Հայտարարություն

Collapse
No announcement yet.

Կապանի № 9 ավագ դպրոցի հայտարարությունը

Collapse
X
 
 • Զտիչ
 • Ժամանակ
 • Դիտել
Clear All
նոր գրառումներ

 • Կապանի № 9 ավագ դպրոցի հայտարարությունը

  Հայտարարություն

  ՀՀ ԿԳՆ Կապանի №9 ավագ դպրոցը հայտարարում է.
  - Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթ:
  Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումը անցկացվում է 2 փուլով` գրավոր և հարցազրույցի:
  Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը.
  1. հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (ձև 1)
  2. բարձրագույն կրթության մանկավարժության որակավորման աստիճանը հավաստող ավարտական փաստաթուղթ (դիպլոմ) կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական կամ ուսուցչական գործունեության առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժը հաստատող քաղվածք աշխատանքային գրքույկից
  3. անձնագրի պատճենը
  4. ինքնակենսագրություն (ձև 4)
  5. թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հաստատող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում)
  6. մեկ լուսանկար 3×4 չափսի
  7. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:
  Փաստաթղթերը ընդունվում են §Կապանի №9 ավագ դպրոց¦ ՊՈԱԿ-ում դեկտեմբերի 14-ից մինչև հունվարի 19-ը ներառյալ, ժամը 1000 - 1500, բացի կիրակի օրերից:
  Մրցույթը կանցկացվի 2013թ. հունվարի 23-ին ժամը 12 00-ին (ք. Կապան, Հ. Ավետիսյան 14):
  Տեղեկությունների համար զանգահարել 5-26-46:
Working...
X