Հայտարարություն

Collapse
No announcement yet.

Դիդակտիկ խաղերը մաթեմատիկայի դասերին

Collapse
X
 •  
 • Զտիչ
 • Ժամանակ
 • Դիտել
Clear All
նոր գրառումներ

 • Դիդակտիկ խաղերը մաթեմատիկայի դասերին

  Դիդակտիկ խաղերը և դրանց կիրառման արդյունավետությունը մաթեմատիկայի դասերին

  Կրթական գործընթացում ուսուցման մեթոդների բազմազանությունը նպատակ է հետապնդում սովորողներին առավելագույնս հասանելի դարձնել մատուցվող նյութը: Ներկայացվող թեման մաթեմատիկայի դասաժամերին կիրառվող դիդակտիկ խաղերի մասին է, որոնցում հաշվի են առնված նաև սովորողների տարիքային առանձնահատկությունները: Ֆորումում կներկայացվի «դիդակտիկ խաղ» հասկացությունը, դիդակտիկ խաղերի դասակարգումը և դրանց կիրառման անհրաժեշտությունը մաթեմատիկայի դասավանդման գործընթացում:

  Ակնկալում են ակտիվ քննարկում:
  Վերջին խմբագրողը՝ Գոհար Բոդոյան; 19-11-18, 13:39.

 • #2
  մաթեմատիկայի դասերին դիդակտիկ խաղերի դերն ու նշանակությունը

  Այսօր, ցավոք, սովորողների մեծ մասի մոտ նկատվում է մաթեմատիկա առարկայի նկատմամբ հետաքրքրության բավականին ցածր մակարդակ կամ իսպառ բացակայություն: Դա մեծապես պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ մենք, ուսուցիչներս, միշտ չէ, որ կարողանում ենք սովորողների մոտ հետաքրքրություն առաջացնել առարկայի ու դրա ուսուցման նկատմամբ: Մյուս կողմից էլ, սովորելու առումով խնդիր կա մաթեմատիկան հասկանալու, իսկ բացասական վերաբերմունքն առարկայի նկատմամբ սկսվում է հենց չհասկանալուց: Նման իրավիճակում մաթեմատիկական խաղերն օգնում են ամրապնդել և ընդլայնել դպրոցական ծրագրով նախատեսված գիտելիքները, կարողությունները և հմտությունները: Խորհուրդ է տրվում դրանք կիրառել արտադասարանական պարապմունքների և միջոցառումների ժամանակ: Դիդակտիկ խաղերը հաջողությամբ միմյանց են կապում խաղային և ճանաչողական հետաքրքրությունները, և այդպիսի խաղային գործունեության ընթացքում աստիճանաբար տեղի է ունենում խաղի նկատմամբ հետաքրքրությունից անցում ուսման նկատմամբ հետաքրքրության: Այս անցումն ապահովելու համար ուսուցիչը դասավանդման ընթացքում պետք է փորձի լուծել սովորողի մոտ առավել շատ հանդիպող հետևյալ հիմնախնդիրներ.
  • թվային հաշվարկների դանդաղ կատարումը (գրավոր և բանավոր).
  • հաշվարկներում պարզագույն սխալներ թույլ տալը.
  • բանաձևերից օգտվել չկարողանալը.
  • արտահայտությունների արժեքները չգտնելը.
  • հաշվարկման ռացիոնալ մեթոդներ չկիրառելը.
  • ձեռք բերած գիտելիքները, հմտությունները գործնականում և առօրյա կյանքում կիրառել չկարողանալը.
  • խնդրի լուծման ընթացքը բացատրել չկարողանալը և այլն:

  Comment


  • #3
   Ինչպես հաղթահարել նշված դժվարությունները:

   Որպեսզի հաղթահարվեն նշված դժվարությունները, անհրաժեշտ է օգտագործել ճանաչողական գործունեության տարբեր ձևեր և մեթոդներ՝ դիդակտիկ խաղեր, խաղ իրավիճակներ, մաթեմատիկական խաղեր, որոնք շատ լավ համադրվում են ուսուցման գործընթացի հետ՝ միաժամանակ իրականացնելով մի շարք գործառույթներ.
   1. Մաթեմատիկական խաղերի ընթացքում միաժամանակ տեղի է ունենում խաղային, ուսուցանող և աշխատանքային գործունեություն: Իրոք, խաղը մոտեցնում է այն, ինչը կյանքում համադրելի չէ և տրոհում է այն, ինչ միասնական է:
   2. Մաթեմատիկական խաղը սովորողից պահանջում է առարկայի իմացություն, քանի որ, չկարողանալով խնդիր լուծել, կռահել կամ բացատրել այն, նա չի կարող մասնակցել խաղին:
   3. Խաղի մասնակիցը սովորում է՝
   • պլանավորել իր աշխատանքը.
   • գնահատել արդյունքները.
   • ստեղծագործաբար մոտենալ յուրաքանչյուր խնդրի.
   • ընտրել և օգտագործել անհրաժեշտ նյութը:
   4. Խաղի ընթացքում ի հայտ են գալիս սովորողի պատրաստվածության աստիճանը և իմացությունը: Այն նպաստում է սովորողի ինքնակատարելագործմանը, արթնացնում է գիտակցական ակտիվություն և հետաքրքրություն առարկայի նկատմամբ:
   5. Խաղի ընթացքում նրանք ոչ միայն տեղեկատվություն են ստանում, այլև կարողանում են ճիշտ օգտագործել ձեռք բերված տեղեկատվությունը:
   6. Խաղերը ամրապնդում են ուսուցման գործընթացը և ստեղծում բարենպաստ մթնոլորտ:
   Այսպիսով, կարող ենք նշել, որ տարաբնույթ խաղերի կիրառման հիմնական նպատակներն են՝
   • մտածողության զարգացումը.
   • տեսական գիտելիքների խորացումը.
   • հետաքրքրությունների խթանումը.
   • հասակակիցների հետ շփումը.
   • համագործակցությունը.
   • համատեղ աշխատանքը.
   • նոր գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերումը.
   • համապատասխան ինքնագնահատականի ձևավորումը.
   • կամքի ուժի մշակումը.
   • գիտելիքների կառավարումը.
   • մտահորիզոնի ընդլայնումը.
   • սովորողների ներգրավվածությունն ուսուցման գործընթացում.
   • սովորողների ուշադրության կենտրոնացում,
   • կրթության նկատմամբ մոտիվացիան և այլն:

   Comment


   • #4
    Ի՞նչ խնդիրներ կարող են լուծել դիդակտիկ խաղերի կիրառումը:

    Դիդակտիկ խաղերի կիրառումն ի զորու է լուծելու հետևյալ խնդիրները.
    1. Կրթական՝
    • օգնում են սովորողների կողմից ուսումնական նյութի ամրապնդմանը.
    • օգնում են ընդլայնել սովորողների մտահորիզոնը:
    2. Զարգացնող՝
    • զարգացնում են ստեղծագործական մտածողությունը.
    • նպաստում են կարողությունների և հմտությունների գործնական կիրառմանը.
    • զարգացնում են երևակայությունը, ստեղծագործական կարողությունները և այլն:
    3. Դաստիարակչական՝
    • նպաստում են ինքնակառավարմանն ու ինքնազարգացմանը.
    • դաստիարակում են բարոյական հայացքներ և համոզմունքներ.
    • նպաստում են ինքնուրույնության և կամքի դաստիարակությանը:

    Comment


    • #5
     Ինչպիսի՞ն պետք է լինեն դիդակտիկ խաղերը:

     Խաղերի կիրառման վերաբերյալ ժամանակակից մանկավարժական գրականության ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ձևակերպել հետևյալ պահանջները, որոնք ուսուցիչը պետք է հաշվի առնի մաթեմատիկայի դասերին դիդակտիկ խաղեր կազմակերպելիս.
     1. խաղը չպետք է սովորողին շեղի ուսուցանվող թեմայից: Խաղի ձևն ընտրելիս պետք է հաշվի առնել, թե ինչ խնդիր է ուզում լուծել ուսուցիչը՝ կիրառելով այն: Խաղի բովանդակության մաթեմատիկական կողմը միշտ պետք է լինի առաջին տեղում: Միայն այդ դեպքում խաղը կկատարի իր դերը.
     2. խաղը պետք է մասնակիցների մոտ դրական ազդեցություն թողնի, անկախ հաղթելու կամ պարտվելու հանգամանքից.
     3. խաղը պետք է կազմակերպել և ուղղորդել՝ ապահովելով յուրաքանչյուր մասնակցի նախաձեռնությունը.
     4. խաղի կանոնները պետք է լինեն պարզ, հստակ ձևակերպված, իսկ մատուցվող նյութի բովանդակությունը՝ մատչելի: Հակառակ դեպքում խաղը հետաքրքրություն չի առաջացնի և կկրի ձևական բնույթ.
     5. խաղը պետք է ավարտել տվյալ դասին և ստանալ արդյունք, քանի որ միայն այս դեպքում այն դրական դեր կկատարի.
     6. մաթեմատիկական խաղի մասնակիցները պետք է հստակ գիտակցեն այն սկզբունքը, համաձայն որի՝ <<որպեսզի խաղաս, պետք է իմանաս>>: Այս պահանջը խաղին տալիս է ճանաչողական բնույթ.
     7. խաղի կանոնները պետք է մշակել՝ հաշվի առնելով մասնակիցների տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները (թույլ, ուժեղ, ակտիվ, պասիվ):

     Comment


     • #6
      Դիդակտիկ խաղերի դասակարգումը:

      Ըստ վարման կարգի՝ մաթեմատիկայի դասերին կիրառվող խաղերը կարելի է դասակարգել՝
      • սեղանի խաղեր.
      • մաթեմատիկական մինի-խաղեր.
      • վիկտորինաներ.
      • մաթեմատիկական խաղ- մրցույթ.
      • հնարամիտների ակումբ.
      • խաղ-ճամփորդություն.
      • մաթեմատիկական լաբիրինթոս.
      • մաթեմատիկական կարուսել և այլն:
      Վերը նշված խաղատեսակները կարող են ընդգրկվել մեկ այլ՝ ավելի ծավալուն խաղի փուլերում:

      Comment


      • #7
       Խաղի ձևերը

       Ներկայացնենք խաղի մի քանի ձևեր:
       Սեղանի խաղեր
       Սեղանի խաղերի թվին են պատկանում մաթեմատիկական լոտոն, խաղ շախմատային տախտակի վրա, լուցկիներով խաղը, տարբեր գլուխկոտրուկներ և այլն: Նման խաղերի նախապատրաստական փուլը հիմնականում կատարվում է անմիջապես խաղից առաջ, և այստեղ էլ պարզաբանվում են խաղի կանոնները: Սեղանի մաթեմատիկական խաղերը չեն դիտվում որպես առանձին ձևեր, այլ սովորաբար օգտագործվում են որպես պարապմունքի մաս և կարող են ընդգրկվել այլ դիդակտիկ խաղերում:
       Մաթեմատիկական լոտո: Խաղի կանոնները նույնն են, ինչպես որ սովորական լոտոյի ժամանակ: Խաղի յուրաքանչյուր մասնակից ստանում է քարտ, որտեղ գրված է պատասխան, և քարտերի տուփ, որոնց վրա գրված են առաջադրանքները, և հանում է դրանցից մեկը: Յուրաքանչուր մասնակից կարդում է առաջադրանքը, լուծում է գրավոր կամ բանավոր, ստանում է պատասխանը, գտնում է պատասխանը իր խաղաքարտի վրա և քարտով փակում է խաղաքարտը, որով էլ ստուգվում է սովորողի գիտելիքը: Խաղից առաջ կարելի է անցկացնել ուղեղի մարզում, որի ժամանակ մասնակիցները կվերհիշեն բանաձևերը, կանոնները, գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ են խաղի անցկացման համար:

       Comment


       • #8
        Մաթեմատիկական լոտո

        Խաղ՝ «Լոտո»
        Անհրաժեշտ պարագաներ`
        1. վանդակների բաժանված մեծ քարտեր.
        2. առաջադրանքներով թերթիկներ.
        3. փոքր քարտեր՝ պատասխաններով:
        Խաղի ընթացքը.
        Դասարանի աշակերտները բաժանվում են 3 հոգանոց խմբերի: Յուրաքանչյուր խումբ ստանում է մեծ լոտո քարտ, որը բաժանված է համարակալված վանդակների (ընդամենը՝ 24 վանդակ), և փոքր քարտեր՝ մեծ քարտի վանդակի չափով (ընդամենը 34 փոքր քարտ): Փոքր քարտերի մի կողմում առաջադրանքների պատասխաններն են, մյուս կողմում՝ որևէ նկար: Փոքր քարտերից 24-ը ճիշտ պատասխաններով են, իսկ 10-ը՝ սխալ: Յուրաքանչյուր խումբ ստանում է տարբեր բարդության խնդիրներով 24 թերթիկ: Յուրաքանչյուր մասնակից ընտրում է ցանկացած խնդիր և, լուծելով այն, փոքր քարտերի վրա գտնում է պատասխանը, այնուհետև շրջելով, այդ քարտով ծածկում մեծ քարտի վրայի համապատասխան վանդակը: Ուսանողները կարող են խորհրդակցել միմյանց և ուսուցչի հետ: Դասի վերջում ուսուցիչը տրված սխեմայով որոշում է ճիշտ լուծված խնդիրների քանակը և ամփոփում արդյունքները:

        Comment


        • #9
         Խաղ «Լուսամփոփ»

         Երեխաները կազմում են շրջան, ձեռքերին երկու գույնի քարտեր` կարմիր և կանաչ (լուսամփոփի երկու լույսերը): Բանավոր հարցման ժամանակ աշակերտները գույնի միջոցով պատասխանում են հարցին` կանաչ գույնը նշանակում է «այո՛» (առաջ գնա), կարմիր գույնը` «ո'չ» (կանգնիր): Այդ ձևով յուրաքանչյուր աշակերտ հնարավորություն ունի արտահայտվելու, իսկ ուսուցիչը տեղեկանում է յուրաքանչյուր աշակերտի գիտելիքների յուրացման մակարդակի մասին: Պահանջի միատեսակությունն ապահովում է աշակերտների կարգապահությունը:

         Comment


         • #10
          Խաղ «Աստիճան»

          Այս խաղը կարելի է օգտագործել «գործողություններ տասնորդական թվերի հետ» թեմայի կրկնության ժամանակ:
          Յուրաքանչյուր աստիճանին նշված է մեկ գործողություն: Աշակերտների խումբը (խումբն ունի աստիճանների քանակով աշակերտներ) բարձրանում է աստիճաններով: Յուրաքանչյուր աշակերտ կատարում է այն գործողությունը, որը նշված է իր աստիճանին: Եթե աշակերտը սխալվում է, իջնում է աստիճանից և նրան կարող է փոխարինել իր խմբի մեկ ուրիշ աշակերտ: Նույն ժամանակահատվածում մյուս խումբը ևս շարունակում է աստիճանով վեր բարձրանալ: Հաղթում է այն խումբը, որը հասնում է վերջին աստիճանին: Կարելի է նաև աստիճանները բարձրանալ երկու կողմից: Կհաղթի այն խումբը, որն առաջինը կհասնի վերջին աստիճանին:

          Comment


          • #11
           Խաղ՝ «Ո՞վ ավելի արագ կհասնի աստղիկին»

           Մրցում են երկու թիմ: Գրատախտակին ներկայացվում են ամբողջ թվերով չորս գործողությունների օրինակները և պատասխանների աղյուսակը: Յուրաքանչյուր թիմից գրատախտակի մոտ է հրավիրվում մեկական աշակերտ, որոնք կատարում են բանավոր հաշվարկ՝ սկսած ներքևի աստիճանից: Լուծելով մեկ օրինակ՝ աշակերտը պատասխանը նշում է աղյուսակում: Այնուհետև նրան փոխարինում է թիմի մեկ այլ անդամ: Տեղի է ունենում շարժում վերև՝ դեպի նվիրական աստղիկը: Աշակերտները տեղերում բանավոր ստուգում են իրենց խաղացողների արդյունքները: Եթե պատասխանը սխալ է, ապա խնդրի լուծումը շարունակելու համար գրատախտակին է մոտենում թիմի մեկ այլ անդամ: Գրատախտակի մոտ աշխատելու համար աշակերտներին կանչում են թիմերի ավագները: Հաղթում է այն թիմը, որն աշակերտների նվազագույն թվով առաջինն է հասնում է աստղիկին:

           Comment


           • #12
            Էվրիստիկ խաղ

            Խաղի ընթացքը.
            Խաղային իրավիճակի տեսքով աշակերտներին առաջարկվում է գործնական խնդիր, որի լուծման ժամանակ նոր բանաձև ներմուծելու անհրաժեշտություն է ծագում:
            Դասարանը բաժանվում է երկու թիմի: Յուրաքանչյուր թիմ ընտրում է կապիտան (առավել ուժեղ աշակերտին) և դիտորդ: Գրատախտակին ամրացված պաստառի վրա նշվում է առաջադրանքը:
            Կապիտանների ղեկավարությամբ թիմերը կատարում են առաջադրանքները: Յուրաքանչյուր թիմի աշխատանքին հետևում է մյուս թիմի դիտորդը: Նա գնահատում է նրանց աշխատանքը, նշում է սխալները: Կատարելով առաջադրանքները՝ աշակերտները եզրակացություններ են անում նոր բանաձև դուրս բերելու անհրաժեշտության վերաբերյալ:

            Comment


            • #13
             Ուսուցանող խաղ՝ «Բրեյն-ռինգ»

             Անհրաժեշտ պարագաներ
             1. համարներով ցուցանշաններ
             2. վեց (չորս) սեկտորներով քարտեզ՝ առաջադրանքի համար.
             3. թվերով քարտեր.
             4. դեղին (գնահատական «3»), կանաչ (գնահատական «4»), կապույտ (գնահատական «5») գույներով խաղանիշներ /ֆիշկաներ/ և կապույտ գույնի կիսախաղանիշներ՝ լրացումների համար.
             5. ցուցանշաններ սեղանների վրա.
             6. ընդհանուր գնահատման ձևաթուղթ.
             7. եռամակարդակ բարդության առաջադրանքներով քարտեր. խաղի երկրորդ տարբերակի համար այդպիսի քարտերը պատրաստվում են կապույտ, կանաչ, կարմիր և դեղին գույներով գունավոր ստվարաթղթից:
             8. պատասխանների նմուշներով քարտեր:
             Խաղի ընթացքը.
             Դասարանը բաժանվում է 7 (5) հոգանոց խմբերի՝ 6 (4) խաղացող և 1 վարող:
             Մասնակիցներին տրվում են համարներով քարտեր: Յուրաքանչյուր խումբ նստում է առանձին սեղանի շուրջ: Սեղանի վրա նշացույցներ են և 6 (4) սեկտորներով քարտեզը, որի վրա խնդիրներով քարտերը դասավորված են հետևյալ հերթականությամբ. Ներքևում առաջին մակարդակի հարցերն են (3), դրանց վրա՝ երկրորդ մակարդակի հարցերը (2), իսկ վերևում՝ երրորդ մակարդի հարցերը (1): Յուրաքանչյուր սեկտորում ՝ երեք հարց: Վերևի հարցերին պատասխանում են առանց նախապատրաստման («բլից մրցաշար»), երկրորդ հարցերի համար տրվում է նախապատրաստման ժամանակ`3-5 րոպե: Ներքևի հարցերն ամենաբարդն են, և նրանց պատասխանների համար տրվում է 7-10 րոպե ժամանակ: Վարողը հանում է քարտը. ենթադրենք, դուրս եկավ «2» թիվը, դա նշանակում է, որ 2-րդ համարի խաղացողն է հարցին պատասխանում: Եթե պատասխանն ամբողջական է, ապա խաղացողին տրվում է խաղանիշ: Եթե պատասխանը թերի է, ապա ցանկացած խաղացող կարող է նրան լրացնել և ստանալ կիսախաղանիշ: Յուրաքանչյուր խմբի համար պատրաստվում են միանման խնդիրներ:

             Comment

             Ներեցեք, դուք իրավասու չեք դիտել այս էջը:
             Working...
             X