Հայտարարություն

Collapse
No announcement yet.

ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԵՐԻՆ

Collapse
X
 •  
 • Զտիչ
 • Ժամանակ
 • Դիտել
Clear All
նոր գրառումներ

 • #46
  Աշակերտների երկրաչափական խնդիրները լուծելու ալգորիթմներ մշակելու կարողություններով զինելու համար նպատակահարմար է կազմակերպել հետևյալ բնույթի աշխատանքներ.
  1.Աշակերտներին տալ խնդիրը,գծագիրը,լուծման սխեման համապատասխան նշանակումներով և պահանջել,որ նրանք հիմնավորեն սխեմայի տրամաբանական լինելը,նշեն անհայտ մեծությունները որոշելու համար անհրաժեշտ բանաձևերը և այլն:
  2.Գծել խնդրի գծագիրը ու լուծման սխեման /գրատախտակին կատարել պարզաբանումներ,ջնջել նշանակումները և պահանջել,որ աշակերտները,համեմատաբար թույլ կարողություններ ունեցողները,վերականգնեն համապատասխան նշանակումները/:

  Comment


  • #47
   3.Աշակերտներին տալ գծագիրը առանց նշանակումների,իսկ լուծման սխեման`նշանակումներով և պահանջվող լրացումները:
   4.Տալ խնդրի գծագիրն ու լուծման սխեման ոչ լրիվ նշանակումներով և պահանջել,որ նրանք լրացնեն նշանակումները:
   5.Տալ գծագիրը նշանակումներով,իսկ լուծման սխեման`առանց նշանակումների և պահանջել,որ աշակերտները լրացնեն սխեմայի համապատասխան նշանակումները:
   6.Տալ գծագիրը նշանակումներով և պահանջել,որ աշակերտները գծեն լուծման սխեման:
   7.Առաջարկել խնդիրն ու պահանջել,որ աշակերները գծեն գծագիրը,լուծման սխեման ու կատարեն անհրաժեշտ լրացումներ:

   Comment


   • #48
    Նման առաջադրանքներ կատարելիս աշակերտների մտավոր գործունեությունը ուղղվում է ոչ միայն պատրաստի բանաձևեր ընտրելու և հաշվումներ կատարելու,այլև լուծումների ընթացքի ալգորիթմներ մշակելու վրա,որը շատ կարևոր պահանջ է:Բացի այդ,ալգորիթմ մշակելը գրավիչ է և խթանում է աշակերտների հետաքրքրասիրությունները,զարգացնում է նրանց տրամաբանական մտածողությունը:

    Comment


    • #49
     Աշակերտների տրամաբանական մտածողության զարգացմանը մեծապես խթանում է թեորեմների ապացույցներ վերլուծելը:Այդ նպատակով անհրաժեշտ է պահանջել,որ աշակերտները թեորեմի ապացույցը շարադրելու փոխարեն կամ շարադրելուն զուգընթաց կատարի վերլուծություն,այսինքն`երևան հանի ապացուցման հիմքում ընկած բոլոր թեորեմները,սահմանումներն ու աքսիոմները:Նման պահանջն առաջադրելիս անհրաժեշտ է ցուցաբերել անհատական մոտեցում:

     Comment


     • #50
      Մտածողության միջոցով մարդը դուրս է գալիս զգացողական ճանաչողության սահմաններից և ձեռք է բերում իր գործունեությունը ծրագրելու և կանխատեսելու ունակություն։ Մտածել, նշանակում է բացահայտել այն օրինաչափություններն ու հատկանիշները, որոնք ակնհայտ չեն, այլ «թաքնված են» երևույթների կամ առարկաների խորքային հարաբերություններում։ Մտածել՝ նշանակում է ոչ թե արտացոլել կամ արձագանքել արտաքինի ազդեցությանը, այլ հիմնվելով նախկին փորձի, զգայական ճանաչողության արդի փորձի վրա «ստեղծել» նոր տրամաբանական ձևեր՝ հասկացողություններ, դատողություններ, եզրահանգումներ (ինդուկտիվ և դեդուկտիվ բնույթի)։

      Comment


      • #51
       Միքայելյան Կարինե-ի խոսքերից Նայել գրառումը
       Աշակերտների տրամաբանական մտածողության զարգացումը մաթեմատիկայի դասավանդման կարևորագույն խնդիրներից մեկն է հանդիսանում:Մտածողության պրոցեսի հիմքը,մտածողության ձևերը,մտածողության տեսակները ոչ թե բնատուր են,այլ ծագում են մարդու ճանաչողական գործունեության ընթացքում:Մտածելու ընդունակությունը նպատակասլաց է,այդ իսկ պատճառով էլ ուսուցման ընթացքում մտավոր գործունեությունը պետք է պահել առաջին պլանում,զարգացնել աշակերտների մտածելու,տրամաբանելու,եզրահանգելու ունակություններն ու կարողությունները:
       Տրամաբանության կարևոր մաս է հանդիսանում տրամաբանական ձևը։ Ապացույցների վավերականությունը սահմանվում է ըստ տրամաբանական ձևի, ոչ թե իմաստի։ Արիստոտելի տրամաբանության մասին ուսմունքը և ժամանակակից նշանակական տրամաբանութունը ստանդարտ տրամաբանության օրինակներ են։
       Մաթեմատիկական տրամբանաությունը սիմվոլիկ տրամաբանության ընդարձակ ձևն է մի շարք բնագավառներում, իսկ ավելի կոնկրետ մոդելի տեսության, ապացույցների տեսություն, բազմությունների տեսության, և հաշվողական տեսության ուսումնասիրություներում։
       Վերջիվերջո այն հարցից, թե ինչ է տրամաբանությունը մինչև հիմա էլ խուսափում են։ Չնայած նրան, որ ընդհանուր տրամաբանության բնագավառը ուսումնասիրում է տրամաբանության հայտնի տեսակները և կառուցվածքները, 2007 թվականին Մոսակովիչը և այլք ասացին․ «Անհարմար է, որ չկա ընդհանուր և ընդունելի սահմանում տրամաբանության մասին»։

       Comment


       • #52
        Հանրահայտ է, որ հանրակրթության առանցքային նպատակներից
        մեկը աշակերտին մտածել սովորեցնելն է: Առանձնացվում
        են այդ նպատակին հասնելու երկու հիմնական ուղիներ.
        մտածողության մասին գիտության՝ տրամաբանության տարրերի
        իմացությունը և մաթեմատիկայի ուսումնասիրությունը, ինչը բոլոր
        ժամանակներում դիտվել է որպես սովորողների տրամաբանական
        մտածողության զարգացման լավագույն միջոց: Սակայն
        այստեղ առաջանում են հետևյալ հարցադրումները. արդյո՞ք պետք
        է տրամաբանության հիմունքները ներառվեն հանրակրթական
        ծրագրերում, թե՞ միայն մաթեմատիկայի ուսուցումը բավարար է
        մտածողության ձևավորման խնդրի լուծման համար: Իսկ միգուցե
        պետք է համադրե՞լ այս մոտեցումները և տրամաբանության տարրերը
        ներառել մաթեմատիկայի դասընթացու՞մ: Տարբեր ժամանակներում
        տարբեր շեշտադրումներ են կատարվել ու տարբեր մոտեցումներ
        են ցուցաբերվել այդ հարցերի լուծման նկատմամբ:
        Դրանք համակողմանիորեն ուսումնասիրված են Ի. Հարությունյանցի,
        Լ.Ն. Լանդայի, Զ. Բրուների, Լ. Քերոլի, Ջ. Պոյայի, Գ. Շեդրովիցկու,
        Հ. Ֆրոյդենտալի, Պ.Պ. Բլոնսկու, Վ.Մ. Բրադիսի, Ա.Ն. Կոլմոգորովի,
        Վ. Բոլտյանսկու, Ռ.Ս. Չերկասովի, Ա.Ա. Ստոլյարի, Յու.Ա. Պետրովի,
        Վ.Ի. Ռիժիկի, Գ.Ի. Սարանցևի, Ի.Լ. Տիմոֆեևայի, Գ.Ա. Բրուտյանի,

        Ս.Հ. Ավետիսյանի, Հ.Ս. Միքայելյանի, Ս.Է. Հակոբյանի, Է.Ի. Այվազյանի
        և այլոց կողմից:
        Սակայն գիտամանկավարժական գրականության մեջ միասնական
        տեսակետ չի ձևավորվել:

        Comment


        • #53
         Շնորհակալ եմ հետաքրքիր քննարկման համար:

         Comment


         • #54
          Ինչպես զարգացնել աշակերտի տրամաբանական մտածողությունը
          Աշակերտի տրամաբանական մտածողությունը զարգացնելու գործում մեծ նշանակություն ունի մաթեմատիկան: Այն միաժամանակ սովորողների մեջ ձևավորում է լեզվական և քայլաշարային կամ ալգորիթմական մտածողություն: Այս խնդիրների լուծման համար առանցքային դեր ունի զարգացնող ուսուցման կիրառումը, որը կնպաստի աշակերտի իմացական, ֆիզիկական, հոգեբանական ոլորտներում որակական տեղաշարժերին: Զարգացնող ուսուցումը ակտիվորեն զարգացնում է սովորողի մտածողությունը, նա կարողանում է ոչ ստանդարտ իրավիճակներում իր գիտելիքը կիրառել, յուրաքանչյուր խնդրի լուծման համար հանդես է բերում ինքնուրույնություն և նախաձեռնողականություն:
          Զարգացնող ուսուցումը ենթադրում է մաթեմատիկայի ուսումնական գործընթացում մաթեմատիկական խոսքի զարգացման, երկխոսությունների ներդրման, խնդրահարույց իրավիճակների ստեղծման անհրաժեշտությունի արդյունավետությունը: Այս ամենի անտեսման արդյունքում կընկնի ուսուցման և դասի արդյունավետությունը, կկասեցվի աշակերտակենտրոն մոդելի զարգացումը: Մաթեմատիկայի դասերին կարևոր է նաև լուրջ ուշադրություն դարձնել հասկանալով կարդալու վրա, քանի որ դպրոցում դասավանդվող առարկաների շարքում մաթեմատիկան իրեն հավասարը չունի մտածել սովորեցնելու գործում, իսկ մաթեմատիկայի ուսումնասիրման, մասնավորապես խնդիրների լուծման գործում առաջին և անհրաժեշտ պայմանը կարդացածի բովանդակությունը հասկանալն է ու դրան մեջ խորամուխ լինելն է:
          Գիտենք, որ ցանկացած դասարան կազմավորվում է ըստ աշակերտների տարիքային խմբի և սեռի: Սակայն դա դեռ չի նշանակում, որ նրանք ունեն զարգացման և պատրաստվածության նույն մակարդակը: Նրանք ուսումնական գործընթացու ցուցաբերում են գիտելիքների յուրացման տարբեր աստիճաններ և առաջ են շարժվում զարգացման տարբեր տեմպերով: Որպես կանոն, այս դեպքում ուսուցիչը հիմնականում ուսուցումն իրականացնում է ՝ հենվելով միջին կարողություններ ունեցող աշակերտների վրա: Այս հանգամանքը արհեստականորեն կանգնեցնում է ուժեղ աշակերտների զարգացումը. Նրանք կորցնում են ուսման նկատմամբ հետաքրքրությունը, իսկ թույլ աշակերտները դատապարտված են մյուսներից ետ մնալու կարգավիճակին: Նույնիսկ միջին կարողության տեր աշակերտները միմյանցից տարբերվում են իրենց միջինությամբ. Տարբեր դժվարություններ, հոգեկան գործընթացների զարգացման տարբեր մակարդակներ և այլն: Այս խնդրի զարգացման համար ուսուցիչը պետք է յուրաքանչյուր աշակերտի հը- նարավորություն տա ծրագրային նյութը յուրացնել իր կարողությունների սահմաններում, որպեսզի ուսուցումը հարմարեցվի սովորողի զարգացման տեմպերին, և նա դառնա առավել ինքնավստահ ու վայելի ուսման բերկրանքը: Կարևոր է, որ ուսուցիչն իր ձեռքի տակ ունենա բազմաբնույթ բազմաշերտ առաջադրանքներ, որոնք կօգնեն նրան իրականացնել շերտավորված ուսուցում:Դասաժամերի արդյունավետությունը մեծապես պայմանավորված է ուսուցման ակտիվ ձևերի կիրառումով: Դրանք օգնում են սովորողներին համագործակցել խմբի անդամների հետ, ստեղծում են խմբի համար բարենպաստ միջավայր և փոխադարձ վստահություն են առաջացնում սովորողների միջև:
          Գրետա Տոնոյան

          Comment


          • #55
           Տոնոյան Գրետա-ի խոսքերից Նայել գրառումը
           Ինչպես զարգացնել աշակերտի տրամաբանական մտածողությունը
           Աշակերտի տրամաբանական մտածողությունը զարգացնելու գործում մեծ նշանակություն ունի մաթեմատիկան: Այն միաժամանակ սովորողների մեջ ձևավորում է լեզվական և քայլաշարային կամ ալգորիթմական մտածողություն: Այս խնդիրների լուծման համար առանցքային դեր ունի զարգացնող ուսուցման կիրառումը, որը կնպաստի աշակերտի իմացական, ֆիզիկական, հոգեբանական ոլորտներում որակական տեղաշարժերին: Զարգացնող ուսուցումը ակտիվորեն զարգացնում է սովորողի մտածողությունը, նա կարողանում է ոչ ստանդարտ իրավիճակներում իր գիտելիքը կիրառել, յուրաքանչյուր խնդրի լուծման համար հանդես է բերում ինքնուրույնություն և նախաձեռնողականություն:
           Զարգացնող ուսուցումը ենթադրում է մաթեմատիկայի ուսումնական գործընթացում մաթեմատիկական խոսքի զարգացման, երկխոսությունների ներդրման, խնդրահարույց իրավիճակների ստեղծման անհրաժեշտությունի արդյունավետությունը: Այս ամենի անտեսման արդյունքում կընկնի ուսուցման և դասի արդյունավետությունը, կկասեցվի աշակերտակենտրոն մոդելի զարգացումը: Մաթեմատիկայի դասերին կարևոր է նաև լուրջ ուշադրություն դարձնել հասկանալով կարդալու վրա, քանի որ դպրոցում դասավանդվող առարկաների շարքում մաթեմատիկան իրեն հավասարը չունի մտածել սովորեցնելու գործում, իսկ մաթեմատիկայի ուսումնասիրման, մասնավորապես խնդիրների լուծման գործում առաջին և անհրաժեշտ պայմանը կարդացածի բովանդակությունը հասկանալն է ու դրան մեջ խորամուխ լինելն է:
           Գիտենք, որ ցանկացած դասարան կազմավորվում է ըստ աշակերտների տարիքային խմբի և սեռի: Սակայն դա դեռ չի նշանակում, որ նրանք ունեն զարգացման և պատրաստվածության նույն մակարդակը: Նրանք ուսումնական գործընթացու ցուցաբերում են գիտելիքների յուրացման տարբեր աստիճաններ և առաջ են շարժվում զարգացման տարբեր տեմպերով: Որպես կանոն, այս դեպքում ուսուցիչը հիմնականում ուսուցումն իրականացնում է ՝ հենվելով միջին կարողություններ ունեցող աշակերտների վրա: Այս հանգամանքը արհեստականորեն կանգնեցնում է ուժեղ աշակերտների զարգացումը. Նրանք կորցնում են ուսման նկատմամբ հետաքրքրությունը, իսկ թույլ աշակերտները դատապարտված են մյուսներից ետ մնալու կարգավիճակին: Նույնիսկ միջին կարողության տեր աշակերտները միմյանցից տարբերվում են իրենց միջինությամբ. Տարբեր դժվարություններ, հոգեկան գործընթացների զարգացման տարբեր մակարդակներ և այլն: Այս խնդրի զարգացման համար ուսուցիչը պետք է յուրաքանչյուր աշակերտի հը- նարավորություն տա ծրագրային նյութը յուրացնել իր կարողությունների սահմաններում, որպեսզի ուսուցումը հարմարեցվի սովորողի զարգացման տեմպերին, և նա դառնա առավել ինքնավստահ ու վայելի ուսման բերկրանքը: Կարևոր է, որ ուսուցիչն իր ձեռքի տակ ունենա բազմաբնույթ բազմաշերտ առաջադրանքներ, որոնք կօգնեն նրան իրականացնել շերտավորված ուսուցում:Դասաժամերի արդյունավետությունը մեծապես պայմանավորված է ուսուցման ակտիվ ձևերի կիրառումով: Դրանք օգնում են սովորողներին համագործակցել խմբի անդամների հետ, ստեղծում են խմբի համար բարենպաստ միջավայր և փոխադարձ վստահություն են առաջացնում սովորողների միջև:

           Այո, կարդացածի բովանդակությունը հասկանալը կարևոր նախապայման է: Այդ հարցում շեշտադրված աշխատանք են կատարում մայրենիի ուսուցիչները: Կարևորում եմ նաև շերտավորված ուսուցումը:

           Comment


           • #56
            նախապայմանները զարգացման տրամաբանական մտածողության, ձուլման գործողությունների խոսքով, թվերի, այնպես էլ նշաններով, փոխարինելով իրական օբյեկտների եւ իրավիճակները, որոնք դրել ուշ մանկությունից, երբ երեխան սկսում է ձեւավորել խորհրդանշական գործառույթը գիտակցության: Այս անգամ նա սկսում է հասկանալ, որ օբյեկտը կարող է նշանակված է փոխարինել մեկ այլ օբյեկտ, նկարչություն:

            Comment


            • #57
             Հատուկ տիպի ակցիան աբստրակտ տրամաբանական մտածողության, որոնք սկսում են յուրացնել երեխաներին նախադպրոցական տարիքում, - գործողությունները թվերով եւ մաթեմատիկական նշանների (-) -, -, =). Ճիշտ այնպես, ինչպես օգտագործման խոսքի, երեխաները օգտագործել թվեր եւ մաթեմատիկական խորհրդանիշները ինքնին դեռեւս ցույց է տալիս, որ կիրառում է ձեւավորել համապատասխան տրամաբանական մտածողությունը:

             Comment


             • #58
              Միքայելյան Կարինե-ի խոսքերից Նայել գրառումը
              Աշակերտների տրամաբանական մտածողության զարգացմանը մեծապես խթանում է թեորեմների ապացույցներ վերլուծելը:Այդ նպատակով անհրաժեշտ է պահանջել,որ աշակերտները թեորեմի ապացույցը շարադրելու փոխարեն կամ շարադրելուն զուգընթաց կատարի վերլուծություն,այսինքն`երևան հանի ապացուցման հիմքում ընկած բոլոր թեորեմները,սահմանումներն ու աքսիոմները:Նման պահանջն առաջադրելիս անհրաժեշտ է ցուցաբերել անհատական մոտեցում:
              Հարգելի Կարինե միանգամայն համաձայն եմ Ձեզ հետ, օրինակ այսպես կոչվող մնացորդների մասին չինական թեորեմը լայն կիրառում ունի թվերի տեսության, ծածկագրության մեջ և այլ տեղերում։

              Comment


              • #59
               Միքայելյան Կարինե-ի խոսքերից Նայել գրառումը
               Աշակերտների տրամաբանական մտածողության զարգացմանը մեծապես խթանում է թեորեմների ապացույցներ վերլուծելը:Այդ նպատակով անհրաժեշտ է պահանջել,որ աշակերտները թեորեմի ապացույցը շարադրելու փոխարեն կամ շարադրելուն զուգընթաց կատարի վերլուծություն,այսինքն`երևան հանի ապացուցման հիմքում ընկած բոլոր թեորեմները,սահմանումներն ու աքսիոմները:Նման պահանջն առաջադրելիս անհրաժեշտ է ցուցաբերել անհատական մոտեցում:
               Լիովին համամիտ եմ, հարգելի՛ Կարինե, թեորեմները , աքսիոմները, աշակերտները ոչ միայն պետք է շարադրեն, այլ ապացուցեն, պահպանելով՝ մտքերի տրամաբանական հարջորդականությունը: Անհատական մոտեցումն, անխոս, անհրաժեշտ է: Նման դեպքերում օժտված աշակերտներին հանձնարարում եմ ոչ միայն բանավոր, այլ նաև գրավոր ապացուցել: Իմ կարծիքով գրավոր շարադրանքն էլ է զարգացնում տրամաբանական մտածողությունը:
               Նաիրա Ֆրունզիկի Մարտիրոսյան https://lib.armedu.am/profile/10776/...e_created/desc

               Comment


               • #60
                Թեորեմի ապացույցը հաճախ մեկնաբանվում է որպես հավաստիության հիմնավորում: Հաշվի առնելով, որ թեորեմի գաղափարը պահանջում է ապացույցի առկայություն, թեորեմը սկզբունքորեն տարբերվում է գիտական օրենքից, ինչը հանդիսանում է փորձարարական արդյունք:

                Comment

                Ներեցեք, դուք իրավասու չեք դիտել այս էջը:
                Working...
                X

                Debug Information