թղթեր , համակարգիչ, էլեկտրոնային գրատախտակ։
     Մեթոդները՝ խմբային աշխատանք, բացատրացուցադրական։
     Դասի տիպը ՝ ամփոփիչ դաս
     Դասի խնդիրները՝ 1․ Աշակերտների մոտ ստեղծել մոտիվացիա մտավոր և գործնական աշխատանք կատարելու համար։ 2․ Զարգացնել սեր մաթեմատիկայինկատմամբ։ 4․ Մեծացնել պատասխանատվության զգացումը խմբերով աշխատելու, դիմացինին լսելու, նրա խոսքը հարգելու կանոնները։ 5․ Զարգացնել աշակերտների համադրելու և սինթեզելու կարողությունը։ 6․ Դաստիարակել համագործաքցելու կուլտուրա, ստեղծել առողջ մրցակցության մթնոլորտ։
     Դասի նպատակները՝
     1. Գիտենան ի՞նչ է ֆունկցիան, նրա որոշման տիրույթը և արժեքների տիրույթը։
     2. Գիտենան ի՞նչ է ֆ-ի գրաֆիկը և ինչպես է այն կառուցվում։
     Ի3. մանան սահմանափակ, մոնոտոն , պարբերական, զույգ, կենտ ֆունկցիաների սահմանումները և հիմնական հատկությունները։
     4. Գիտենալ գծային, քառակուսային կոտորակագծային, y=√x , y=|x| ֆ-երի հատկությունները, դրանց գրաֆիկների կառուցումը և քառակուսային ֆունկցիայի գրաֆիկի հետազոտումը։
     5.Գիտելան ի՞նչ են ֆ-ի մոնոտոնության միջակայքերը և էքստրեմումները։
     6. Կարողանալ ոչ բարդ դեպքերում արզել ֆ-ի սահմանափակությունը, պարբերականությաունը, զույգություն և կենտությունը մոնոտոնության միջակայքերը, գտնել դրա մեծագույն և փոքրագույն արժեքները։
     Կրթակա հիմնական խնդիրները՝
     1. Ընդհանրացնել և ամբողջացնել միջին դպրոցում ֆ-ի մասին ձեռք բերած գիտելիքները։
     2. Համակարգել դասի ընթացքում ուսումնասիրած նյութը ֆ-ի ընդհանուր հասկացություն տեսանկյունից։
     3. Ցույց տալ առօրյա ֆունկցիոնալ առնչության օրինակներ և կարևորել ֆ-ի կիրառական մաթեմատիկական նշանակությունը;
     3. ՏՀՏ-ի գործածությամբ հնարավոր է ավելի հարուստ, բազմերանգ ու դինամիկ ուսումնական նյութ ստեղծել դրա միջոցով կարող ենք ուսումնական բովանդակությունը դարձնել ինտերակտիվ։ Արդյունքում աշակերտը ոչ թե տեղեկատվության պասիվ ստացողն է, այլ հենց ինքն է կարող փոծել ու նույնիսկ ստեղծել ուսումնական բովանդակությունը։ Իյսկ այս ամենը համապատասխանում է ուսումնական գործընթացի ժամանակակից, կառուցողական մոտեցմանը և նախատեսում է գիտելիքի հայթայթում և ստեղծում հենց աշակերտի կողմից։
     Դասի ընթացքը
     Կազմակերպչական մաս`
     Խթանում- - Մտագրոհ մեթոդ
     Այս փուլում օգտվել GOOGLE DISK-ով պատրաստված սլայդներից:
     https://docs.google.com/presentation...dit#slide=id.p
     1. Ինչ է թվային ֆունկցիան
     2. Ինչ է Ֆունկցիայի արժեքների և որոշման տիրույթը
     3. Ինչ է ֆունկցիայի գրաֆիկը
     4. ֆունկցիայի գրաֆիկի ձևափոխությունը
     5. f(x) ... f(x+a)
     f(x)+a
     y=f(-x) համաչափության oy առանցք նկ․
     y=-f(x) համաչափության ox առանցք նկ․
     6. Կոտորակագծային ֆունկցիաներ
     7. Ֆունկցիայի սահմանափակությունը մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ
     8. Զույգ և կենտ ֆունկցիաներ
     9. Ֆունկցիայի-ի ֆոնոտոնության միջակայքերը և էքստրեմումները

     2) Իմաստի ընկալում
     Դասարանը բաժանել 4 խմբի; Յուրաքանչյուր խմբից 1 հոգի պատահականորեն ընտրում է գործողություններից մեկը; 10 րոպեի ընթացքում պատրաստվում են ներկայացնել իրենց գործողությունը;Տրվում է քարտեր, որոնք պետք է լրացվեն համապատասխան ֆունկցիայի վերաբերյալ տեսանյութը դիտելուց հետո։ Ստորը տեղադրված տեսանյութեը։
     https://www.youtube.com/watch?v=-IdF2Ug-T2w
     https://www.youtube.com/watch?v=W_T7iG4xr7o
     3)Կշռադատում
     https://hy.khanacademy.org/math/alge...e-value-graphs

     ա) Հետազոտել տրված համապատասխան ֆունկցիաները և կառուցել նրա գրաֆիկը՝օգտվելով ֆունկցիայի հետազոտման 8 կետերից; Աշակերտները գրանցում են բոլոր խմբերի արդյունքները , կատարած եզրակացությունը ներկայացնում են դասարանին։ Խմբերը իրենց կատարած աշխատանքը կատարում են համակարգչով օգտվելոն https://www.imdproc.am/p/hanrahashiv...0-c8ecbfb0b75c կայքից։Աշխատանքները կատարելուց հետո ամփոփվում է կատարածա աշխատանքները։Այնուհետև լրացնում են ինքնագնահատման հարցաթերթիկը։
     բ) ՈՒսուցիչը քաջալերում է ընկերներին լավ օգնող սովորողներին՝ նկարագրելով , թե ինչպես են օգնում:ՈԻսուցիչը գնահատում է ողջ աշխատանքի ընթացքում բոլոր խմբերի յուրաքանչյուր մտքի համար։
     Տնային աշխատանքի հանձնարարում ՝
     Կրկնել 1—11 դասերը ;Նախապատրաստվել թեմատիկ գրավոր աշխատանքի:
     Լիլի՛թ ջան, շատ հետաքրքիր և ուսանելի նյութեր ես տեղադրել շնորհակալություն։

     Comment


     • #65
      Լիլիթ Հակոբջանյան-ի խոսքերից Նայել գրառումը
      Օրինակելի դասի պլան
      Արիստոտել------- Խելքը բնութագրվում է ոչ միայն գիտելիքներով, այլ նաև դրանք գործնականում կիրառելու ունակությամբ։ Առաջ անցեք նրանցից, ովքեր առջևում են և մի սպասեք նրանց ՝ ովքեր ետևում են։

      ՈՒսուցիչ՝ Լ․ Հակոբջանյան
      Առարկա՝ հանրահաշիվ
      Դասարան՝ 10-րդ
      Դասի թեման՝ ֆունկցիա
      Թեմային հատկացված ժամաքանակ՝ 90 ր․
      Անհրաժեշտ պարագաները ՝ A4 որմատի թղթեր , համակարգիչ, էլեկտրոնային գրատախտակ։
      Մեթոդները՝ խմբային աշխատանք, բացատրացուցադրական։
      Դասի տիպը ՝ ամփոփիչ դաս
      Դասի խնդիրները՝ 1․ Աշակերտների մոտ ստեղծել մոտիվացիա մտավոր և գործնական աշխատանք կատարելու համար։ 2․ Զարգացնել սեր մաթեմատիկայինկատմամբ։ 4․ Մեծացնել պատասխանատվության զգացումը խմբերով աշխատելու, դիմացինին լսելու, նրա խոսքը հարգելու կանոնները։ 5․ Զարգացնել աշակերտների համադրելու և սինթեզելու կարողությունը։ 6․ Դաստիարակել համագործաքցելու կուլտուրա, ստեղծել առողջ մրցակցության մթնոլորտ։
      Դասի նպատակները՝
      1. Գիտենան ի՞նչ է ֆունկցիան, նրա որոշման տիրույթը և արժեքների տիրույթը։
      2. Գիտենան ի՞նչ է ֆ-ի գրաֆիկը և ինչպես է այն կառուցվում։
      Ի3. մանան սահմանափակ, մոնոտոն , պարբերական, զույգ, կենտ ֆունկցիաների սահմանումները և հիմնական հատկությունները։
      4. Գիտենալ գծային, քառակուսային կոտորակագծային, y=√x , y=|x| ֆ-երի հատկությունները, դրանց գրաֆիկների կառուցումը և քառակուսային ֆունկցիայի գրաֆիկի հետազոտումը։
      5.Գիտելան ի՞նչ են ֆ-ի մոնոտոնության միջակայքերը և էքստրեմումները։
      6. Կարողանալ ոչ բարդ դեպքերում արզել ֆ-ի սահմանափակությունը, պարբերականությաունը, զույգություն և կենտությունը մոնոտոնության միջակայքերը, գտնել դրա մեծագույն և փոքրագույն արժեքները։
      Կրթակա հիմնական խնդիրները՝
      1. Ընդհանրացնել և ամբողջացնել միջին դպրոցում ֆ-ի մասին ձեռք բերած գիտելիքները։
      2. Համակարգել դասի ընթացքում ուսումնասիրած նյութը ֆ-ի ընդհանուր հասկացություն տեսանկյունից։
      3. Ցույց տալ առօրյա ֆունկցիոնալ առնչության օրինակներ և կարևորել ֆ-ի կիրառական մաթեմատիկական նշանակությունը;
      3. ՏՀՏ-ի գործածությամբ հնարավոր է ավելի հարուստ, բազմերանգ ու դինամիկ ուսումնական նյութ ստեղծել դրա միջոցով կարող ենք ուսումնական բովանդակությունը դարձնել ինտերակտիվ։ Արդյունքում աշակերտը ոչ թե տեղեկատվության պասիվ ստացողն է, այլ հենց ինքն է կարող փոծել ու նույնիսկ ստեղծել ուսումնական բովանդակությունը։ Իյսկ այս ամենը համապատասխանում է ուսումնական գործընթացի ժամանակակից, կառուցողական մոտեցմանը և նախատեսում է գիտելիքի հայթայթում և ստեղծում հենց աշակերտի կողմից։
      Դասի ընթացքը
      Կազմակերպչական մաս`
      Խթանում- - Մտագրոհ մեթոդ
      Այս փուլում օգտվել GOOGLE DISK-ով պատրաստված սլայդներից:
      https://docs.google.com/presentation...dit#slide=id.p
      1. Ինչ է թվային ֆունկցիան
      2. Ինչ է Ֆունկցիայի արժեքների և որոշման տիրույթը
      3. Ինչ է ֆունկցիայի գրաֆիկը
      4. ֆունկցիայի գրաֆիկի ձևափոխությունը
      5. f(x) ... f(x+a)
      f(x)+a
      y=f(-x) համաչափության oy առանցք նկ․
      y=-f(x) համաչափության ox առանցք նկ․
      6. Կոտորակագծային ֆունկցիաներ
      7. Ֆունկցիայի սահմանափակությունը մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ
      8. Զույգ և կենտ ֆունկցիաներ
      9. Ֆունկցիայի-ի ֆոնոտոնության միջակայքերը և էքստրեմումները

      2) Իմաստի ընկալում
      Դասարանը բաժանել 4 խմբի; Յուրաքանչյուր խմբից 1 հոգի պատահականորեն ընտրում է գործողություններից մեկը; 10 րոպեի ընթացքում պատրաստվում են ներկայացնել իրենց գործողությունը;Տրվում է քարտեր, որոնք պետք է լրացվեն համապատասխան ֆունկցիայի վերաբերյալ տեսանյութը դիտելուց հետո։ Ստորը տեղադրված տեսանյութեը։
      https://www.youtube.com/watch?v=-IdF2Ug-T2w
      https://www.youtube.com/watch?v=W_T7iG4xr7o
      3)Կշռադատում
      https://hy.khanacademy.org/math/alge...e-value-graphs

      ա) Հետազոտել տրված համապատասխան ֆունկցիաները և կառուցել նրա գրաֆիկը՝օգտվելով ֆունկցիայի հետազոտման 8 կետերից; Աշակերտները գրանցում են բոլոր խմբերի արդյունքները , կատարած եզրակացությունը ներկայացնում են դասարանին։ Խմբերը իրենց կատարած աշխատանքը կատարում են համակարգչով օգտվելոն https://www.imdproc.am/p/hanrahashiv...0-c8ecbfb0b75c կայքից։Աշխատանքները կատարելուց հետո ամփոփվում է կատարածա աշխատանքները։Այնուհետև լրացնում են ինքնագնահատման հարցաթերթիկը։
      բ) ՈՒսուցիչը քաջալերում է ընկերներին լավ օգնող սովորողներին՝ նկարագրելով , թե ինչպես են օգնում:ՈԻսուցիչը գնահատում է ողջ աշխատանքի ընթացքում բոլոր խմբերի յուրաքանչյուր մտքի համար։
      Տնային աշխատանքի հանձնարարում ՝
      Կրկնել 1—11 դասերը ;Նախապատրաստվել թեմատիկ գրավոր աշխատանքի:
      Հարգելի՛ Լիլիթ, անձամբ ներկա եմ գտնվել քո վարած դասընթացներին, դասերը վարում եք նոր մեթոդներով՝ մշակված քո կողմից, որոնք համեմված են ՏՀՏ-ներով և ցուցաբերած անհատական վերաբերմունքի և ուշադրության շնորհիվ սեր և հետաքրքրություն եք արթնացնում ձեր առարկաների հանդեպ։

      Comment


      • #66
       Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործումը որակապես փոխում է ուսուցչի դերը, ուսուցիչը դառնում է սովորողի կրթական գործը կազմակերպող, նրան աջակցող և գնահատող գործընկեր: Ուստի ելնելով ժամանակակից դպրոցի պահանջներից՝ անհրաժեշտ է ավելացնել համակարգչի օգտագործմամբ ուսուցանվող դասերի շրջանակը:
       Իհարկե, համակարգչի օգտագործումը ոչ բոլոր նյութերի բացատրության և քննարկման ժամանակ է նպատակահարմար. այս դեպքում այն կարող է ստեղծել ավելորդ ծանրաբեռնվածություն: Ուստի նյութի ընտրությունը պետք է կատարել նրա՝ համակարգչային ներկայացման արդյունավետությունից ելնելով:
       Գուցե ավելորդ համարենք այս ամենը, մտածելով, որ մաթեմատիկա հասկացողը հասկանում է ցանկացած դեպքում, չհասկացողն էլ չի հասկանում: Բայց չէ որ այն ինչ մենք այսօր տեսնում ու օգտագործում ենք մարդու մտքի թռիչքն է, ու հնարավոր է վաղը մեր աշակերտներից ոմանք ավելին ստեղծեն, ինչու սահմանափակել նրանց մտահորիզոնը:
       Աշխարհը շատ արագ է զարգանում, այն ինչ հիմա մենք ունենք, վաղը կարող է լինել հնություն՝ ինչպես ամեն տարի նորացվող iphone-ները: Որքան էլ փորձենք չենք կարող վազել զարգացող տեխնոլոգիաների արագությամբ:

       Comment


       • #67
        Լիլիթ Հակոբջանյան-ի խոսքերից Նայել գրառումը
        Բացի նրանից, որ ՏՀՏ-ի գործածությունն աշակերտներին աջակցում է տարբեր ուսումնական առարկաներով նախատեսված արդյունքները ձեռք բերելու մեջ, այն նպաստում է նաև հենց ՏՀՏ-ի հետ կապված իրազեկությունների զարգացմանը: Իսկ դա կարևոր է ժամանակակից կյանքում անհրաժեշտ թվայնացված գրագիտություն ձեռք բերելու համար: Կարելի է ասել, որ թվայնացված գրագիտությունը նույնպես, ինչպես քանակական գրագիտությունը, ոչ պակաս կարևոր է, քան ավանդական հասկացությամբ գրագիտությունը: Այսպիսով, տարրական աստիճանում ՏՀՏ գործածելիս ոչ պակաս ուշադրություն պետք է դարձվի այնպիսի իրազեկությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը, ինչպիսիք են համակարգչի մտից ու ելից սարքավորումների գործածությունը (ստեղնաշար, մկնիկ, էկրան), թվայնացված սարքավորումների և էլեկտրոնային ռեսուրսների պարամետրերի վերլուծությունը (օրինակ, հիշողությունը, գույների քանակը, անհրաժեշտ ապարատային ռեսուրսները), թվայնացված սարքավորման աշխատանքային սկզբունքների ու տեղեկատվության պահպանումը, մշակումը և դրա փոխանցման մասին պատկերացումների ստեղծումը (օրինակ, գործառնական համակարգի ու ֆայլի հասկացությունների վերլուծությունը, նաև այն բանի վերլուծումը, որ տեքստային, գրաֆիկական և ձայնային նյութերը թվայնացված սարքավորման մեջ պահպանվում են միևնույն տեսակի միավորի մեջ):

        7-րդ դասարանում երկրաչափություն նոր տեխնոլոգիաների և mindmup ծրագրի կիրառմամբ թեման <<Շրջան, շրջանագիծ>>
        https://drive.mindmup.com/map/1yN26v...IIiatMWCBnYi2F

        [ATTACH=CONFIG]10323[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10324[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10324[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10325[/ATTACH]
        Հարգելի Լիլիթ, imdproc.am կայքի միջոցով հանձնարարված տնային աշխատանքները նույնպես մեծ ոգևորություն են առաջացնում աշակերտների մոտ։ Եթե աշխատանքի կատարման համար ունենում են մի քանի փորձ և արդյունքը լավագույն փորձն ենք համարում, ապա աշակերտները ձգտում են հասնել առավելագույն արդյունքի։

        Comment


        • #68
         Նարինե Ափիցարյան-ի խոսքերից Նայել գրառումը
         Հարգելի Լիլիթ, imdproc.am կայքի միջոցով հանձնարարված տնային աշխատանքները նույնպես մեծ ոգևորություն են առաջացնում աշակերտների մոտ։ Եթե աշխատանքի կատարման համար ունենում են մի քանի փորձ և արդյունքը լավագույն փորձն ենք համարում, ապա աշակերտները ձգտում են հասնել առավելագույն արդյունքի։
         Հարգելի՛ Ափիցարյան, շնորհակալ եմ արձագանքի համար , համոզված եմ կհամագործակցենք և ակտիվ մասնակցություն կցուցաբերեք։ Հաճախակի եմ օգտվում imdproc.am կայքից, կազմակերպում եմ խմբային աշխատանքներ։ Ոչ բոլոր աշակերտներն ունեն համակարգիչ, ուստի տնային աշխատանքները հանձնարարում եմ անհատական։Համաձայն եմ Ձեր կարծիքի հետ, վերոհիշյալ կայքն իսկապես լավ հարթակ է նյութը մատչելի ձևով յուրացնելու համար։
         Վերջին խմբագրողը՝ Լիլիթ Հակոբջանյան; 24-06-19, 15:59.

         Comment


         • #69
          Մարինե Յարմալոյան-ի խոսքերից Նայել գրառումը
          Լիլի՛թ ջան, շատ հետաքրքիր և ուսանելի նյութեր ես տեղադրել շնորհակալություն։
          Շնորհակալ եմ հարգելի Յարմալոյան ջերմ արձագանքի համար։

          Comment


          • #70
           Մարինե Յարմալոյան-ի խոսքերից Նայել գրառումը
           Հարգելի՛ Լիլիթ, ՏՀՏ-ների կիրառությունը մաթեմատիկայի դասավանդման ժամանակ կիրառվող ծժագրերից է MS Excel կիրառական ծրագիրը, այն ներկայիս առավել տարածված էլեկտրոնային աղյուսակներից է, որն իրենից ներկայացնում է բարձր մակարդակի կառուցողական գործիքային համակարգ: Այն հնարավորություն է տալիս հասկանալի և հասանելի մեթոդներով լուծել բազմաբնույթ խնդիրներ՝ ապահովելով մի շարք ոլորտներում (տնտեսական, տնտեսագիտական, սոցիոլոգիական, իրավունքի և այլն) ամենատարբեր բնագավառների ավտոմատացումը:
           Մասնավորապես՝ տնտեսության ոլորտում հնարավոր է ավտոմատացնել՝
           1․ հաշվապահությունը,
           2․ ֆինանսական հաշվառումն ու վերլուծությունը,
           3․ տարբեր գերատեսչություններին ուղարկվող փաստաթըղթերի նախապատրաստումը,
           4․ կազմակերպության գործունեության պլանավորումն ու
           գնահատումը և այլն:
           Հարգելի Մարինե շնորհակալություն կիրառվող ծրագիր եք ներկայացրել, MS Excel աղյուսակային խմբագիրը հանդիսանում է լավագույն միջոցը ֆինանսական պլանավորման, ֆինանսական հաշվառման և վերլուծության խնդիրների լուծման համար, մասնավորապես՝ հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ֆինանսական գործունեության մոդելավորում, բիզնես գործընթացների ավտոմատացում: Կազմակերպում եմ ինտեգրված դասեր կիրառելով MS Excel ծրագիրը, այն խթան է հանդիսանում ստեղծել միջառարկայական կապ՝ ինֆորմատիկա ևմաթեմատիկա, ինֆորմատիկա և ֆիզիկա առարկաների միջև։

           Comment


           • #71
            Լիլիթ Հակոբջանյան-ի խոսքերից Նայել գրառումը
            Հարգելի Ափիցարյան, համոզված եմ կհամագործակցենք և ակտիվ մասնակցություն կցուցաբերեք։ Հաճախակի եմ օգտվում imdproc.am կայքից, կազմակերպում եմ խմբային աշխատանքներ։ Ոչ բոլոր աշակերտներն ունեն համակարգիչ, ուստի տնային աշխատանքները հանձնարարում եմ անհատական։Համաձայն եմ Ձեր կարծիքի հետ, վերոհիշյալ կայքն իսկապես լավ հարթակ է նյութը մատչելի ձևով յուրացնելու համար։
            Հարգելի՛ Լիլիթ, իհարկե կհամագործակցենք։ Ես ֆորումում գրառումներ շատ չեմ անում, բայց ամենօրյա գրառումները միշտ ընթերցում եմ արդեն 7 տարի։ Այս հարթակը լայն հնարավորություններ է տալիս նոր ընկերներ ձեռք բերելու, նրանց փորձին ծանոթանալու համար։
            Վերջին խմբագրողը՝ Լիլիթ Հակոբջանյան; 24-06-19, 21:43.

            Comment


            • #72
             Հարությունյան Լիլիթ-ի խոսքերից Նայել գրառումը
             Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործումը որակապես փոխում է ուսուցչի դերը, ուսուցիչը դառնում է սովորողի կրթական գործը կազմակերպող, նրան աջակցող և գնահատող գործընկեր: Ուստի ելնելով ժամանակակից դպրոցի պահանջներից՝ անհրաժեշտ է ավելացնել համակարգչի օգտագործմամբ ուսուցանվող դասերի շրջանակը:
             Իհարկե, համակարգչի օգտագործումը ոչ բոլոր նյութերի բացատրության և քննարկման ժամանակ է նպատակահարմար. այս դեպքում այն կարող է ստեղծել ավելորդ ծանրաբեռնվածություն: Ուստի նյութի ընտրությունը պետք է կատարել նրա՝ համակարգչային ներկայացման արդյունավետությունից ելնելով:
             Գուցե ավելորդ համարենք այս ամենը, մտածելով, որ մաթեմատիկա հասկացողը հասկանում է ցանկացած դեպքում, չհասկացողն էլ չի հասկանում: Բայց չէ որ այն ինչ մենք այսօր տեսնում ու օգտագործում ենք մարդու մտքի թռիչքն է, ու հնարավոր է վաղը մեր աշակերտներից ոմանք ավելին ստեղծեն, ինչու սահմանափակել նրանց մտահորիզոնը:
             Աշխարհը շատ արագ է զարգանում, այն ինչ հիմա մենք ունենք, վաղը կարող է լինել հնություն՝ ինչպես ամեն տարի նորացվող iphone-ները: Որքան էլ փորձենք չենք կարող վազել զարգացող տեխնոլոգիաների արագությամբ:
             Հարգելի՛ Հարութունյան, շնորհակալ եմ Ձեզ ակտիվ մասնակցության համար։Մաթեմատիկայի ուսուցումը և յուրացումը դպրոցում կապված է կյանքում իրական խնդիրների լուծման գործում նրա մեծ կիրառության հետ։ Մաթեմատիկան մի հզոր միջոց է կյանքի բազմաթիվ ասպարեզներում ու բազմաթիվ իրադարձություններում ծառայող խնդիրների լուծման համար։ Կարծում եմ համամիտ կլինեք, որ այս առարկան երևի թե ամենակիրառականն է։ ՏՀՏ-ների օգտագործման հնարավորությունները բավական մեծ են։ Իհարկե, ինչպես նշեցիք <<Աշխարհը շատ արագ է զարգանում, այն ինչ հիմա մենք ունենք, վաղը կարող է լինել հնություն․․․>> աշխատելով դպրոցականների հետ ՝ անհրաժեշտ է հիշել պատվիրանը՝ <<Մի վնասիր>>։

             Comment


             • #73
              Քրիստինե Սերյոգինա-ի խոսքերից Նայել գրառումը
              Հարգելի' Լիլիթ, մշտապես ներկա եմ գտնվում Ձեր վարած դասերին՝ դասապրոցեսը միշտ ռացիոնալ է օգտագործվում և հագեցված ՏՀՏ-ների կիրառումով, նկատելի է շերտավոր ուսուցումը,դասերը հարուստ են դիդակտիկ նյութերով և, որ աշակերտները դասին մասնակցում են ակտիվ, կարողանումեն անկաշկանդ խոսել մաթեմատիկորեն և արտահայտել իրենց կարծիքները։
              Սիրելի՛ Քրիստինե, շնորհակալ եմ ջերմ արձագանքի համար։

              Comment


              • #74
               Հարգելի՛ Լիլիթ, խրախուսում եմ Ձեր առաջարկած թեման, այն իսկապես շատ արդիական հարց է: Ես ևս շատ եմ կարևորում ՏՀՏ-ների կիրառումը դասընթացում: Հրապարակում եմ մի փոքրիկ թեստի օրինակ մաթեմատիկայից՝ հավաքված Google Forms ծրագրով։ https://forms.gle/AyABvVgyn9ryhAqD6
               Վերջին խմբագրողը՝ Լիլիթ Հակոբջանյան; 27-06-19, 11:14.

               Comment


               • #75
                ՏՀՏ ուսուցման համակարգերը, որոնք կառուցված են մուլտիմեդիական տեխնոլոգիաների հիման վրա, ներկայումս ուսուցման առավել արդյունավետ միջոցներից են: Հատկապես այս պարագայում է լիարժեքորեն իրականանում դասավանդման մեթոդիկայի հին, բայց ժամանակով ստուգված սկզբունքը. լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան հարյուր անգամ լսել: Համակարգչային գրաֆիկայի, անիմացիայի, կենդանի տեսապատկերման, ձայնի համակցված օգտագործումը եզակի հնարավորություն է ընձեռում ուսումնասիրվող նյութն ընկալելու առավելագույնս դիտողական տեսքով, ուստի և հասկանալի ու հիշելի: Դա հատկապես կարևոր է այն դեպքում, երբ սովորողը պետք է յուրացնի հուզականորեն չեզոք մեծ ծավալի տեղեկատվություն` նորմատիվային փաստաթղթեր, տեխնոլոգիական փաթեթներ, արտադրական հրահանգներ և այլն: Ուսումնական նյութի մատուցման ժամանակ մեծ նշանակություն ունի իրական օբյեկտների մոդելների ստեղծումը, որի շնորհիվ հնարավոր է ներթափանցել օբյեկտի մանրամասն կառուցվածքի մեջ, ընկալել իրականացող գործընթացների էությունը, բացահայտել ներքին օրինաչափությունները: Ավտոմատացված ուսուցման համակարգերը (ԱՈՒՀ) ունեն ևս մեկ անվիճելի առավելություն: Դրանք ինտերակտիվ են և ուսուցման ամբողջ ընթացքում ապահովում են երկխոսությունը: Դրա շնորհիվ զգալիորեն թեթևանում է ուսուցման գործընթացի ծանրաբեռնվածությունը. պարապմունքների ընթացքում սովորողները զբաղվում են միայն այնպիսի գործունեությամբ, որն ապահովում է ուսումնական անհրաժեշտ նյութի յուրացումը, և ստիպված չեն ժամանակ ծախսել այլ գործընթացների վրա: ԱՈՒՀ-ի օգնությամբ սովորողները կարող են ինքնուրույնաբար կառավարել իրենց ուսումնական գործունեությունը և վերահսկել այն:

                Comment

                Ներեցեք, դուք իրավասու չեք դիտել այս էջը:
                Working...
                X

                Debug Information