Հայտարարություն

Collapse
No announcement yet.

Քիմիայի խնդիրների լուծումները՝մանրամասն

Collapse
X
 •  
 • Զտիչ
 • Ժամանակ
 • Դիտել
Clear All
նոր գրառումներ

 • #16
  Քանի որ մեկ կարատի զանգվածը 0,2 գ է,հետևաբար 88 կարատի զանգվածը կլինի՝
  m(C)=88*0.2=17,6 գ
  Տրված զանգվածում ատոմների թիվը հաշվելու համար օգտվում ենք հետևյալ բանաձևից՝
  N(C)=n*N(Ա)=m/M*N(Ա)=17.6/12*6.02*10^23~8.83*10^23

  Comment


  • #17
   Քիմիա 12

   Ծծմբային գազի և ջրածնի 22,4 լ խառնուրդն անցկացրել են կալիումի հիդրօքսիդի 6մոլ/լ կոնցետրացիայով 500 մլ լուծույթի միջով։Ընդ վորում՝ հիմքի ծախսը կազմել է 40 %։Որոշել լուծույթում գոյացած աղի զանգվածը,չկլանված գազի այն ծավալը,որ կունենար, եթե հաստատուն ջերմաստիճանում ճնշումը մեծացվեր 4 անգամ։

   Comment


   • #18
    Մեթանի լրիվ այրման արգասինքները կրաջրի մեջ անցկացնելիս անջատվել է 200 գ նստվածք : Գրեք ռեակցիաների հավասարումները:
    Հաշվեք
    1) այրված մեթանի ծավալը (լ, ն. պ.)
    2) այրման արգասինքների հետ փոխազդած կալցիումի հիդրոքսիդի քանակը (մոլ):

    Comment


    • #19
     Քիմիա XI,էջ՝138,խ․ 2
     117 գ է բենզոլը,ռեակցիայի ելքն էլ 80 % է
     Գրում եք ընթացող ռեակցիաների հավասարումները
     C6H6+Cl2=C6H5Cl+HCl
     C6H5Cl+HOH=C6H5OH+HCl
     C6H5OH+NaOH=C6H5ONa+H2O
     Քան որ ռեակցիայի ելքը 80 % ՝է ընթանում,ուրեմն 117 գ բենզոլից քլորացվել է 93,6 գ
     Հաշվում ենք այդքան բենզոլի նյութաքանակը՝n=m/M=93.6/78=1,2 մոլ
     Ըստ ռեակցիաների՝n(C6H5OH)=n(C6H5Cl)=n(C6H6)=1.2մոլ,բայց քանի որ երկրորդ ռեակցիան էլ է 80 տոկոսով ընթացել,հետրաբար 1,2 մոլի փոխարեն կստացվի նրա 80 տոկոսը՝1,2*0,8=0,96 մոլ
     Ֆենոլի զանգվածը կլինի m(C6H5OH)=n*M=0,96*94=90,24 գրամ
     Խնդրի երկրորդ պահանջի համար գտնում ենք նատրիումի հիդրօքսիդի նյութաքանակը
     Ըստ ռեակցիայի՝n(NaOH)=n(C6H5OH)=0.96 մոլ
     m(NaOH)=n*M=0.96*40=38.4 գ
     Քանի որ նատրիումի հիդրօսիդի լուծույթը 20 տոկոսանոց է,հետևաբար լուծույթի զանգվածը կլինիէ`m=38.4*100/20=192 գ

     Պատ․՝90,24 գ,192 գ

     Comment


     • #20
      Խնդիրներ ) քիմիա 8

      5.6 գ կալցիումի օքսիդը փոխազդել է 11.2 լ քլորաջրածնի հետ։
      Հաշվեք՝
      ա) փոխազդած նյութերի նյութաքանակները ( մոլ)
      բ ) ստացված աղի զանգվածը

      Comment


      • #21
       Քիմիա 8-րդ դասարան

       Որքան են ա-18գ բ-36գ գ-54գ զանգվածներով ջրի ա-նյութաքանակը բ-ծավալները 4 աստիճանում

       Comment


       • #22
        Եթե մետաղի օքսիդի զանգվածը 10 գ է,որից 80% մետաղն է,ուրեմն 8 գ մետաղն է,իսկ 2 գ թթվածինը,մետաղի օքսիդի բանաձևն է MeO,ինչը նշանակում է,որ մետաղի ատոմների և թթվածնի ատոմների նյութաքանակները հավասար են․
        n(Me)=n(O)
        m(Me)/M(Me)=m(O)/M(O)
        M(Me)=m(Me)*M(O)/m(O)=8*16/2=64 գ/մոլ
        Անհայտ մետաղը պղինձն է,որի կարգաթիվը 29 է

        Comment


        • #23
         Չգրանցված-ի խոսքերից Նայել գրառումը
         88–90. Նյութի այրումից առաջացել է 10 գ մետաղի(II) օքսիդ, րում մե տաղի զանգվածային բաժինը 80 % է, եւ գազ, որի խտությունն ըստ ջրածնի 32 է: Այդ գազը գունազրկել է 10 գ բրոմ պարունա կող բրոմաջուրը:
         88. Ո՞րն է մետաղի կարգաթիվը:
         89. Քա նի՞ էլեկտրոն է առկա գազ ա ռա ջաց նող տարրի ատոմում:
         90. Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) օդ է ծախսվել նյութի այրման համար:
         Պատասխաններ՝ 88-29
         89-16
         90-14
         Եթե մետաղի օքսիդի զանգվածը 10 գ է,որից 80% մետաղն է,ուրեմն 8 գ մետաղն է,իսկ 2 գ թթվածինը,մետաղի օքսիդի բանաձևն է MeO,ինչը նշանակում է,որ մետաղի ատոմների և թթվածնի ատոմների նյութաքանակները հավասար են․
         n(Me)=n(O)
         m(Me)/M(Me)=m(O)/M(O)
         M(Me)=m(Me)*M(O)/m(O)=8*16/2=64 գ/մոլ
         Անհայտ մետաղը պղինձն է,որի կարգաթիվը 29 է

         Եթե գազի խտությունը ըստ ջրածնի 32 է,ապա նրա մոլային զանգվածը կլինի 64 գ/մոլ,և քանի որ այդ գազը գունազրկում է նաև բրոմաջուրը,փաստորեն անհայտ գազն է SO2-ը,գազ առաջացնող տարրը ծծումբն է,իսկ նրա մեկ ատոմի էլեկտրոնների թիվն է ՝16

         Ելնելով վերը գրվածից դժվար չէ նկատել,որ այրվող նյուն է՝CuS

         2CuS+3O2=2CuO+2SO2
         Թթվածնի նյութաքանակը մեկ ու կես անգան շատ է պղնձի օքսիդի նյութաքանակից
         n(O2)=1.5n(CuO)=1.5*m(CuO)/M(CuO)=1.5*10/80=0.1875մոլ
         V(O2)=n*Vm=0.1875*22.4=4.2 լ
         Քանի որ օդում թթվածնի պարունակությունը (խնդիրներում) հավասար է 20 %
         ուրեմն V(օդ)=V(O2)*100%/20%=4.2*100/20=21 լ
         Վերջին խմբագրողը՝ tsaghkyan; 26-02-18, 00:30.

         Comment


         • #24
          Քիմիա

          Մագնետիտ հանքաքարի նմուշում Fe3O4_ի զանգվածային բաժինը 58% է: Որքան է երկաթ տարրի զանգվածային բաժինը(%) հանքաքարի այդ նմուշում։

          Comment


          • #25
           ինչ զանգվածով Բերթոլեյի աղի քայքայումից ստացված թթվածինը կբավարարի 4,8գ․ ծծումբն այրելու համար

           Comment


           • #26
            քիմիա Xl էջ 158 խնդիր 1

            9,25% զանգվածյին բաժնով պրոպիոնաթթվի 200 գ լուծույթը չեզոքացրել են 20 զանվածային բաժնով նտրիումի հիդրօքսիդի 150 գ լուծույթով: Հաշվել 1) ստացված աղի զանգվածային բաժինը (%) լուծույթում 2)ելանյութ ավելցուկի զանվածը (գ)

            Comment


            • #27
             MATI-ի խոսքերից Նայել գրառումը
             Մագնետիտ հանքաքարի նմուշում Fe3O4_ի զանգվածային բաժինը 58% է: Որքան է երկաթ տարրի զանգվածային բաժինը(%) հանքաքարի այդ նմուշում։
             Պարզության համար ենթադրենք հանքի նմուշի մեջ կա 1 մոլ Fe3O4,այսինքն՝232 գ։Քանի որ հանքաքարի մեջ երկաթի օքսիդի զանգվածային բաժինը 58 % է,հետևաբար նմուշի զանգվածը կլինի 232*100/58=400 գ
             400 գ հանքաքարի նմուշի մեջ կա 3 մոլ Fe,հետևաբար՝m(Fe)=n*M=3*56=168 գ
             Երկաթի զանգվածային բաժինը՝w(Fe)=168/400*100%=42 %

             Comment


             • #28
              քիմիա

              1) 4% չայրվող խառնուկներ պարունակող 500 գ ծծմբի այրումից ստացվել է 68,8լ(ն.պ.) SO2:Որքան է ռեակցիայի ելքը :
              2) Ինչ զանգվածով (գ) Բերթողեի աղի քայքյումից ստացված թթվածինը կբավարարի4,8գ ծծումբը այրելու համար

              Comment


              • #29
               Հաշվել ջրում ծանր ջրի`D2O զանգվածային բաժինը, եթե այդ խառնուրդում թթվածին տարրի զանգվածային բաժինը կազմում է 88%

               Comment


               • #30

                Comment

                Ներեցեք, դուք իրավասու չեք դիտել այս էջը:
                Working...
                X

                Debug Information