Հայտարարություն

Collapse
No announcement yet.

Արդի համաշխարհային կրթական զարգացումների հիմնական միտումները

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Զտիչ
 • Ժամանակ
 • Դիտել
Clear All
նոր գրառումներ

 • Արդի համաշխարհային կրթական զարգացումների հիմնական միտումները

  Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարաճուն զարգացման գործում կարևոր դերը պատկանում է կրթությանը և գիտությանը:
  Ներկա փուլում ամբողջ աշխարհում զարկ է տրվում կրթության բովանդակության վերակառուցման ուսուցման կազմակերպման նոր ժամանակակից ձևերի որոնմանը:
  Արդի աշխարհում գիտական հայտնագործությունները աննախադեպ արագությամբ հաջորդում են մեկը մյուսին:
  Մասնագիտությունների ցանկը տաս տարին մեկ 50%-ով նորոգվում է:Գլոբալացման ներկա ժամանակում տեղի է ունենում ազգային-կրթական համակարգերի դիմազտման գործընթաց:Նոր ժամանակաշրջանում մարդը հայտնվել է տեղեկատվական հեղեղում, որտեղ շատ արագ աչքի առաջ հեռանում են գիտելիքները , տեխնիկան աշխարհի մասին պատկերացումները, բարոյական նորմերն ու բարքերը:


  Հարգելի գործընկերներ ,ակնկալում եմ ձեր ակտիվ քննարկումը թեմայի վերաբերյալ:
  Ինչ կարծիքի եք Հայաստանի կրթական համակարգի վերաբերյալ, որոնք են, ըստ ձեզ ,դրական և բացասական կողմերը

 • #2
  Հարգելի գործընկեր Հայաստանի կրթական համակարգը լուրջ բարեփուխումների կարիք ունի: Մեր կրթական համակարգը համարվում է աշխարհի ամենաբարդերից մեկը:

  Comment


  • #3
   Հայաստանի կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության հենքն ազգային դպրոցն է, որի գլխավոր նպատակը մասնագիտական պատշաճ պատրաստվածություն ունեցող և համակողմանիորեն զարգացած, հայրենասիրության, պետականության և մարդասիրության ոգով դաստիարակված անձի ձևավորումն է։

   Հայաստանի հիմնական ընդհանուր կրթությունը (հանրակրթական դպրոցի 1-9 դասարաններ) պարտադիր է։ Միջնակարգ կրթությունը (հանրակրթական դպրոցի 1-12 դասարաններ) պետական ուսումնական հաստատություններում անվճար է։ Ընդհանուր կրթությունն սկսվում է վեց տարեկանից։

   Հայաստանում իրականացվող կրթական ծրագրերն են՝ հանրակրթական ծրագրեր (հիմնական և լրացուցիչ) և մասնագիտական կրթական ծրագրեր (հիմնական և լրացուցիչ)։ Հանրակրթական հիմնական ծրագրերն են նախադպրոցական (մանկապարտեզ), տարրական (1-4 դասարաններ), միջին (5-9 դասարաններ), ավագ (10-12 դասարաններ) դպրոցը։

   Մասնագիտական հիմնական կրթական ծրագրերն են նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական (իրականացվում է ուսումնարաններում և քոլեջներում), բարձրագույն մասնագիտական (բակալավրիատ, մագիստրատուրա, իրականացվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում), հետբուհական մասնագիտական (ասպիրանտուրա և դոկտորանտուրա)։

   Կրթական ծրագրերն իրականացվում են առկա (ստացիոնար), հեռակա, հեռավար (դիստանցիոն) և դրսեկության (ընտանեկան և ինքնակրթության) ձևերով։

   Միջին և բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ընդունելությունն իրականացվում է մրցութային հիմունքով։
   https://hy.wikipedia.org/wiki/Կրթությունը_Հայաստանում

   Comment


   • #4
    Կրթության բովանդակություն
    Գոյություն ունի կրթության բովանդակության մի քանի մակարդակ՝

    1.մշակված բովանդակություն (չափորոշիչներ, ծրագրեր, դասագրքեր)
    2.հաղորդվող բովանդակություն (ուսումնական գործընթաց)
    3.յուրացվող բովանդակություն (գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններ, արժեքներ)։

    Comment


    • #5
     Հայաստանի Հանրապետության կրթության համակարգը պետական կրթական չափորոշիչների, կրթության հաջորդականությունն ապահովող տարբեր մակարդակի ու ուղղվածության կրթական ծրագրերի, ուսումնական հաստատությունների և կրթության կառավարման մարմինների փոխկապակցված ամբողջություն է:

     Հանրապետության կրթության համակարգն ընդգրկում է.

     պետական կրթական չափորոշիչների, կրթության հաջորդականությունն ապահովող տարբեր մակարդակի և ուղղվածության կրթական ծրագրերի համալիրը,
     այդ ծրագրերն իրականացնող տարբեր տիպի ուսումնական հաստատությունների ցանցը,
     կրթության կառավարման մարմինների, նրանց ենթակայության հիմնարկների ու հաստատությունների համակարգը
     http://www.armenic.am/hy/education-system-2/

     Comment


     • #6
      Հայաստանի կրթական համակարգը ներառում է.

      նախադպրոցական կրթությունը
      ընդհանուր միջնակարգ կրթությունը’ կազմված տարրական, միջին կամ հիմնական և ավագ դպրոցից,
      նախնական մասնագիտական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթությունը,
      հետբուհական կրթությունը,
      մասնագետների վերաորակավորման և որակավորման բարձրացման հաստատությունները
      գնահատման և կրթական ծառայություններ առաջարկող հաստատությունները:
      http://www.armenic.am/hy/education-system-2/

      Comment


      • #7
       Համամիտ եմ հարգելի Կարինե, մեր կրթական համակարգը բավականին բարդ է ,կարծում եմ այն լուրջ փոփոխուրյունների կարիք ունի ;

       Comment


       • #8
        :Նոր ժամանակաշրջանում մարդը հայտնվել է տեղեկատվական հեղեղում, որտեղ շատ արագ աչքի առաջ հեռանում են գիտելիքները , տեխնիկան աշխարհի մասին պատկերացումները, բարոյական նորմերն ու բարքերը.
        1. Ներկա փուլում դպրոցի խնդիրն է աշակերտների մեջ ձևավորել նրա շարունակական կրթության հիմնավորություն ապահովող անձնային և ինտելեկտուալ որակներ.ազնվություն, պատրաստակամություն:
        2. Սովորողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ, նաև զարգացնել նրանց կարողություններն ու հմտությունները:
        3. Կրթության մեջ մեծ կարևորություն տալ ուսուցման պրակտիկ ուղղվածությանը, աշակերտների ինքնուրույն-հետազոտական աշխատանքին:
        4. Ապահովել գիտելիքների իմաստավորված յուրացում, դաստիարակել շրջահայաց անհատ:
        5. Կարևորել սովորողների ազատությունը որպես կրթության արդյունավետության բարձրացման միջոց ,ապահովել աշակերտի ազատությունը, չպարտադրել գործել, այլ բացատրել՝ ինչու և ինչպես:
        6. Ինքնուսուցման գործընթացից դեպի ուսումնահետազոտական գործունեության կազմակերպում ,ժամանակակից տեխնոլոգիաներից ճիշտ կիրառում:
        7. Սովորողների ստեղծագործական ընդունակությունների արթնացում և ակտիվացում:
        8. Ուշադրության կենտրոնում պահել սովորողների հաղորդակցական պատշաճ կարողությունների ձևավորման խնդրին:
        9. Հաշվի առնել սովորողների տարիքային հոգեբանութունը:
        10. Ուսուցումն ու դաստիարակությունը անխզելի միասնություն են կազմում:
        11. Սովորողը դիտվի և իրականում լինի ուսուցման լիարժեք սուբյեկտ:
        12. Գնահատման ժամանակակից փուլում նկատելի է ուսուցչի գնահատումից սովորողի մասնակցությամբ գնահատման անցման միտումները:
        13. Չի կարելի սովորողից պահանջել ,որ նա բոլոր առարկաներին հավասր կարևորություն տա:
        14. Երեխայի ֆիզիկական և հոգեկան առողջության ապահովելը դպրոցի պարտականությունն է:
        15.Հայ երեխան պետք է ճանաչի իր հայրենիքը, լինի հայրենասեր:

        Comment


        • #9
         Հարգելի Գայանե ես նույնպես գտնում եմ , որ մեր կրթական համակարգը լուրջ վերանայման կարիք ունի:Տարիներ շարունակ մենք երեխաներին սովորեցնում ենք այնպիսի դասագրքերով , որոնց շրջանակներում ստացած գիտելիքը գործանականում կիրառելի չէ:Այսինքն երեխան չի կարողանում կյանքում կիրառել այն ինչ սովորեցնում ենք :Ուրեմն հարկավոր է սկսկել հենց այստեղից դասագրքերը հարմարեցնել այսօրվա պահանջների հետ, որպեսզի դասերը ավելի հետաքրիիր լինեն և երեխան ստացած գիտելիքը կարողոնա կյանքում կիրառել:Նոր ժամանակներում ավելի մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել նաև էլեկտրոնային դասգրքերով ուսուցանելու վրա:Հարկավոր է երեխային ավելի մոտեցնել համաշխարհային կրթական զարգացման դինամիկային:

         Comment


         • #10
          Հարգելի Նառա, դուք ճիշտ եք, մեր կրթական համակարգը փոփոխության կարիք ունի: Այսօր սկանդինավյան երկրների կրթական համակարգը առաջատար է համարվում աշխարհում, իսկ մենք որքան պիտի աշխատենք , որ այդպիսի համակարգ ունենանք:
          Կրթություն՝ անձի, հասարակության և պետության շահերից ելնող ուսուցման և դաստիարակության գործընթաց, որը նպատակաուղղված է գիտելիքները պահպանելու ու սերունդներին փոխանցելու համար։ Հայաստանում կրթական համակարգը մինչև 1991 թվականները զարգացել է բացառապես խորդհրադյին կարգերի համաձայն։ Հայաստանը ընդգրկված լինեով ԽՍՀՄ կազմի մեջ, շարժվել և զարգացել է բացառապես ԽՍՀՄ-ի կողմից հաստատված պլանի համաձայն։ Միայն անկախացումից հետո Հայաստանի իշխանությունները փորձ արեցին, ձևավորել և զարգացնել Հայաստանի կրթական համակարգը։ Չնայած սկզբնական շրջանում կրթական համակարգի հիմնական մասը կրում էր նախկին՝ խորհրդային, համակարգի տարրերը, այնուամենայնիվ մշակվեցին առանձին դրույթներ և օրենքներ, որոնք կարգավորում են կրթական համակարգը և միայն 1999 թ ապրիլի 14-ին ընդունվեց օրենք կրթության մասին՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ Մինչև այսօր էլ դեռևս շարունակվում են ոլորտում իրականացվող կրթական բարեփոխումները, որոնք նպատակ ունեն էլ ավելի կատարելագործելու Հայաստանի կրթական համակարգը։

          Comment


          • #11
           21-րդ դարում փոխվել են հասարակության արժեքային կողմնորոշիչները,
           կրթության և դաստիարակության համակարգը վերաիմաստավորել է իր գերակայու-
           թյունները՝ շեշտը դնելով «մարդկային գործոնի» և անձի զարգացման հիմնախնդիր-
           ների վրա։ Որպես բարձրագույն արժեք է դիտարկվում ազատ, կրթված, զարգացած
           անհատը, որն ընդունակ է ապրել ու ստեղծագործել հարափոփոխ աշխարհում, լինել
           մրցունակ, ինտեգրվել համաշխարհային հանրության մեջ

           Comment


           • #12
            gaya71-ի խոսքերից Նայել գրառումը
            :Նոր ժամանակաշրջանում մարդը հայտնվել է տեղեկատվական հեղեղում, որտեղ շատ արագ աչքի առաջ հեռանում են գիտելիքները , տեխնիկան աշխարհի մասին պատկերացումները, բարոյական նորմերն ու բարքերը.
            1. Ներկա փուլում դպրոցի խնդիրն է աշակերտների մեջ ձևավորել նրա շարունակական կրթության հիմնավորություն ապահովող անձնային և ինտելեկտուալ որակներ.ազնվություն, պատրաստակամություն:
            2. Սովորողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ, նաև զարգացնել նրանց կարողություններն ու հմտությունները:
            3. Կրթության մեջ մեծ կարևորություն տալ ուսուցման պրակտիկ ուղղվածությանը, աշակերտների ինքնուրույն-հետազոտական աշխատանքին:
            4. Ապահովել գիտելիքների իմաստավորված յուրացում, դաստիարակել շրջահայաց անհատ:
            5. Կարևորել սովորողների ազատությունը որպես կրթության արդյունավետության բարձրացման միջոց ,ապահովել աշակերտի ազատությունը, չպարտադրել գործել, այլ բացատրել՝ ինչու և ինչպես:
            6. Ինքնուսուցման գործընթացից դեպի ուսումնահետազոտական գործունեության կազմակերպում ,ժամանակակից տեխնոլոգիաներից ճիշտ կիրառում:
            7. Սովորողների ստեղծագործական ընդունակությունների արթնացում և ակտիվացում:
            8. Ուշադրության կենտրոնում պահել սովորողների հաղորդակցական պատշաճ կարողությունների ձևավորման խնդրին:
            9. Հաշվի առնել սովորողների տարիքային հոգեբանութունը:
            10. Ուսուցումն ու դաստիարակությունը անխզելի միասնություն են կազմում:
            11. Սովորողը դիտվի և իրականում լինի ուսուցման լիարժեք սուբյեկտ:
            12. Գնահատման ժամանակակից փուլում նկատելի է ուսուցչի գնահատումից սովորողի մասնակցությամբ գնահատման անցման միտումները:
            13. Չի կարելի սովորողից պահանջել ,որ նա բոլոր առարկաներին հավասր կարևորություն տա:
            14. Երեխայի ֆիզիկական և հոգեկան առողջության ապահովելը դպրոցի պարտականությունն է:
            15.Հայ երեխան պետք է ճանաչի իր հայրենիքը, լինի հայրենասեր:
            Այսօրվա մեր դպրոցը կարիք ունի լուրջ փոփոխությունների, Ձեր վերը նշված կետերը վկայում են դրա մասին։ Դպրոցաշինության գործում անհրաժեշտ է ուսումնասիրել առաջատար երկրների փորձը միեվնույն ժամանակ հաշվի առնել մեր ազգային առանձնահատկությունները՝ այսինքն կրոնական, մշակութային, ռազմական, տնտեսական ... եվ ստղծել այնպիսի կուռ կրթական համակարգ , որը կնպաստի մեր դպրոցի եվ կրթական համակարգի վերափոխմանը եվ բարելավմանը։

            Comment


            • #13
             Հարգելի kamo69 համամիտ եմ Ձեր տեսակետի հետ եվ գտնում եմ, որ մեր կրթական համակարգը իսկապես ունի որոշակի փոփոխությունների կարիք, պարզապես փոփոխություններից առաջ անհրաժեշտ է կատարել խորքային եվ հետեվողական ուսումնասիրություններ, քանի որ ցանկացած փոքր թերություն հետագայում կարող է թողնել լուրջ հետեվանքներ։ Բացի այդ՝ առաջատար երկրների փորձը ինտեգրելու համար պետք է ուշադրություն դարձնել արդյո՞ք այն գործել է նմանատիպ պետություններում, ինչպիսին Հայաստանն է։

             Comment


             • #14
              gaya71-ի խոսքերից Նայել գրառումը
              Հարգելի kamo69 համամիտ եմ Ձեր տեսակետի հետ եվ գտնում եմ, որ մեր կրթական համակարգը իսկապես ունի որոշակի փոփոխությունների կարիք, պարզապես փոփոխություններից առաջ անհրաժեշտ է կատարել խորքային եվ հետեվողական ուսումնասիրություններ, քանի որ ցանկացած փոքր թերություն հետագայում կարող է թողնել լուրջ հետեվանքներ։ Բացի այդ՝ առաջատար երկրների փորձը ինտեգրելու համար պետք է ուշադրություն դարձնել արդյո՞ք այն գործել է նմանատիպ պետություններում, ինչպիսին Հայաստանն է։
              Հարգելի Գայանե, երբ ասում եմ լուրջ հետազոտություններ կատարել, նշանակում է հաշվի առնել բոլոր հանգամանքները, ազգային առանձնահատկությունները: Չնայած մեր համակարգը լուրջ վերափոխումների կարիք ունի, բայց մեր շնորհալի երեխաները կրկին փայլեցին միջազգային մրցույթում և մեդալներով վերադարձան:Շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս:

              Comment


              • #15
               Մոտ 2,5 հազարամյակ առաջ չինացի մտածող եւ փիլիսոփա Կոնֆուցիուսը, երբ նրան հարցրել են, թե ի՞նչ է անհրաժեշտ պետության ծաղկման համար, պատասխանել է, որ անհրաժեշտ է երեք բան. 1, Շատ հաց: 2. Ուժեղ բանակ: 3. Ուղեղների համապատասխան վիճակ: Վերջինը, անկասկած, անմիջականորեն պայմանավորված է կրթության (հանրակրթական եւ բարձրագույն) ժամանակակից մակարդակով:
               Անցել է 2,5 հազար տարի և ինչ է փոխվել այս արժեհամակարգում?

               Comment

               Working...
               X

               Debug Information