PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : մեր դպրոցըsusik
29.11.2010, 12:55
Թղթակցում են աշակերտները

Մեր բոլորիս կյանքի նոր շրջափուլը կատարվել է մեկ վայրում` դպրոցում: Մեր դպրոցը հիմնվել է 1980 թվականին: Այն իր երեսնամյա պատմության ընթացքում տվել է բազում շրջանավարտներ, որոնց մի մասը իրենց պատանեկության լավա•ույն տարիները անցկացրել են դպրոցի տնակ-մասնաշենքում : Սակայն 2002 թվականին Լուսավորչի անվան դպրոցը ներկայացավ իր նոր տեսքով: Բազում քննարկումներից ու մտորումներից հետո մեր դպրոցը կառուցվեց իր ներկայիս տեղում: Գրի•որ Լուսավորչի անվան դպրոցը ունեցել է վաստակաշատ ուսուցիչներ, ովքեր մայրաբար և հայրաբար են մոտեցել աշակերտներին: Չի կարելի չհիշատակել նրանցից մի քանիսի անունները` Ռուդիկ Կարապետյան, Խաչատրյան Հեղինե, Սեդրակյան Էմմա, Մարտիրոսյան Աիդա, Մանուկյան Գևոր•, Պետրոսյան Սիրանուշ, Են•ոյան Գոհար, Աճեմյան Վարդան, Գևոր•յան Կարինե, Խաչատրյան Սուսաննա, Վազի•եղցյան Քնարիկ և շատ ու շատ այլ խելացի ու տաղանդավոր ուսուցիչներ:
Մեր դպրոցում հաճախ են կազմակերպվում բազմաժանր ու բազմաբովանդակ միջոցառումներ: Ոչ մի միջոցառում չի եղել, որ բավականություն և հիացմունք չպատճառի հանդիսատեսին: Ցավոք, մեր դպրոցը հիմա չունի բավարար պայմաններ միջոցառումները անցկացնելու համար: Ներկայումս դպրոցն ունի մի շարք ռազմավարական խնդիրներ, որոնց հաղթահարման համար դպրոցի տնօրինությունը` հանձինս պարոն Ղազարյանը ջանք ու եռանդ չի խնայում.
1. Կրթության բովանդակության կատարելա•ործումը և արդիականացումը:
2. Դպրոցի կառավարման բարելավումը:
3. Կրթության համակար•ի համապատասխանեցումը միջազ•ային կրթական չափանիշներին:
4. Ստեղծել կրթության բարեփոխումների շարունակությունն ապահովող նախադրյալներ, որոնք կապահոեն անցումը պարտադիր միջնակար• կրթության:
Դպրոցն իր առջև դրել է մի քանի նպատակներ, որոնց իրականացումը աներկբայորեն կընդլայնի զար•ացման հեռանկարները: Առաջիկա հին• տարում նախատեսվում է իրակաանցնել ներքոհիշյալ նախա•ծերը`
1. Դպրոցում ստեղծել բարենպաստ ուսումնական միջավայր, կիրառել աշակերտակենտրոն ուսուցման ու դաստիարակության փոխներ•ործուն մեթոդներ և մանկավարժական ժամանակակից տեխնոլո•իաներ:
2. Սովորողների, ուսուցիչների և աշակերտների միջև հաստատել •ործընկերային, համա•ործակցային հարաբերություններ, ինչը կնպաստի ուսումանադաստիարակչական •ործընթացի մարդասիրական բնույթի ապահովմանը, երեխաների ընդունակությունների և հնարավորությունների առավել բացահայտմանն ու դրսևորմանը:
3. Դասարանների ու աշակերտների միջև ստեղծել համա•ործակցության և առողջ մրցակցության մթնոլորտ: Աշակերտներին •ործուն մասնակիցը դարձնել դպրոցի կյանքին:
4. Պայմաններ ստեղծել ուսուցիչների համակազմում տղամարդ ուսուցիչների թվի աճի: