Հայտարարություն

Collapse
No announcement yet.

Բաց դաս ֆիզիկայից << Շփման ուժ >>

Collapse
X
 •  
 • Զտիչ
 • Ժամանակ
 • Դիտել
Clear All
նոր գրառումներ

 • Բաց դաս ֆիզիկայից << Շփման ուժ >>

  Դասարան - VII
  Դասի թեման - Շփման ուժ ( ամփոփիչ դաս )
  Դասի նպատակը - սովորողները պետք է իմանան << շփման ուժ >> հասկացությունը, իմանան շփման ուժերի տեսակները, կարողանան բերել օրինակներ , իմանան շփման ուժի բանաձևը , շփման ուժի դրական և բացասական կողմերը, իմանան, թե ինչից է կախված շփման ուժը, կարողանան օգտվել սարքերից, կարողանան ինքնուրույն փորձ կատարել և փորձից ելնելով կատարել եզրակացություններ:
  Ցուցադրումներ - պաստառներ, խաչբառ

  Դիդակտիկ նյութեր - փայտե չորսուներ, բեռների հավաքածու, ուժաչափեր, մատիտներ:
  Դասի ընթացքը
  Նախապես դասարանը բաժանել եմ 3 խմբի՝ յուրաքանչյուր խմբում 6 աշակերտ:
  Խթանում -7-10 ր – գնդակը մեկը մեկին փոխանցելով աշակերտները պատասխանում են ուսուցչի հարցերին ( ամփոփիչ հարցեր )
  1. Ի՞նչ է ուժը
  2.Ո՞ր տառով են նշանակում ուժը, ո՞րն է միավորը
  3. Ուժը վեկտորակա՞ն, թե՞ սկալյար մեծություն է
  4. Ուժի միավոր << նյուտոն >> -ը հիմնակա՞ն , թե՞ ածանցյալ միավոր է
  5. Ի՞նչ է փոխազդեցությունը
  6. Ո՞ր ուժն են անվանում ծանրության ուժ
  7. Ո՞րն է ծանրության ուժի բանաձևը
  8. Ո՞ր ուժն են անվանում մարմնի կշիռ
  9.Ո՞րն է մարմնի կշռի բանաձևը
  10.Ո՞ր մեծությունն են անվանում վեկտորական
  11.Ո՞ր մեծությունն են անվանում սկալյար
  12. Ինչի՞ է հավասար սեղանի կշիռը, եթե զանգվածը 5 կգ է
  13. Որքա՞ն է ազատ անկման արագացման արժեքը
  14. Թվարկի՛ր վեկտորական մեծությունների օրինակներ
  15. Թվարկի՛ր սկալյար մեծությունների օրինակներ
  16. Ո՞ր ուժն են անվանում համազոր ուժ
  17. Ինչպե՞ս է ուղղված ծանրության ուժը
  18. Թվարկե՛լ ուժերի տեսակները
  Խաչբառի լուծում – լուծման արդյունքում բացվում է ամփոփվող թեմայի անվանումը`կարմիր գույնի տակ:

  1.Այն ուժը, որով մարմինը Երկրի ձգողությամբ ազդում է անշարժ հորիզոնական հենարանի վրա կոչվում է……………….
  2.Մարմինների փոխադեցությունը միմյանց վրա կոչվում է ……………
  3. Չափման հիմնական միավոր
  4. ………………..ուժ ( mg )
  5.Մարմնի իներտության քանակական չափն անվանում են …………..
  6. Ֆիզիկոս ՝ Իսահակ ………..
  7.Ուժը չափելու համար օգտագործվող սարք
  Իմաստի ընկալման փուլ-25 ր- այս փուլում ներառվող հարցեր
  1.Ո՞ր ուժն են անվանում շփման ուժ
  2. Որո՞նք են շփման ուժի տեսակները, բերել օրինակներ
  3. Ինչպե՞ս է ուղղված շփման ուժը
  4.Ո՞րն է շփման ուժի բանաձևը
  5. Հաստատել, որ դադարի շփման ուժը մեծ է սահքի շփման ուժից, որն էլ իր հերթին մեծ է գլորման շփման ուժից
  6. Ինչի՞ց է կախված շփման ուժը
  Գրատախտակին փակցվում են նկարներ և աշակերտները պետք է որոշեն նկարներից, թե որն է դադարի շփման ուժը, սահքի շփման ուժը և գլորման շփման ուժը:

  Գործնական աշխատանքի կատարում: Յուրաքանչյուր խմբին տրվելու է ուժաչափ, չորսուներ, բեռներ, մատիտներ և տրվելու են ցուցումներ փորձը կատարելու համար: Գործնական աշխատանքը կատարելիս աշակերտները պետք է լրացնեն հետևյալ աղյուսակը՝

  Փորձի համարը Դադարի շփման ուժ ՝ Fդ Սահքի շփման ուժ՝ Fս Գլորման շփման ուժ՝ Fգ
  1.
  2.
  3.
  Փորձը կատարելուց հետո աշակերտը յուրաքանչյուր նկարի տակ նշում է , թե որ ուժն է մեծ: Համոզվում են ,որ իրոք Fդ > Fս > Fգ :

  Շփման ուժը


  Կախված է Կախված չէ  Խնդիր 1.Հորիզոնական ուղղությամբ սեղանի վրա ազդում են 29 Նուժով, սակայն այն տեղից չի շարժվում: Որքա՞ն է այդ դեպքում սեղանի և հատակի միջև շփման ուժը:
  Խնդիր 2. Մարմինն ինչ-որ ուժի ազդեցությամբ հավասարաչափ սահում է հորիզոնական մակերևույթով: Նրան ամրացված ուժաչափը ցույց էտալիս 39 Նուժ: Որոշի՛ր մարմնի վրա ազդող սահքի շփման ուժը:
  Կշռադատում -10 ր - Կշռադատման փուլում յուրաքանչյուր խմբին տրվում են հետևյալ հարցաթերթիկները՝ տրվելու է 5ր ժամանակ, պետք է ընտրեն ճիշտ պատասխանը:
  Առաջին խումբ
  1.Ո՞րն է շփման ուժի չափման միավորը
  ա) 1 մ
  բ) 1 Ն
  գ) 1 մ/վ
  2.Ո՞ր ուժն է մեծ, դադարի շփման ուժը, թե՞ սահքի շփման ուժը
  ա) Fդ > Fս
  բ) Fդ < Fս
  գ) Fդ = Fս
  3.Ինչու՞ ծանր մարմինը տեղաշարժելու համար այդ մարմնի տակ դնում են անիվներ
  ա) որպեսզի մեծացնեն շփման ուժը
  բ) որպեսզի փոքրացնեն շփման ուժը
  գ) շփման ուժը չի փոփոխվում
  4.Մերկասառույցի ժամանակ կոշիկի ներբանի և սառույցի միջև շփումը……………………. համար սառույցի վրա ավազ են լցնում
  ա) մեծացնելու
  բ) փոքրացնելու
  գ) մեծացնելու և փոքրացնելու

  Երկրորդ խումբ
  1.Ո՞ր սարքի միջոցով կարող ենք չափել շփման ուժը
  ա) քանոն
  բ) չափագլան
  գ) ուժաչափ
  2. Ո՞ր ուժն է փոքր, դադարի շփման ուժը, թե՞ գլորման շփման ուժը
  ա) դադարի շփման ուժը
  բ) գլորման շփման ուժը
  գ) դադարի շփման ուժը հավասար է գլորման շփման ուժին
  3.Ինչու՞ ցանկացած շարժվող մարմին ի վերջո կանգ է առնում
  ա) որովհետև մարմնի վրա ազդում է սահքի շփման ուժը
  բ) որովհետև մարմնի վրա ազդում է գլորման շփման ուժը
  գ) որովհետև մարմնի վրա ազդում է դադարի շփման ուժը
  4.Ճանապարհի առավել վտանգավոր հատվածներում ավտոմեքենայի անվադողերին հատուկ շղթաներ են հագցնում շփման ուժը……………………….
  ա) մեծացնելու համար
  բ) փոքրացնելու համար
  գ) անփոփոխ թողնելու համար

  Երրորդ խումբ
  1.Ո՞րն է շփման ուժի բանաձևը
  ա) F = mg
  բ) F = kx
  գ) F = μN
  2.Երեխան սահնակով ցած է սահում բլրից: Ո՞ր տեսակի շփման ուժն է նրա վրա ազդում
  ա) դադարի շփման ուժը
  բ) սահքի շփման ուժը
  գ) ոչ մեկը
  3.Շփման մակերևույթների յուղման դեպքում շփման ուժը……………….
  ա) չի փոփոխվում
  բ) մեծանում է
  գ) փոքրանում է
  4.Ո՞րը շփման ուժի տեսակ չէ
  ա) դադարի
  բ) գլորման
  գ) պտտման
  Գրատախտակին փակցվում է կենգուրուի պատկեր ՝ կտորից պարկով, նախապես բաժանվում են գունավոր թերթիկներ և աշակերտները լրացնում են ի՞նչ գիտեի, չգիտեի, իմացա:

  Տնային հանձնարարություն- << Եթե չլիներ շփման ուժը …>>
  Վերջին խմբագրողը՝ Սոֆյա Առաքելյան; 13-04-18, 20:39.

 • #2
  Հարգելի, Սոնա Մկրտումյան , Դուք ներկայացրել եք բավականին ծավալուն դասի պլան , որը կիրառելի կլինի ցանկցած բնագիտական դասի ընթացքում : Իսկ գնահատում կատարվել է արդյոք , կամ որ փուլում է այն կատարվել :

  Comment


  • #3
   Հարգելի՛ Սոնա Մկրտումյան, շնորհակալություն դասի նմուշի համար, իսկ խմբերի աշխատանքի ստուգումն ինչպե՞ս է կատարվում:

   Comment


   • #4
    Սովորողների գիտելիքների և կարողությունների ստուգումը ուսումնական գործընթացի կարևոր մասն է : Գնահատման հիմնական նպատակը սովորողների գիտելիքների ( ի՞նչ գիտի), կարողությունների ( ի՞նչ կարող է անել) և հմտությունների յուրացման ու տիրապետման աստիճանի, նրանց անձնային որակների ստուգումն է : Գնահատման հետևյալ տեսակներն են`
    ա) ուսուցանող գնահատում
    բ) ամփոփիչ գնահատում
    Գնահատումը ավելի ճիշտ է կատարել կշռադատման փուլում: Հարգելի Սոֆյա Առաքելյան, իհարկե կատարվել է գնահատում, որը կատարվել է բանավոր հարցման և գործնական աշխատանքի հիման վրա: Գնահատվել է 6 աշակերտ և գնահատումը կատարվել է իմաստի ընկալման փուլում:

    Comment


    • #5
     Սոֆյա Առաքելյան-ի խոսքերից Նայել գրառումը
     Հարգելի, Սոնա Մկրտումյան , Դուք ներկայացրել եք բավականին ծավալուն դասի պլան , որը կիրառելի կլինի ցանկցած բնագիտական դասի ընթացքում : Իսկ գնահատում կատարվել է արդյոք , կամ որ փուլում է այն կատարվել :
     Սովորողների գիտելիքների և կարողությունների ստուգումը ուսումնական գործընթացի կարևոր մասն է : Գնահատման հիմնական նպատակը սովորողների գիտելիքների ( ի՞նչ գիտի), կարողությունների ( ի՞նչ կարող է անել) և հմտությունների յուրացման ու տիրապետման աստիճանի, նրանց անձնային որակների ստուգումն է : Գնահատման հետևյալ տեսակներն են`
     ա) ուսուցանող գնահատում
     բ) ամփոփիչ գնահատում
     Գնահատումը ավելի ճիշտ է կատարել կշռադատման փուլում: Հարգելի Սոֆյա Առաքելյան, իհարկե կատարվել է գնահատում, որը կատարվել է բանավոր հարցման և գործնական աշխատանքի հիման վրա: Գնահատվել է 6 աշակերտ և գնահատումը կատարվել է իմաստի ընկալման փուլում:

     Comment


     • #6
      Արևիկ Ոսկանյան-ի խոսքերից Նայել գրառումը
      Հարգելի՛ Սոնա Մկրտումյան, շնորհակալություն դասի նմուշի համար, իսկ խմբերի աշխատանքի ստուգումն ինչպե՞ս է կատարվում:
      Հարգելի Արևիկ, նախապես դասարանը բաժանել էի 3 խմբի, յուրաքանրյուր խմբում նշանակվել է ավագ, ով գործնական աշխատանքը կատարելուց հետո ներկայացրել է իր խմբի կատարած աշխատանքը, համապատասխանաբար գնահատվել է: Աշխատանքի համար տրվել է 8 ր ժամանակ ,իսկ ներկայացնելու համար` 1-2 ր :

      Comment

      Ներեցեք, դուք իրավասու չեք դիտել այս էջը:
      Working...
      X