Հայտարարություն

Collapse
No announcement yet.

Ֆիզիկայի դասավանդման ժամանակ առաջանցիկ ուսուցման իրականացումը

Collapse
X
 •  
 • Զտիչ
 • Ժամանակ
 • Show
Clear All
նոր գրառումներ

 • Ֆիզիկայի դասավանդման ժամանակ առաջանցիկ ուսուցման իրականացումը

  Այժմ դիդակտիկայում առավել արժեքավոր են ուսուցման այն մեթոդները, որոնց շրջանակում հնարավոր է լինում բովանդակային բաղադրիչի միջոցով սկիզբ դնել մի գործընթացի, որն ուղղված է տեսական գիտելիքների համակարգման ապահովմանը, դրանց ներքին զարգացմանը և ընդհանրացմանը:
  Այդ համատեքստում իրենց կարևոր դերակատարումն ունեն ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակ միջառարկայական և ներառարկայական կապերի արդյունավետ իրականացում, որի դեպքում իրականացվում է գիտելիքների փոխանցում նախկինում անցած նյութից դեպի ընթացիկ ուսուցում: Սակայն ուսուցման գործընթացը պետք է հենվի ոչ միայն աշակերտի նախկին փորձի վրա, այլ՝ նաև կողմնորոշված լինի նրանց հետագա ուսումնական գործունեությունը:
  Ինչպե՞ս կարելի է ապահովել այդպիսի առաջանցիկ կապերը ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակ:

 • #2
  <<Ֆիզիկա>> առարկայի ուսուցման գործընթացում առաջանցիկ ուսուցումը կարևոր և արժեքավոր մեթոդ է, որի իրականացման համար կան բազմաթիվ միջոցներ։ Օրինակ՝ արագություն մեծությունը ներմուծելիս կարող ենք ընդհանրացնել և ուղղորդել աշակերտներին՝ ասելով, որ արագություն մեծությունն իր ֆիզիկական իմաստով կարելի է, և կիրառում ենք ֆիզիկական այլ մեծությունների փոփոխման արագությունը (կախված ժամանակից) նկատի ունենալիս։ Իրոք, կինեմատիկայում արագություն ասելիս նկատի ունենք կոորդինատի փոփոխման արագությունը ժամանակի ընթացքում, արագացումը արագության փոփոխությունն է՝ ժամանակից կախված, անկյունային արագությունը անկյան փոփոխությունն է՝ ժամանակից կախված, հզորությունը աշխատանքի կատարման արագությունն է՝ ժամանակից կախված, հոսանքի ուժը լիցքի փոփոխման արագությունն է և այլն։

  Comment

  Sorry, you are not authorized to view this page
  Working...
  X