Հայտարարություն

Collapse
No announcement yet.

Ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի միջառարկայական կապերի արտացոլումը

Collapse
X
 •  
 • Զտիչ
 • Ժամանակ
 • Դիտել
Clear All
նոր գրառումներ

 • Ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի միջառարկայական կապերի արտացոլումը

  Կետի կոորդինատները: Տեղափոխություն
  Թեև այս բաժինը ըստ ֆիզիկական գաղափարների խորության ամենաբարդը չէ, սակայն զգալի պահանջներ է ներկայացնում աշակերտների մաթեմատիկական գիտելիքների եւ զարքագման նկատմամբ:Հարկ է լինում հաշվի արնել նաեւ այն, որ 6-րդ եւ 7-րդ դասարաններում ֆիզիկան ուսումնասիրվում է գլխավորապես փորձնառական հիմքի վրա, մաթէմատիկական պարզագույն ապարատի օգտագործմամբ: Այդ պատճառով ուսուցման առաջին շաբաթներում 8-րդ դասարանի աշակերտները թույլ են նախապատրաստված լինում մեխանիկայի ուսումնասիրմանը:
  Դա պարտավորեցնում է մանրզնին վերլուծել կինեմատիկայի ուսումնասիրման հնարավոր ուղիները եւ ընտրել շարժման նկարագրության գիտական եւ միաժամանակ աշակերտներին մատչելի եղանակի համար անհրաժեշտ նվազագույն թվով հասկացիւթյուններ:

 • #2
  Մեր ժամանակներում առաջնակարգ նշանակություն է ստանում առարկաների և գիտությունների համագործակցությունը` միջառարկայական կապերը:Ուսուցման գործընթացում կարևոր տեղ պետք է հատկացնել միջառարկայական կապերին, որոնք ուսուցման հաջողության անհրաժեշտ պայմաններից են:Միջառարկայական կապերի մասին Յ.Ա.Կոմենսկին իր «Մեծ դիդակտիկա» աշխատությունում նշում է, որ ուսումնական առարկաների փոխկապակցված ուսուցումը երեխաներին սովորեցնում է բացահայտել ուսումնասիր- վող առարկաների և երևույթների միջև եղած կապերը. «Ամեն ինչ ամրապնդել բանականության հիմունքներով նշանակում է ամեն ինչ սովորել՝ մատնացույց անելով պատճառները, այսինքն՝ ոչ միայն ցույց տալ, թե ինչպես է այս կամ այն բանը տեղի ունենում, այլ նաև ցույց տալ, թե ինչու դա այլ կերպ լինել չի կարող: Չէ՞ որ իմանալ որևէ բան նշանակում է իրը ճանաչել իր փոխկապակցվածության մեջ»:

  Comment


  • #3
   Հարգելի Գայանե, շնորհակալություն թեմային արձագանքելու համար: Լիովին համամիտ եմ Ձեզ հետ, միջառարկայական կապերը պետք է նպատակաուղղվեն օբյեկտիվ աշխարհի բաղկացուցիչ մասերի եռամիասնության` «բնություն-մարդ-հասարակություն» հասկացության ըմբռնմանը:
   Ժամանակակից պահանջների համապատասխան` այսօր մեծանում է բնագիտական առարկաների (քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն և այլն) միջև կապերի բացահայտման դերն ու նշանակությունը, ինչպես նաև այդ կապերի՝հետաքրքիր կերպով մատուցումը:

   Comment


   • #4
    Հարգելի տիկին Եղիազարյան հետաքրքիր թեմայի եք անդրադարձել: Ես որպես ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի համաձայն եմ , որ միջառարկայական կապերի միջոցով հնարավոր է առարկայի դասավանդումը դարձնել առավել հետաքրքիր և մատչելի:
    Միջառարկայական կապերի օգտագործումը դասապրոցեսում հնարավորություն է տալիս ապահովել սովորողի՝ ուսումնական նյութի խորը ըմբռնմանը ,տարբեր գիտությունների,երևույթների միջև եղած կապերի բացահայտմանը և ի վերջո նպաստում է գիտական աշխարհայացքի ձևավորմանը:

    Comment


    • #5
     Հարգելի Սվետլանա, շնորհակալություն արձագանքելու համար: Ես լիովին համամիտ եմ Ձեզ հետ, ՏՀՏ-ի միջոցների կիրառումը իրապես շոշափելի ազդեցություն ունի մանկավարժների աշխատանքի ինտենսիվության, ինչպես նաև աշակերտների ուսուցման արդյունավետության վրա: Ժամանակակից դպրոցի մանկավարժների և սովորողների մասնագիտական որակների բարձրացման հիմնական խնդիրներից մեկը նրանց արհեստավարժության մեծացումն է ՏՀՏ-ի օգտագործման ոլորտում: Կրթական համակարգում հաշվիչ տեխնիկայի ներդրումը մեծ հնարավորություններ է տալիս կատարելագործելու և բարելավելու մանկավարժական մեթոդները ոչ միայն փորձի փոխանակման և ստեղծագործական գործունեության ընթացքում, այլ նաև գործնական խնդիրների լուծման ժամանակ, որոնց համար հիմք են ուսումնամեթոդական նյութերի կուտակումը, դպրոցի ներքին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ինտերնետ տեխնոլոգիաների օգտագործումը մանկավարժների և աշակերտների կողմից: ՏՀՏ-ի օգտագործումը ուսուցչին մեծ հնարավորություններ է ընձեռում առարկայի ուսուցման ժամանակ: Դասերն ուղեկցվում են մուլտիմեդային ներկայացումներով, առցանց (on-line) թեստերով և ծրագրային փաթեթներով, որոնք թույլ են տալիս սովորողներին խորացնել նախապես ստացված գիտելիքները:

     Comment


     • #6
      Գրետա Եղիազարյան-ի խոսքերից Նայել գրառումը
      Կետի կոորդինատները: Տեղափոխություն
      Թեև այս բաժինը ըստ ֆիզիկական գաղափարների խորության ամենաբարդը չէ, սակայն զգալի պահանջներ է ներկայացնում աշակերտների մաթեմատիկական գիտելիքների եւ զարքագման նկատմամբ:Հարկ է լինում հաշվի արնել նաեւ այն, որ 6-րդ եւ 7-րդ դասարաններում ֆիզիկան ուսումնասիրվում է գլխավորապես փորձնառական հիմքի վրա, մաթէմատիկական պարզագույն ապարատի օգտագործմամբ: Այդ պատճառով ուսուցման առաջին շաբաթներում 8-րդ դասարանի աշակերտները թույլ են նախապատրաստված լինում մեխանիկայի ուսումնասիրմանը:
      Դա պարտավորեցնում է մանրզնին վերլուծել կինեմատիկայի ուսումնասիրման հնարավոր ուղիները եւ ընտրել շարժման նկարագրության գիտական եւ միաժամանակ աշակերտներին մատչելի եղանակի համար անհրաժեշտ նվազագույն թվով հասկացիւթյուններ:
      Հարգելի՛ Գրետա, ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի սերտ կապի արտացոլման օրինակ է շարժման վերաբերյալ խնդիրների լուծումը։ Մաթեմատիկայի դասաժամերին լուծվող խնդիրները հետագայում կօգնեն ֆիզիկայի համապատասխան թեմայի յուրացմանը։

      Comment


      • #7
       Մաթեմատիկայի օբեկտը ողջ աշխարհնէ, և այն ուսումնասիրում են բոլոր մյուս գիտությունները: Միջառարկայական կապերը պետք է դիտարարկել ոչ միայն որպես «կամրջակներ›› տարբեր ուսումնական առարկաների միջև, այլև որպես ուսուցման ամբողջական համակարգի կառուցում գիտական իմացության մեթոդների և գիտելիքների բովանդակության ընդհանրության հիման վրա : Միջառարկայական կապերի իրականացումը դպրոցում կարևոր դիդակտիկական խնդիր է, բխում է սիստեմատիկության դիդակտիկական սկզբունքից: Նման կապերի հնարվորությունը պայմնավորված է նրանով, որ մաթեմատիկայում և կից առարկաներում ուսումնասիրվում են նույնանուն հասկացություններ ( վեկտոր՝ մաթեմատիկայում և ֆիզիկայում, կոորդինատներ՝ մաթեմատիկայում, ֆիզիկայում, աշխարհագրությունում, հավասարումներ՝ մաթեմատիկայում, ֆիզիկայում, քիմիայում, ֆունկցիաներ և գրաֆիկներ՝ մաթեմատիկայում, ֆիզիկայում, կենսաբանությունում, աշխարհագրությունում), իսկ մեծությունների միջև կախվածությունների արտահայտման մաթեմատիկական միջոցները՝ բանաձևերը, գրաֆիկները, հավասարումները, անհավասարումները և նրանց համակարգերը, կիրառություն են գտնում կից առարկաներն ուսումնասիրելիս:

       Comment


       • #8
        Նարինե Ափիցարյան-ի խոսքերից Նայել գրառումը
        Հարգելի՛ Գրետա, ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի սերտ կապի արտացոլման օրինակ է շարժման վերաբերյալ խնդիրների լուծումը։ Մաթեմատիկայի դասաժամերին լուծվող խնդիրները հետագայում կօգնեն ֆիզիկայի համապատասխան թեմայի յուրացմանը։
        Շնորհակալություն հարգելի Նարինե թեմայիս անդրադառնալու համար: Դուք շատ ճիշտ օրինակ ներկայացրեցիք: Կինեմատիկայի հիմնական խնդիրը, ինչպես հայտնի է, տրված սկզբնական պայմաններով և հայտնի արագացումով մարմնի դիրքը ժամանակի ցանկացած պահին գտնելն է: Դա անշուշտ չի նշանակում , թե կինեմատիկայի ուսումնասիրման ժամանակ լուծվող մասնավոր խնդիրները հանգում են միայն այդ հիմանական խնդրին: Կինեմատիկայի խնդիրների համակարգում անհրաժեշտ է ընդգրկել նաև այնպիսիք, որորնցում պահանջվում է որորշել արագությունը, արագացումը, անցած ճանապարհը , տեղափոխությունը և այլն:
        Այդ բոլոր խնդիրների լուծման ուսումնական նպատակը աշակերտներին օգնելն է, որպեսզի նրանք տիրապետեն հիմնական հասկացություններին , յուրացնեն շարժման կինեմատիկական օրենքները և սովորեն կիրառել դրանք կոնկրետ իրավիճակներում:
        Կինեմարիկայի խնդիրների լուծման մեթոդին տիրապետելու համար անհրաժեշտ է յուրացնել գործողությունների որոշ ընդանուր հաջորդականություն:

        Comment


        • #9
         Հարությունյան Լիլիթ-ի խոսքերից Նայել գրառումը
         Մաթեմատիկայի օբեկտը ողջ աշխարհնէ, և այն ուսումնասիրում են բոլոր մյուս գիտությունները: Միջառարկայական կապերը պետք է դիտարարկել ոչ միայն որպես «կամրջակներ›› տարբեր ուսումնական առարկաների միջև, այլև որպես ուսուցման ամբողջական համակարգի կառուցում գիտական իմացության մեթոդների և գիտելիքների բովանդակության ընդհանրության հիման վրա : Միջառարկայական կապերի իրականացումը դպրոցում կարևոր դիդակտիկական խնդիր է, բխում է սիստեմատիկության դիդակտիկական սկզբունքից: Նման կապերի հնարվորությունը պայմնավորված է նրանով, որ մաթեմատիկայում և կից առարկաներում ուսումնասիրվում են նույնանուն հասկացություններ ( վեկտոր՝ մաթեմատիկայում և ֆիզիկայում, կոորդինատներ՝ մաթեմատիկայում, ֆիզիկայում, աշխարհագրությունում, հավասարումներ՝ մաթեմատիկայում, ֆիզիկայում, քիմիայում, ֆունկցիաներ և գրաֆիկներ՝ մաթեմատիկայում, ֆիզիկայում, կենսաբանությունում, աշխարհագրությունում), իսկ մեծությունների միջև կախվածությունների արտահայտման մաթեմատիկական միջոցները՝ բանաձևերը, գրաֆիկները, հավասարումները, անհավասարումները և նրանց համակարգերը, կիրառություն են գտնում կից առարկաներն ուսումնասիրելիս:
         Հարգելի Հարությունյան համամիտ եմ Ձեզ հետ: Այո, միջառարկայական կապերը դա դիդակտիկ կատեգորիա է, որն արտացոլվում է դպրոցում ուսումնական առարկաների փոխկապակցված և փոխպայմանավորված ուսումնասիրության մեջ:
         Մաթեմատիկան որպես բնագիտական առարկա կապված է բոլոր բնագիտական առարկաների հետ: Քիմիայի, ֆիզիկայի, կենսաբանության խնդիրների լուծումն ի վերջո հանգեցնում է մաթեմատիկական բանաձևերի ու հաշվարկների կիրառմանը։ Ուսուցման գործընթացում կարևոր տեղ պետք է հատկացնել միջառարկայական կապերին, որոնք ուսուցման հաջողության անհրաժեշտ պայմաններից են:

         Comment


         • #10
          Ինչպես հայտնի է , նյութական կետի կինեմատիկայի խնդրի մեջ մտնում է նրա շարժման նկարագրությունը , այսինքն նրա դիրքի որոշումը ժամանակի ցանկացած պահին՝ ըստ տրված սկզբնական պայմանների եւ արագացման:
          Կետի դիրքը տարածության մեջ ամենից պարզ որոշվում է դեկարտյան երեք կոորդինատներով: Կոորդինատների դեկարտյան համակարգին աշակերտները ծանոթ են մաթեմատիկայի դասընթացից : 8-րդ դասարանում մեխանիկայի ուսուցման ժամանակ սահմանափակվում են հարթության վրա շարժման խնդիրների քննարկմամբ: Այս մասնավոր դեպքում կետի դիրքը որոշվում է մի կոորդինատով:

          Comment


          • #11
           Գրետա Եղիազարյան-ի խոսքերից Նայել գրառումը
           Ինչպես հայտնի է , նյութական կետի կինեմատիկայի խնդրի մեջ մտնում է նրա շարժման նկարագրությունը , այսինքն նրա դիրքի որոշումը ժամանակի ցանկացած պահին՝ ըստ տրված սկզբնական պայմանների եւ արագացման:
           Կետի դիրքը տարածության մեջ ամենից պարզ որոշվում է դեկարտյան երեք կոորդինատներով: Կոորդինատների դեկարտյան համակարգին աշակերտները ծանոթ են մաթեմատիկայի դասընթացից : 8-րդ դասարանում մեխանիկայի ուսուցման ժամանակ սահմանափակվում են հարթության վրա շարժման խնդիրների քննարկմամբ: Այս մասնավոր դեպքում կետի դիրքը որոշվում է մի կոորդինատով:
           Եթե կետի սկզբնական դիրքը հայտնի է ( օրինակ, x1, y1 կոորդինատները), ապա նրա նոր դիրքը որոշելու համար բավական է իմանալ տեղափոխության վեկտորը, որի ծայրը ցույց է տալիս կետի նոր դիրքը (x2,y2 կոորդինատները):
           Տեղափոխության վեկտորը միարժեքորեն կարող է որոշել կորդինատային առանցքների վրա նրա պրոեկցիաներով: Եթե հայտնի են SX եւ SY պրոյեկցիաները , ապա դա հավասարազոր է տեղափոխուտյան վեկտորը գիտենալուն:

           Comment


           • #12
            Առանցքի վրա վեկտորի պրոյեկցիայի հասկացուտյան ներմուծման նկատմամբ գոյություն ունեն տարբեր մոտեցումներ : Այդ պրոյեկցիան կարելի է դիտարկել իբրեւ սկալյար մեծուտյուն : Այն որոշվում է
            Sx=scosα
            Արտահայտությամբ , որտեղ Sx - ը վեկտորի պրոյեկցիան է առանցքի վրա , S-ը՝ վեկտորի մոդըլը , այսինքն նրա երկարությունը, իսկ α-ն անկյուն է, որը չափվում է կոորդինատային առանցքի դրական ուղղուտյունից մինչեւ վեկտորի ուղղությունը , ժամացույցի սլաքի շարժմանը հակառակ (նկ. 2) :ՈՒստի վեկտորի պրոյեկցիաները դրական կամ բացասական նշան ունեցող հանրահաշվական մեծություններ են: Եթե α անկյունը սուր է , ապա պրոյեկցիան դրական նշան ունի, իսկ բութ անկյան դեպքում պրոյեկցիան բացասական է:
            Այն դեպքում , երբ վեկտորը զուգահեր է առանցքին (իսկ դա ուղղագիծ շարժմն դեպքում միշտ հնարավոր է ), անկյունը կարող է հավասար լինել կամ 00-ի կամ 1800-ի եւ, համապատասխանաբար : նշանակում է ,Sx=S:
            α անկյան որոշումը ոչ բոլոր դեպքերում է պարզ աշակերտների համար : օրինակ, երբ վեկտորն առանցքի ուղղության հետ կազմում է α1800 անկյուն, վերջինս որոշվում է այնպես, ինչպես ցույց է տրված 3-րդ նկարում:

            Comment


            • #13
             Հարգելի Գրետա, ֆիզիկա առարկան դասավանդելիս, միշտ առնչվում ենք այդ խնդրին, դրա համար աշակերտներին սկզբից մաթեմատիկական գիտեկիքներ եմ տալիս, որից հետո, ֆիզիկայի դասերն եմ բացատրում: օրինակ քառակուսի արմատ 8-րդ դասարանում դեռևս չեն անցել, բայց հավասարաչափ արագացող շարժման խնդիրները լուծելիս, անհրաժեշտ է քառակուսի արմատի իմացությունը: Դրա համար մաթեմատիկական ինչ գործիք որ պետք է, ֆիզիկայի ժամերին դրանք էլ ենք անցնում:

             Comment

             Ներեցեք, դուք իրավասու չեք դիտել այս էջը:
             Working...
             X

             Debug Information