Հայտարարություն

Collapse
No announcement yet.

Աշխատանքի առաջարկ

Collapse
X
 
 • Զտիչ
 • Ժամանակ
 • Դիտել
Clear All
նոր գրառումներ

 • Սյունիքի մարզի Կապանի N2 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ-ի հայտարարությունը

  02.09.2014թ
  Հայտարարվում է մրցույթ` Սյունիքի մարզի Կապանի N2 ավագ դպրոցի Մաթեմատիկայի (1դրույք) և Անգլերեն լեզվի (0.5 դրույք) ուսուցչի թափուր տեղի համար:
  Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր (հանրակրթական առարկայական ուսումնական ծրագրերին համապատասխան) և բանավոր (մանկավարժական, մասնագիտական գործնական հմտություններ):
  Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`
  1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձև 1),
  2. Բարձրագույն կրթության մանկավարժության որակավորման աստիճանը հավաստող ավարտական փաստաթուղթ (դիպլոմ), կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական կամ ուսուցչական գործունեության առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժը հաստատող քաղվածք աշխատանքային գրքույկից,
  3. Անձնագրի պատճենը,
  4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),
  5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճեները (դրանց առկայության դեպքում),
  6. Մեկ լուսանկար` 3X4 չափի,
  7. Այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք,
  8. Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:
  Մրցույթն անցկացվելու է հոկտեմբերի 3-ին` Կապանի N2 ավագ դպրոցում:
  Փաստաթղթերն ընդունվում են հայտարարությունը տպագրվելու օրվանից հետո` 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի` մինչև սեպտեմբերի 30-ը: Հասցեն` Սյունիքի մարզ, քաղաք Կապան, Մելիք Ստեփանյան 5, Երկաթուղայինների 4:
  Տեղեկությունների համար զանգահարել (0285)2-48-79:

  Comment


  • Մրցույթ Կապանի Ա.Հայրապետյանի անվ. N6 հիմնական դպրոցի հայոց լեզվի, գրականության և կերպարվեստի ուսուցչի թափուր տեղի համար
   09-09-2014


   Հայտարարվաում է մրցույթ ՀՀ Սյունիքի մարզի «Կապանի N6 Ա. Հայրապետյանի անվան N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ –ի հայոց լեզվի, գրականության և կերպարվեստի ուսուցչի թափուր տեղի համար:
   Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ դասաբախշման:
   Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր ՝ ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:
   Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովինէ ներկայացնում ՝
   1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է ( 2և1)
   2. Փաստաթուղթ ( դիպլոմ) << Հանրակրթության մասին >> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որոշման վերաբերյալ:
   3. Անձնագրի պատճենը
   4. Ինքնակենսագրություն(2և4)
   5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին ու աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավասատգրերի պատչենները ( դրանց առկայության դեպքում)
   6. Մեկ լուսանկար ՝ 3-4 չափի
   7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ -ում աշխատելու իրավունք
   8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկով:
   Փաստաթղթերի պատճենները պետք էներկայացնել բնօրինակների հետ:
   Փաստաթղերն ընդունվում են 2014թ.սեպտեմբերի 8-ից մինչև 2014թ. հոկտեմբերի 7-ը ներառյալ, ամեն օր ՝ժամը 10:00-ից մինչև 15:00,բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:
   Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: Մրցույթը տեղի կունենա 2014թ. հոկտեմբերի 8-ին ժամը 10:00 Սյունիքի մարզի
   Կապանի N6 հիմնական դպրոցում:
   Հասցեն՝ ք. Կապան Մ. Հարությունյան 5-ա, տեղեկությունների համար զանգահարել
   2-37-83 հեռախոսահամարով
   Վերջին խմբագրողը՝ Լուսինե; 09-09-14, 13:43.

   Comment


   • Մրցույթ Լոռու մարզի Ախթալայի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի ուսուցչի թափուր տեղի համար
    26-11-2014
    Հայտարարվում է մրցույթ` «Լոռու մարզի Ախթալայի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ -ի աշխարհագրության ուսուցչի /10 ժամ/ թափուր տեղի համար:
    Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր (ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարի՝ 2013թ. հունիսի 19-ի N 317-Ա հրամանի հավելված 1-ի) և բանավոր (ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարի՝ 2013թ. հունիսի 19-ի N 317-Ա հրամանի հավելված 2-ի):
    Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`
    1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձև 1):
    2. Բարձրագույն կրթության մանկավարժության որակավորման աստիճանը հավաստող ավարտական փաստաթուղթ (դիպլոմ) կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական կամ ուսուցչական գործունեության առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժը հաստատող քաղվածք աշխատանքային գրքույկից:
    3. Անձնագրի պատճենը:
    4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4):
    5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում):
    6. Մեկ լուսանկար` 3X4 չափի:
    7. Այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք:
    8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զին-գրքույկ:
    Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև 2014թ.-ի դեկտեմբերի 23-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 9:00-16:00, բացի շաբաթ և կիրակի օրից:
    Մրցույթը տեղի կունենա 2014թ.-ի դեկտեմբերի 26-ին, ժամը 14:00-ին Լոռու մարզի Ախթալայի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում, հասցեն` ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ախթալա, Աբովյան փ. 4:
    Տեղեկությունների համար զանգահարել` (093)405605 կամ (095)415605 հեռախոսահամարներով:
    Հասցե` ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ախթալա, Աբովյան փ. 4
    Հեռ.` (093)405605
    (095)415605

    Comment


    • Մրցույթ Լոռու մարզի Ախթալայի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչների թափուր տեղերի համար
     09-09-2015
     Հայտարարվում է մրցույթ` «Լոռու մարզի Ախթալայի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ -ի «Հայոց լեզու և գրականություն»-12 ժամ, «Հասարակագիտություն»-6 ժամ, «Կերպարվեստ»-2 ժամ, «Երաժշտություն»-2 ժամ և «Տեխնոլոգիա» /տղաներ/ -4 ժամ առարկաների ուսուցիչների թափուր պաշտոնների համար:
     Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր (ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարի՝ 2013թ. հունիսի 19-ի N 317-Ա հրամանի հավելված 1-ի) և բանավոր (ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարի՝ 2013թ. հունիսի 19-ի N 317-Ա հրամանի հավելված 2-ի):
     Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`
     1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձև 1):
     2. Բարձրագույն կրթության մանկավարժության որակավորման աստիճանը հավաստող ավարտական փաստաթուղթ (դիպլոմ) կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական կամ ուսուցչական գործունեության առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժը հաստատող քաղվածք աշխատանքային գրքույկից:
     3. Անձնագրի պատճենը:
     4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4):
     5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում):
     6. Մեկ լուսանկար` 3X4 չափի:
     7. Այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք:
     8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զին-գրքույկ:
     Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև 2015թ.-ի հոկտեմբերի 08-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 9:00-16:00, բացի շաբաթ և կիրակի օրից:
     Մրցույթները տեղի կունենան 2015թ.-ի հոկտեմբերի 12-ին, ժամը 14:00-ին՝ «Հայոց լեզու և գրականություն», 2015թ.-ի հոկտեմբերի 13-ին, ժամը 13:00-ին՝ «Հասարակագիտություն», ժամը 15:30-ին՝ «Տեխնոլոգիա», 2015թ.-ի հոկտեմբերի 14-ին, ժամը 13:00-ին՝ «Կերպարվեստ», ժամը 15:30-ին՝ «Երաժշտություն», Լոռու մարզի Ախթալայի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում, հասցեն` ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ախթալա, Աբովյան փ. 4:
     Տեղեկությունների համար զանգահարել` (093)405605 կամ (095)415605 հեռախոսահամարներով:
     Հասցե` ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ախթալա, Աբովյան փ. 4
     Հեռ.` (093)405605
     (095)415605

     Comment


     • Մրցույթ Կապանի թիվ 6 հիմնական դպրոցի ուսուցչի թափուր տեղի համար

      Հայտարարվում է մրցույթ` ՀՀ Սյունիքի մարզի « Կապանի թիվ 6 հիմնական դպրոց >> ՊՈԱԿ-ի դասվարի (16 դասաժամ), դասվարի (16 ) , դասվարի (18), պատմության (11,5), հայոց լեզվի և գրականության (14), մաթեմատիկայի (20) ուսուցչի թափուր տեղերի համար:
      ՈՒսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է` ըստ դասաբաշխման:
      Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր և բանավոր՝ ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:
      Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`
      1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձև 1),
      2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի I մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,
      3. Անձնագրի պատճենը,
      4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),
      5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում),
      6. Մեկ լուսանկար` 3X4 չափի,
      7.Այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք,
      8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:
      Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
      Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև հոկտեմբերի 14-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 10:00-15:00, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:
      Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի` ըստ կարգի :
      Մրցույթը տեղի կունենա 2015թ. հոկտեմբերի 15- ի` ժամը 12:00-ին, Սյունիքի մարզի Կապանի N6 հիմնական դպրոց. հասցեն`ք. Կապան, Մ.Հարությունյան 5-ա:
      Տեղեկությունների համար զանգահարել`( 0285) 2-37-83 հեռախոսահամարով:

      Comment


      • Թափուր աշխատատեղեր Հայաստանում

       Այս կայքում կարող եք գտնել աշխատանքի առաջարկներ և կատարել ինքնակենսագրական հայտերի որոնում՝ worknet.am

       Comment

       Working...
       X