Ուսուցիչները պետք է իրենց մասնագիտության գծով կանգնած լինեն արդի գիտելիքների լիակատար բարձրության վրա:
Դ. Ի. Մենդելեև