Հայտարարություն

Collapse
No announcement yet.

Տարբերակված ուսուցում

Collapse
X
 
 • Զտիչ
 • Ժամանակ
 • Դիտել
Clear All
նոր գրառումներ

 • Տարբերակված ուսուցում

  Տարբերակված ուսուցման նպատակն է ընդհանուր կրթության բովանդակության յուրացման գործընթացում յուրաքանչյուր աշակերտի համար ապահովել պայմաններ՝ նրա ընդունակությունների, հետաքրքրությունների, հակումների, ճանաչողական պահանջմունքների բավարարման ու մաքսիմալ զարգացման համար:
  Տարբերակված ուսուցումը թույլ է տալիս ուսումնական պրոցեսը կազմակերպել՝ հաշվի առնելով անձի անհատական առանձնահատկությունները:
  Այն ապահովում է բոլոր աշակերտների կողմից կրթության բովանդակության յուրացումը: Այդ տիպի կրթության կազմակերպման դեպքում սովորողների յուրաքանչյուր խումբ, որոնք ունեն նման անհատական առանձնահատկություններ, գնում են իրենց ճանապարհով: Տարբերակված ուսուցման պայմաններում ուսուցման պրոցեսը մաքսիմալ ձևով մոտեցվում է երեխաների ճանաչողական պահանջմունքներին և անհատական առանձնահատկություններին:
  Տարբերակումը բնորոշվում է սովորողների այնպիսի խմբերի ստեղծումով, որտեղ գործունեության նպատակը, բովանդակությունը, մեթոդները, ձևերն ու արդյունքները տարբերվում են:

  Տարբերակված ուսուցումն իրականացվում է 3 հիմնական փուլերով.

  1. ճանաչել յուրաքանչյուր սովորողի անհատական առանձնահատկությունները,
  2. խմբավորել սովորողներին ըստ իրենց անհատական առանձնահատկությունների
  3. տարբերակել յուրաքանչյուր խմբի ուսումնական գործընթացը:

 • #2
  Ներդասարանային տարբերակում՝ ըստ տարբեր բարդության աստիճանի առաջադրանքների կատարման

  Ամենատարածված ներդասարանային տարբերակման ձևը սովորողների կողմից տարբեր բարդության աստիճանի առաջադրանքների կատարումն է: Օրինակ՝
   1-ին մակարդակում հանձնարարվում է աշակերտին կարդալ ուսումնական նյութը, պատմել՝ առանձնացնելով գլխավոր մտքերը:
   2-րդ մակարդակում հանձնարարվում է աշակերտին կարդալ ուսումնական նյութը, կազմել պլան և հարցադրումներ:
   3-րդ մակարդակում հանձնարարվում է աշակերտին կարդալ ուսումնական նյութը, տալ նյութի համառոտ բնութագրությունը, արտահայտել սեփական դիրքորոշումը:

  Comment


  • #3
   Հարգելի Ֆլորա երրորդ դասարանում ես ցուցաբերել եմ այսպիսի մոտեցում իմ դասերից մեկի համար՝ հաշվի առնելով երեխաների անհատական կարողությունները.
   I ՄԱԿԱՐԴԱԿ.
   Հասկանալ կարդացած տեքստի բովանդակությունը:
   Հասկանալ տեքստում նկարագրված իրադարձությունների հաջորդականությունը:
   Իմանալ բառի հիմնական բաղադրիչները. արմատ, ածանց:
   Կարողանալ բառի մեջ տարբերակել արմատը, ածանցը:
   I I ՄԱԿԱՐԴԱԿ.
   Հասկանալ կարդացածի վերաբերյալ առաջադրված հարցերը:
   Վերաբերմունք դրսևորել գործող անձանց արարքների նկատմամբ, հասկանալ նրանց զգայական ապրումները: Իմանալ բառի տեսակներն ըստ կազմության:
   Տարբերակել պարզ և բարդ բառերը:

   III ՄԱԿԱՐԴԱԿ

   Հասկանալ կարդացածի վերաբերյալ առաջադրված հարցերը:
   Վերաբերմունք դրսևորել գործող անձանց արարքների նկատմամբ, հասկանալ նրանց զգայական ապրումները: Իմանալ բառի տեսակներն ըստ կազմության:
   Տարբերակել պարզ և բարդ բառերը:

   Comment


   • #4
    Հարգելի Վիոլետա, կարող ենք տարբերակված առաջադրանքները տալ տարբեր ձևերով.

     Ուսուցիչն ընտրում է առաջադրանք յուրաքանչյուր աշակերտի համար:
     Աշակերտն ինքն է ընտրում իր առաջադրանքը:
    Այս դեպքում ուսուցիչը պարտավոր է նախապես սովորողներին ներկայացնել առաջադրանքի բարդությունը և խորհուրդներ տալ, թե ո՞ր առաջադրանքն ընտրի: 2-րդ դեպքում ուսուցիչը կարող է ներկայացնել առաջադրանքի բարդությունը, բայց ընտրությունը թողնել աշակերտին: 3-րդ դեպքում աշակերտները իրենք են որոշում առաջադրանքի բարդությունը, իրենք էլ ընտրում:Կամավոր ընտրության սկզբունքով կատարվող առաջադրանքները կարող են նաև աշակերտները իրենք գտնել ու առաջարկել: Առաջադրանքները կարող են նպատակաուղղված լինել թեմայի յուրացմանը կամ էլ բացթողումների լրացմանը:
    Տարբերակված ուսուցման ժամանակ աշակերտները կարող են ստանալ ծրարներում համապատասխան հրահանգավորումներով առաջադրանքներ. գծագրեր, նկարներ: Աշակերտն անհրաժեշտության դեպքում կարող է դիմել դրանց օգնությանը, կարող է չդիմել:
    Տարբերակված ուսուցումը հնարավորություն է տալիս աշակերտին որոշել, թե ուսումնական նյութի յուրացումը ո՞ր մակարդակում կարող է յուրացնել: Սակայն անհրաժեշտ պայման է, որ այն չպետք է ցածր լինի պարտադիր նվազագույն մակարդակից, և ուսուցիչը ուսումնական նյութը պետք է ներկայացնի առավելագույն մակարդակով: Եթե մի աշակերտ ցանկանում է առարկան ուսումնասիրել նվազագույն մակարդակով, իսկ մյուսն՝ առավելագույն, ապա այդ հնարավորությունը նա պետք է ստանա: Այսպիսով, տարբերակումը հաշվի է առնում ոչ միայն աշակերտների ինտելեկտուալ ընդունակությունները, այլև հետաքրքրությունները:
    Տարբերակված ուսուցման ներդրման ժամանակ բացահայտել են, որ շատ աշակերտներ, որոնք այս կամ այն առարկայից ունեցել են խոր ընդունակություններ, չեն ցանկացել ընտրել առավելագույն մակարդակը: Այդպիսի պատկեր է նկատվել նաև մնացած առարկաների նկատմամբ: Նշանակում է, որ երբեմն աշակերտը մի առարկայից ընտրում է նվազագույն մակարդակը, նպատակ չի հետապնդում, որպեսզի մյուս առարկայից ընտրի առավելագույնը: Այդպիսի աշակերտի հետաքրքրությունները այլ են. սիրում է զբաղվել սպորտով, արվեստով, շփվել ընկերների հետ:

    Comment


    • #5
     Իհարկե կարելի է : Այդպես ես տալիս եմ հանձնարարությունը և առաջարկում , որ իրենք կատարեն ըստ ցանկության :Այս կերպ երեխաները ձգտում են կատարել ամենաշատը կամ ամենաբարդը :Այսպես աշակերտների մեջ սկսվում է մրցակցություն:

     Comment


     • #6
      Հարգելի Վիոլետա, այն կարծիքին եմ, որ աշակերտների մեջ ստեղծված մրցակցությունը հիմնականում առաջ է մղում աշակերտներին, արդյունքում բարձրանում է ուսուման նկատմամբ հետաքրքրությունը:

      Comment


      • #7
       Լիովին համամիտ եմ , Առողջ մրցակացությունը միշտ էլ ողջունելի է :

       Comment


       • #8
        Բարև Ձեզ ես էլ եմ համաիտ ձեզ հետ շերտավորված ուսուցումն իր բազմաբնույթ մոտեցումներով օգնում է թե աշակերտներին ,թե ուսուցչին:

        Comment


        • #9
         ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼԻՍ ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ ՊԵՏՔ Է ՈՒՆԵՆԱ ՀԱՍՏԱԿ ՆՊԱՏԱԿԱԴՐՈՒՄՆԵՐ: Ուսումնական որոշակի նյութի ուսումնասիրությունից և ուսումնասիրության արդյունքները չափելուց հետո դասարանը ,,բաժանվում է,, խմբերի.
         1 խումբ--ուսումնական նյութը յուրացրած աշակերտներ, որոնց հետ անհրաժեշտ է տանել աշխատանքներ գիտելիքների ընդլայնման և խորացման ուղղությամբ:
         2 խումբ—աշակերտներ, որոնք լավ չեն յուրացրել ուսումնական նյութը և ունեն բացթողումներ: Նրանց հետ տարվում են համապատասխան աշխատանքներ:
         3 խումբ—աշակերտներ, որոնք ունեն խնդիրներ ուսումնական նյութի յուրացման հարցում: Նրանց համար մշակվում են համապատասխան առաջադրանքներ:
         2-րդ խմբի աշակերտների համար որպես խորհրդատու և ուսուցչի օգնական կարող են լինել 1-ին խմբի աշակերտները, իսկ 3-րդ խմբի աշակերտների համար՝ 1-ին և 2-րդ խմբի աշակերտները:
         կարծում եմ, որ հետևելով այս նպատակադրումներին, աշակերտական խմբերում անպայման դրական տեղաշարժ կունենանք:

         Comment


         • #10
          Դուք իրավացի եք: Ուսուցիչը հաջողության կհասնի միայն այն դեպքում , երբ անցկացրած դասը հետաքրքիր ու բովանդակալից կլինի դասարանի բոլոր աշակերտների համար:

          Comment


          • #11
           Հարգելիներս, չնայած այս թեմային արձագանքողները քիչ էին, այնուամենայնիվ շնորհակալ եմ, որ գտա համախոհներ այդ հարցում:

           Comment


           • #12
            Հարգելի գործընկերներ, իմ սիրած մեքոդներից մեկն է տարբերակված ուսուցումը: Կցանկանամ հավելել, որ այս մեթոդը թույլ չի տալիս աշակերտին զգալ թույլ ուժեղ աշակերտների մեջ: Բոլորը հավասար են այստեղ, բոլորը զբաղված են, բոլորն են պատկերացնում դասապրոցեսում իրականացվող դասը բովանդակությունը:

            Comment


            • #13
             Հարգելի Մարինե,ուսուսցի կողմից նման մոտեցումը ողջունելի է և իմ կարծիքով թույլ աշակերտների համար ոգևորող

             Comment


             • #14
              Հասկանալ կարդացած տեքստի բովանդակությունը
              shareit vidmate app

              Comment

              Working...
              X

              Debug Information