Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 06.02.2015թ թիվ 64-Ա/Ք հրամանի՝ ս.թ. Հունիսի 26-ից 30-ը ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերում կանցկացվի ՀՀ անկախության 24-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների հանրապետական 24-րդ մարզական խաղերի ծրագրով նախատեսված Ֆուտբոլի, հանդբոլի, ֆուտ-զալի, բասկետբոլի, վոլեբոլի և սեղանի թենիսի կիսաեզրափակիչ և եզրափակիչ փուլերը:
Այս փուլերին մասնակցելու իրավունք են նվաճել Երևանի, Շիրակի Լոռու, Գեղարքունիքի և ԼՂՀ դպրոցական մարզիկների հավաքական թիմերը:

Դիլիջան
Հ/հ Ֆուտբոլ Հանդբոլ Ֆուտ-զալ Բասկետբոլ
- Պատ. Աղջ. Պատ. Աղջ.
1. Երևան Երևան Երևան Երևան Երևան Երևան
2. Շիրակ Շիրակ Երևան Երևան Շիրակ Շիրակ
3. Կոտայք Լոռի Լոռի Լոռի ԼՂՀ Լոռի
4. Վանաձոր Գավառ ԼՂՀ Կոտայք Արտաշատ ԼՂՀ
5. - ԼՂՀ - Գեղարքունիք - -

Վանաձոր
Հ/հ Վոլեյբոլ Ս/թենիս
Պատ. Աղջ. Պատ. Աղջ.
1. Երևան Երևան Երևան Երևան
2. Արագած Շիրակ Լոռի Լոռի
3. Սյունիք Սյունիք Շիրակ Շիրակ
4. Գեղարքունիք Լոռի ԼՂՀ ԼՂՀ
5. ԼՂՀ ԼՂՀ - -