Հայտարարություն

Collapse
No announcement yet.

Մեթոդների կիրառություն ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում

Collapse
X
 •  
 • Զտիչ
 • Ժամանակ
 • Դիտել
Clear All
նոր գրառումներ

 • Մեթոդների կիրառություն ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում

  Ինչ է դիագնոստիկ թեստը

  Դիագնոստիկ թեստը սովորաբար կիռարվում է որև է թեմայի ուսուցման ընթացքում՛ սովորողների կարիքները հստակեցնելու նպատակով:Այն ունի հետևյալ կարևոր առանձնահատկությունները.
  -բոլոր առաջադրանքներն ունեն խիստ որոշակի ուղվածություն,
  -սովորողների մեծամասնությունը թեստը համարում է հեշտ,
  -խիստ կարևոր է արդյունքների վերլուծությունը:
  Դիագնոստիկ թեստը պետք է կազմվի այնպես,որ նրա կատարումը,ստուգումն ու գնահատումը
  շատ ժամանակ չպահանջեն:Եթե կատարման արդյունքները վատ են,ապա դրա պաճառները կարող են լինել վատ ուսուցումը,աշակերտների անուշադիր լինելը,թեստի բարդության աստիճանը կամ մեթոդապես ճիշտ կազմված չլինելը:
  Դիագնոստիկ թեստը նպատակահարմար է գնահատել ոչ թե նիշերով,այլ յուրաքանչուր սովորողի ներկայացնել նրա կողմից թեմայի յուրացման աստիճանը:

 • #2
  Շնորհակալություն Օլգա <<դիագնոստիկ թեստ>> եզրույթի համար․ ես նմանատիպ աշխատանքներ կիրառել եմ հայոց լեզվից ընդհանուր բաժինների ամփոփման ժամանակ, սակայն չգիտեի, որ աշխատանքի այդ եղանակը կոչվում է <<դիագնոստիկ թեստ>>։
  Ի․ Մարգարյան

  Comment


  • #3
   Առաջադրանքների դասակարգումն ըստ բարդության աստիճանի ֆիզիկայից

   Հարգելի գործընկերներ,առաճարկում եմ Ձեզ խնդիրների դասակարգումն ըստ բարդության աստիճանի և խնդրում եմ գրել Ջեր կարծիքը:
   1.Պարզ առաջադրանքներ.
   ա)Հրթիռը դադարի վիճակից սկսում է շարժվել 60 մ/վ^ արագացումով:Ինչ արագություն կունենա այն 750 մ ճանապարհ անցնելիս:
   բ)Գծեք փակ էլեկտրական շղթայի սխեմա,որի արտաքին մասը կազմված է սպառիչից,ամպերմետրից և վոլտմետրից:
   2.Միջին բարդության.
   ա)Երկու հեծանվորդների արագությունները համապատասխանաբար հավասարեն 8 մ/վ և
   6 մ/վ:Գտեք նրանց հարաբերական արագությունը,եթե նրանք շարժվում են
   -իրար ընդառաջ,
   -նույն ուղությամբ:
   բ)Բացասական լիցքավորված մասնիկը տեղադրեցին համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտում և բաց թողեցին:Ընտրել մասնիկի շարժման ուղությունը և տեսակը.
   -ձախ,ուղղագիծ հավասարաչափ;
   -աջ,ուղղագիծ հավասարաչափ;
   -ձախ,ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող;
   -աջ,ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող:
   3.Բարդ առաջադրանքներ.
   ա)Կշրաքարը մտցնում են կշեռքի նժարին դրված ջրով լցված բաժակի մեջ այնպես,որ այն չի դիպչում անոթի հատակին:Կփոխվի արդյոք կշեռքի ցուցմունքը:Ինչու:
   բ)Էլեկտրոնը շարժվում է B=0,004 Տլ ինդուկցիա ունեցող համասեր մագնիսական դաշտում:Գտնել էլեկտրոնի պտտման պարբերությունը:

   Comment


   • #4
    Դիագնոստիկ (հայտորոշիչ ) թեստն ընթացիկ ստուգման ձեւ է, որի նպատակը կոնկրետ գիտելիքի կամ հմտության ուսուցման կամ յուրացման հարցում առաջացած դժվարությունների վերհանում ու հաղթահարումն է։ Դրանով էլ այն տարբերվում է թեմայի ամփոփիչ ու տարեվերջյան ամփոփիչ թեստերից։ Հայտորոշիչ թեստի արդյունքը բարելավված ուսուցումն է ։

    Comment


    • #5
     Թեմատիկ աշխատանք «Պահպանման օրենքները մեխանիկայում»

     Ներկայացնում եմ Ձեզ թեմատիկ աշխատանք «Պահպանման օրենքները մեխանիկայում»
     N Պնդում այո ոչ
     1 F հաստատուն ուժի կատարած աշխատանքը S տեղափոխությոան վրա հավասար է F .S սկալյար արտադրյալին
     2 Հաստատուն ուժի աշխատանքը փակ հետագծով չէ զրոյի
     3 Աշխատանքի չափման միավորը ՄՀ-ում 1 Ջ-ն է     2. Դահուկորդը լեռան M կետից իջնում է N կետը: Նկարում պատկերված հետագծից որի՞ դեպքում ծանրության ուժի կատարած կլինի ավելի մեծ: (միավոր)
     1) a հետագծի
     2 )b հետագծի
     3) c հետագծի
     4) Բոլոր հետագծերի դեպքում կատարվում է միևնույն աշխատանքը:

     3. Ո՞ ր պնդումն է սխալ: (միավոր)
     1) Մարմնի իմպուլսը հավասար է նրա զանգվածի և արագության արտադրյալին,
     2) Մարմնի իմպուլսը հավաար է նրա վրա ազդող ուժի և ազդեցության ժամանակ արտադրյալին կետում,
     3) Մարմնի իմպուլսը վեկտորում մեծություն է,
     4) Փակ համակարգի լրիվ իմպուլսը պահպանվում է:

     4. Ո՞ րքան է m զանգվածով և v արագությամբ շրջանագծային հավասարաչափ շարժում կատարող մարմնի իմպուլսի փոփոխության մոդուլը քառորդ պարբերության ընթացքումմիավոր)
     1)0: 3)mv√2
     2) mv 4)mv:

     5. Ո՞ րքան է մեքենայի հզորությունը, եթե այն 2 վ-ում կատարում է 4000 Ջ աշխատանք: (միավոր)
     1) 8000վտ 3)2000վտ
     2) 4000վտ 4)200վտ
     6. Հաստատուն հզորության դեպքում ավտոմեքենայի արագությունը մեծացավ 2 անգամ:
     Ի՞ նչպես փոխվեց քարշի ուժը: (1 միավոր)

     1)Մեծացավ 2 անգամ: 3) Փոքրացավ 2 անգամ
     2)Մեծացավ 4 անգամ: 4) Չփոխվեց:

     7. Ի՞ նչ մեծություններից է կախված մարմնի կինետիկ էներգիան: (1 միավոր)
     1) Միայն մարմնի զանգվածից:
     2) Միայն մարմնի արագությունից:
     3) Մարմնի զանգվածից և արագությունից:
     4) Երկրի մակերևույթից ունեցած բարձրությունից:

     8. Նկարում պատկերված է հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ նետված մարմնի շարժման հետագիծը: Հետագծի վրա նշված ո՞ ր կետում մարմինը ունի առավելագույն պոտենցիալ և նվազագույն կինետիկ էներգիա: (1 միավոր)

     A կետում: 3)B կետում:
     C կետում: 4) A և C կետերում: C
     A B


     9. Ի՞նչպես կպոխվի զսպանակի պոտենցիալ էներգիան, եթե դեֆորմացիայի x չափը մեծացվի 2անգամ: (1 միավոր)

     10. Չորս աշակերտ լաբորատոր աշխատանք կատարելիս թեք հարթության ՕԳԳ-ի համար ստացան ստորև բերված արդյունքները: Ո՞ր արդյունքն է հաստատ սխալ:
     (1 միավոր)


     11. Ի՞նչն է բնութագրում պոտենցիալ էներգիան: (1 միավոր)
     1) Մարմնի շարժումը:
     2) Մարմնի իներտությունը:
     3) Մարմնի խտությունը:
     4) Մարմինների կամ նրանց մասերի փոխազդեսությունը:

     12. Մարմնի կինետիկ էներգիան E է, իսկ իմպուլսի մոդուլը p: Ո՞րքան է մարմնի զանգվածը: (1 միավոր)
     1E/p: 3) p2/2E:
     22E/p2: 4) 2Ep2 :


     13. 2 մ/վ արագությամբ վազող 60կգ զանգվածով տղան ցատկում է նույն ողղությամբ 1 մ/վ արագությամբ շարժվող 40կգ զանգվածով սայլակի վրա: Ի՞նչ արագությամբ կշարժվի սայլակը դրանից հետո: (1 միավոր)

     14. Մարմնի վրա ազդող ուժը կատարող 121 Ջ աշխատանք, որի հետևանքով նրա կինետիկ էներգիան դարձավ 185 Ջ: Գտնե՛լ մարմնի ակզբնական կինետիկ էներգիան:
     (2 միավոր)


     15. Ի՞նչ v0 սկզբնական արագությամբ պետթ է գնդակը հ բարձրությունից ուղղաձիգ վայր առանետել, որպեսզի այն ետ թռչի 2հ բարձրության վրա: Հարվածը համարել բացարձակ առաձգկական: Ի՞նչի է հավասար գնդակի արագությունը հ բարձրության վրա ետ թռչելիս: Օդի դիմադրությունն անտեսել: (4 միավոր)

     Քայլ 1. Ուսուցիչը տեստի յուրաքանչյուր առաջագրանք համեմատում է չափորոշչի պահանջներին և պարզում է,թե առաջադրանքներից որոնք են համապատասխանում չափորոշչի յուրաքանչյուր մակարդակին: Այս եղանակով նա կարող է պարզել, որ 22 միավոչից 7-ը նվազագույն ընդունելի միավոր է: Այսպիսով որոշվում է «4» բնահատականին համապատասխանող միավորը:
     Քայլ 2. Այնունետև ուսուցիչը համադրում է չափորոշիչների առավելագույն պահանջները և թեստի առաջադրանքները, որըի արդյունքում նա որոշում է չափորոշչի առավելագույն մակարդակին համապատասխանող միավորների նվազագույն շեմը: Դիցուք, դա 19 է:

     Քայլ 3. Նույն եղանակով ուսուցիչը որոշում է միջին մակարդակին գնահատականը: Դա է 12:

     Քայլ 4. Այսպես ուսուցիչը ստանում է երեք նշաձողային կետերին համապատասխանող միավորները:


     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
     7 12 19
     Նվազագույն ընդունելի մակարդակ Ակնկալվող միջին արդյունք Առավելագույն մակարդակի շեմը

     Այնուհետև մնացած գնահատականներին (1,2,3,5,7,8 և 10) համապատասխանող միավորները կարելի է որոշել` նշաձողային միավորների տարբերությունը բաժանելով մոտավորապես հավասար մասերի:
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
     0 3 5 7 9 12 15 17 19 21
     Նվազագույն ընդունելի մակարդակ Ակնկալվող միջին արդյունք Առավելագույն մակարդակի շեմը
     Քայլ5. Այսպիսով պահանջվող սանդղակը կունենա հետևյալ տեսքը:
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
     0-2 3-4 5-6 7-8 9-11 12-14 15-16 17-18 19-20 21-22
     Նվազագույն ընդունելի մակարդակ Ակնկալվող միջին արդյունք Առավելագույն մակարդակի շեմը


     Ամփոփում
     Սանդղակավորման վերը նշված մեխանիզմը ոթւյլ է տալիս իրականացնել չաթորոշիչների վրա հիմնված գնահատում: Այն առավել տրամաբանական, քանի որ կապ ք հաստատում չափորոշչային պահանջներ, թեստի առաջադրանքների և գնահատման սանդղակի միջև: Մնան ձևով ստացված սաբդղակը հավասարահեռ չէ:
     Դա պարզապես մաթեմատիկական գործողություն չէ. Այն ուսուցչից պահանջում է գործի դնել իր մասնագիտական փորձը, որպեսզի թեստի արդյունքները կապի չափորոշչային պահանջների հետ:

     Comment


     • #6
      Թեմատիկ գրավոր աշխատանք ֆիզիկայից
      Թեմա 1 - Պահպանման օրենքները մեխանիկայում
      Թեմա 2 -Ուղղագիծ հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժում
      http://lib.armedu.am/resource/18261

      Comment


      • #7
       Գործնական աշխատանք ֆիզիկայից

       Գործնական աշխատանք ֆիզիկայից. «Պատկերի ստացումը հավաքող ոսպնյակի միջոցով»

       Փորձի նպատակը.ստանալ առարկայի պատկերը հավաքող ոսպնյակում և նկարագրել այն առարկայի մի քանի տարբեր դիրքերի համար:
       Անհրաժեշտ պարագաներ.երկուռուցիկ ոսպնյակ,վառվող մոմ,էկրան,քանոն միլիմետրական բաժանումներով:
       Փորձի կատարման ընթացքը
       1.Վառվող մոմը,ոսպնյակը և եկրանը տեղակայեք հորիզոնական սեղանին իրար նկատմամբ տեղաշարժելով այնպես,որ եկրանին ստացվի մոմի հստակ պատկերը:
       2.Չափեք ոսպնյակի հեռավորությունները մոմից (d) և եկրանից (f):
       3.F=df/(d+f) բանաձևով հաշվեք ոսպնյակի F կիզակետային հեռավորությունը:Արդյունքները գրառեք տետրում:
       4.Մոմը տեղաշարժեց այնքան,որ նրա հեռավորությունը ոսպնյակից մեծ լինի կրկնակի կիզակետային հեռավորությունից d>2F:Եկրանը տեղահարժելով ստացեք մոմի հստակ պատկերը:Չափեք d-ն և f-ը:Նկարագրեք պատկերը:Արդյունքները գրառեք տետրում:
       5.Մոմը դարձյալ տեղաշարժեք այնպես,որ այն լինի կիզակետի և կրկնակի կիզակետի միջև F<d<2F:Նորից եկրանին ստացեք մոմի հստակ պատկերը,չափեք d-ն և f-ը:Նկարագրեք պատկերը՛արդյունքները գրառելով տետրում:

       Comment


       • #8
        Հագելի գործնկեր, գործնական աշխատանքները մեծ խթանեն առաջացնում աշակերտների մոտ թեմայի յուրացման գործընթացում : Ես կարծում եմ ,առանձնահատուկ բնագիտական առարկաներում գործնականի պահանջը ավելի զգալի է:

        Comment


        • #9
         Օրվա դասի պլան ֆիզիկայից 7-րդ դասարանի համար

         Թեման՛Նյութի խտություն

         Նպատակը՛ խորացնել սովորողների գիտելիքները նյութի խտության մասին:
         Մատուցվող նոր նյութի բովանդակությունը
         <<նյութի խտություն>> հասկացությունը( սահմանումը,ձևակերպումը,չափման միավորը):

         Ցուցադրումներ
         Ունենք տարբեր նյութերից պատրաստված հավասար ծավալներով 2 մարմին,կշռելով պարզում ենք,որ նրանց զանգվածները տարբեր են :Ունենք տարբեր նյութերից պատրաստված հավասար զանգվածներով 2 մարմին,տեսնում ենք,որ տարբեր են նրանց ծավալները:

         Մեթոդական ցուցումներ
         <<Նյութի խտություն>> հասկացությունը սերտորեն կապված է<< զանգված >>հասկացության հետ,բայց պետք է ուշադրություն դարձնել այն բանի վրա,որ <<զանգված>> հասկացությունը բնութագրում է մարմինը,իսկ <<խտությունը>> այն նյութը,որից պատրաստված է այդ մարմ:

         Ակնկալվող արդյունքներ
         Այս թեման ուսումնասիրելուց հետո սովորողը պետք է՛
         .իմանա ինչ է նյութի խտությունը,զանգվածի և խտության կապը,խտության միավորները;
         .կարողանա հաշվել նյութի խտությունը՛իմանալով մարմնի զանգվածը և ծավալը,օգտվելով նյութերի խտությունների աղյուսակից,գտնել կոնկրետ նյութի խտությունը ,համեմատել զանազան նյութերի խտությունննները,արտահայտել տարբեր միավորներով,տարբերել <<նյութի խտությունը>> և<< մարմնի խտուրյուն>> հասկացությունն:

         Տնային հանձնարարություն՛ &15,հարց.4,5

         Դասի ընթացքը
         Խթանում( 5 րոպե)
         Վերհիշել զանգվածի հասկացությունը,նրա չափման միավորը:

         Իմաստի ընկալում (20 րոպե)
         Կատարում են նկարագրված ցուցադրումները և երեխաներից հարցնում են,,Ինչպես է կախված մարմնի զանգվածը նյութի տեսակից:
         Այդ հարցին պատասխանելու նպատակով պարբերություն առ պարբերություն իմ ուղղորդմամբ աշակերտները կարդում են դասագրքի &15-ը:

         Կշռադատում( 20 րոպե).Ինքնուրույն կամ զույգերով աշակերտները լրացնում են <<Քառաբաժանը>>:
         1.Ինչ է խտությունը: 2.Որն է խտության ֆիզիկական իմաստը

         3.Ինչ է նշանակում,որ ջրի խտությունը
         հավասար է 1000 կգ/մ 3 4.Ինչից է կախված նյութի խտությունը:

         Հստակեցնել դասի սկզբում տրված հարցի պատասխանը:
         Աշակերտները լրացնում են<< Քառաբաժանը>> և գնահատվում:

         Հարգելի գործընկերներ՛ծանոթացեք և գնահատեք:

         Comment


         • #10
          Թեմատիկ աշխատանք ֆիզիկայից

          Թեմատիկ աշխատանք ֆիզիկայից 9-րդ դասարանի համար հետևյալ թեմայով«Էլեկտրական երևույթներ»
          http://lib.armedu.am/profile/8993/resource

          Comment


          • #11
           Ձեր կողմից ներկայացված թեմատիկ գրավոր աշխատանքները կարող են որպես ուսումնական նյութ ծառայել ֆիզիկայի ուսումնասիրման համար։ Շնորհակալություն, օրինակելի աշխատանք է։

           Comment


           • #12
            Մեթոդներ

            1.Մեթոդներ,որոնք հարմար են կիրառելու դասի խթանման փուլում.

            .Մտագրոհ
            .Խմբավորում
            .Պրիզմա
            .Մտածիր-զույգ կազմիր-քննարկիր
            .Ձնակույտ

            2.Մեթոդներ,որոնք հարմար են կիրառելու դասի իմաստի ընկալման փուլում.

            .T-աձև աղյուսակ
            .Գաղափարների քարտեզ
            .Վենի դիագրամ
            .Փոխգործում նշանների համակարգ
            .Բանավեճ
            .Զրույց
            .Համառոտ դասախոսություն
            .Խորանարդում
            .Խձանկար
            .Զբոսանք պատկերասրահում
            .Երեք բանալի և մեկ կողպեք
            .Կարուսել

            3.Մեթոդներ,որոնք հարմար են կիրառելու դասի կշռադատման փուլում.

            .Քառաբայան
            .Խորանարդում

            Խնդրում եմ հայտնել Ձեր կարծիքը

            Comment


            • #13
             Այս բոլոր մեթոդները կիրառելի են,բայց նշեմ, որ ոչ բոլոր թեմաների հետ կարելի է կիրառել վերը թվարկված մեթոդները։

             Comment


             • #14
              Բոլոր մեթոդներն էլ կիրառելի են և օգտակար, եթե գործածվի ճիշտ ժամանակ` թեմայից ելնելով։
              Կոտայքի մարզ, Կաթնաղբյուրի հիմնական դպրոց. Նաիրա Մելիքսեթյան

              Comment


              • #15
               Այս մեթոդները օգնում են ուսուցչին,որպեսզի հասնի նախապես ծրագրված իր նպատակին:

               Comment

               Ներեցեք, դուք իրավասու չեք դիտել այս էջը:
               Working...
               X

               Debug Information