PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : ՏՀՏ-ն որպես ինտեգրված ուսուցման արդյունավետ գործիքԼիլիթ Հակոբջանյան
06.04.2018, 23:32
Մեծ է հանրակրթության ոլորտում տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) ներդրման դերն ու նշանակությունը: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը կրթության ոլորտում ուղղված է աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում <<տեղեկատվական անհավասարության>> հաղթահարմանը: Նոր տեխնիկան, տեխնոլոգիաները, ծրագրային հզոր ապահովումը և վեբ-ծառայությունների համատարած ծավալումը դառնում են մի ամբողջություն, ինչը մեծ հնարավորություններ է ապահովում ցանկացած ժամանակ և ցանկացած տեղում սովորելու համար:
Այսօր տեղեկատվությունը դարձել է համաշխարհային տնտեսության անբաժանելի մասը, իսկ կրթությունը եղել և մնում է յուրաքանչյուր մարդու անձնական ու մասնագիտական հաջողության հիմքը: Մեր ժամանակներում, անշուշտ, փոխվել են կրթությանը ներկայացվող պահանջները. բազային գիելիքներից և նոր գիտելիքների մշտական ձեռք բերումից բացի ժամանակակից աշխատողը պետք է կարողանա նաև արդյունավետ կիրառել տեղեկատվական աղբյուրներն ու պաշարները: Այսօր նրանից պահանջվում է ստեղծագործական մտածողություն, որոշումներ կայացնելու և ողջ կյանքում սովորելու կարողություն:Տեխնոլոգիաների ներդրման նպատակներն ու խնդիրներն անընդհատ փոփոխվում են: Այսօր բազմաթիվ նոր առարկաների նմերմուծումը ուսումնական պլան իրականացվում է ինտեգրման սկզբունքով:Բնական է , որ տեխնոլոգիաների մուտքը ուղեկցվում է նման նոր կապերի ստեղծմամբ , ամրապնդմամբ և որակական նոր մակարդակի ապահովմամբ: Նախագծերի մեթոդը , Վեբ որոնումը , ուսուցման կարճատև դասընթացներն իրենց հիմքում ինտեգրված ուսումնառության ծրագրեր են:Այստեղ ոչ միայն տվյալ առարկայի դասավանդման մեջ տեխնոլոգիաների ինտեգրում է ենթադրվում , այլև տեխնոլոգիաների ներդրմամբ այլ առարկաների ավելի արդյունավետ ինտեգրում:
Ինտեգրված դասընթացներ ստեղծելիս և օգտագործելիս ուսուցիչները պետք է առաջնորդվեն պետական չափորոշիչներով:

Հարգելի գործընկերներ խնդրում եմ կիսվեք Ձեր խորհուրդներով և փորձով:

Լիլիթ Հակոբջանյան
08.04.2018, 16:51
Հանրակրթության ոլորտում տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ներդրման դերն ու անհրաժեշտությունը


Երեխաները բնիկներ են կիբերտարածության մեջ,
մինչդեռ մնացած բոլորս այնտեղ եկվորներ ենք:

(Դուգլաս Ռաշկով)
ՈՒսուցման ակտիվ մեթոդների զարգացումը և կրթական համակարգի կատարելագործումն անհնար է պատկերացնել առանց ուսուցման մեջ նոր մանկավարժական ու տեղեկատվական- հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ներդրման , որոնք կոչված են առավել ակտիվորեն նպաստել սովորողների մտավոր, ստեղծագործական, բարոյական և հուզական զարգացմանը:
Խոսքը նախ և առաջ կրթության բնագավառում համակարգչային ու հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների ներդրման մասին է, որոնց շնորհիվ կարող է ստեղծվել ուսումնական -ճանաչողական մի այնպիսի միջավայր, որը կնպաստի, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային խնդիրների լուծմանը:
Եթե նկատի ունենանք այն հանգամանքը, որ մեր ժամանակներում ամենաթարմ տեղեկությունն անգամ կես ժամ անց արդեն կարող է հնանալ, ապա պարզ է դառնում , որ նման հասարակության մեջ ապրելու և հաջողության հասնելու համար աշակերտը նախ պետք է կարողանա ճկուն կերպով հարմարվել փոփոխ պայմաններին և ինքնուրույն գիտելիքներ ձեռք բերել: Դրա համար պետք է կարողանա ստեղծագործաբար և քննադատորեն մտածել, խնդրի լուծման ուղիներ գտնել և ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, տեղեկության հետ գրագետ աշխատելու հմտություններ և համակարգչային գրագիտություն ձեռք բերել:Այստեղից մի շատ կարևոր եզրահանգում է բխում. դպրոցական կրթությունն այսօր չի կարող հավակնել վերջնական ու լիարժեք գիտելիքների դարբնոցի դերին, քանի որ յուրաքանչյուր հերթական տեղեկատվական պայթյուն գրեթե ի ճիք է դարձնում նախորդի կարևորությունն: Ահա թե ինչու աշակերտներին պետք է նախ և առաջ սովորել սովորեցնելն այսինքն` ինքնուրույն գիտելիքներ ձեռք բերելու հմտություններ տալ, որի արդյունքում կրթությունը կարող է դառնալ անընդհատ, շարունակական ուսումնառություն` ողջ կյանքի համար: Մեր ժամանակներում, անշուշտ, փոխվել են կրթությանը ներկայացվող պահանջները. բազային գիելիքներից և նոր գիտելիքների մշտական ձեռք բերումից բացի ժամանակակից աշխատողը պետք է կարողանա նաև արդյունավետ կիրառել տեղեկատվական աղբյուրներն ու պաշարները: Այսօր նրանից պահանջվում է ստեղծագործական մտածողություն, որոշումներ կայացնելու և ողջ կյանքում սովորելու կարողություն:

Լիլիթ Հակոբջանյան
08.04.2018, 17:18
Դուգլաս Ռաշկով (Douglas Rushkoff) սոցիալական և տեղեկատվական - հաղորդակցական միջոցների տեսաբան, գրող:Դասավանդում է Նյու Յորքի համալսարանում՝ Ինտերակտիվ հաղորդակցական ծրագրերում, ՄԱԿ-ի՝ համաշխարհային մշակույթի հանձնաժողովի խորհրդատու է: Նա տեղեկատվական-հաղորդակցական միջոցների և զանգվածային մշակույթի մասին՝ բեստսելլեր գրքերի հեղինակ է: Նա ուսումնասիրում է հասարակության վրա տեխնոլոգիաների և տեղեկատվության միջոցների ազդեցությունը, այն, թե ինչպես է հաղորդակցությունն ազդում մեր արժեքների և մեր կյանքի վրա, ինչպես դաստիարակել ոււ կրթել երեխաներին՝ հաղորդակցության միջոցների կողմից կառավարվող մեր աշխարհում:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84,_%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81

Արևիկ Ոսկանյան
08.04.2018, 22:26
Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը մի քանի կարևոր կողմեր ունի, մասնավորապես.
• Տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը նպաստում է առարկաների միջև կապի դրսևորմանը:
• Տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը նպաստում է ստեղծագործական ու նորարարական մոտեցումների զարգացմանը, ինչը չափազանց կարևոր է հիմնախնդիրների վրա հիմնված կառուցողական դասարանային միջավայր ստեղծելու համար:
• ՏՀՏ-ի գործածությամբ հնարավոր է այնպիսի ակներևություններ ստեղծել, որոնք անհրաժեշտ են նոր հասկացություն, օբյեկտ և ընթացակարգ ներմուծելիս:
• ՏՀՏ-ի գործածությունը կարող է առավել արդյունավետ ու ինտենսիվորեն նպաստել ազգային ուսումնական պլանով նախատեսված կարողությունների ու հմտությունների զարգացմանը:

Heghin
09.04.2018, 18:00
Մեծ է հանրակրթության ոլորտում տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) ներդրման դերն ու նշանակությունը: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը կրթության ոլորտում ուղղված է աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում <<տեղեկատվական անհավասարության>> հաղթահարմանը: Նոր տեխնիկան, տեխնոլոգիաները, ծրագրային հզոր ապահովումը և վեբ-ծառայությունների համատարած ծավալումը դառնում են մի ամբողջություն, ինչը մեծ հնարավորություններ է ապահովում ցանկացած ժամանակ և ցանկացած տեղում սովորելու համար:
Այսօր տեղեկատվությունը դարձել է համաշխարհային տնտեսության անբաժանելի մասը, իսկ կրթությունը եղել և մնում է յուրաքանչյուր մարդու անձնական ու մասնագիտական հաջողության հիմքը: Մեր ժամանակներում, անշուշտ, փոխվել են կրթությանը ներկայացվող պահանջները. բազային գիելիքներից և նոր գիտելիքների մշտական ձեռք բերումից բացի ժամանակակից աշխատողը պետք է կարողանա նաև արդյունավետ կիրառել տեղեկատվական աղբյուրներն ու պաշարները: Այսօր նրանից պահանջվում է ստեղծագործական մտածողություն, որոշումներ կայացնելու և ողջ կյանքում սովորելու կարողություն:Տեխնոլոգիաների ներդրման նպատակներն ու խնդիրներն անընդհատ փոփոխվում են: Այսօր բազմաթիվ նոր առարկաների նմերմուծումը ուսումնական պլան իրականացվում է ինտեգրման սկզբունքով:Բնական է , որ տեխնոլոգիաների մուտքը ուղեկցվում է նման նոր կապերի ստեղծմամբ , ամրապնդմամբ և որակական նոր մակարդակի ապահովմամբ: Նախագծերի մեթոդը , Վեբ որոնումը , ուսուցման կարճատև դասընթացներն իրենց հիմքում ինտեգրված ուսումնառության ծրագրեր են:Այստեղ ոչ միայն տվյալ առարկայի դասավանդման մեջ տեխնոլոգիաների ինտեգրում է ենթադրվում , այլև տեխնոլոգիաների ներդրմամբ այլ առարկաների ավելի արդյունավետ ինտեգրում:
Ինտեգրված դասընթացներ ստեղծելիս և օգտագործելիս ուսուցիչները պետք է առաջնորդվեն պետական չափորոշիչներով:

Հարգելի գործընկերներ խնդրում եմ կիսվեք Ձեր խորհուրդներով և փորձով:
Առարկայի ուսուցման նպատակներն ու խնդիրները


Տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հիմնական նպատակն է՝ իրազեկ, տեխնոլոգիական ձեռքբերումներն արդյունավետ գործածելու ունակություն ունեցող, բարոյական և օրինապահ անհատի դաստիարակում, որը կկարողանա ինքնուրույն ձեռք բերել, կառավարել, մշակել, գնահատել, վերլուծել տեղեկատվությունը և, դրա հիման վրա, ինքնուրույն որոշման կայացումը, այնպիսի անհատի դաստիարակումը, որը գիտակցում է սեփական պատասխանատվությունը երկրի շահերի, ավանդույթների և արժեքների նկատմամբ, ինքն է ստեղծում արժեքներ և սեփական լուման է ներդնում հասարակության առաջընթացի գործում:
Հանրակրթական դպրոցն ավարտելուց հետո աշակերտը պետք է բազային գիտելիքներ ունենա տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների մասին, նաև պետք է ունենա դրանց կիրառման գործնական փորձառություն, որը բավական կլինի ինչպես հետագա մասնագիտական գործունեության, այնպես էլ հաջորդ աստիճանում ուսումը շարունակելու համար:

Լիլիթ Հակոբջանյան
09.04.2018, 23:22
Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը մի քանի կարևոր կողմեր ունի, մասնավորապես.
• Տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը նպաստում է առարկաների միջև կապի դրսևորմանը:
• Տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը նպաստում է ստեղծագործական ու նորարարական մոտեցումների զարգացմանը, ինչը չափազանց կարևոր է հիմնախնդիրների վրա հիմնված կառուցողական դասարանային միջավայր ստեղծելու համար:
• ՏՀՏ-ի գործածությամբ հնարավոր է այնպիսի ակներևություններ ստեղծել, որոնք անհրաժեշտ են նոր հասկացություն, օբյեկտ և ընթացակարգ ներմուծելիս:
• ՏՀՏ-ի գործածությունը կարող է առավել արդյունավետ ու ինտենսիվորեն նպաստել ազգային ուսումնական պլանով նախատեսված կարողությունների ու հմտությունների զարգացմանը:

Հարգելի Արևիկ շնորհակալություն թեմային արձագանքելու և թեման հարստացնելու համար:

Լիլիթ Հակոբջանյան
09.04.2018, 23:24
Ժամանակակից հասարակության մեջ կրթության հիմնական նպատակները

Ինչպես արդեն նշել ենք, ժամանակակից հասարակությունը բնութագրվում է տնտեսական, քաղաքական և հասարակական սրընթաց զարգացմամբ:Այսօր հատկապես շեշտվում է զարգացնող կրթության դերը: Բայց միթե կարող է նաև չգերազանցող կրթություն լինել: Այստեղ անշուշտ, նկատի ունենք կրթության հիմնական նպատակադրումը:Որն է հասարակական պատվերը:Ինչպիսի անդամներ է նա ուզում ունենալ կրթության արդյունքում:
Եթե կրթության հիմնական նպատակը ուսումնական նյութի յուրացումն է, ապա աշակերտի հիմնական խնդիրը նյութը մտապահելը, վերարտադրելը և գիտելիքները տիպային, ստանդարտ խնդիրներ լուծելիս կիրառելն է:Նման նպատակի արդյունքում ստանում ենք լավ կատարողներ, որոնք առանձնապես չեն մտորում կյանքի ու հասարակության հիմնախնդիրների շուրջ:Ինքնուրույն մտածողության խնդիր այստեղ գրեթե չի դրվում:Այս հայեցակարգի շրջանակներում ուսուցումը կարող է զարգհացնող լինել միայն հիշողության ու մտապահման հետ կապված առանձին գործառույթների տեսանկյունից և նման կրթությունը չի կարելի զարգացող անվանել:
Իսկ եթե կրթության հիմնական նպատակը նախ և առաջ ինքնուրույն մտածող,ինքնադրսևորման, ինքնագործման պատրաստ անձի դաստիարակումն է,ապա վերոհիշյալ հայեցակարգը չի կարող ապահովել այս նպատակի իրագործումը:ՈՒսուցումը զարգացնող պետք է լինի ինքնուրույն, քննադատական ու ստեղծագործական մտածողության խթանման առումով: ՈՒստի այս պարագայում այն դասագրքի (լայն իմաստով` ուսումնական նյութերի ու միջոցների համակարգի ) առկայությունը, որը սոսկ հասարակության մեջ ընդունված միակ տեսակետն է արտացոլում, բավարար չէ: Անհրաժեշտ է ապահովել գործունեության լայնածավալ տեղեկատվական դաշտ, տեղեկության բազմազան այբուբեններ, նույն հարցի, նույն խնդրի մասին տարբեր հայացքներ, տեսակետներ, որոնք սովարողին կմղեն ինքնուրույն մտածողության, սեփական փաստարկված դիրքորոշման ձևավորման: Սյս նպատակի միագործման համար, բնականաբար, անհրաժեշտ են նաև դրան համարժեք ուսուցման մեթոդներ ու միջոցներ:
Տեղեկատվական-հաղորդակցման տեխնոլոգիաների անփոխարինելի մեծ դերի մասին է վկայում այն փաստը, որ մասնավորապես ԱՄՆ-ում կրթական տեխնոլոգիաների ներդրման համար յուրաքանչյուր տարի ծախսվում է 7 միլիարդ դոլար: Այս առնչությամբ անխուսափելիորեն մի շարք հարցեր են ծագում:
• Ինչ օգուտ և արժեքներ են բերում ազգային դպրոցին տեխնոլոգիաներն
• Ինչպես կարող է դպրոցը երաշխավորել ներդրումների վերադարձը
• Ինչու որոշ դպրոցներում տեխնոլոգիաները <<գործում են>> , իսկ մյուսներում` ոչ:
Անվիճելի է, որ պետք է փոփոխության ենթարկվի կրթական հիմնական հարցացույցը (պարադիգմը) ,այն, թե ինչի և ինչպես ենք սովորեցնում աշակերտներին և նրանց գիտելիքներն ինչ հաճախակամությամբ վերանայման, թարմացման կարիք ունեն:Այսօր դպրոցի առջը կանգնած է կարևորագույն մի խնդիև. փոխակերպվել` դառնալով այնպիսի կրթական հաստատություն, որը կարող է օգնել աշակերտներին դառնալ գիտական, բազմիմաց աշխատողներ , որոնք իրենց աշխատանքի ու մասնագիտական զարգացման ընթացքում ակտիվորեն կիրառում են համակարգչային տեխնոլոգիաները:
Նոր ժամանակները թելադրում են իրենց պահանջները. դպրոցը պետք է կարողանա կամրջել, միավորել տեխնոլոգիաները, ուսումնական գործընթացը և ուսումնառության բարձր արդյունավետությունը:Ինչպես կարող ենք հաղթահահարել այս տարանջատումը:Անհրաժեշտ է նախ և առաջ հաշվի առնել հետևյալ մի քանի գերակա ոլորտները.
• Գրագիըություն
• Պատասխանատվություն, հաշվետու լինելու անհրաժեշտություն,
• Մասնագիտական զարգացում
• Կրթական տեխնոլոգիաներ
• Ծնողների ներգրավում
Լինելով գերակա ոլորտներից մեկը` կրթական տեխնոլոգիաները կարող են առանցքային դեր խաղալ նաև մյուսների իրագործման համար:

Լիլիթ Հակոբջանյան
12.04.2018, 01:02
Ինչպես կարող են տեղեկատվական-հաղորդակցման տեխնոլոգիաներն արդյունավետ գործել դպրոցում:
Ամերիկյան կառավարությունը 2001 թվականին մշակել է մի ծրագիր , որը կոչվում է <<Ոչ մի երեխա չպետք է դուրս մնա գրագիտության ոլորտից>> ,որը սկիզբ է առել ԱՄՆ կրթության նախարարության սկսած <<Կրթություն տեխնոլոգիաների միջոցով>> նախաձեռնության շրջանակներում: Այս ծրագրին համապատասխան տեխնոլոգիական գրագիտությունը համարվում է ուսումնառության հիմնական , հիմնարար օղակ, որն ուղղված է 21-րդ դարում ուսումնական արդյունավետությանն ուղղված ակադեմիական նպատակների իրագործմանը:
<<Ոչ մի երեխա չպետք է դուրս մնա գրագիտության ոլորտից>> ծրագիրը կենտրոնանում է այն բանի վրա ,թե ինչպես են ուսուցիչներն ու աշակերտները կիրառում նոր տեխնոլոգիաները:
<< Կրթություն` տեխնոլոգիաների միջոցով>> ծրագրի նպատակներն են.
• բարելավել աշակերտների ակադեմիական միջամտությունը` դպրոցում տեխնոլոգիաների ներդրման ու կիրառման միջոցով.
• օժանդակել, որ աշակերտները 8-րդ դասարանում ավարտելիս տեխնոլոգիական գրագիտություն ունենան.
• ապահովել , ուսուցիչները կարողանան տեխնոլոգիաները ներդնեն ուսումնական ծրագրերի ու պլանների մեջ` բարելավելու համար աշակերտների առաջադիմությանը:
Տեխնոլոգիաները պետք է խորացնեն ուսումնառությունը:
• Բավական չէ դասարանում կամ դպրոցում համակարգիչներ ունենալը, եթե դրանք ուսումնական գործընթացի անքակտելի մասն չեն դառնում:
• Տեխնոլոգիաները սոսոկ գործիքներ են , որոնց արդյունավետությունը պայմանավորվորվում է ոչ թե դրանց գոյությամբ, այլ նրանով , թե ինչպես են դրանց օգտագործում:
• Տեխնոլոգիաների ներդրման ծրագիրը պետք է նպաստի կրթության որակի բարձրացմանը` այս գործիքները ուսուցման և ուսումնառության մեջ կիրառելու նոր ուղիներ մշակելու միջոցներ:

Լիլիթ Հակոբջանյան
12.04.2018, 01:06
Տեխնոլոգիաներն ընդլայնում են հնարավորությունները և կրթության գործընթացի մասին ավելի օբեկտիվ տեղեկություն են տալիս:

• Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս դպրոցներին տեխնոլոգիաները միավորելու(ինտեգրել) կրթական չափորոշիչների հետ:
Այս ընդհանուր պահանջների հիման վրա կրթության յուրաքանչյուր բաժին, յուրաքանչյուր դպրոց կարող է ստեղծել դպրոցի բարեփոխման իր կոնկրետ ծրագիրը, որում ընդգրկվում են նաև ծնողներն ու համայնքը:
Ձեզ ենք ներկայացնում Ծրագրի կոնկրետացման , տեղայնացման ռազմավարությունների, ուղղությունների մի մոդել, որը կարող է կիրառվել համակարգի յուրաքանչյուր մակարդակում (մարզ, շրջան, դպրոց…)
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրումն ապահովում է .
1. ուսումնառության համար հնարավորինս կյանքին մոտ իրական միջավայր,
2. շփման, հաղորդակցության իրական փորձառություն,
3. տեղեկատվության ձեռքբերման , վերլուծության ժամանակակից գործիքներ,
4. հետադաևձ կապի, կշռադատման ու գնահատման հնարավորություն:
Տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաները սովորողների համար հնարավորություն են ստեղծում ձեռք բերել
1.տեղեկություն ինքնուրույն որոնելու, ընտրելու, հավաքելու, ուսումնասիրելու և դասակարգելու կարողություն,
2. տեխնոլոգիական համակարգերը, տռղեկատվությունն ու ծրագրերը պատասխանատվությամբ օգտագթրծելու կարողություն,
3. ուսումնառության մակարդակը բվարձրացնելու, արդյունավետությունը մեծացնելու և ստեղծագործական մոտեցումը, խթանելու նպատակով տեխնոլոգիաներ կիրառելու կարողություն,
4. իրական կյանքում խնդիրներ լուծելու և դրանց ռազմավարությունների զարգացման , ինչպես նաև տեղեկացվածության արդյունքում որոշումներ կայացնելու համար տեխնոլոգիական միջոցներ կիրառելու կարողություն:
ՏՀ տեխնոլոգիաներն օգտագորխում են նաև.
-նյութի նկատմամբ հետաքրքրություն զարգացնել
-միվաորել զգայական պատկերները, միջառարկայական զուգահեռությունները և իրական կյանքի հետ կապը,
- ուսուցումը հարմարեցնել սովորողների ուսումնառության անհատական ոճերին:
Տեխնոլոգիաները ուսուցման գործընթացում կարող են հանդես գալ որպես`
-դասավանդման գործիք` ուսուցչի համար,
-հետազոտության գործիք` ուսուցչի և աշակերտի համար,
-դասի կազմակերպման, կառուցման գործիք
ուսումնառության և գործունեության գործիք:

Գոհար Խաչատրյան Յուրիի
14.04.2018, 00:34
Հանրակրթության ոլորտում տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ներդրման դերն ու անհրաժեշտությունը


Երեխաները բնիկներ են կիբերտարածության մեջ,
մինչդեռ մնացած բոլորս այնտեղ եկվորներ ենք:

(Դուգլաս Ռաշկով)
ՈՒսուցման ակտիվ մեթոդների զարգացումը և կրթական համակարգի կատարելագործումն անհնար է պատկերացնել առանց ուսուցման մեջ նոր մանկավարժական ու տեղեկատվական- հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ներդրման , որոնք կոչված են առավել ակտիվորեն նպաստել սովորողների մտավոր, ստեղծագործական, բարոյական և հուզական զարգացմանը:
Խոսքը նախ և առաջ կրթության բնագավառում համակարգչային ու հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների ներդրման մասին է, որոնց շնորհիվ կարող է ստեղծվել ուսումնական -ճանաչողական մի այնպիսի միջավայր, որը կնպաստի, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային խնդիրների լուծմանը:
Եթե նկատի ունենանք այն հանգամանքը, որ մեր ժամանակներում ամենաթարմ տեղեկությունն անգամ կես ժամ անց արդեն կարող է հնանալ, ապա պարզ է դառնում , որ նման հասարակության մեջ ապրելու և հաջողության հասնելու համար աշակերտը նախ պետք է կարողանա ճկուն կերպով հարմարվել փոփոխ պայմաններին և ինքնուրույն գիտելիքներ ձեռք բերել: Դրա համար պետք է կարողանա ստեղծագործաբար և քննադատորեն մտածել, խնդրի լուծման ուղիներ գտնել և ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, տեղեկության հետ գրագետ աշխատելու հմտություններ և համակարգչային գրագիտություն ձեռք բերել:Այստեղից մի շատ կարևոր եզրահանգում է բխում. դպրոցական կրթությունն այսօր չի կարող հավակնել վերջնական ու լիարժեք գիտելիքների դարբնոցի դերին, քանի որ յուրաքանչյուր հերթական տեղեկատվական պայթյուն գրեթե ի ճիք է դարձնում նախորդի կարևորությունն: Ահա թե ինչու աշակերտներին պետք է նախ և առաջ սովորել սովորեցնելն այսինքն` ինքնուրույն գիտելիքներ ձեռք բերելու հմտություններ տալ, որի արդյունքում կրթությունը կարող է դառնալ անընդհատ, շարունակական ուսումնառություն` ողջ կյանքի համար: Մեր ժամանակներում, անշուշտ, փոխվել են կրթությանը ներկայացվող պահանջները. բազային գիելիքներից և նոր գիտելիքների մշտական ձեռք բերումից բացի ժամանակակից աշխատողը պետք է կարողանա նաև արդյունավետ կիրառել տեղեկատվական աղբյուրներն ու պաշարները: Այսօր նրանից պահանջվում է ստեղծագործական մտածողություն, որոշումներ կայացնելու և ողջ կյանքում սովորելու կարողություն:

Հարգելի՝ Լիլիթ ,տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործումը իրական դրական ազդեցություն ունի ուսուցիչների աշխատանքի ակտիվացման վրա, ինչպես նաեւ ուսանողներին ուսուցանելու արդյունավետությունը:կրթության համապատասխան եւ արդարացված տեղեկատվության խնդիրների լուծումը պետք է իրականացվի համապարփակ:

E. Khachatryan
14.04.2018, 00:51
Կրթական հիմնական նպատակն է, գիտելիքների կիրառմամբ, կարողությունների և հմտությունների ձևավորումը:

Լիլիթ Հակոբջանյան
15.04.2018, 02:31
Ինչ է տեխնոլոգիան
Մանկավարժական գիտական գրականության մեջ տեխնոլոգիա տերմինի մեկնաբանության մի քանի մոտեցում գոյություն ունի:
Ըստ առաջին մոտեցման դա որոշակի նպատակի հասնելու մասնավոր մեթոդիկա է, օրինակ` ընթերցանության տեխնիկայի ավտոմատացման տեխնոլոգիա:
Ըստ երկրորդ մոտեցման` տեխնոլոգիա ասելով ենթադրվում է ընդհանուր առմամբ մանկավարժական համակարգը, որը բնութագրում է ուսուցման այս կամ այն ճանապարհը (օրինակ` համագործակցային ուսուցման տեխնոլոգիաներ):
Ըստ երրորդ մոտեցման` տեխնոլոգիան փաստորեն ալգորիթմն է, որն ընկած է ծրագրավորման ուսուցման հիմքում:
Ըստ չորորդ մոտեցման` տեխնոլոգիա ասելով հասկանում են սոսկ տեխնիկան, օրինակ` արևմուտքում ն համակարգչային տեխնոլոգիա ասելով հաճախ հասկանում են ընդամենը տեխնիկան:
Հայերենում համակարգչային եզրաբանության մեջ տարանջատում են այդ երկու հասկացությունը, մի կողմից սարքեր կամ սարքաշար`որպես տեխնիկա, մյուս կողմից` ծրագրային ապահովում կամ ծրագրաշար` որպես տեխնոլոգիա:
Սովորաբար երբ խոսում են կրթական համակարգ ներմուծվող տեխնոլոգիաների մասին, ավելի հաճախ նկատի են ունենում համակարգիչներն ու ինտերնետ համացանց: Պետք չի մոռանալ նաև էլեկտրոնային փոստի, ձայնային ու տեսագրված ինֆորմացիայի հաշվառմանհամակարգերի մասին, որոնք նույնպես կարող են արդյունավետորեն կիրառել դպրոցում:Ոչ բոլոր տեծնոլոգիաներն են միատեսակ, դրանց մի մասը պիտանի են միայն որոշակի նպատակների համար: Ոչ պակաս կարև է նաև պարզաբանել . թե.
• Որն է համակարգիչների կամ այլ թվանիշային տեխնոլոգիաների կիրառման գլխավոր անհրաժեշտությունը:
• Ինչ կարևոր փոփոխություններ ենք սպասում դրանցից:
• Ինչպես անվտանգ կիրառել տեխնոլոգիաները:
• Զարգացման իչն մակարդակ է պահանջվում
• Արդյոք բոլոր առարկայական ոլորտների մասնագետներն են ներֆրացած որոշումների կայացման գործում:
Տեխնոլոգիան հանդիսանում է դպրոցի բարեփոխման արդյունավետ գործընթացի պլանավորման գործիք , ինչպես նաև պատասխանել այն հարցերին , թե ինչու , երբ և ինչպես կարելի է րնտեգրացնել տեխնոլոգիաները ուսումնական գործընթացում:
Ժամանակակից մանկավարժական գրականության մեջ փորձ է արվում սահմանել ուսուցման տեխնոլոգիաների կառուցվածքը::Հատկապես ընդգծվում է հետևյալ փուլերը.
• ՈՒսումնական նյութի յուրացման մակարդակի նախնական <<ախտորոշում>> ,
• ՈՒսումնական գործունեության կազմակերպում և աշակերտների :
• ՈՒսուցման միջոցների կիրառում:
• ՈՒսուցման նյոիթի յուրացման ստուգում:

ՈՒսուցման միջոցները հնարավոր է կիրառել ուսումնառության ցանկացած փուլում:Սակայն ուսուցման ընթացքըտեխնոլոգիա է միայն այն դեպքում , երբ դրանք կիրառվում են յուրացման համար հիմնական` ուսուցման միջոցների կիրառման փուլում:

Լիլիթ Հակոբջանյան
15.04.2018, 02:34
Ինչպես են համակցվում տեխնոլոգիաները և ուսուցման-ուսումնառության նոր մոտեցումները:

Տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ներդրումը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց ուսուցման նորարական մեթոդների և ռազմավարությունների , առանց նոր ուսումնական միջավայրի ստեխծման: Իսկ դա ենթադրում է նախ և առաջ ուսուցման նոր հարացույցի (պարադիգմի) իրականացում:
Կրթության համակարգ ինտեգրվող տեղեկատվական հաղորդակցման , հաղորդակցական նոր տեխնելոգիաները պետք է համապատասխանեցվեն մանկավարժության , հոգեբանության և այլ հումանիտար գիտությունների գլխավոր` մարդաբանական , անձնակենտրոն ուղղվածությանը:Այսինքն` ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի աշակերտի անձը և նրա ուսումնառությունը:Իսկ <<ուսումնառության>> տվյալ դեմքումնշանակում է ճանաչողական գործունեության ծավալում:Ընդ որում, աշակերտն այս պարագայում հանդես է գալիս ոչ թե սոսկ որպես կրթական գործընթացի մասնակից սուբյեկտ , որոշ հոգեբանական հատկանիշների կրող , այլ կենդանի արարած` իր բոլոր սոցիալական և հուզական դրսևորումներով:
ՈՒսումնական և ուսումնառության արդյունավետության աստիճանը որոշվում է այն բանւվ , թե ինչ է սովորել աշակերտը , ինչ գիտի և ինչ կարող է անել: Հարցումներ այս եռյակում ամենագլխավորը վերջինն է:
Մանկավարժական և մեթոդական գրականության մեջ կրթության գործընթացում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման մի քանի ուղղություն է նշվում, որոնցից դպրոցական պրակտիկայում կիրառվում են հիմնականում չոսը.
• համակարգիչը` որպես գիտելիքների ստուգման միջոց ,
• լաբորատոր գործնական աշխատանք` համակարգչային մոդելավորման կիրառմամբ,
• տեխնոլոգիաները` որպես ցուցադրման միջոց նոր նյութը բացատրելու ընթացքում
• անհատական համակարգիչը` որպես ինքնակրթության միջոց:

Heghin
15.04.2018, 14:07
Ուսուցման համակարգչային միջոցները կոչվում են ինտերակտիվ, քանի որ դրանք օժտված են «արձագանքելու» սովորողի և ուսուցչի գործողությունների, նրանց հետ «մտնել» երկխոսության մեջ, ինչը և կազմում է համակարգչային ուսուցման մեթոդիկայի գլխավոր առանձնահատկությունը: Գիտության և մշակույթի, ինտերակտիվ շփման հետ երկխոսության համար երեխային կատարյալ եզակի հնարավորություններ է տալիս համաշխարհային համակարգչային ցանցը-ԻՆՏԵՐՆԵՏ-ը: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մեծացնում են դասի տեղեկատվությունը, ուսման էֆֆեկտիվությունը, դասին տալիս են շարժողունակություն և արտահատչություն:

Մինասյան Լիլիթ
15.04.2018, 23:14
Հարգելի Լիլիթ, Ձեր առաջադրած թեման շատ արդիական է և կարևոր այսօրվա կրթական գործընթացում: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն այսօր կամրջում են անցյալը, ներկան և ապագան:

Լիլիթ Հակոբջանյան
17.04.2018, 23:37
Տեղեկատվական-հաղորդակցման տեխնոլոգիաներն ու աշակերտը
Վաղուց ի վեր հայտնի է, որ յուրաքանչյու աշակերտ տարբեր կերպ է յուրացնում նոր գիտելիքները: Առաջ ուսուցիչների համաի դժվար էր անհատական մոտեցում գտնել յուրաքանչյու աշակերտի համար:Իսկ հիմա, համակարգչային ցանցերի և էլեկտրոնային միջոցների կիրառմանը զուգընթաց, դպրոցները հնարավորություն են ստացել նոր տեղեկատվությունն այնպես մատուցել , որ բավարարեն յուրաքանչյուր աշակերտի անհատական պահանջները:
Հետաքրքիր փորձ
<<Փրոջեքթ Հարմոնի>> . <<Հայաստանի դպրոցների փոխկապակցված ծրագիր >>
<<Խաղաղ մոլորակ>>. այսպես է կոչվում կազմակերպության նախաձեռնությամբ կազմակերպված օնլայն ֆորումը, որի ժամանակ երեխաները խոսում էին իրենք իրենց, մանկության և խաղաղության մասին: Ֆորումին երեխաներն ուղարկում էին նաև այդ թեմաներով իրենց նկարները: Ֆորումի արդյունքներով 2003թ.-ին լույս տեսավ մի գունագեղ գրքույկ` երեխաների շարադրություններով , գրքերով ու նկարներով:
<<Ինչ են մտածում դեռհաս աղջկները>>: Փորձնական այս ծրագիրը իրագործվեց 2003 թվականին , որին մասնակցեցին հանրապետության տարբեր մարզերի` Արմավիրի , Տավուշի, Լոռու, Սյունիքի և Երևանի 5 դպրոցներ 8-10-րդ դասարանների 24 աշակերտներ:Աղջիկները քննարկմանը մասնակցում էին ծածկանուններով` իրենց առավել անկաշկանդ զգալու համար , և քննարկում էին իրենց հուզո բազմաթիվ հարցեր ու խնդիրներ դեռահասության, առողջության և առողջ աօրելակերպի, դեռահաս ծնող հարաբերությունների մասին: Օնլայն քննարկմանը մասնակցում էին նաև մասնագետ խորհրդատուներ և ծրագրի համակարգող ուսուցիչներ: Ծրագրի գլխավոր արդյունքը դեռահասների համար երկխոսության ազատ ու ապահով միջավայրի ստեղծումն էր , որը կնպաստի նրանց ինքնաարտահայտմանն ու սոցիալիզացիայի բարելավմանը: Արդյունքում մասնակիցները նաև ստեղծեցին ծրագրի մասին պատմող իրենց գրքույկները: ՓՀ կազմակերպությունը փորձնական ծրագրի արդյունքներով հրատարակեց <<Ինչ են մտածում դեռահաս աղջիկները >> ուցուցչի ձեռնարկը:

Լիլիթ Հակոբջանյան
17.04.2018, 23:45
Տեղեկատվական-հաղորդակցման տեխնոլոգիաներն ու ուսուցիչը
Կրթության արդյունավետությունը միշտ կախված է եղել ուսուցիչների պատրաստության մակարդակից: Այսօր ուսուցիչն առաջվա պես ուսուցման ուսումնառության գործընթացի գլխավոր գործող անձն է, սակայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կրթության ինտեգրացումը նպաստում է ուսուցչի նոր դերի ձևավորմանը:
Բարձր տեխնոլոգիական միջավայրում ուսուցչը դառնում է ոչ միայն տեղեկատվության և ակադեմիական փաստերի աղբյուր, այլ նաև աջակցում է աշակերտներին հասկանալու ուսման բուն գործընթացը: Նա օգնում է, որ աշակերտները կարողանան գտնել իրենց անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, պարզել, թե արդյոք այն համապատասխանում է տրված պահանջներին, ինչպես նաև հասկանալ, թե ինչպես կարելի է օգտագործել այդ նյութը` տրված հարցերին պատասխանելու և բարդ խնդիրներ լուծելու համար :
Ինչպես բոլոր մասնագետները, ուսուցիչներն էլ պետք է հնարավորություն ստանան կատարելագործել իրենց կարողությունները, լրացնել գիտելիքները և մասնագիտական կապեր հաստատել գործընկերների հետ: Վերջերս ԱՄՆ-ում կատարված հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ հարցմանը մասնակցած 1500 ուսուցիչների 39% -ը իրենց պատրաստ լավ պատրաստ են զգում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները դպրոց ներմուծելու հարցում:
ՈՒսումնական պլանների, ծրագրերի բազմազանությունը և անհատական ծրագրերի ու պլանների ստեղծման հնարավորությունը ուսուցիչներին թույլ են տալիս որոշումներ ընդունելու այն մասին, թե հատկապես ինչ է պետք տվյալ աշակերտին և թե որ միջոցներն են առավելագույնս համապատասխանում այդ նպատակին:

Մարինե Յարմալոյան
18.04.2018, 00:11
Մեծ է հանրակրթության ոլորտում տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) ներդրման դերն ու նշանակությունը: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը կրթության ոլորտում ուղղված է աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում <<տեղեկատվական անհավասարության>> հաղթահարմանը: Նոր տեխնիկան, տեխնոլոգիաները, ծրագրային հզոր ապահովումը և վեբ-ծառայությունների համատարած ծավալումը դառնում են մի ամբողջություն, ինչը մեծ հնարավորություններ է ապահովում ցանկացած ժամանակ և ցանկացած տեղում սովորելու համար:
Այսօր տեղեկատվությունը դարձել է համաշխարհային տնտեսության անբաժանելի մասը, իսկ կրթությունը եղել և մնում է յուրաքանչյուր մարդու անձնական ու մասնագիտական հաջողության հիմքը: Մեր ժամանակներում, անշուշտ, փոխվել են կրթությանը ներկայացվող պահանջները. բազային գիելիքներից և նոր գիտելիքների մշտական ձեռք բերումից բացի ժամանակակից աշխատողը պետք է կարողանա նաև արդյունավետ կիրառել տեղեկատվական աղբյուրներն ու պաշարները: Այսօր նրանից պահանջվում է ստեղծագործական մտածողություն, որոշումներ կայացնելու և ողջ կյանքում սովորելու կարողություն:Տեխնոլոգիաների ներդրման նպատակներն ու խնդիրներն անընդհատ փոփոխվում են: Այսօր բազմաթիվ նոր առարկաների նմերմուծումը ուսումնական պլան իրականացվում է ինտեգրման սկզբունքով:Բնական է , որ տեխնոլոգիաների մուտքը ուղեկցվում է նման նոր կապերի ստեղծմամբ , ամրապնդմամբ և որակական նոր մակարդակի ապահովմամբ: Նախագծերի մեթոդը , Վեբ որոնումը , ուսուցման կարճատև դասընթացներն իրենց հիմքում ինտեգրված ուսումնառության ծրագրեր են:Այստեղ ոչ միայն տվյալ առարկայի դասավանդման մեջ տեխնոլոգիաների ինտեգրում է ենթադրվում , այլև տեխնոլոգիաների ներդրմամբ այլ առարկաների ավելի արդյունավետ ինտեգրում:
Ինտեգրված դասընթացներ ստեղծելիս և օգտագործելիս ուսուցիչները պետք է առաջնորդվեն պետական չափորոշիչներով:

Հարգելի գործընկերներ խնդրում եմ կիսվեք Ձեր խորհուրդներով և փորձով:

Հարգելի Լիլիթ,կարևոր և արդիական թեմա եք քննարկում,այս դարը տեղեկատվական և հաղորդակցական նորագույն տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջան է, առանց որոնց անհնար է պատկերացնել առաջադեմ երկրների տնտեսական ու հասարակական կյանքը:

E. Khachatryan
18.04.2018, 00:24
Մեծ է հանրակրթության ոլորտում տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) ներդրման դերն ու նշանակությունը: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը կրթության ոլորտում ուղղված է աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում <<տեղեկատվական անհավասարության>> հաղթահարմանը: Նոր տեխնիկան, տեխնոլոգիաները, ծրագրային հզոր ապահովումը և վեբ-ծառայությունների համատարած ծավալումը դառնում են մի ամբողջություն, ինչը մեծ հնարավորություններ է ապահովում ցանկացած ժամանակ և ցանկացած տեղում սովորելու համար:
Այսօր տեղեկատվությունը դարձել է համաշխարհային տնտեսության անբաժանելի մասը, իսկ կրթությունը եղել և մնում է յուրաքանչյուր մարդու անձնական ու մասնագիտական հաջողության հիմքը: Մեր ժամանակներում, անշուշտ, փոխվել են կրթությանը ներկայացվող պահանջները. բազային գիելիքներից և նոր գիտելիքների մշտական ձեռք բերումից բացի ժամանակակից աշխատողը պետք է կարողանա նաև արդյունավետ կիրառել տեղեկատվական աղբյուրներն ու պաշարները: Այսօր նրանից պահանջվում է ստեղծագործական մտածողություն, որոշումներ կայացնելու և ողջ կյանքում սովորելու կարողություն:Տեխնոլոգիաների ներդրման նպատակներն ու խնդիրներն անընդհատ փոփոխվում են: Այսօր բազմաթիվ նոր առարկաների նմերմուծումը ուսումնական պլան իրականացվում է ինտեգրման սկզբունքով:Բնական է , որ տեխնոլոգիաների մուտքը ուղեկցվում է նման նոր կապերի ստեղծմամբ , ամրապնդմամբ և որակական նոր մակարդակի ապահովմամբ: Նախագծերի մեթոդը , Վեբ որոնումը , ուսուցման կարճատև դասընթացներն իրենց հիմքում ինտեգրված ուսումնառության ծրագրեր են:Այստեղ ոչ միայն տվյալ առարկայի դասավանդման մեջ տեխնոլոգիաների ինտեգրում է ենթադրվում , այլև տեխնոլոգիաների ներդրմամբ այլ առարկաների ավելի արդյունավետ ինտեգրում:
Ինտեգրված դասընթացներ ստեղծելիս և օգտագործելիս ուսուցիչները պետք է առաջնորդվեն պետական չափորոշիչներով:

Հարգելի գործընկերներ խնդրում եմ կիսվեք Ձեր խորհուրդներով և փորձով:

Ազգային դպրոցի գլխավոր նպատակն է.
Մասնագիտական պատշաճ պատրաստվաշություն ունեցող և համակողմանիորեն զարգացած,հայրենասիրության,պետականության և մարդասիրության ոգով դաստիարակված անձի ձևավորում:
(<<Կրթության մասին>> ՀՀ օրենք ,հոդված4.2)
ՈՐԻՆ ՆՊԱՍՏՈՒՄ Է ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ

E. Khachatryan
18.04.2018, 00:30
Անկախ առարկայի ընտրությունից, բոլոր առարկայի ուսուցիչները "ՏՀՏ-ն որպես ինտեգրված ուսուցման արդյունավետ գործիք" կիրառեն:
Շատ գովելի է ,երբ բնագիտական առարկաների ուսուցումը կազմակերպվում է ինտերակտիվ մեթոդներով, տեսադասերով...

https://lib.armedu.am/resource/24048

Լիլիթ Հակոբջանյան
19.04.2018, 23:16
Տեղեկատվական-հաղորդակցման տեխնոլոգիաներն ու դպրոցը:
ՏՀ տեխնոլոգիաների շնորհիվ ստեղծվող միասնական օնլայն միջավայրը դպրոցների կողմից դիտարկնում է որպես մի վայր, որտեղ ուսուցիչներն ու աշակերտները հանդիպում են, քննարկում իրենց նախագծերը, ձևավորում ուսուցման-ուսումնառության նպատակները, դիմում են միմյանց օգնությանը:
Համակարգչային ցանցերի և ծրագրային ապահովման օգնությամբ դպրոցները կարող են իրականացնել վարչական կառավարում՝ (կառավարել իրենց ռեսուրսները՝ ֆինանսներ, գույք, դասացուցակ, կադրեր) տեղեկություն ստանալ նախանշված խնդիրների կատարրան մասին:

Հետաքրքիր փորձ
Կանադայի Էդմոնտոն մարզի մարզի դպրոցներում 84 հազար աշակերտ սպասարկող դպրոցական վարչությունը օգտագործում է էլեկտրոնային փոստ, ուսումնական ժամանակացույց ու դասացուցակներ և հանրամատչելի էլեկտրոնային թղթապանակներ, որոնք նախատեսված են կառավարման, ինչպես նաև իրենց ենթակայության տակ գտնվող դպրոցներ հրահանգներ առաքելու համար: Ընդ որում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների պահպանման համար ծախսերն անշեղորեն նվազում են, իսկ ադմինիստրատիվ աշխատողների աշխատանքի արդյունավետությունն աճում է՝ թղթավարության նվազման և տեղեկատվությունը տեղ հասցնելու ժամանակի կրճատման հաշվին:
Աշակերտները կարող են օգտվել այդ տեխնոլոգիաներից ամբողջ օրվա ընթացքում՝ ուսուցիչներից առաջադրանքներ և իրենց հարցերին պատասխաններ ստանալու, ինչպես նաև իրենց անհրաժշտ տեղեկատվական աղբյուրները գտնելու համար: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ օգտագործելով՝ դպրոցները կխթանեն, որ իրենց ուսուցիչներն սկսեն զբաղվել փորձարարական աշխատանքով՝ կիրառեվով խմբային ուսուցում, երկարացնելով պարապմունքների ժամանակը, ինտերակտիվ մեթոդներ կիրառելով և այլ մանկավարժական մոդելներ ներդնելով: Նման կազմակերպական փոփոխություններն օգնում են բացահայտել աշակերտների ստեղծագործական ներուժը:

Լիլիթ Հակոբջանյան
19.04.2018, 23:29
Տեղեկատվական-հաղորդակցման տեխնոլոգիաները`որպես ինտեգրված ուսուցման արդյունավետ գործիք:
Տեխնոլոգիաների ներդրումը՝ դրանք մատչելի դարձնելուց հետո, հաջորդ քայլն է: Տեխնոլոգիաների ներդրման նպատակներն ու խնդիրներն անընդհատ փոփոխվում են: Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ մի կողմից տեխնոլոգիաները շատ արագ են զարգանում, մյուս կողմից աշակերտները, որոնց ուսուցման նպատակով է կատարվում ներդրումը, ավարտում և հեռանում են՝ իրենց տեղը զիջելով նոր սերնդին, որն ունի նոր հետաքրքրություններ և նոր պահանջներ: Մյուս կողմից՝ տեխնոլոգիաների ներդրումը կախված է ուսուցիչների և աշակերտների կողմից տեխնոլոգիաների օգտագործման որակից: ՏՀ տեխնոլոգիաների ինտեգրումն աստիճանաբար իրականացվելու է նաև դպրոցավարության համակարգում: Այստեղ դպրոցի տնօրինության վերաբերմունքը վճռորոշ ազդեցություն ունի ուսուցիչների կողմից տեխնոլոգիաներ կիրառելու վրա: Սա մի կողմից փոխադարձ վստահություն է ձևավորում , մյուս կողմից՝ վերահսկողության յուրօրինակ ձև :
Այսօր բազմաթիվ նոր առարկաների ներմուծումը (ուսումնական պլան) իրականացվում է ինտեգրման սկզբունքով: Բնական է, որ տեխնոլոգիաների մուտքը ուղեկցվում է նման նոր կապերի ստեղծմամբ, ամրապնդմամբ և որակական նոր մակարդակի ապահովմամբ: Նախագծերի մեթոդը, վեբ որոնումը, ուսուցման կարճատև դասընթացներն իրենց հիմքում ինտեգրված ուսումնառության ծրագրեր են: Այստեղ ոչ միայն տվյալ առարկայի դասավանդման մեջ տեխնոլոգիաների ինտեգրում է ենթադրվում, այլև տեխնոլոգիաների ներդրմամբ այլ առարկաների ավելի արդյունավետ ինտեգրում:
Ինտեգրված դասընթացներ ստեղծելիս և օգտագործելիս ուսուցիչները պետք է առաջնորդվեն պետական չափորոշիչներով:

Մարինե Յարմալոյան
22.04.2018, 23:15
Արդեն փաստ է, որ ուսուցումն առանց համակարգչի այլևս հնարավոր չէ պատկերացնել: Կրթական համակարգը ամեն կերպ պետք է աջակցի ուսուցման կազմակերպմանը` սովորողների համար ստեղծելով նոր տեխնիկական սարքավորումներին համապատասխան պայմաններ և ապահովելով դրանց արդյունավետ կիրառումը:
Նոր մեդիամիջոցները ենթադրում են գիտելիքների ձեռք բերման բոլորվին նոր ուղղություններ և ուսուցման կազմակերպման նոր ձևեր:
Տեղեկատվական դարաշրջանում կրթության մեջ կատարվող արմատական փոփոխությունը սերտորեն առնչված է տեղեկատվության և հաղորդակցության արդի միջոցների զարգացման և տարածման հետ։ Կրթության և ՏՀՏ-ի փոխհարաբերության մյուս կողմը հենց կրթության ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով կրթության համակարգի ուսուցման և ուսումնառության արդյունավետության մեծացումն է։

Արևիկ Ոսկանյան
24.04.2018, 00:13
ՏՀՏ-ի արդյունավետ կիրառումը պայմանավորված է մի քանի հանգամանքներով, որոնցից կարելի է առանձնացնել`

- դպրոցներում անհրաժեշտ նորացված տեխնիկական և ծրագրային միջոցների բացակայությունը,

- ուսուցիչների` տեղեկատվահաղորդակացան տեխնոլոգիաներին տիրապետելու հմտությունների թերացումը, այս ոլորտում նրանց փորձի պակասը,

- անհրաժեշտ ուսումնական էլեկտրոնային ձեռնարկների ձեռքբերման դժվարությունները, կամ հայերեն լեզվով նյութերի սակավությունը:

Անահիտ Պետրոսյան
26.04.2018, 02:08
ՏՀՏ-ների կիրառմամբ միջոցառումները, օրինակ` խաղ-մրցույթները, վիկտորինաները, ինտելեկտուալ մրցույթները, հնարավորություն են տալիս սովորողների մեջ առաջացնել նյութեր որոնելու, տրամաբանական հարցերի պատասխաններ գտնելու, տարբեր առարկաների շրջանակում հետաքրքիր տեղեկություններ իմանալու ցանկություն, որն էլ հետագայում բարձրացնում է նրանց հետաքրքրությունը դպրոցական կյանքի և ուսման նկատմամբ: Նրանք սովորում են խնայել և արժևորել ժամանակը, գնահատել իրենց գիտելիքները ձեռք բերելու հնարավորությունները:

AnushGH
01.05.2018, 11:56
Հարգելի Լիլիթ, բավականին արդի և հետաքրքիր թեմա եք վարում: 21-րդ դարում ՏՀՏ-ի դերը կրթության ոլորտում գնալով մեծանում է: Մեր օրերում դժվար է պատկերացնել որևէ դասաժամ առանց ՏՀՏ գործիքների կիրառության: Ներկայացնեմ Kahoot.com կայքը, որի օգնությամբ կարող եք ստեղծել ինտերակտիվ խաղեր, քննարկումներ, հարցումներ տարբեր առարկաներից և կիրառել մեր դասաժամերին:https://play.kahoot.it/#/k/dad8ab55-5942-44b4-863a-9472777c4193

Firafine
02.05.2018, 22:34
Շատ հետաքրքիր ու արդիական թեմա է; Սեփական փորձից ասեմ, որ դասը նոր թեմա կլինի կրկնություն թե թեկուզ գործնական որը կազմակերպվում է ՏՀՏ կիրառմաբ անցնում է շատ ավելի արդյունավետ և հետաքրքիր: Միակ բարդույթը, որը սակայն հաղթահարելի է, այն է որ այդ կարգի դասերը շատ ժամանակ են խլում նախապատրաստելուց, շատ լավ կլիներ եթե յուրաքանչյուր դաս ունենար ինչ ոչ մի այդպիսի նյութ:

Լիլիթ Հակոբջանյան
03.05.2018, 09:27
Հարգելի Լիլիթ, բավականին արդի և հետաքրքիր թեմա եք վարում: 21-րդ դարում ՏՀՏ-ի դերը կրթության ոլորտում գնալով մեծանում է: Մեր օրերում դժվար է պատկերացնել որևէ դասաժամ առանց ՏՀՏ գործիքների կիրառության: Ներկայացնեմ Kahoot.com կայքը, որի օգնությամբ կարող եք ստեղծել ինտերակտիվ խաղեր, քննարկումներ, հարցումներ տարբեր առարկաներից և կիրառել մեր դասաժամերին:https://play.kahoot.it/#/k/dad8ab55-5942-44b4-863a-9472777c4193

Հարգելի Անուշ,շնորհակալություն օգտակար տեղեկության համար:

Լիլիթ Հակոբջանյան
03.05.2018, 09:30
Դժվար է այսօր պատկերացնել կրթությունն առանց նոր տեխնոլոգիաների և 21-րդ դարի աշակերտներին՝ առանց համակարգիչների:Երեխաներն այսօր արդեն լավ են գիտակցում , որ տիրապետելով համակարգչին արդեն կարող են ոչ միայն ակադեմիական լավ կրթություն ստանալ , այլ նաև հետագայում ձոշեռք բերել լավ աշխատանք , ոչ միայն անմիջական կապ ունենալ աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող մարդկանց հետ , ազյլ նաև հնարավորություն ստանալ օգտվելու տեղեկատվական գրեթե անսահման պաշարներից , աշխարհի ամենահարուստ գրադարաններից: Իսկ նրանց կարելի էի է հասնել տեխնիկապես հագեցած դասարաններում:
Այժմ ցանկացած դպրոցական կարող է վստահությամբ ասել , որ գիտի և շատ է սիրում համակարգիչը , խաղում է բազմաթիվ ու բազմազան խաղեր , ինտերնետային տարբեր էջերից տեղեկություն ունի : Սա , իհարկե , շատ լավ է , բայց մեր խնդիրն է համակարգիչներն ու տեղեկատվական մյուս տեխնոլոգիաները դպրոցում տեսնել նախ և առաջ որպես ուսումնառության գործիք , տեղեկատվության աղբյուր և հաղորդակցության միջավայր:
Ուսուցման ժամանակակից մեթոդների հիմքում ուսուցման գործընթացում սովորողի ինքնուրույնությունն է, նրա անմիջական, ակտիվ մասնակցությունը այդ գործընթացին: Համագործակցային ուսուցման ժամանակ սովորողը պասիվ ընկալողից վերաճում է հայտնագործողի, հետազոտողի, հետաքրքրասերի: Դպրոցի ուսումնական ծրագրերի կարևոր գործառույթներից մեկը հետազոտական, ստեղծագործական աշխատանքի խթանումն է: Նախագծային աշխատանքը հենց ենթադրում է սովորողի ինքնուրույն գործունեություն, որը որոշակի ժամանակահատվածում (օր, շաբաթ, ամիս) կարող է իրականացվել անհատապես, զույգով կամ խմբով: Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ սովորողներն առավել հաճույքով ու ոգևորությամբ սովորում են ուսուցման ժամանակակից /հատկապես նախագծային/ մեթոդներով ուսուցանվող նյութերը, երբ իրենք դառնում են ուսումնական գործընթացի ակտիվ մասնակիցներ։ Այս դեպքում ուսուցիչը դառնում է կազմակերպիչ, խորհրդատու, համակարգող:

Լիլիթ Հակոբջանյան
03.05.2018, 09:31
Ինտերակտիվ ուսուցման ժամանակ անհրաժեշտ է այնպիսի իրավիճակներ ստեղծել, որ սովորողները յուրօրինակ, նորարարական մոտեցում ցուցաբերեն հարցին՝ խրախուսելով խնդիրների լուծմանը ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերելու ունակություններ՝ ինչը հոգեբանության տեսանկյունից համարվում է արդյունավետ: Ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ երեխաները ինքնուրույն փնտրեն դասընթացի ընթացքում առաջադրված խնդիրների լուծման ուղիները և մեթոդները (ընտրվում են առաջադրված մեթոդներից որևէ մեկը կամ առաջադրում են սեփական տարբերակը, հիմնավորելով լուծումները)։ Ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդի ներդրումը ժամանակակից կրթական համակարգում ներկայումս ամենահաջողվածն է ուսումնական գործընթացում: Ընդ որում ինտերակտիվ ուսուցումը ընկալվում է տարբեր կերպ: Ուսուցման նման մեթոդի գաղափարը ձևավորվել է 90-ականների կեսերին, առաջին վեբ-բրաուզերների և ինտերնետային ցանցի կիրառման զարգացմանը զուգընթաց: Այդ պատճառով, մի շարք մասնագետներ ընկալում են այդ ուսուցումը, որպես ինտերնետային ռեսուրսների և համակարգչային ցանցի օգտագործում: Սակայն ընդունելի է նաև ավելի լայն մեկնաբանությունը, ինչպիսին է համագործակցության հասկացությունը, երբ գտնվում եք երկխոսության մեջ ինչ-որ բանի (համակարգիչ) կամ ինչ-որ մեկի (մարդ) հետ: Այս կապակցությամբ նշենք, որ հույժ կարևոր է համագործակցություն ապահովել ոչ միայն աշակերտի և ուսուցչի միջև, այլև ապահովել սովորող-սովորող համագործակցությունը, քանի որ վերջինս կնպաստի աշակերտի խմբային աշխատելու և պատասխանատվություն կրելու հատկության ձևավորմանը: ՈՒսուցման գործընթացը, որը հիմնված է ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդների վրա, կազմակերպվում է այնպես, որ խնդրի լուծման բացահայտման գործընթացին մասնակցեն բոլոր երեխաներն առանց բացառության: Համատեղ աշխատանքը նշանակում է, որ նրանցից յուրաքանչյուրն իր ինքնատիպ ներդրումն է ունենում: Վերջինս նպաստում է նաև, որ աշխատանքի ընթացքում տեղի ունենա գիտելիքների ու գաղափարների փոխանակում: Կազմակերպվում է անհատական, զույգերով և խմբային աշխատանքներ, դասընթացի բնույթից կախված ուսուցիչը պետք է մշակի տարաբնույթ հանձնարարություններ-ուսումնասիրություններ, որոնց իրականացման համար երեխաները պետք է կիրառեն տարբեր ուսումնառության աղբյուրներ, ինչպիսիք են գրքերը, դասագրքերը, փաստաթղթերը և այլ տեղեկատվական աղբյուրներ: Ինտերակտիվ մեթոդները հիմնված են ուսումնառվողների փոխադարձ ակտիվ համագործակցության վրա, որի արդյունքների մասին պարտադիր ուսուցիչը պետք է տրամադրի հետադարձ կապ` գնահատելով խմբի ձեռքբերումները, ներկայացնի նրանց թերացումները և ուղղորդի այդ թերացումների ուղղումը: Ստեղծվում է կրթական շփման միջավայր, որը բնութագրվում է բաց գործելաոճով, մասնակիցների համագործակցությամբ, փաստարկներ ներկայացնելու հավասարությամբ, համատեղ կուտակված գիտելիքներով, փոխադարձ գնահատման և վերահսկման հնարավորությունով: Ուսուցիչը նոր գիտելիքներ փնտրելու իր հանձնարարություններով ուսուցման մասնակիցներին ուղղորդում է անկախ հետազոտությունների կատարման:

Քրիստինե Աղաբաբյան
03.05.2018, 21:54
Ինտերակտիվ ուսուցման ժամանակ անհրաժեշտ է այնպիսի իրավիճակներ ստեղծել, որ սովորողները յուրօրինակ, նորարարական մոտեցում ցուցաբերեն հարցին՝ խրախուսելով խնդիրների լուծմանը ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերելու ունակություններ՝ ինչը հոգեբանության տեսանկյունից համարվում է արդյունավետ: Ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ երեխաները ինքնուրույն փնտրեն դասընթացի ընթացքում առաջադրված խնդիրների լուծման ուղիները և մեթոդները (ընտրվում են առաջադրված մեթոդներից որևէ մեկը կամ առաջադրում են սեփական տարբերակը, հիմնավորելով լուծումները)։ Ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդի ներդրումը ժամանակակից կրթական համակարգում ներկայումս ամենահաջողվածն է ուսումնական գործընթացում: Ընդ որում ինտերակտիվ ուսուցումը ընկալվում է տարբեր կերպ: Ուսուցման նման մեթոդի գաղափարը ձևավորվել է 90-ականների կեսերին, առաջին վեբ-բրաուզերների և ինտերնետային ցանցի կիրառման զարգացմանը զուգընթաց: Այդ պատճառով, մի շարք մասնագետներ ընկալում են այդ ուսուցումը, որպես ինտերնետային ռեսուրսների և համակարգչային ցանցի օգտագործում: Սակայն ընդունելի է նաև ավելի լայն մեկնաբանությունը, ինչպիսին է համագործակցության հասկացությունը, երբ գտնվում եք երկխոսության մեջ ինչ-որ բանի (համակարգիչ) կամ ինչ-որ մեկի (մարդ) հետ: Այս կապակցությամբ նշենք, որ հույժ կարևոր է համագործակցություն ապահովել ոչ միայն աշակերտի և ուսուցչի միջև, այլև ապահովել սովորող-սովորող համագործակցությունը, քանի որ վերջինս կնպաստի աշակերտի խմբային աշխատելու և պատասխանատվություն կրելու հատկության ձևավորմանը: ՈՒսուցման գործընթացը, որը հիմնված է ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդների վրա, կազմակերպվում է այնպես, որ խնդրի լուծման բացահայտման գործընթացին մասնակցեն բոլոր երեխաներն առանց բացառության: Համատեղ աշխատանքը նշանակում է, որ նրանցից յուրաքանչյուրն իր ինքնատիպ ներդրումն է ունենում: Վերջինս նպաստում է նաև, որ աշխատանքի ընթացքում տեղի ունենա գիտելիքների ու գաղափարների փոխանակում: Կազմակերպվում է անհատական, զույգերով և խմբային աշխատանքներ, դասընթացի բնույթից կախված ուսուցիչը պետք է մշակի տարաբնույթ հանձնարարություններ-ուսումնասիրություններ, որոնց իրականացման համար երեխաները պետք է կիրառեն տարբեր ուսումնառության աղբյուրներ, ինչպիսիք են գրքերը, դասագրքերը, փաստաթղթերը և այլ տեղեկատվական աղբյուրներ: Ինտերակտիվ մեթոդները հիմնված են ուսումնառվողների փոխադարձ ակտիվ համագործակցության վրա, որի արդյունքների մասին պարտադիր ուսուցիչը պետք է տրամադրի հետադարձ կապ` գնահատելով խմբի ձեռքբերումները, ներկայացնի նրանց թերացումները և ուղղորդի այդ թերացումների ուղղումը: Ստեղծվում է կրթական շփման միջավայր, որը բնութագրվում է բաց գործելաոճով, մասնակիցների համագործակցությամբ, փաստարկներ ներկայացնելու հավասարությամբ, համատեղ կուտակված գիտելիքներով, փոխադարձ
գնահատման և վերահսկման հնարավորությունով: Ուսուցիչը նոր գիտելիքներ փնտրելու իր հանձնարարություններով ուսուցման մասնակիցներին ուղղորդում է անկախ հետազոտությունների կատարման:
Ինտերակտիվ տեխնոլոգիաներում ուսուցչի կարևորագույն խնդիրը ֆասիլիտացիան է (աջակցություն, դյուրացում)` ուղղորդումը և օգնությունը տեղեկությունների փոխանակման գործընթացին`

– տեսակետների բազմազանության բացահայտում
– մասնակիցների անձնական փորձի օգտագործում
– սովորողների ակտիվության աջակցում
– տեսության և պրակտիկայի միավորում
– մասնակիցների փորձի փոխհարստացում
– մասնակիցների ընկալման, յուրացման, փոխըմբռնման դյուրացում
– մասնակիցների ստեղծագործականության խրախուսում:

Լիլիթ Հակոբջանյան
03.05.2018, 22:51
Հարգելի Քրիստինե շատ կարևոր տեղեկություն եք տեղադրել:

Մարինե Յարմալոյան
03.05.2018, 23:22
ՏՀՏ-ների կիրառմամբ դասերն այսօր դարձել են ուսուցման գործընթացի կարևոր մասը: Դրանց կիրառումը դասը դարձնում է ավելի ակնառու, քննարկելի, առաջանում է կարծիքների բախում` ստեղծելով ուսուցման հետաքրքիր միջավայր: Թեման դառնում է ավելի ընկալելի և արդիական:
Ուսուցման որակի բարելավման գործընթացում մեծ դեր ունեն համացանցի էլեկտրոնային ռեսուրսները: Դրանցից ցանկանում եմ առանձնացնել lib.armedu.am պաշարների շտեմարանում տեղադրված օգտակար էլեկտրոնային բազմաթիվ ռեսուրսները, որոնք գործածելի են ցուցադրելու և փորձի փոխանակման առումով:

Անահիտ Բաղդասարյան
04.05.2018, 01:43
ՏՀՏ-ների կիրառմամբ դասերն այսօր դարձել են ուսուցման գործընթացի կարևոր մասը: Դրանց կիրառումը դասը դարձնում է ավելի ակնառու, քննարկելի, առաջանում է կարծիքների բախում` ստեղծելով ուսուցման հետաքրքիր միջավայր: Թեման դառնում է ավելի ընկալելի և արդիական:
Ուսուցման որակի բարելավման գործընթացում մեծ դեր ունեն համացանցի էլեկտրոնային ռեսուրսները: Դրանցից ցանկանում եմ առանձնացնել lib.armedu.am պաշարների շտեմարանում տեղադրված օգտակար էլեկտրոնային բազմաթիվ ռեսուրսները, որոնք գործածելի են ցուցադրելու և փորձի փոխանակման առումով:
Այժմ բավականաչափ պաշարներ կան նաև ազատ հանրագիտարանում տարբեր բնագավառների գիտելիքների վերաբերյալ և աշակերտի կապը ազատ հանրագիտարանի հետ նպաստում է նյութի հեշտությամբ յուրացնելու և այն խորացնելու գործընթացին: Այսինքն անհրաժեշտ է նաև Վիքիպեդիան օգտագործել որպես կրթական գործիք:

Վախթանգ Դավթյան
04.05.2018, 22:21
Իրոք,մեր ժամանակներում, անշուշտ, փոխվել են կրթությանը ներկայացվող պահանջները. բազային գիելիքներից և նոր գիտելիքների մշտական ձեռք բերումից բացի ժամանակակից աշխատողը պետք է կարողանա նաև արդյունավետ կիրառել տեղեկատվական աղբյուրներն ու պաշարները: Ուսուցումն առանց ՏՀՏ-ի այլևս հնարավոր չէ պատկերացնել:

Մարինե Յարմալոյան
04.05.2018, 23:47
ՏՀՏ-ի կիրառում պատմության դասերին:
Ներկայացնեմ պատմության քարտեզների մի քանի հղումներ, որոնք որոշ թեմաների համար կօգտագործվեն:

Հայաստանի պատմական քարտեզներ
http://hayarmenian.ucoz.ru/photo/4-1

https://arbugo.wordpress.com/%D5%B0%...E%D1%80%D0%B8/

Համաշխարհային պատմություն
http://www.istorya.ru/map/

https://seosait.com/karta-evropy-s-d...remennyx-dnej/

Քրիստինե Աղաբաբյան
04.05.2018, 23:56
Информационные технологии предназначены для организации и поддержки учебного процесса, расширения возможностей преподавателей, обеспечение его такими средствами, которые позволяют решать не решаемые ранее лингводидактические проблемы: совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации обучения.
1. Компьютер как демонстрационное средство наглядности (интерактивной наглядности). Особенно активно взаимодействие учащихся с динамическими таблицами, опорными схемами, таблицами.
Например, при повторении склонения имен существительных учащимся 6-го класса предлагается задание: заставить говорить молчащую таблицу, которая заполняется в ходе беседы, а на экране появляются записи в цвете.
Все это облегчает восприятие и понимание грамматического материала, позволяет ярко предъявлять языковую наглядность, материализовать ее с помощью подчеркиваний, цвета.
Такие таблицы, схемы, алгоритмы может подготовить к уроку каждый учитель, имеющий навыки работы с компьютером.
2. Использование компьютера при выполнении тренировочных упражнений, целью которых является первичное закрепление знаний и умений. Они позволяют сокращать время на переписывание текстов, когда необходимо только объяснение написания слова.

Մարինե Յարմալոյան
05.05.2018, 21:59
Կրթության արդյունավետությունը միշտ էլ կախված է եղել ուսուցիչների պատրաստվածության աստիճանից: Այսօր էլ ուսուցիչը նախկինի պես մնում է ուսուցման բարդ պրոցեսի անհրաժեշտ միջնորդը նոր գիտելիքների և աշակերտների միջև, սակայն ՏՀՏ-ի և կրթության ինտեգրումը նպաստում են ուսուցչի նոր դերի ձևավորմանը: Ուսուցիչը ՏՀՏ-ի միջավայրում հանդիսանում է ոչ միայն ինֆորմացիայի և գիտելիքների, փաստերի <<աղբյուր>>, այլև սովորողներին օգնում է հասկանալու ուսուցման գործընթացը: Օգնում է աշակերտներին փնտրել նոր ինֆորմացիա, պարզաբանել, թե գտածը արդյոք համապատասխանում է տրված պահանջներին, ինչպես նաև հասկանալու, թե այդ ինֆորմացիան ինչպես օգտագործել իրենց առջև դրված հարցերի և բարդ պրոբլեմների լուծման դեպքում:

AnushGH
05.05.2018, 23:26
Ինֆորմատիկայի դասաժամերին ՏՀՏ-ների կիրառումը պարտադիր է: <<Գրաֆիկական խմբագրիչներ>> թեման ամփոփելիս առաջարկում եմ օգտվել հետևյալ կայքից https://landing.adobe.com/en/na/products/creative-cloud/69308-real-or-photoshop/index.html, Ցուցադրվում են 25 նկարներ: Սովորողները նայելով նկարին պետք է գուշակեն` այն լուսանկար է, թե Photoshop ծրագրով ստեղծված նկար: Առաջադրանքը մեծ ոգևորություն և հետաքրքրություն է առաջացնում աշակերտների մոտ:

Լիլիթ Հակոբջանյան
05.05.2018, 23:28
ՏՀՏ-ների գործնական կիրառումը,նախագծերի մեթոդ
Նախագծերի մեթոդի հիմունքները:
Նախագծերի մեթոդը ուսուցման համակարգ է,որի ընթացքում սովորողները գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ են ձեռք բերում աստիճանաբար բարդացող գործնական առաջադրանքների (նախագծերի) պլանավորման և իրագործման ընթացքում:Այն երբեմն կոչում են նաև հիմնախնդիրների մեթոդ:Նախագծերի մեթոդն առաջին անգամ նկարագրվել է դեռևս 20-րդ դարի 20-ական թվականներին,ԱՄՆ-ում:Նախագծերի մեթոդի ի հայտ գալը հիմնականում կապվում է փիլիսոփայության ու կրթության ոլորտում հումանիստական գաղափարների հայտնվելու և Ջոն Դյուիի անվան հետ:
Նախագծերի մեթոդը
1. ուսումնառությունը կազմակերպում է աշակերտների նպատակային և ակտիվ գործունեության միջոցով,
2. ուսումնառությունը համադրում է աշակերտների՝ հատկապես այդ գիտելիքը ձեռք բերելու անձնական շահագռգռության հետ,
3. ընդգծում է գիտելիքի հստակ կապը կյանքի հետ,
4. ուսումնասիրության թեմաներն ու հիմնախնդիրները վերցնում է իրական կյանքից:
Նախագծերի մեթոդի հիմքում ընկած են
1. սովորողների ճանաչողական հմտությունների զարգացումը,
2. գիտելիքներն ինքնուրույն կառուցելու կարողության զարգացումը,
3. տեղեկատվական տարածքում կողնորոշվելու կարողությունների զարգացումը,
4. քննադատական մտածողության զարգացումը:
Նախագծային գործունեության ընթացքում աշակերտները պետք է կարողանան
1. աշխատել ինքնուրույն և ընկերների հետ,
2. կոնկրետ հիմնախնդիրը լուծելու համար կիրառել տարբեր ոլորտներից ձեռք բերած իրենց գիտելիքները,
3. աշխատանքի արդյունքում իրական և շոշափելի արդյունք ստանալ:
Նախագծերի մեթոդով ուսուցման ընթացքում առաջանային նպատկը սովորողի ինքնազարգացումը խթանելն է նոր փորձ ձեռք բերելու, գիտելիքները կոնկրետ իրավիճակներում կիրառելու հնարավորությունների ստեղծման միջոցով: Ընդգրկվելով ուսումնական այս կամա այն նախագծում աշակերտները սովորում են հետազոտություններ կատարել, տեղեկատվություն որոնելու գտնել , տեսակավորել, զտել, համակարգել ու վերլուծել այն: Իսկ համակարգչով աշխատելիս ստիպված են լինում նաև համակարգված ու հստակ ձևակերպել իրենց մտքերը, գրավոր ստաբնալ ու առաքել մեծ քանակությամբ տեքստային, թվային և գրաֆիկական տեղեկատվություն, վերլուծել ստացված տեղեկատվությունը, նոր մտքեր ու գաղափարներ առաջադրել:
ՏՀՏ-ների կիրառումը նախագծային աշխատանքում ինքնանպատակ չպետք է լինի: Տեխնոլոգիաների կիրառմամբ իրականացվող նախագծերի համար անհրաժեշտ է այնպիսի թեմաներ ընտրել, որ դրա համար տեխնոլոգիաներից օգտվելը բնական անհրաժեշտություն լինի: Այս դեպքում նույնպես, ինչպես ընդհանրապես նախագծերի մեթոդով աշխատելիս սովորողների հետաղոտական գործունեությունը պետք է եզրափակվի կիրառական, իրական արդյոնքով: Նախագծի շրջանակներում հետազոտական աշխատանք կատարելիս անհրաժեշտ է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել աշակերտների համագործակցված աշխատանքին, խմբային աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպման պայմաններին:

Քրիստինե Աղաբաբյան
06.05.2018, 21:02
ՏՀՏ-ների գործնական կիրառումը,նախագծերի մեթոդ
Նախագծերի մեթոդի հիմունքները:
Նախագծերի մեթոդը ուսուցման համակարգ է,որի ընթացքում սովորողները գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ են ձեռք բերում աստիճանաբար բարդացող գործնական առաջադրանքների (նախագծերի) պլանավորման և իրագործման ընթացքում:Այն երբեմն կոչում են նաև հիմնախնդիրների մեթոդ:Նախագծերի մեթոդն առաջին անգամ նկարագրվել է դեռևս 20-րդ դարի 20-ական թվականներին,ԱՄՆ-ում:Նախագծերի մեթոդի ի հայտ գալը հիմնականում կապվում է փիլիսոփայության ու կրթության ոլորտում հումանիստական գաղափարների հայտնվելու և Ջոն Դյուիի անվան հետ:
Նախագծերի մեթոդը
1. ուսումնառությունը կազմակերպում է աշակերտների նպատակային և ակտիվ գործունեության միջոցով,
2. ուսումնառությունը համադրում է աշակերտների՝ հատկապես այդ գիտելիքը ձեռք բերելու անձնական շահագռգռության հետ,
3. ընդգծում է գիտելիքի հստակ կապը կյանքի հետ,
4. ուսումնասիրության թեմաներն ու հիմնախնդիրները վերցնում է իրական կյանքից:
Նախագծերի մեթոդի հիմքում ընկած են
1. սովորողների ճանաչողական հմտությունների զարգացումը,
2. գիտելիքներն ինքնուրույն կառուցելու կարողության զարգացումը,
3. տեղեկատվական տարածքում կողնորոշվելու կարողությունների զարգացումը,
4. քննադատական մտածողության զարգացումը:
Նախագծային գործունեության ընթացքում աշակերտները պետք է կարողանան
1. աշխատել ինքնուրույն և ընկերների հետ,
2. կոնկրետ հիմնախնդիրը լուծելու համար կիրառել տարբեր ոլորտներից ձեռք բերած իրենց գիտելիքները,
3. աշխատանքի արդյունքում իրական և շոշափելի արդյունք ստանալ:
Նախագծերի մեթոդով ուսուցման ընթացքում առաջանային նպատկը սովորողի ինքնազարգացումը խթանելն է նոր փորձ ձեռք բերելու, գիտելիքները կոնկրետ իրավիճակներում կիրառելու հնարավորությունների ստեղծման միջոցով: Ընդգրկվելով ուսումնական այս կամա այն նախագծում աշակերտները սովորում են հետազոտություններ կատարել, տեղեկատվություն որոնելու գտնել , տեսակավորել, զտել, համակարգել ու վերլուծել այն: Իսկ համակարգչով աշխատելիս ստիպված են լինում նաև համակարգված ու հստակ ձևակերպել իրենց մտքերը, գրավոր ստաբնալ ու առաքել մեծ քանակությամբ տեքստային, թվային և գրաֆիկական տեղեկատվություն, վերլուծել ստացված տեղեկատվությունը, նոր մտքեր ու գաղափարներ առաջադրել:
ՏՀՏ-ների կիրառումը նախագծային աշխատանքում ինքնանպատակ չպետք է լինի: Տեխնոլոգիաների կիրառմամբ իրականացվող նախագծերի համար անհրաժեշտ է այնպիսի թեմաներ ընտրել, որ դրա համար տեխնոլոգիաներից օգտվելը բնական անհրաժեշտություն լինի: Այս դեպքում նույնպես, ինչպես ընդհանրապես նախագծերի մեթոդով աշխատելիս սովորողների հետաղոտական գործունեությունը պետք է եզրափակվի կիրառական, իրական արդյոնքով: Նախագծի շրջանակներում հետազոտական աշխատանք կատարելիս անհրաժեշտ է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել աշակերտների համագործակցված աշխատանքին, խմբային աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպման պայմաններին:

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте - люди, обладающие проектным типом мышления. Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного мышления с помощью особого вида деятельности учащихся - проектной деятельности.
И хотя проектная деятельность все чаще применяется в общеобразовательных школах, до сих пор еще не сформировалось представлений о том, какой она должна быть. Проектом могут называть работу самого различного жанра: от обычного реферата и нестандартного выполнения стандартного задания (ответ по географии или истории с исполнением песен и танцев изучаемой страны или эпохи) до действительно серьезного исследования с последующей защитой по принципу курсовой или дипломной работы.

Լիլիթ Հակոբջանյան
09.05.2018, 12:48
Հարգելի Քրիստինե շնորհակալություն քննարկմանը ակտիվ մասնակցելու, կարևոր տեղեկությունների և համագործակցության համար:

Լիլիթ Հակոբջանյան
09.05.2018, 12:50
Իրոք,մեր ժամանակներում, անշուշտ, փոխվել են կրթությանը ներկայացվող պահանջները. բազային գիելիքներից և նոր գիտելիքների մշտական ձեռք բերումից բացի ժամանակակից աշխատողը պետք է կարողանա նաև արդյունավետ կիրառել տեղեկատվական աղբյուրներն ու պաշարները: Ուսուցումն առանց ՏՀՏ-ի այլևս հնարավոր չէ պատկերացնել:

Հարգելի Վախթանգ, ուրախ եմ,որ միացել եք թեմայի քննարկմանը:

Լիլիթ Հակոբջանյան
09.05.2018, 12:51
Ինֆորմատիկայի դասաժամերին ՏՀՏ-ների կիրառումը պարտադիր է: <<Գրաֆիկական խմբագրիչներ>> թեման ամփոփելիս առաջարկում եմ օգտվել հետևյալ կայքից https://landing.adobe.com/en/na/products/creative-cloud/69308-real-or-photoshop/index.html, Ցուցադրվում են 25 նկարներ: Սովորողները նայելով նկարին պետք է գուշակեն` այն լուսանկար է, թե Photoshop ծրագրով ստեղծված նկար: Առաջադրանքը մեծ ոգևորություն և հետաքրքրություն է առաջացնում աշակերտների մոտ:

Հարգելի Անուշ,շնորհակալություն կարևոր տեղեկության համար:

Լիլիթ Հակոբջանյան
14.05.2018, 22:39
Կրթության ոլորտի երեք տիրույթները

Հայաստանում համակարգչի և ինտերնետի տարածման սկզբնական շրջանում մարդիկ համապատասխան կրթություն ստանում էին տարերայնորեն ի հայտ եկած մասնավոր կրթական հաստատություններում, ինչպես նաեւ տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հովանավորությամբ իրականացվող ծրագրերի շնորհիվ։ Այժմ իրադրությունն աստիճանաբար փոխվում է, ՏՀՏ-ի իմացության տարրերը մտնում են դպրոցական եւ համալսարանական ծրագրեր։ Միաժամանակ ձեւավորվել են ինտերնետի հանրային մատչելիության կենտրոններ (ամերիկյան IREX կազմակերպության, Միավորված ազգերի զարգացման ծրագրի), նկատվում է բնութագրական եւ անխուսափելի միտում՝ այս կրթական նախաձեռնությունները ներառելու ավելի ընդարձակ սոցիալական նպատակներ հետապնդող նախագծերի մեջ (համայքների զարգացմանը, տեղական կառավարման մակարդակի բարձրացմանը, ժողովրդավարության և քաղաքացիական հասարակության ձեւավորմանը վերաբերող, որ իրականացվում են, օրինակ, «Փրոջեքթ հարմոնի» կազմակերպության, Միավորված ազգերի զարգացման ծրագրի կողմից։ Այս ընթացքը, սակայն, բազմաթիվ անպատասխան հարցեր է հարուցում, քանի որ, մասնավորապես, լիովին հանձնված լինելով բացառապես օտարերկրյա եւ միջազգային կազմակերպությունների տնօրինությանը' լիովին զրկված է տեղական նախաձեռնությունից և գնահատման ու բարեփոխման հնարավորություններից։

Այդուհանդերձ, սթափ մոտեցումը պահանջում է արձանագրել, որ առայժմ հասարակական ընդգծված պահանջմունք չի ձեւավորվել նոր գիտելիքի նկատմամբ «կոմպյուտեր գիտի՞» ստանդարտ հարցով մատնանշվող մակարդակից անդին։ Այդ մասին է վկայում նաեւ գնահատման եւ որակավորման միջազգային ստանդարտների չպահանջվածությունը, վերջին մեկ-երկու տարում ստեղծված՝ սերտիֆիկացված որակավորմամբ թրեյնինգի կենտրոնների, մեղմ ասած, չծանրաբեռնվածությունը։ Ամեն դեպքում, պետք է ընդունել, որ այս տիրույթը դեռեւս շատ հեռու է պատշաճորեն կազմակերպված և կարգավորված լինելուց։

ՏՀՏ-ի ներդրման եւ կիրառության տեսանկյունից ամենաբարդը (թեև, ցավալիորեն, առերեւույթ ամենապարզը), իհարկե, դպրոցն է։ Առայժմ ծրագրերի իրականացման առումով հենց այստեղ է նկատվում ամենամեծ աշխուժությունը։ Այստեղ ներկա իրադրությունը նկարագրվում է բացառապես քանակական կողմերով. քանի համակարգիչ համակարգչային դասարանում, քանի դպրոց համակարգչային դասարանով, քանի դպրոց ինտերնետային կապով և այլն։ Այս փաստերի ետեւում ուրիշ ոչինչ կարող է և չլինել, ավելի ճիշտ՝ չկա։ Որակական փոփոխությունների մասին ավելորդ է խոսել, մանավանդ որ որակական փոփոխություններ այս ծրագրերում նախատեսված էլ չեն։ Միանգամայն պարզ հարցեր' «Ո՞րն է համակարգչի (Ինտերնետի) դերը կրթության մեջ, եթե կա այդպիսի դեր, ինչպե՞ս պետք է գնահատվեն դպրոցները համակարգչային դասարաններով ապահովելու աշխատանքի արդյունքները, կամ մի՞թե հայկական դպրոցի համար առաջնահերթ խնդիրն այսօր, հայերեն լեզվով էլեկտրոնային կրթական բովանդակության գրեթե իսպառ բացակայության պայմաններում, ինտերնետային կապն է», ընդհանուր առմամբ հստակ պատասխան չունեն։ Այնուհետեւ, շեշտն ակնհայտորեն դրվում է սարքերի և ինտերնետային կապի վրա, բայց գրեթե լիովին մոռացության է մատնվել ծրագրային ապահովման շատ ավելի բարդ հարցը և սրա հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ։

Կրթության մյուս տիրույթների համեմատությամբ, հայաստանյան համալսարանն առայժմ այս ընթացքներից ամենից ավելի հեռու մնացածն է, եթե համարենք, որ խոսքը սոսկ նախնական համակարգչային գիտելիքներ տալու կամ համակարգիչների և ինտերնետի պարզ կիրառությունների մասին չէ։ Եթե համարենք, որ ծրագրային ապահովման արդյունաբերության համար ծրագրավորողներ պատրաստելու խնդիրը այս կամ այն չափով լուծվում է, ապա պատշաճ մակարդակի բազմաթիվ այլ մասնագետների, անգամ ինֆորմատիկայի դպրոցական ուսուցիչների պատրաստումը դեռեւս ապագայի գործ է։ Ավելորդ է խոսել կրթության համակարգի մեջ ՏՀՏ-ի ներդրման, ինչպես նաեւ' այս տեխնոլոգիաների տնտեսական, սոցիալական, մշակութային նշանակություններին վերաբերող հետազոտությունների անցկացման, հետազոտական կարողություններ ունեցող մասնագետների պատրաստման մասին, թեեւ հենց այսպես պետք է դրսեւորվեր համալսարանների գործուն դերը դպրոցի և հանրային կրթության տիրույթների արդիականացման գործում։ Հեռակրթության ցածր մակարդակը մի շարք պատճառներ ունի. Հայաստանի հեռահաղորդակցության համակարգի հարուցած դժվարությունները, համակարգչի եւ համակարգչային գիտելիքների մատչելիության հարցը, դասընթացների ծրագրերի, դասավանդման մեթոդների և մասնագետների պակասությունը և այլն։

Լիլիթ Հակոբջանյան
21.05.2018, 00:23
«Վեբ-որոնում» (Web-Quest)
ՈՒսուցիչների դերը կիբեր-տարածության մեջ

Այսօր ուսուցման գործընթացում տարբեր երկներում լայնորեն կիրառվում է «Վեբ-որոնում» (Web-Quest) կոչվող մեթոդը, որն ինտերնետում միջդպրոցկան կապերի ստեղծման միջոց է: Սա ինտերնետային էջ է, որը ստեղծում են աշակերտները այս կամ այն խնդրի լուծման , շատ հաճախ՝ ուսումնական նախագծերի իրագործման ընթացքում: Վեբ-որոնումը նպաստում է մի կողմից՝ տարբեր առարկայական ոլորներ ինտերնետի մուտքին, մյուս կողմից՝ տարբեր առարկաների բովանդակային նյութի ինտեգրմանը ինտերնետային ռեսուրսների հետ:
Աշակերտներն իրենք են ստեղծում վեբ-որոնման էջեր և տեղադրում այն ինտերնետում, կամ հղում են անում ինտերնետում գոյություն ունեցող այլ էջերին, որոնք տրամաբանորեն կապված են, այս կամ այն կերպ առնչվում են իրենցուսումնառության, հետազոտության թեմային:
«Վեբ-որոնում». սահմանումը
Վեբ-որոնումը հետազոտության վրա հիմնված գործունեություն է, որի ընթացքում աշակերտների ձեռք բերած կամ հաղորդած տեղեկատվությունը հիմնականում ստացվում է ինտերնետային աղբյուրներից:

Վեբ-որոնումը մշակված է՝ օգնելու համար, որ սովորողներն ավելի արդյունավետ օգտագործեն իրենց ժամանակը, ավելի շատ կենտրոնանան տեղեկատվությունն օգտագործելու, քան այն որոնելու վրա, ինչպես նաև խթանում է սովորողների մտածողությունը՝ վերլուծության, համադրության ևև գնահատման մակարդակներում: Այս մոդելը մշակվել է 1995 թվականի սկզբներին, Սան-Դիեգոյի պետական համալսարանում Բըրնի Դոջի և Թոմ Մարչի կողմից (Bernie Dodge, Tom March): Վեբ-որոնումը մի կաղապար է (մոդել), որն օգնում է ուսուցիչներին դասավանդել՝ օգտագործելով ինտերնետային էջերի հնարավորությունները:

Լիլիթ Հակոբջանյան
21.05.2018, 00:26
«Վեբ-որոնման» տեսակները
Վեբ-որոնումը լինում է 2 տեսակ՝
-կարճաժամկետ
-երկարաժամկետ:
Կարճաժամկետ Վեբ-որոնման ուսումնասիրության նպատակը՝ գիտելիքների ձեռքբերումն ու յուրացումն է. աշակերտներն առնչվում են որոշակի տեղեկատվության հետ և պատկերացում են կազմում դրանց մասին, իսկ երկարաժամկետ վեբ-որոնման ուսումնասիրության նպատակը՝ գիտելիքների ընդլայնումն ու հստակեցումն է. աշակերտներն առավել խորությամբ են վերլուծում տեղեկատվությունը, ձևափոխում են այն և իրենց ընկալումը դրսևորում որևէ ձևով ներկայացնելով նոր ձեռք բերված գիտելիքները:
Երկարաժամկետ վեբ-որոնման աշխատանքի ընթացքում անհրաժեշտ են մտավոր տարբեր գործողություններ կատարելու կարողություններ.
- Համեմատություն
- Դասակարգում
- Ինդուկցիա (մակածում, եզրահանգում)
- Դեդուկցիա (արտածում, դուրսբերում)
- Սխալների վերլուծություն
- Հիմնավորումների կառուցում/ Հիմնավորում
- Վերացարկում
- Հեռանկարի վերլուծություն

Մարինե Յարմալոյան
21.05.2018, 00:29
Վեբ-որոնումը և մտածողությունը

Երկարաժամկետ վեբ-որոնումը կարելի է դիտարկել առնվազն երկու տեսանկյունից. ի՞նչ մտավոր գործողություներ են պահանջվում այն ստեղծելու համար, և ի՞նչ ձև են ստանում ստեղծվելուց հետո:
Երկարաժամկետ Վեբ-որոնման համար անհրաժեշտ կարող են լինել հետևյալ մտավոր գործողությունները.
1. Համեմատություն. Ճանաչել, որոշել և հստակ ձևակերպել առարկաների և երևույթների միջև նմանություններն ու տարբերությունները:
2. Դասակարգում. Առարկաներն ու երևույթները իրենց հատկանիշների հիման վրա դասակարգել՝ ըստ սահմանելի կատեգորիաների:
3. Ինդուկցիա (մակածում, եզրահանգում). Դիտարկումների կամ վերլուծությունների հիման վրա մինչ այդ իրենց անհայտ ընդհանրացումներ և եզրակացություններ անել:
4. Դեդուկցիա (արտածում, դուրսբերում). տրված սկզբունքների կամ ընդհանրացումների հիման վրա սահմանել, ձևակերպել հետևանքներն ու պայմանները:
5. Սխալների վերլուծություն. գտնել, ճանաչել և ձևակերպել սեփական կամ այլոց մտածողության ընթացքի սխալները:
6. Հիմնավորումների կառուցում, հիմնավորում. միտքը, կարծիքը, եզրակացությունը հիմնավորելու համար փաստարկների կամ ապացույցների համակարգ ստեղծել:
7. Վերացարկում. որոշել, ճանաչել և ձևակերպել հիմնական թեման կամ տեղեկատվության հիմնական, ընդհանուր կառույցը կամ կաղապարը:
8. Հեռանկարի վերլուծություն. որոշել, ճանաչել և հստակ ձևակերպել տվյալ խնդիրին առնչվող մասնավոր հեռանկարները:

AnushGH
21.05.2018, 20:47
Շարունակեմ Վեբ-որոնման թեման
Համացանցը բացառիկ աղբյուր է, որը թույլ է տալիս կատարել արագ և արդյունավետ հետազոտություն ցանկացած թեմաների շուրջ: Համացանցում հետազոտություն կատարելու համար պահանջվում են միևնույն հմտությունները, ինչ` ավանդական գրադարաններում: Հաջող որոնման համար անհրաժեշտ է բովանդակության քննադատական վերլուծություն և համացանցային գրագիտություն:
Պահպանե՛ք ողջամիտ թերահավատություն ձեր գտած նյութերի նկատմամբ: Համացանցը մարդկանց առաջարկում է «ազատ տարածք»` իրենց կարծիքները հրապարակելու և գաղափարներն առաջադրելու համար: Որպեսզի խուսափեք առասպելական քարոզներից կամ կեղծ պնդումներից, ամեն ինչին նայե՛ք քննադատական աչքով:
· Մի շարք կայքեր առաջարկում են բազմազան թեմաների համափարփակ էսսեներ, որոնք կարող են ամբողջովին օգտագործվել սովորողների կողմից: Այս ֆայլերի օգտագործմամբ նրանք կեղծում են իրենց աշխատանքը` կատարելով գրագողություն:
· Համացանցում գտած նյութերն օգտագործելիս մի′ մոռացեք հեղինակային իրավունքի մասին (տե՛ս տեղեկատվական թերթիկ 10-ը՝ երաժշտության և պատկերների վերաբերյալ):
· Հնարավորության սահմաններում գովեստի խոսքեր ուղղե′ք հեղինակին և նշե′ք ձեր կողմից մեջբերված կամ օգտագործված նյութի աղբյուրը:

Աղբյուր` safe.am

Վարդանյան Սուսաննա
21.05.2018, 21:00
ԿԱՆՈՆՆԵՐ GOOGLE-ՈՒՄ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՈՐՈՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
1. Որոնում բաց թողնված բառով
Մեջբերման մեջ որևէ բառ մոռանալու դեպքում ընդգրկեք միտքը չակերտներում և մոռացված բառի փոխարեն հավաքեք աստղանիշ՝ *: Օրինակ, «Իսկ ես * հողոտ, հողածին»

2. Ինչպես գտնել ցանկացածը
Թվարկելով բոլոր փնտրվող բառերը ուղղահայաց սլեշի նշանով՝ | , Google-ը կփնտրի բոլոր կայքերում: Օրինակ, մուտքագրելով բնակարան Երևանում|Աբովյանում, որոնողական հսկան կփնտրի բնակարաններ երկու վայրերում:

3. Բանալի բառեր
Մեկ նախադասության մեջ 2 բանալի բառ փնտրելու համար հարկավոր է բառերը միացնել իրար & նշանով: Օրինակ, Սուրբ Մարիամ Աստվածածին&Հրազդան

4. Ինչպես բացառել բառը
Որևէ բառ որոնումից բացառելու համար որոնման տողում պետք է գրել այդ բառը, դիմացը առանց բացատի դնելով մինուս (-) նշանը: Օրինակ, Սուրբ Մարիամ Աստվածածին –Հրազդան: Կստանանք այն տվյալները, որոնք չեն առնչվում Հրազդանի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցուն:

5. Որոնում կայքում Google-ի միջոցով
Կայքում փնտրվածը գտնելու համար կօգնի site գործառույթը: Որոնողական տողում հարցման մեջ պետք է նշել site բառը, որից հետո այն կայքը, որից ուզում եք գտնել տեղեկություն: site-ից հետո չպետք է մոռանալ վերջակետ դնել: Օրինակ, աշխատանք site:internest.am

6. Ինչպես փնտրել փաստաթղթեր
Փաստաթղթեր փնտրելու հարցում կօգնի mime գոծառույթը: Որոնման տողում պետք է գրել mime, վերջակետ և փաստաթղթի տեսակը` pdf կամ docx: Օրինակ, ռեզյումե mime:docx

7. Բառի նշանակություն
Google-ում define: հավաքելուց հետո որոնողական հսկան ցույց կտա բառի բացատրությունը: Օրինակ՝ define: էպոս

8. Փոխարկիչ
Մեկ մեծությունը մյուսով փոխարինելու համար անգլերենով պետք է որոնման տողում գրել, օրինակ, 1 inch to cm

Աղբյուր` http://internest.am

Լիլիթ Հակոբջանյան
26.05.2018, 13:33
Հարգելի Անուշ համամիտ եմ Ձեզ հետ,համացանցում պետք է պահպանենք էթիկայի կանոնները:Այդ նպատակով ամեն տարի դպրոցում անց ենք կացնում Ապահով համացանցին նվիրված դասեր:

7288 7289 72897290 7291

Ներկայացնեմ իմ դասի պլանը,որով աշխատել եմ:

Դասի թեման՝<<Ապահով համացանց>>
Դասի նպատակը՝ Համակարգված գիտելիքների տրամադրումն է համացանցի և արդյունավետ օգտագործման մասին: Օգնել աշակերտներին ճիշտ և անվտանգ որոնում կատարել:
1) Համացանցի օգտագործման հնարավորությունների վերաբերյալ սովորողների գիտելիքների մակարդակի բարձրացում
Համացանց.
• Հետաքրքիր և օգտակար ինֆորմացիայի ստացում:
• Շփում և հաղորդակցում:
• Լայն հնարավորություններ սովորելու համար:
• Խաղային գործունեություն:
2) Համացանցի օգտագործման ժամանակ հնարավոր վտանգների վերաբերյալսովորողների գիտելիքների մակարդակի բարձրացում.
• Վիրուսներիներթափանցումհամակարգիչ, համակարգչիվարակումևինֆորմացիայիկորուստ:
• Վիրավորանքներ այլ օգտագործողների կողմից:
• Համացանցում անձնական ինֆորմացիայի տեղադրման արգելք:
• Խաբեբայության հնարավորություն:

3) Աշակերտների կողմից համացանցից անվտանգ օգտվելու կանոնների յուրացում:
4)Ծանոթացնել www.safe.am և handbook.ktak.am կայքերին:Կահավորում.
Պրոյեկտոր, անհատական համակարգիչներ:
Դիդակտիկ նյութեր.Պատի թերթեր, Գունավորթղթեր, PowePoint պրեզենտացիա:
Դասիընթացքը

 Նախապատրաստական մաս, դասի նպատակը -3 րոպե
Ժամանակակից աշխարհը դժվար է պատկերացնել առանց համացանցի: Տրամադրելով անսահման և աննախադեպ հնարավորություններ, համացանցը պարունակում է նաև բազմաթիվ վտանգներ` հատկապես երեխաների համար:
Համացանցը և ՀամաշխարհայինՈստայն հասկացություններըշատհաճախնույնացվումեն, սակայնդրանքհոմանիշներչեն: Համացանցը գլոբալցանցերիմիավորումէ, իսկ Համաշխարհային սարդոստայնը համակարգէ, որը հնարավորություն է տալիս օգտվել համացանցին միացված համակարգիչներում պահպանվող էլեկտրոնային փաստաթղթերից:
Տեսահոլովակի ցուցադրում:

 Համացանցի հնարավորությունների ներկայացում - 15 րոպե

Համացանցայինվիճակագրություն,գրադարաններ, էլեկտրոնայինփոստ, վեբ էջեր, սոցիալական ցանց, խաղեր
1)Աշխարհի բնակչությանմոտ 30 տոկոսը՝ ավելիքան 2.1 մլրդմարդմիացելէհամացանցին: Հայաստանիբնակչության արդենկեսիցավելինմոտ՝ 1,7 մլն մարդ միացել է համացանցին, 600 հազարը սոցիալականցանցերին:

2)Հայկական էլեկտրոնային գրադարանըhttp://www.armenianhouse.org շահույթ չհետապնդող մասնավոր նախագիծ է, որի հիմնական նպատակը հայ գրական ժառանգությունը թվային ձևաչափի բերելն ու համացանցում տեղադրելն է: Կայքը եռալեզու է՝ հայերեն, անգլերեն ռուսերեն:
3)Էլեկտրոնայինփոստը, էլեկտրոնային հաղորդագրություններիըփոխանցման միջոց է, նախատեսված մարդկանց օգտագործման համար։

4)Վեբ էջըՀամաշխարհային սարդոստայնի աղբյուր է, որը նախատեսված է վեբ զննարկիչի միջոցով այցելուներին հասանելի լինելու համար։ Այն ունի վեբ հասցե։ Տեխնիկապես, վեբ էջը հաճախ կազմված է HTML (Hypertext Markup Language) կամ XHTML փաստաթղթից և նկարներից։Վեբ էջերը հասանելի են իրենց URL (Uniform Resource Locator) հասցեներով:

5)Սոցիալական ցանց համացանցային հարթակ, ծառայություն կամ կայք, որն նախատեսված է սոցիալական փոխհարաբերությունների կառուցման համար։
Սոցիալական ցանցերի հիմնական առանձնահատկությունը ընկերների և խմբերի հնարավորություններն են:
6)Համակարգչային խաղերը բացասական ազդեցություն են ունենում երեխանների առողջության վրա: Համակարգչային խաղերը ոչ միայն դառնում են ողնաշարային, տեսողական, սիրտ-անոթային և շատ ու շատ հիվանդությունների առողջացման պատճառ, այլև ունենում են հիպնոզային, դրա համար ծնողները պետք է փորձեն ավելի հետաքրքիր զբզղմունք գտնել երեխանների ուշադրությունը շեղելու համար:
 Համացանցին առնչվելուանվտանգությունը և էթիկան - 10րոպե
 Առանց ծնողների թույլտվության որևէ անձնական ինֆորմացիա (նշանաբան,անուն-ազգանուն,հեռախոսիհամար,հասցե,դպրոցի համար և այլն) մ'ի հայտնեք համացանցի ձեր նոր ծանոթներին:
 Եթե շփոթեցնող ինֆորմացիա եք ստանում կամ հայտնվում եք երկընտրանքի առջև՝մի’ փորձեք ինքնուրույն գլուխ հանել. դիմեք ծնողների կամ ուսուցիչների օգնությանը:
 Համացանցում ծանոթացած նոր ահայտ անձի հետ իրական կյանքում հանդիպելը լավ գաղափար չէ, բայց եթե, այնուամենայնիվ, որոշել եք հանդիպել նրան, ապա գնացեք ծնողների հետ:
 Մի բացեք այն էլեկտրոնային նամակը, ֆայլըկամ WEB էջը,որը ստացել եք անհայտ կամ վստահություն չներշնչող անձից:
 Բացի ընտանիքի անդամներից՝ոչ մեկին մի վստահեք ցանց մուտք գործելու ձեր նշանաբանը. դա հետագայում կարող է տհաճությունների կամ նույնիսկ փորձանքի հանգեցնել:
 Մշտապես պահպանեք համացանցային անվտանգության կանոնները. դրանք ստեղծվել են, որպեսզի ցանցում ձեզ անվտանգ և անկաշկանդ զգաք:
 Էլեկտրոնայինհաղորդակցությանընթացքումբարեկիրթեղեք. չէ՞որնույնըսպասումեքհաղորդակցից:
 Համացանցումաշխատելիսսովորեքհարգելայնտեղընդունվածօրենքները. դրանքկարողենտարբերլինել՝կախվածհաղորդակցմանմիջավայրից:Հարգանքով վերաբերվեք այն մարդկանց ժամանակին, ում հետ հաղորդակցվում եք: Հիշեք,որ ցանցային ժամանակը ոչ միայն սահմանափակ է, այլև շատերի համար՝ թանկ:
 Հետևեք ուղղագրության և քերականության կանոններին:
 Հարգեք գիտակների խորհուրդները և ինքներդ էլ գիտելիքներով օգնեք այլոց:
 Եթե բանավեճի ընթացքում կրքերը բորբոքվել են, ապա վարվեցողության թույլատրելի նորմերը չխախտեք նույնիսկ այն դեպքում, երբ դիմացինը ձեզ դրդում է դրան:
 Անկախ նրանից, թե այլոք պաշտպանո՞ւ են ցանցում հաղորդակցվելու էթիկայի կանոնները՝ դուք անշեղորեն հետևեք դրանց:
 Քննարկումներ հետևալհարցերիշուրջ – 12 րոպե
1. Ո˚րտարիքիցկարելիէհամացանցմտնել:
2. Կարողենքարդյոքունենալ անձնականէլեկտրոնայինհասցեն, ստեղծել բլոգներ կամգրանցվել սոցիալականցանցերում
3. Ի˚նչտնայինկանոններպետքէսահմանել համացանցիօգտագործմանհամար:
4. Որտարիքից օգտագործել Ակնթարթային հաղորդակցման ծրագրերը:
5. Կարո˚ղեքարդյոքմեծահասակներըկարդալ մերհաղորդագրությունները:
6. Արդյո˚ք վեբ-խցիկները հուսալիեն:
7. Ինչէհամացանցային կախվածությունը:
8. Ի՞նչպետքէիմանալհամակարգչայինվիրուսներիմասին:
9. Ի՞նչպետքէանել, երբ անհանգստացնումենհամացանցում:
10. Արդյո՞քօգտակարենֆիլտրողծրագրերը:

 Թեստավորում “Ապահովհամացանց” խաղիօգնությամբ 5րոպե
http://www.safe.am/esafetykit/start.html

Լիլիթ Հակոբջանյան
03.06.2018, 20:47
ՏՀՏ-ի արդյունավետ կիրառումը դպրոցում
ՏՀՏ-ները ներկայումս ընդգրկվել են մարդկանց գործունեության բոլոր ոլորտներում, որոնցից զերծ չէ նաև կրթական ոլորտը, մասնավորապես դպրոցը:ՏՀՏ-ի ինտեգրացումը դասապրոցեսին բարձրացնում է ուսումնական պրոցեսի արդյունավետությունը: ՏՀՏ-ները ուսուցման պրոցեսը դարձնում են ավելի հետաքրքիր, բովանդակալից` ներկայացնելով անհրաժեշտ ինֆորմացիան անհրաժեշտ ժամանակին: ՏՀՏ-ն անհրաժեշտ է ժամանակակից դասին: Դասապրոցեսին ակտիվ օգնական և մասնակից կարող է լինել աշակերտը: Յուրաքանչյուր աշակերտ յուրացնում է նոր գիտելիքները տարբեր ձևով: Նախկինում մանկավարժների համար դժվար էր գտնել անհատական մոտեցում ամեն աշակերտի համար: Ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը նպաստում է դիտողականության բարձրացմանը, թույլ է տալիս ուսուցչից աշակերտին գիտելիքների փոխանցման ժամանակ նշանակալից ձևով մեծացնել ուշադրությունը, հիշողությունը: Այժմ դպրոցները ՏՀՏ-ի կիրառմամբ ստացել են հնարավորություն մատուցելու նոր ինֆորմացիան այնպես, որ բավարարեն յուրաքանչյուր աշակերտի անհատական պահանջները: ՏՀՏ-ի կիրառմամբ աշակերտների կողմից կատարաված հետաքրքիր և հետազոտական աշխատանքները թույլ են տալիս ակտիվորեն ներգրավել նրանց դասապրոցեսի կազմակերպման մեջ: Այսպիսով, ՏՀՏ-ների ինտեգրումը ուսումնական գործընթացին անխուսափելի է, և դրական նշանակությունը ակնհայտ է: Սակայն հարց է առաջանում, թե որքան արդյունավետ են դրանք օգտագործվում ուսուցման պրոցեսում:
Կրթության արդյունավետությունը միշտ էլ կախված է եղել ուսուցիչներիպատրաստվածության աստիճանից: Այսօր էլ ուսուցիչը նախկինի պես մնում է ուսուցման բարդ պրոցեսի անհրաժեշտ միջնորդը նոր գիտելիքների և աշակերտների միջև, սակայն ՏՀՏ-ի և կրթության ինտեգրումը նպաստում են ուսուցչի նոր դերի ձևավորմանը: Ուսուցիչը ՏՀՏ-ի միջավայրում հանդիսանում է ոչ միայն ինֆորմացիայի և գիտելիքների, փաստերի <<աղբյուր>>, այլև սովորողներին օգնում է հասկանալու ուսուցման գործընթացը: Օգնում է աշակերտներին փնտրել նոր ինֆորմացիա, պարզաբանել, թե գտածը արդյոք համապատասխանում է տրված պահանջներին, ինչպես նաև հասկանալու, թե այդ ինֆորմացիան ինչպես օգտագործել իրենց առջև դրված հարցերի և բարդ պրոբլեմների լուծման դեպքում: Ներկայումս շատ ուսուցիչներն էլ դասը մատուցում են պրեզենտացիաների կամ էլեկտրոնային ձեռնարկների միջոցով: Եթե տվյալ առարկայի էլեկտրոնային ձեռնարկը չկա, կամ առկայության դեպքում չի համապատասխանում մատուցվելիք նյութին, ապա պարզագույն դեպքում կիրառում են պրեզենտացիաներ, որոնց պատրաստման համար անհրաժեշտ է տեղեկատվության որոնում համացանցից, այլ աղբյուրներից տեղեկատվության մուտքագրում համակարգիչ, պատշաճ ձևով պատրաստում և ներկայացում, ինչը աշխատատար և ժամանակատար պրոցես է: Ուստի կարևորվում է յուրաքանչյուր ուսուցչի` համակարգչային գիտելիքների իմացությունը: Նման պարագայում շատ ուսուցիչներ հանձնարարում են աշակերտներին, որ իրենք փնտրեն ինֆորմացիան և իրենք պատրաստեն ներկայացվելիք նյութը: Սակայն ինֆորմատիկայի ժամերի բավական քիչ լինելը հնարավորություն չի տալիս, որ աշակերտները տիրապետեն համակարգչային գրագիտության գործնական բոլոր հնարներին: Ընդ որում գոնե տեղեկատվության որոնման, էլեկտրոնային փոտից օգտվելու կարողություններին, առավել ևս, երբ դպրոցում առկա է ինտերնետ կապը, պարտավոր է տիրապետել յուրաքանչյուր աշակերտ:
Ուսումնական պրոցեսում ՏՀՏ-ների արդյունավետ կիրառումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով.որոնք համընդհանուր խնդիրներ են(ոչ բոլոր դպրոցներում), և աստիճանաբար կգտնեն իրենց լուծման ուղիները:Օրինակ՝մանկավարժների` ՏՀՏ-ների միջոցների կիրառման համար անհրաժեշտ գիտելիքների և հմտություների տիրապետման ցածր մակարդակը,այն գիտակցության բացակայությունը, որ ՏՀՏ-ները նախատեսված են ոչ թե փոխարինելու ավանդական ուսուցման պրոցեսը, այլև այդ պրոցեսը որակապես բարելավելու միջոց են հանդիսանում,կրթական հաստատության անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայի բացակայությունը և այլն:

Անահիտ Բաղդասարյան
04.06.2018, 22:39
ՏՀՏ-ի արդյունավետ կիրառումը դպրոցում
ՏՀՏ-ները ներկայումս ընդգրկվել են մարդկանց գործունեության բոլոր ոլորտներում, որոնցից զերծ չէ նաև կրթական ոլորտը, մասնավորապես դպրոցը:ՏՀՏ-ի ինտեգրացումը դասապրոցեսին բարձրացնում է ուսումնական պրոցեսի արդյունավետությունը: ՏՀՏ-ները ուսուցման պրոցեսը դարձնում են ավելի հետաքրքիր, բովանդակալից` ներկայացնելով անհրաժեշտ ինֆորմացիան անհրաժեշտ ժամանակին: ՏՀՏ-ն անհրաժեշտ է ժամանակակից դասին: Դասապրոցեսին ակտիվ օգնական և մասնակից կարող է լինել աշակերտը: Յուրաքանչյուր աշակերտ յուրացնում է նոր գիտելիքները տարբեր ձևով: Նախկինում մանկավարժների համար դժվար էր գտնել անհատական մոտեցում ամեն աշակերտի համար: Ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը նպաստում է դիտողականության բարձրացմանը, թույլ է տալիս ուսուցչից աշակերտին գիտելիքների փոխանցման ժամանակ նշանակալից ձևով մեծացնել ուշադրությունը, հիշողությունը: Այժմ դպրոցները ՏՀՏ-ի կիրառմամբ ստացել են հնարավորություն մատուցելու նոր ինֆորմացիան այնպես, որ բավարարեն յուրաքանչյուր աշակերտի անհատական պահանջները: ՏՀՏ-ի կիրառմամբ աշակերտների կողմից կատարաված հետաքրքիր և հետազոտական աշխատանքները թույլ են տալիս ակտիվորեն ներգրավել նրանց դասապրոցեսի կազմակերպման մեջ: Այսպիսով, ՏՀՏ-ների ինտեգրումը ուսումնական գործընթացին անխուսափելի է, և դրական նշանակությունը ակնհայտ է: Սակայն հարց է առաջանում, թե որքան արդյունավետ են դրանք օգտագործվում ուսուցման պրոցեսում:
Կրթության արդյունավետությունը միշտ էլ կախված է եղել ուսուցիչներիպատրաստվածության աստիճանից: Այսօր էլ ուսուցիչը նախկինի պես մնում է ուսուցման բարդ պրոցեսի անհրաժեշտ միջնորդը նոր գիտելիքների և աշակերտների միջև, սակայն ՏՀՏ-ի և կրթության ինտեգրումը նպաստում են ուսուցչի նոր դերի ձևավորմանը: Ուսուցիչը ՏՀՏ-ի միջավայրում հանդիսանում է ոչ միայն ինֆորմացիայի և գիտելիքների, փաստերի <<աղբյուր>>, այլև սովորողներին օգնում է հասկանալու ուսուցման գործընթացը: Օգնում է աշակերտներին փնտրել նոր ինֆորմացիա, պարզաբանել, թե գտածը արդյոք համապատասխանում է տրված պահանջներին, ինչպես նաև հասկանալու, թե այդ ինֆորմացիան ինչպես օգտագործել իրենց առջև դրված հարցերի և բարդ պրոբլեմների լուծման դեպքում: Ներկայումս շատ ուսուցիչներն էլ դասը մատուցում են պրեզենտացիաների կամ էլեկտրոնային ձեռնարկների միջոցով: Եթե տվյալ առարկայի էլեկտրոնային ձեռնարկը չկա, կամ առկայության դեպքում չի համապատասխանում մատուցվելիք նյութին, ապա պարզագույն դեպքում կիրառում են պրեզենտացիաներ, որոնց պատրաստման համար անհրաժեշտ է տեղեկատվության որոնում համացանցից, այլ աղբյուրներից տեղեկատվության մուտքագրում համակարգիչ, պատշաճ ձևով պատրաստում և ներկայացում, ինչը աշխատատար և ժամանակատար պրոցես է: Ուստի կարևորվում է յուրաքանչյուր ուսուցչի` համակարգչային գիտելիքների իմացությունը: Նման պարագայում շատ ուսուցիչներ հանձնարարում են աշակերտներին, որ իրենք փնտրեն ինֆորմացիան և իրենք պատրաստեն ներկայացվելիք նյութը: Սակայն ինֆորմատիկայի ժամերի բավական քիչ լինելը հնարավորություն չի տալիս, որ աշակերտները տիրապետեն համակարգչային գրագիտության գործնական բոլոր հնարներին: Ընդ որում գոնե տեղեկատվության որոնման, էլեկտրոնային փոտից օգտվելու կարողություններին, առավել ևս, երբ դպրոցում առկա է ինտերնետ կապը, պարտավոր է տիրապետել յուրաքանչյուր աշակերտ:
Ուսումնական պրոցեսում ՏՀՏ-ների արդյունավետ կիրառումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով.որոնք համընդհանուր խնդիրներ են(ոչ բոլոր դպրոցներում), և աստիճանաբար կգտնեն իրենց լուծման ուղիները:Օրինակ՝մանկավարժների` ՏՀՏ-ների միջոցների կիրառման համար անհրաժեշտ գիտելիքների և հմտություների տիրապետման ցածր մակարդակը,այն գիտակցության բացակայությունը, որ ՏՀՏ-ները նախատեսված են ոչ թե փոխարինելու ավանդական ուսուցման պրոցեսը, այլև այդ պրոցեսը որակապես բարելավելու միջոց են հանդիսանում,կրթական հաստատության անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայի բացակայությունը և այլն:

Հարգելի՛ Լիլիթ Հակոբջանյան, շատ արդիական և անհրաժեշտ թեմա եք քննարկում։ Այս դարը տեղեկատվական դար է, և տեղեկույթին տիրապետելը նորօրյա մարդու համար դառնում է անհրաժեշտություն։ ՏՀՏ-ի օգտագործումը դասապրոցեսների ժամանակ նպաստում է դասերի արդյունավետության բարձրացմանը։ Սակայն այս առումով շատ մեծ է ուսուցիչների դերը, որոնց շնորհիվ ՏՀՏ-ի նպատակային և արդյունավետ օգտագործումը տանում է դեպի գիտելիքների խորացում։ Դասը դառնում է հետաքրքիր։ Ուսուցման ակտիվ մեթոդների զարգացումը և կրթական համակարգի կատարելագործումն իրոք որ անհնար է պատկերացնել առանց ուսուցման մեջ նոր մանկավարժական ու տեղեկատվական-հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ներդրման, որոնք կոչված են առավել ակտիվորեն նպաստել սովորողների մտավոր, ստեղծագործական, բարոյական և հուզական զարգացմանը:

Լիլիթ Հակոբջանյան
11.06.2018, 14:26
Համամիտ եմ Ձեզ հետ ,հարգելի Անահիտ:Այո,այսօր ՏՀՏ-ի օգտագործումը դասապրոցեսների ժամանակ նպաստում է դասերի արդյունավետության բարձրացմանը։ Շատ ճիշտ եք նշել,որ այս առումով շատ մեծ է ուսուցիչների դերը, որոնց շնորհիվ ՏՀՏ-ի նպատակային և արդյունավետ օգտագործումը տանում է դեպի գիտելիքների խորացում։ Այսօրվա ուսուցման գործընթացում ուսումնական բոլոր առարկաները միաձուլվել են ՏՀՏ-ի հետ,և առանց ՏՀՏ-ի անհնար է պատկերացնել որևէ առարկայի արդյունավետ դասավանդումը:

Արևիկ Ոսկանյան
15.06.2018, 17:01
7288 7289 72897290 7291

Ներկայացնեմ իմ դասի պլանը,որով աշխատել եմ:

Դասի թեման՝<<Ապահով համացանց>>
Դասի նպատակը՝ Համակարգված գիտելիքների տրամադրումն է համացանցի և արդյունավետ օգտագործման մասին: Օգնել աշակերտներին ճիշտ և անվտանգ որոնում կատարել:
1) Համացանցի օգտագործման հնարավորությունների վերաբերյալ սովորողների գիտելիքների մակարդակի բարձրացում
Համացանց.
• Հետաքրքիր և օգտակար ինֆորմացիայի ստացում:
• Շփում և հաղորդակցում:
• Լայն հնարավորություններ սովորելու համար:
• Խաղային գործունեություն:
2) Համացանցի օգտագործման ժամանակ հնարավոր վտանգների վերաբերյալսովորողների գիտելիքների մակարդակի բարձրացում.
• Վիրուսներիներթափանցումհամակարգիչ, համակարգչիվարակումևինֆորմացիայիկորուստ:
• Վիրավորանքներ այլ օգտագործողների կողմից:
• Համացանցում անձնական ինֆորմացիայի տեղադրման արգելք:
• Խաբեբայության հնարավորություն:

3) Աշակերտների կողմից համացանցից անվտանգ օգտվելու կանոնների յուրացում:
4)Ծանոթացնել www.safe.am և handbook.ktak.am կայքերին:Կահավորում.
Պրոյեկտոր, անհատական համակարգիչներ:
Դիդակտիկ նյութեր.Պատի թերթեր, Գունավորթղթեր, PowePoint պրեզենտացիա:


Հարգելի՛ Լիլիթ Հակոբջանյան, հիանալի դասի նմուշ եք ներկայացրել, այն և՛ արդիական թեմա է քննարկում, և՛ հագեցած է հարուստ տեղեկատվությամբ: Կարծում եմ՝ մեծ օգնություն է սկսնակ ուսուցիչների համար:

Արևիկ Ոսկանյան
15.06.2018, 17:06
ՏՀՏ-ների կիրառմամբ դասերն այսօր դարձել են ուսուցման գործընթացի կարևոր մասը: Դրանց կիրառումը դասը դարձնում է ավելի ակնառու, քննարկելի, առաջանում է կարծիքների բախում` ստեղծելով ուսուցման հետաքրքիր միջավայր: Թեման դառնում է ավելի ընկալելի և արդիական:
Ուսուցման որակի բարելավման գործընթացում մեծ դեր ունեն համացանցի էլեկտրոնային ռեսուրսները: Դրանցից ցանկանում եմ առանձնացնել lib.armedu.am պաշարների շտեմարանում տեղադրված օգտակար էլեկտրոնային բազմաթիվ ռեսուրսները, որոնք գործածելի են ցուցադրելու և փորձի փոխանակման առումով:

ՏՀՏ-ների կիրառման շնորհիվ զարգանում են աշակերտների մտածողությունն ու գրելու հմտությունները, օրինակ` համակարգչով գրելու դեպքում աշակերտներն ավելի ինքնավստահ են: Տեխնոլոգիան կարող է զարգացնել գեղարվեստական արտահայտչականությունը (տեսաժապավենների ստեղծումը, թվային լուսանկարչությունը և այլն նպաստում են երեխաների գործունեության գեղարվեստական արտահայտչականության բարձրացմանը): Այն աշակերտներին հնարավորություն է տալիս իմաստալից աշխատանք կատարել (աշակերտները կարիք ունեն ստեղծել այնպիսի նյութեր, որոնք արժեք կունենան նաև դպրոցից դուրս»):

Narine.
15.06.2018, 17:13
Հարգելի Անուշ համամիտ եմ Ձեզ հետ,համացանցում պետք է պահպանենք էթիկայի կանոնները:Այդ նպատակով ամեն տարի դպրոցում անց ենք կացնում Ապահով համացանցին նվիրված դասեր:

7288 7289 72897290 7291

Ներկայացնեմ իմ դասի պլանը,որով աշխատել եմ:

Դասի թեման՝<<Ապահով համացանց>>
Դասի նպատակը՝ Համակարգված գիտելիքների տրամադրումն է համացանցի և արդյունավետ օգտագործման մասին: Օգնել աշակերտներին ճիշտ և անվտանգ որոնում կատարել:
1) Համացանցի օգտագործման հնարավորությունների վերաբերյալ սովորողների գիտելիքների մակարդակի բարձրացում
Համացանց.
• Հետաքրքիր և օգտակար ինֆորմացիայի ստացում:
• Շփում և հաղորդակցում:
• Լայն հնարավորություններ սովորելու համար:
• Խաղային գործունեություն:
2) Համացանցի օգտագործման ժամանակ հնարավոր վտանգների վերաբերյալսովորողների գիտելիքների մակարդակի բարձրացում.
• Վիրուսներիներթափանցումհամակարգիչ, համակարգչիվարակումևինֆորմացիայիկորուստ:
• Վիրավորանքներ այլ օգտագործողների կողմից:
• Համացանցում անձնական ինֆորմացիայի տեղադրման արգելք:
• Խաբեբայության հնարավորություն:

3) Աշակերտների կողմից համացանցից անվտանգ օգտվելու կանոնների յուրացում:
4)Ծանոթացնել www.safe.am և handbook.ktak.am կայքերին:Կահավորում.
Պրոյեկտոր, անհատական համակարգիչներ:
Դիդակտիկ նյութեր.Պատի թերթեր, Գունավորթղթեր, PowePoint պրեզենտացիա:
Դասիընթացքը

 Նախապատրաստական մաս, դասի նպատակը -3 րոպե
Ժամանակակից աշխարհը դժվար է պատկերացնել առանց համացանցի: Տրամադրելով անսահման և աննախադեպ հնարավորություններ, համացանցը պարունակում է նաև բազմաթիվ վտանգներ` հատկապես երեխաների համար:
Համացանցը և ՀամաշխարհայինՈստայն հասկացություններըշատհաճախնույնացվումեն, սակայնդրանքհոմանիշներչեն: Համացանցը գլոբալցանցերիմիավորումէ, իսկ Համաշխարհային սարդոստայնը համակարգէ, որը հնարավորություն է տալիս օգտվել համացանցին միացված համակարգիչներում պահպանվող էլեկտրոնային փաստաթղթերից:
Տեսահոլովակի ցուցադրում:

 Համացանցի հնարավորությունների ներկայացում - 15 րոպե

Համացանցայինվիճակագրություն,գրադարաններ, էլեկտրոնայինփոստ, վեբ էջեր, սոցիալական ցանց, խաղեր
1)Աշխարհի բնակչությանմոտ 30 տոկոսը՝ ավելիքան 2.1 մլրդմարդմիացելէհամացանցին: Հայաստանիբնակչության արդենկեսիցավելինմոտ՝ 1,7 մլն մարդ միացել է համացանցին, 600 հազարը սոցիալականցանցերին:

2)Հայկական էլեկտրոնային գրադարանըhttp://www.armenianhouse.org շահույթ չհետապնդող մասնավոր նախագիծ է, որի հիմնական նպատակը հայ գրական ժառանգությունը թվային ձևաչափի բերելն ու համացանցում տեղադրելն է: Կայքը եռալեզու է՝ հայերեն, անգլերեն ռուսերեն:
3)Էլեկտրոնայինփոստը, էլեկտրոնային հաղորդագրություններիըփոխանցման միջոց է, նախատեսված մարդկանց օգտագործման համար։

4)Վեբ էջըՀամաշխարհային սարդոստայնի աղբյուր է, որը նախատեսված է վեբ զննարկիչի միջոցով այցելուներին հասանելի լինելու համար։ Այն ունի վեբ հասցե։ Տեխնիկապես, վեբ էջը հաճախ կազմված է HTML (Hypertext Markup Language) կամ XHTML փաստաթղթից և նկարներից։Վեբ էջերը հասանելի են իրենց URL (Uniform Resource Locator) հասցեներով:

5)Սոցիալական ցանց համացանցային հարթակ, ծառայություն կամ կայք, որն նախատեսված է սոցիալական փոխհարաբերությունների կառուցման համար։
Սոցիալական ցանցերի հիմնական առանձնահատկությունը ընկերների և խմբերի հնարավորություններն են:
6)Համակարգչային խաղերը բացասական ազդեցություն են ունենում երեխանների առողջության վրա: Համակարգչային խաղերը ոչ միայն դառնում են ողնաշարային, տեսողական, սիրտ-անոթային և շատ ու շատ հիվանդությունների առողջացման պատճառ, այլև ունենում են հիպնոզային, դրա համար ծնողները պետք է փորձեն ավելի հետաքրքիր զբզղմունք գտնել երեխանների ուշադրությունը շեղելու համար:
 Համացանցին առնչվելուանվտանգությունը և էթիկան - 10րոպե
 Առանց ծնողների թույլտվության որևէ անձնական ինֆորմացիա (նշանաբան,անուն-ազգանուն,հեռախոսիհամար,հասցե,դպրոցի համար և այլն) մ'ի հայտնեք համացանցի ձեր նոր ծանոթներին:
 Եթե շփոթեցնող ինֆորմացիա եք ստանում կամ հայտնվում եք երկընտրանքի առջև՝մի’ փորձեք ինքնուրույն գլուխ հանել. դիմեք ծնողների կամ ուսուցիչների օգնությանը:
 Համացանցում ծանոթացած նոր ահայտ անձի հետ իրական կյանքում հանդիպելը լավ գաղափար չէ, բայց եթե, այնուամենայնիվ, որոշել եք հանդիպել նրան, ապա գնացեք ծնողների հետ:
 Մի բացեք այն էլեկտրոնային նամակը, ֆայլըկամ WEB էջը,որը ստացել եք անհայտ կամ վստահություն չներշնչող անձից:
 Բացի ընտանիքի անդամներից՝ոչ մեկին մի վստահեք ցանց մուտք գործելու ձեր նշանաբանը. դա հետագայում կարող է տհաճությունների կամ նույնիսկ փորձանքի հանգեցնել:
 Մշտապես պահպանեք համացանցային անվտանգության կանոնները. դրանք ստեղծվել են, որպեսզի ցանցում ձեզ անվտանգ և անկաշկանդ զգաք:
 Էլեկտրոնայինհաղորդակցությանընթացքումբարեկիրթեղեք. չէ՞որնույնըսպասումեքհաղորդակցից:
 Համացանցումաշխատելիսսովորեքհարգելայնտեղընդունվածօրենքները. դրանքկարողենտարբերլինել՝կախվածհաղորդակցմանմիջավայրից:Հարգանքով վերաբերվեք այն մարդկանց ժամանակին, ում հետ հաղորդակցվում եք: Հիշեք,որ ցանցային ժամանակը ոչ միայն սահմանափակ է, այլև շատերի համար՝ թանկ:
 Հետևեք ուղղագրության և քերականության կանոններին:
 Հարգեք գիտակների խորհուրդները և ինքներդ էլ գիտելիքներով օգնեք այլոց:
 Եթե բանավեճի ընթացքում կրքերը բորբոքվել են, ապա վարվեցողության թույլատրելի նորմերը չխախտեք նույնիսկ այն դեպքում, երբ դիմացինը ձեզ դրդում է դրան:
 Անկախ նրանից, թե այլոք պաշտպանո՞ւ են ցանցում հաղորդակցվելու էթիկայի կանոնները՝ դուք անշեղորեն հետևեք դրանց:
 Քննարկումներ հետևալհարցերիշուրջ – 12 րոպե
1. Ո˚րտարիքիցկարելիէհամացանցմտնել:
2. Կարողենքարդյոքունենալ անձնականէլեկտրոնայինհասցեն, ստեղծել բլոգներ կամգրանցվել սոցիալականցանցերում
3. Ի˚նչտնայինկանոններպետքէսահմանել համացանցիօգտագործմանհամար:
4. Որտարիքից օգտագործել Ակնթարթային հաղորդակցման ծրագրերը:
5. Կարո˚ղեքարդյոքմեծահասակներըկարդալ մերհաղորդագրությունները:
6. Արդյո˚ք վեբ-խցիկները հուսալիեն:
7. Ինչէհամացանցային կախվածությունը:
8. Ի՞նչպետքէիմանալհամակարգչայինվիրուսներիմասին:
9. Ի՞նչպետքէանել, երբ անհանգստացնումենհամացանցում:
10. Արդյո՞քօգտակարենֆիլտրողծրագրերը:

 Թեստավորում “Ապահովհամացանց” խաղիօգնությամբ 5րոպե
http://www.safe.am/esafetykit/start.html

Նյութերով ու մեթոդներով հագեցած օրինակելի դասի պլան, շնորհակալություն:

Մարինե Յարմալոյան
16.06.2018, 19:43
Տեղեկատվական դարաշրջանում կրթության մեջ կատարվող արմատական փոփոխությունը սերտորեն առնչված է տեղեկատվության և հաղորդակցության արդի միջոցների զարգացման և տարածման հետ։ Կրթության և ՏՀՏ-ի փոխհարաբերության մյուս կողմը հենց կրթության ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով կրթության համակարգի ուսուցման և ուսումնառության արդյունավետության մեծացումն է։
Արդեն փաստ է, որ ուսուցումն առանց համակարգչի այլևս հնարավոր չէ պատկերացնել: Կրթական համակարգը ամեն կերպ պետք է աջակցի ուսուցման կազմակերպմանը` սովորողների համար ստեղծելով նոր տեխնիկական սարքավորումներին համապատասխան պայմաններ և ապահովելով դրանց արդյունավետ կիրառումը:
Նոր մեդիամիջոցները ենթադրում են գիտելիքների ձեռք բերման բոլորվին նոր ուղղություններ և ուսուցման կազմակերպման նոր ձևեր:
Ուսուցման գործընթացում որևէ ինֆորմացիա ժամանակագրական կարգով ներկայացնելու համար նպատակահարմար է օգտվել համացանցի կրթական ռեսուրսներից, օրինակ www.timetoast.com կայքը օգնում է ստեղծել և ըստ ժամանակագրական կարգով դասավորել որևէ ինֆորմացիա: Այս կայքը հատկապես կիրառելի է պատմության, աշխարհագրության դասերի ժամանակ: Մուտք գործելով կայք` կգտնեք տարբեր թեմաներով ստեղծված աշխատանքներ:
Հուսով եմ, որ շատ ուսուցիչներ կօգտվեն այս կայքի հնարավորություններից:

Լիլիթ Հակոբջանյան
16.06.2018, 20:12
Համամիտ եմ Ձեզ հետ հարգելի Մարինե:

Լիլիթ Հակոբջանյան
16.06.2018, 20:24
Ուսուցման գործընթացում ՏՀՏ-ների կիրառումը որակապես փոխում է ուսուցչի դերը, նա դառնում է սովորողին ուղղորդող, աջակցող ու գնահատող գործընկեր:
Ինչևէ, տեխնոլոգիաների զարգացումը լավ է այնքանով, որքանով այն ծառայում է հօգուտ մարդկությանը:
ՏՀՏ-ների կիրառմամբ միջոցառումները, օրինակ` խաղ-մրցույթները, վիկտորինաները, ինտելեկտուալ մրցույթները, հնարավորություն են տալիս սովորողների մեջ առաջացնել նյութեր որոնելու, տրամաբանական հարցերի պատասխաններ գտնելու, տարբեր առարկաների շրջանակում հետաքրքիր տեղեկություններ իմանալու ցանկություն, որն էլ հետագայում բարձրացնում է նրանց հետաքրքրությունը դպրոցական կյանքի և ուսման նկատմամբ: Նրանք սովորում են խնայել և արժևորել ժամանակը, գնահատել իրենց գիտելիքները ձեռք բերելու հնարավորությունները:
Էլեկտրոնային և/կամ օնլայն գրադարանները նպաստում են կրթության որակի բարելավմանը: Առցանց գրադարանները հնարավորություն են տալիս գտնել այնպիսի հազվագյուտ գրքեր, որոնք չենք կարող գտնել ամենամեծ գրադարանում:
Համացանցի առկայության դեպքում ուսուցիչները և սովորողները դասապրոցեսին կարող են կիրառել էլեկտրոնային գրադարանների ռեսուրսները:
Այս հղումով http://armscoop.com/2014/10/armenian-libraries/ կարող եք ծանոթանալ համացանցում հայալեզու էլեկտրոնային գրադարաններին:
Հարգելիներս, մեր ժամանակաշրջանում ուսումնական գործընթացում համացանցի օգտագործումը շատ կարևոր է։ Այն հնարավորություն է տալիս մեծացնել աշակերտների հետաքրքրությունը դասավանդվող առարկայի նկատմամբ։
Ուզում եմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել մի միջոց, որը հնարավորություն է տալիս ստուգել աշակերտների գիտելիքները դասավանդվող թեմայի վերաբերյալ։
https://kahoot.com/ կայքում գրանցվելով կարող եք ստեղծել տարատեսակ թեսթեր այնուհետև կոդն ուղարկելով աշակերտներին ստուգել նրանց գիտելիքները։ Այստեղ գնահատվում է և գիտելիքը և արագությունը։ Ուզում եմ նշել, որ աշակերտները իրենց կոդը պետք է հավաքեն https://kahoot.it կայքում։

Լիլիթ Հակոբջանյան
16.06.2018, 20:30
www.memrise.com կայքում ներկայացված են անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և այլ լեզուների ուսուցման նոր մեքոդներ:
Եթե ցանկանում եք համացանցի օգնությամբ սովորել, ուսումնասիրել օտար լեզուներ կամ պարզապես օտար լեզվի դասերը դարձնել առավել հետաքրքիր, ապա www.memrise.com կայքը կօգնի այդ հարցում:Այս կայքից օգտվելը խթան կհանդիսանա լեզուների մակարդակ բարձրացմանը, օտար լեզվի մասնագիտական հմտությունների ու հարղորդակցական կարողությունների զարգացմանը:
Համացանցը լավագույն հնարավորություններն ունի բառարաններից օգտվելու համար: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կան հայերեն լավագույն բառարաններ, որոնք առկա են առցանց, օրինակ Հր. Աճառյանի բառարանը, հոմանիշների և դարձվածաբանական բառարանները, բավականին հարուստ մասնագիտական բառարանները, հայերեն- անգլերեն, անգլերեն- հայերեն երկլեզու և նույնիսկ եռալեզու բառարանները, համացանցը հնարավորություն կտա նախ այդ բառարանները օգտագործելու տարբեր լեզվական թեմաների ուսումնասիրության համար, ապահովելու միջառարկայական կապը, հետաքրքրություն կառաջացնի բառապաշարային որոշակի շերտերի նկատմամբ, կհարստացնի սովորողի աշխարհայացքը, կձևավորի հետաքրքրություն լեզուների նկատմամբ: Մանավանդ շատ անհրաժեշտ է օգտվել հանրագիտարանային բառարաններց` զարգացնելու համար սովորողի ընդհանուր աշխարհայացքը:
Կարևորագույն հատկանիշ է սովորողին ճիշտ կողմնորոշելու,թե որ բառարաններն ինչպես գործածել, ինչպես որոնել ինֆորմացիան, արագ ու ճկուն օգտագործել բառարանը, որովհետև այն բավականին աշխատատար է,մինչդեռ կյանքի այս արագ շրջափուլում սովորողը չպետք է հոգնի ինֆորմացիա որոնելուց, որպեսզի հետագայում դա չխանգարի նրա հետաքրքրությունների շրջանակը մեծացնելուն:

Հայերեն օնլայն բառարան - http://bararanonline.com/

Մասնագիտական բառարաններ - http://www.lezu.am/?p=1219

Հայերեն արմատական բառարան - http://www.nayiri.com/imagedDictiona...dictionaryId=7 -/Հրաչեայ Աճառեան։ Երեւանի Համալսարանի Հրատարակչութիւն, Երեւան, 1926/
Հայերեն էլեկտրոնային բառարանների ամենամեծ շտեմարանը - http://armscoop.com/2014/10/nayiri-armenian-dictionary/, այս կայքն ընդգրկում է ինչպես հայերեն բազմաբնույթ բառարաններ (բացատրական, ստուգաբանական, դարձվածաբանական և բարբառային, հոմանիշների, անունների, գրաբարի, միջին հայերենի, արևմտահայերենի), այնպես էլ բազմաթիվ երկլեզվյան (հայերեն-անգլերեն, անգլերեն-հայերեն, հայերեն-ֆրանսերեն, ֆրանսերեն-հայերեն, հայերեն-ռուսերեն, ռուսերեն-հայերեն, իտալերեն-հայերեն և հայերեն-իտալերեն) և բազմաբնույթ այլ բառարաններ:

Լիլիթ Հակոբջանյան
16.06.2018, 20:47
Հակական կրթական միջավայրում` armedu.am կայքում տեղադրված են ուսուցման ինտերակտիվ տեխնոլոգիաներ` http://esource.armedu.am/, որոնք «Երկրաչափություն», «Կենսաբանություն», «Ֆիզիկա»,«Քիմիա» առարկաների ուսուցիչներին հնարավորություն կտան դասապրոցեսին կիրառել ինտերակտիվ գործիքներ, ցուցադրական փորձեր ու լաբորատոր աշխատանքներ, տեսական նյութի բարդ ընկալելի հատվածների պատկերավոր ներկայացումը ցուցադրական նյութի միջոցով:
Ուսուցման ինտերակտիվ տեխնոլոգիաները նախատեսված են նշված առարկաների ծրագրերին համապատասխանող ուսումնական նյութերի յուրացումը դյուրամատչելի դարձնելու նպատակով:Ինտերակտիվ գործիքների կիրառումը դասը դարձնում է ավելի ակնառու, սովորողը նյութն ընկալում է ավելի դյուրին ու հասկանալի:
Մաթեմատիկայի ուսուցիչները կարող են http://www.mathsisfun.com/data/function-grapher.php կայքի միջոցով կառուցել ֆունկցիաների գրաֆիկներ՝ խնայելով ժամանակը:Մաթեմատիկայի դասապրոցեսին և նրանից դուրս կարելի է օգտագործել գլուխկոտրուկներ, խնդիրների լուծում լուցկու հատիկների միջոցով, հետաքրքրաշարժ խնդիրներ, հանելուկներ, նկար-հանելուկներ, որոնք զարգացնում են սովորողի տրամաբանական մտածողությունը, ժամանակի մեջ տեղավորվելու կարողությունը: Դրանք խթանում են առարկայի նկատմամբ սովորողի հետաքրքրությունը, ցարգացնում ստեղծագործական հմտությունները և կարողությունները:
Համացանցի youtube.com կայքում տեղադրված են գլուխկոտրուկներ, նկար-հանելուկներ, խնդիրներ լուցկու հատիկներով, հետաքրքրաշարժ խնդիրներ: Ներկայացնում եմ նրանցից մի քանիսը.
https://www.youtube.com/watch?v=OYNHDaRVTW8

https://www.youtube.com/watch?v=0DZo5PshuwI

https://www.youtube.com/watch?v=Ci_H41aCJ2g

https://www.youtube.com/watch?v=MHji_JIPpi0

https://www.youtube.com/watch?v=xjILURBNnIM

https://www.youtube.com/watch?v=aEdPGmpAPAE

Ruzanna3
16.06.2018, 21:10
Տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հիմնական նպատակն է՝ իրազեկ, տեխնոլոգիական ձեռքբերումներն արդյունավետ գործածելու ունակություն ունեցող, բարոյական և օրինապահ անհատի դաստիարակում, որը կկարողանա ինքնուրույն ձեռք բերել, կառավարել, մշակել, գնահատել, վերլուծել տեղեկատվությունը և, դրա հիման վրա, ինքնուրույն որոշման կայացումը, այնպիսի անհատի դաստիարակումը, որը գիտակցում է սեփական պատասխանատվությունը երկրի շահերի, ավանդույթների և արժեքների նկատմամբ, ինքն է ստեղծում արժեքներ և սեփական լուման է ներդնում հասարակության առաջընթացի գործում:
Հանրակրթական դպրոցն ավարտելուց հետո աշակերտը պետք է բազային գիտելիքներ ունենա տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների մասին, նաև պետք է ունենա դրանց կիրառման գործնական փորձառություն, որը բավական կլինի ինչպես հետագա մասնագիտական գործունեության, այնպես էլ հաջորդ աստիճանում ուսումը շարունակելու համար:

Տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների գործածությունն ուսման գործընթացում նպաստում է աշակերտների մոտիվացիայի աճին: Բացի նրանից, որ ՏՀՏ-ի գործածությամբ հնարավոր է ավելի հարուստ, բազմերանգ ու դինամիկ ուսումնական նյութ ստեղծել և օգտագործել, դրա միջոցով նաև կարող ենք ուսումնական բովանդակությունը դարձնել ինտերակտիվ: Արդյունքում, աշակերտը ոչ թե տեղեկատվության պասսիվ ստացողն է, այլ հենց ինքն է կարող փոփոխել ու նույնիսկ ստեղծել ուսումնական բովանդակությունը: Իսկ այս ամենը համապատասխանում է ուսումնական գործընթացի նկատմամբ ժամանակակից, կառուցողական մոտեցմանը, որը նախատեսում է գիտելիքի հայթայթում և ստեղծում հենց աշակերտի կողմից:

Գյուլնարա
16.06.2018, 22:15
Տեղեկատվական գիտելիքների վրա հիմնված հասարակությունը պահանջում է կրթական նոր մոտեցումներ, ուսումը ձեռք է բերում կարևոր նշանակություն` ուսուցանողի նկատմամբ դառնալով էլ ավելի պահանջկոտ:
Մեր ժամանակներում կրթություն ստացողը պետք է ակտիվորեն ներգրավվի դասագործընթացում, ձեռբազատվի պասիվ վիճակից և ազատորեն կազմակերպի ուսման անհատական գործընթաց:
Սա ամենևին չի նշանակում, որ սովորողը պետք է հասնի գիտելիքների այն մակարդակին, որն ունի իր ուսուցիչը:
Մեր ժամանակի սովորողը պետք է սովորի ամբողջ կյանքի ընթացքում, որովհետև այսօր հասարակության գիտելիքների աճը, քան երբևէ, շատ արագ է փոխվում:

Lil jan
21.06.2018, 12:56
Հարգելի Լիլիթ բավականին հետաքրքիր և օգտակար թեմա եք քննարկում:

Լիլիթ Վարդանյան
10.07.2018, 01:44
Հարգելի՛ Լիլիթ, շնորհակալություն առաջարկած թեմայի համար: ՏՀՏ-ի կիրառումն անչափ կարևոր է այժմյան կրթական համակարգում:

Լիլիթ Հակոբջանյան
13.07.2018, 19:33
Պատմության և աշխարհագրության դասերը չենք կարող պատկերացնել առանց քարտեզների:Դասապրոցեսին քարտեզների կիրառումն ակտիվացնում է սովորողների հետաքրքրությունն առարկայի նկատմամբ, զարգացնում նրանց տեսողական հիշողությունը, որի շնորհիվ սովորողներն ավելի լավ են մտապահում աշխարհագրական օբյեկտները:Այս դասերին ՏՀՏ-ի կիրառումը ավելի արդյունավետ կդարձնի դասապրոցեսը,եթե դպրոցում բացակայող, ինչպես նաև մաշված քարտեզների փոխարեն կիրառվեն էլեկտրոնային քարտեզները:
Ներկայացնում եմ էլեկտրոնային քարտեզների մի քանի հղումներ.

http://www.cadastre.am/atlasA/view

http://www.cadastre.am/atlasB/view

Հայաստանի պատմական քարտեզներ.

https://nakhshkaryan.blogspot.am/201...l#.WYmvkNJJbcs

http://freebooks.do.am/load/26

http://hayarmenian.ucoz.ru/photo/4-1

https://arbugo.wordpress.com/%D5%B0%...E%D1%80%D0%B8/

Մարինե Յարմալոյան
13.07.2018, 20:19
Պատմության և աշխարհագրության դասերը չենք կարող պատկերացնել առանց քարտեզների:Դասապրոցեսին քարտեզների կիրառումն ակտիվացնում է սովորողների հետաքրքրությունն առարկայի նկատմամբ, զարգացնում նրանց տեսողական հիշողությունը, որի շնորհիվ սովորողներն ավելի լավ են մտապահում աշխարհագրական օբյեկտները:Այս դասերին ՏՀՏ-ի կիրառումը ավելի արդյունավետ կդարձնի դասապրոցեսը,եթե դպրոցում բացակայող, ինչպես նաև մաշված քարտեզների փոխարեն կիրառվեն էլեկտրոնային քարտեզները:
Ներկայացնում եմ էլեկտրոնային քարտեզների մի քանի հղումներ.

http://www.cadastre.am/atlasA/view

http://www.cadastre.am/atlasB/view

Հայաստանի պատմական քարտեզներ.

https://nakhshkaryan.blogspot.am/201...l#.WYmvkNJJbcs

http://freebooks.do.am/load/26

http://hayarmenian.ucoz.ru/photo/4-1

https://arbugo.wordpress.com/%D5%B0%...E%D1%80%D0%B8/


Համաշխարհային պատմության քարտեզներ

http://www.istorya.ru/map/

https://seosait.com/karta-evropy-s-d...remennyx-dnej/

Աշխարհագրության քարտեզներ.

http://mapoftheworld.ru/region/polusharie/

http://mapoftheworld.ru/

http://euro-map.com/

https://geographyofrussia.com/karta-mira/

Աշխարհի արբանյակային քարտեզներ.

http://www.satellite-maps.ru/satellite-world-map.htm

Անահիտ Պետրոսյան
16.07.2018, 01:25
Դեռևս կրտսեր տարիքի երեխաների մոտ պետք է զարգացնել երևակայությունը, ձևավորել ճիշտ խոսքը, զարգացնել ճանաչողական ու ստեղծագործական հմտությունները: Դրանց լավագույն օգնականներն են հեքիաթները, առակները, հանելուկները, ուսուցողական և զարգացնող մուլֆիլմերը ու խաղերը:Այս ամենի արդյունավետությունը ապահովում է ՏՀՏ-ն իր ռեսուրսներով:
Ներկայացնում եմ մի քանի ռեսուրսներ, որտեղ կարող եք գտնել հեքիաթներ, առակներ, մանկական գրականություն, հանելուկներ, գլուխկոտրուկներ, մուլտֆիլմեր, ուսուցանող խաղեր:
http://poqrik.am/
http://impoqrik.am/jamanc/arakne8.html
http://mocak.am/
http://www.armenianhouse.org/shnorha...lukner-am.html
https://irinamkrtumyan.wordpress.com...4%D5%A1%D6%80/
https://www.youtube.com/watch?v=F78e...YZ9k2F&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=LtArEJEpj0w
https://www.youtube.com/watch?v=MT8vQSZ28ZI
https://www.youtube.com/watch?v=RLa8nGdYE3c
https://www.youtube.com/watch?v=hFIL3Exk-WM
http://am.igames9.com/razvivayushhie/

Լիլիթ Հակոբջանյան
19.07.2018, 16:18
Համաշխարհային պատմության քարտեզներ

http://www.istorya.ru/map/

https://seosait.com/karta-evropy-s-d...remennyx-dnej/

Աշխարհագրության քարտեզներ.

http://mapoftheworld.ru/region/polusharie/

http://mapoftheworld.ru/

http://euro-map.com/

https://geographyofrussia.com/karta-mira/

Աշխարհի արբանյակային քարտեզներ.

http://www.satellite-maps.ru/satellite-world-map.htm

Հարգելի Մարինե,շնորհակալություն,գրառմանը շատ ճիշտ լրացում կատարելու համար:Կարծում եմ,որ պատմության և աշխարհագրության ուսուցիչներին այն օգտակար կլինի դասն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար:

Լիլիթ Հակոբջանյան
19.07.2018, 16:21
Դեռևս կրտսեր տարիքի երեխաների մոտ պետք է զարգացնել երևակայությունը, ձևավորել ճիշտ խոսքը, զարգացնել ճանաչողական ու ստեղծագործական հմտությունները: Դրանց լավագույն օգնականներն են հեքիաթները, առակները, հանելուկները, ուսուցողական և զարգացնող մուլֆիլմերը ու խաղերը:Այս ամենի արդյունավետությունը ապահովում է ՏՀՏ-ն իր ռեսուրսներով:
Ներկայացնում եմ մի քանի ռեսուրսներ, որտեղ կարող եք գտնել հեքիաթներ, առակներ, մանկական գրականություն, հանելուկներ, գլուխկոտրուկներ, մուլտֆիլմեր, ուսուցանող խաղեր:
http://poqrik.am/
http://impoqrik.am/jamanc/arakne8.html
http://mocak.am/
http://www.armenianhouse.org/shnorha...lukner-am.html
https://irinamkrtumyan.wordpress.com...4%D5%A1%D6%80/
https://www.youtube.com/watch?v=F78e...YZ9k2F&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=LtArEJEpj0w
https://www.youtube.com/watch?v=MT8vQSZ28ZI
https://www.youtube.com/watch?v=RLa8nGdYE3c
https://www.youtube.com/watch?v=hFIL3Exk-WM
http://am.igames9.com/razvivayushhie/
Հարգելի Անահիտ,շատ կարևոր ռեսուրսներ եք ներկայացրել:

Լիլիթ Հակոբջանյան
24.07.2018, 18:15
Հարգելի Անահիտ, Ձեր ներկայացրած հղումներից երեքը չեն բացվում, խնդրում եմ վերանայեք։

Անահիտ Պետրոսյան
11.08.2018, 21:57
Հարգելի Լիլիթ,կներես, ուշադիր չեմ եղել,որպես հղում չեմ տեղադրել,դրա համար էլ չեր բացել:Ամեն ինչ ուղղել եմ:
http://www.armenianhouse.org/shnorhali/hanelukner-am.html

https://irinamkrtumyan.wordpress.com/2014/03/31/%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80-5-10-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80/

https://www.youtube.com/watch?v=F78ejZrBx9U&list=PLMcfCSQVJkBjhMSJzy3zwQnhTTJYZ9k2F&index=1

Անահիտ Պետրոսյան
11.08.2018, 22:02
Հարգելի Լիլիթ,համակարգիչս խնդիրներ ուներ,դրա համար էլ ուշացրել եմ ուղղումը,կներեք:

Լիլիթ Հակոբջանյան
16.08.2018, 17:33
Շնորհակալություն հարգելի Անահիտ շտկելու համար:

Գյուլնարա
16.08.2018, 17:49
Տեղեկատվական գիտելիքների վրա հիմնված հասարակությունը պահանջում է կրթական նոր մոտեցումներ, ուսումը ձեռք է բերում կարևոր նշանակություն` ուսուցանողի նկատմամբ դառնալով էլ ավելի պահանջկոտ:
Մեր ժամանակներում կրթություն ստացողը պետք է ակտիվորեն ներգրավվի դասագործընթացում, ձեռբազատվի պասիվ վիճակից և ազատորեն կազմակերպի ուսման անհատական գործընթաց:
Սա ամենևին չի նշանակում, որ սովորողը պետք է հասնի գիտելիքների այն մակարդակին, որն ունի իր ուսուցիչը:
Մեր ժամանակի սովորողը պետք է սովորի ամբողջ կյանքի ընթացքում, որովհետև այսօր հասարակության գիտելիքների աճը, քան երբևէ, շատ արագ է փոխվում:

ԴԳԳ
17.08.2018, 03:01
Հարգելի Լիլիթ շատ արդիական և կարևոր թեմա եք քննարկում:

Լիլիթ Հակոբջանյան
22.08.2018, 01:36
Հարգելի Գեղեցիկ ուրախ եմ թեմայի քննարկմանը միանալու համար,ակնկալում եմ Ձեր ակտիվ մասնակցությունը:

Heghin
22.08.2018, 12:36
Տեղեկատվական գիտելիքների վրա հիմնված հասարակությունը պահանջում է կրթական նոր մոտեցումներ, ուսումը ձեռք է բերում կարևոր նշանակություն` ուսուցանողի նկատմամբ դառնալով էլ ավելի պահանջկոտ:
Մեր ժամանակներում կրթություն ստացողը պետք է ակտիվորեն ներգրավվի դասագործընթացում, ձեռբազատվի պասիվ վիճակից և ազատորեն կազմակերպի ուսման անհատական գործընթաց:
Սա ամենևին չի նշանակում, որ սովորողը պետք է հասնի գիտելիքների այն մակարդակին, որն ունի իր ուսուցիչը:
Մեր ժամանակի սովորողը պետք է սովորի ամբողջ կյանքի ընթացքում, որովհետև այսօր հասարակության գիտելիքների աճը, քան երբևէ, շատ արագ է փոխվում:


Մեր ժամանակներում կրթություն ստացողը պետք է ակտիվորեն ներգրավվի դասագործընթացում, ձերբազատվի պասիվ վիճակից և ազատորեն կազմակերպի ուսման անհատական գործընթաց: Մեր ժամանակի սովորողը պետք է սովորի ամբողջ կյանքի ընթացքում, որովհետև այսօր հասարակության գիտելիքների աճը, քան երբևէ, շատ արագ է փոխվում:
Նոր տեխնիկական միջոցները մեծապես որոշիչ տեղ են զբաղեցնում մեր առօրյա կյանքում և ուզենք, թե չուզենք դրանք աստիճանաբար մուտք են գործում կրթություն իրականացնող հաստատություններ: Ուսուցիչները շատ հաճախ մեդիան ընկալում են որպես սպառնալիք և մարտահրավեր ուղղված իրենց: Որովհետև արդեն այսօր շատ սովորողներ տարաբնույթ մեդիա միջոցների կիրառման հմտությամբ կարող են նշանակալիորեն առաջ անցնել իրենց ուսուցչից:
Ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտություն է դառնում սովորողի և դասավանդողի դերերի անհապաղ փոփոխությունը: Ուսուցիչը, ով փորձում է խաղի նոր կանոններն ընդունել և, որպես գիտելիք տվող մեկը, մի քայլ ետ գնալ` իր վրա վերցնելով սովորողի դերը, կարող է ստանալ նոր դրական փորձ:

Heghin
22.08.2018, 12:37
Նոր մեդիամիջոցները ենթադրում են գիտելիքների ձեռք բերման բոլորվին նոր ուղղություններ և ուսուցման կազմակերպման նոր ձևեր: Դասավանդման ավանդական ձևերի կողմնակիցները բողոքում են` պատմողաբար (դեկլարատիվ), փոխանցվող գիտելիքը այլևս պահանջարկ չունի, այժմ ուսուցմանը, որպես գործընթացի, հարկավոր է նպաստել` ստեղծելով ժամանակին համապատասխան տեխնոլոգիական պայմաններ: Ավանդական ուսուցումը հիմնված է կառուցվածքային այնպիսի բովանդակության վրա, որը ենթադրում է ուսուցչի միջոցով դեկլարատիվ գիտելիքի փոխանցում սովորողին: Մինչդեռ տեղեկատվական հասարակության կրթության նկատմամբ պահանջը այլ է: Այն սովորողներից, ովքեր տիրապետում են նորագույն տեխնիկայի և ինքնուսուցման մեթոդների, պահանջվում է առավել ակտիվություն:

Heghin
22.08.2018, 12:38
Նորարարության գործընթացում դասավանդումը էապես պետք է փոխվի: Սովորողին խիստ հանձնարարականներ տալը հանգեցնում է այնպիսի փոխազդեցություն, որի կենտրոնում սովորողի փոխարեն հայտնվում է ուսուցիչը, նրա անհատական կարողություններն ու առանձնահատկությունները:

Heghin
22.08.2018, 12:38
Դասընթաց նոր սկզբունքներով նշանակում է`
• անկախություն
• համագործակցություն
• փոխազդեցություն (ինտերակտիվություն)
• ստեղծականություն

Heghin
22.08.2018, 12:39
Կրթության նոր ձևերը խթանել նշանակում է`
• ուսուցման նոր ձևերի ներդրում
• ուսուցիչի նոր դերի ստեղծում
• ուսուցման գործընթացում նոր տեխնոլոգիաների ակտիվ ներգրավում
• մեդիամիջոցների ազատ օգտագործման մատչելիություն
Նոր կրթության իրականացման նման փոփոխությունը մեծ մասամբ կախված է ուսուցիչների`տարաբնույթ մեդիամիջոցներով աշխատելու պատրաստակամությունից և նախաձեռնությունից:

Heghin
22.08.2018, 12:40
Ժամանակաից տեխնոլոգիական սարքավորումների ներառումը դասագործընթացում պայմանավորված է կրթական հաստատության տեխնիկական հագեցվածության աստիճանից, սարքավորումների գործուն վիճակից և տեղեկատվական համապատասխան բովանդակությունից: Այսօր բավականին քիչ ուսումնական հաստատություններ կան, որոնք ապահովում են աուդիո սարքավորումների այնպիսի քանակ, որպեսզի յուրաքանչյուր սովորող կարողանա տեքստը լսել անհատապես: Շատ հաճախ չկան բավականաչափ քանակությամբ տեսասարքավորումներ, համակարգիչներ կամ տեսախցիկներ, որոնց կիրառումը սովորողին կդարձնի առավել ակտիվ և ինքնուրույն: Շատ դասավանդողներ վախենում են օգտագործել նորագույն տեխնիկական սարքավորումներ և խուսափում են վերապատրաստման դասընթացներից, պատճառ բռնելով այս կամ այն տեխնիկայի թերությունն ու տեխնիկական ոչ լիարժեք վիճակը, որովհետև նրանք տեխնիկան կիրառելու առումով զիջում են սովորողին, վստահ չեն, որ կկարողանան լիարժեքորեն կիրառել այն և վախենում են սովորողի առաջ անհարմար վիճակում հայտվելուց:

Հեղնար Աղբյուր
31.08.2018, 21:40
Ժամանակաից տեխնոլոգիական սարքավորումների ներառումը դասագործընթացում պայմանավորված է կրթական հաստատության տեխնիկական հագեցվածության աստիճանից, սարքավորումների գործուն վիճակից և տեղեկատվական համապատասխան բովանդակությունից: Այսօր բավականին քիչ ուսումնական հաստատություններ կան, որոնք ապահովում են աուդիո սարքավորումների այնպիսի քանակ, որպեսզի յուրաքանչյուր սովորող կարողանա տեքստը լսել անհատապես: Շատ հաճախ չկան բավականաչափ քանակությամբ տեսասարքավորումներ, համակարգիչներ կամ տեսախցիկներ, որոնց կիրառումը սովորողին կդարձնի առավել ակտիվ և ինքնուրույն: Շատ դասավանդողներ վախենում են օգտագործել նորագույն տեխնիկական սարքավորումներ և խուսափում են վերապատրաստման դասընթացներից, պատճառ բռնելով այս կամ այն տեխնիկայի թերությունն ու տեխնիկական ոչ լիարժեք վիճակը, որովհետև նրանք տեխնիկան կիրառելու առումով զիջում են սովորողին, վստահ չեն, որ կկարողանան լիարժեքորեն կիրառել այն և վախենում են սովորողի առաջ անհարմար վիճակում հայտվելուց:

• Համակարգչային ծրագրեր, որոնց նշանակումն է աշակերտների մեջ ձևավորել հիմնական ՏՀՏ-ի հետ կապված իրազեկությունները: Օրինակ` ստեղնաշարի օգտագործման ուսուցողական ծրագրեր, նկարչական ծրագրեր, մկնիկի օգտագործման ուսուցողական ծրագրեր: Ճիշտ է, այս իրազեկությունների ձևակերպմանը նպաստում է ՏՀՏ-ի կիրառումն այլ ուսումնական առարկաների համար, սակայն առանձին ընթացակարգային կարողությունների զարգացմանն ուղղված ու մասնագիտացված ծրագրային ապահովումն ավելի ինտենսիվ է դարձնում աշակերտի զարգացումն այս ուղղությամբ: Օրինակ, ինչպես ցույց է տալիս փորձը, տեքստային խմբագրի հետ աշխատելիս՝ ստեղնաշարի օգտագործման կարողության զարգացումը տեղի է ունենում միայն մինչև որոշակի աստիճան: Քանի որ օգտվողը կարող է տեքստը մուտքագրել իր համար ցանկալի ժամանակահատվածում, նա այլևս ինտենսիվորեն չի հոգում այն մասին, որ կարողանա ավելի արագ և արդյունավետ օգտագործել մատը՝ ստեղնաշարով աշխատելիս:

Քրիստինե Աղաբաբյան
23.09.2018, 18:11
Использование информационных компьютерных технологий на уроках русского языка и литературы. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Современное общество ставит перед учителями задачу развития личностно значимых качеств школьников, а не только передачу знаний. Главной компетенцией учителя-предметника становится его обновлённая роль – роль проводника знаний, своего рода «навигатора», помогающего учащимся ориентироваться в безграничном море информации. По словам Г.К. Селевко, задача современного учителя – «учить оптимальному выбору индивидуального образовательного маршрута и способов его прохождения, т.е. «навигации в образовании»…».

Гуманизация образования предполагает ценностное отношение к различным личностным проявлениям школьника. Знания же выступают не как цель, а как способ развития личности. Богатейшие возможности для этого предоставляют современные информационные технологии (ИКТ).

Լիլիթ Հակոբջանյան
02.10.2018, 19:05
Հարգելի Քրիստինե,համամիտ եմ Ձեզ հետ,լավ կլիներ,որ բոլոր առարկաների համար էլ ՏՀՏ-ն կիրառվեր որպես ուսուցման համար արդյունավետ գործիք՝դասն ավելի պատկերավոր,ուսանելի և հետաքրքիր դարձնելու համար:

Լիլիթ Հակոբջանյան
02.10.2018, 19:17
Ժամանակաից տեխնոլոգիական սարքավորումների ներառումը դասագործընթացում պայմանավորված է կրթական հաստատության տեխնիկական հագեցվածության աստիճանից, սարքավորումների գործուն վիճակից և տեղեկատվական համապատասխան բովանդակությունից: Այսօր բավականին քիչ ուսումնական հաստատություններ կան, որոնք ապահովում են աուդիո սարքավորումների այնպիսի քանակ, որպեսզի յուրաքանչյուր սովորող կարողանա տեքստը լսել անհատապես: Շատ հաճախ չկան բավականաչափ քանակությամբ տեսասարքավորումներ, համակարգիչներ կամ տեսախցիկներ, որոնց կիրառումը սովորողին կդարձնի առավել ակտիվ և ինքնուրույն: Շատ դասավանդողներ վախենում են օգտագործել նորագույն տեխնիկական սարքավորումներ և խուսափում են վերապատրաստման դասընթացներից, պատճառ բռնելով այս կամ այն տեխնիկայի թերությունն ու տեխնիկական ոչ լիարժեք վիճակը, որովհետև նրանք տեխնիկան կիրառելու առումով զիջում են սովորողին, վստահ չեն, որ կկարողանան լիարժեքորեն կիրառել այն և վախենում են սովորողի առաջ անհարմար վիճակում հայտվելուց:

Հարգելի Հեղինե,համամիտ եմ,այդ խնդիրը կա,այսօրվա սերունդը ապրում է նորագույն տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջանում և տեխնիկայի կիրառման առումով չի զիջում ուսուցչին:Իսկ ուսուցիչները չպետք է վախենան,որովհետև նորագույն տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջանում ամեն օր պետք է պատրաստ լինել սովորել նոր գիտելիք և կիրառել:

Heghin
07.10.2018, 16:20
Հարգելի Հեղինե,համամիտ եմ,այդ խնդիրը կա,այսօրվա սերունդը ապրում է նորագույն տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջանում և տեխնիկայի կիրառման առումով չի զիջում ուսուցչին:Իսկ ուսուցիչները չպետք է վախենան,որովհետև նորագույն տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջանում ամեն օր պետք է պատրաստ լինել սովորել նոր գիտելիք և կիրառել:
Շնորհակալություն, հարգելի՛ Լիլիթ, համամիտ եմ Ձեզ հետ

Լիլիթ Հակոբջանյան
04.03.2019, 23:25
ՏՀՏ-ների օգտագործման նպատակներն են.
* բարձրացնել սովորելու մոտիվացիան,
*մեծացնել ուսումնական գործընթացի արդյունավետությունը,
*նպաստել սովորողի ճանաչողական կարողությունների խթանմանը,
* բարելավել դասի անցկացման մեթոդները,
* պլանավորել, համակարգել սեփական աշխատանքը,
* օգտագործել այն որպես ինքնակրթության միջոց ,
* արագ և որակյալ պատրաստվել դասին:

Քրիստինե Սերյոգինա
05.03.2019, 15:29
Այսօր, դեռևս քիչ,բայց առկա են որոշակի նյութեր,որոնք կարելի օգտագործել դասերի ընթացքում սկսած առաջին դասարանից;Դրանցից են <<Ինտերակտիվ այբբենարանը>>, որը խաղի միջոցով օգնում է երեխային ճանաչել տառերը, գրել բառերը,ուղղել սխալները,սովորել բանաստեղծություններ և այլն: Իրոք, հրաշալի ուսումնաօժանդակ նյութ, բայց դարձյալ նույնը` չկա համակարգչային տեխնիկա:Ստիպված` ես դա տվել եմ առանձին ծնողների,որոնք գոնե տանը օգտագործեն:Իսկ երգերը ամեն օր ձայնագրված բերում եմ ձեռքի շարժական բուֆերով:Ուրիշ միջոց չկա,ցավոք սրտի...

Քրիստինե Սերյոգինա
05.03.2019, 15:30
Աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխությունները մեր օրերի մարդուն ստիպում են անընդհատ յուրացնել նոր գիտելիքներ և հմտություններ, պատրաստ լինել շարունակական ուսման: Հասարակության լիարժեք անդամ ձևավորելու համար անհրաժեշտ է ներկայացվող բարձր պահանջներին համապատասխանող կրթական համակարգ, որի պարտադիր պայմանը տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների /ՏՀՏ/ ներդրումն է կրթության մեջ, նրա բոլոր աստիճաններում` սկսած տարրականից

naramartirosyan
19.03.2019, 11:55
ՏՀՏ-ների կիրառմամբ դասերն այսօր դարձել են ուսուցման գործընթացի կարևոր մասը: Դրանց կիրառումը դասը դարձնում է ավելի ակնառու, քննարկելի, առաջանում է կարծիքների բախում` ստեղծելով ուսուցման հետաքրքիր միջավայր: Թեման դառնում է ավելի ընկալելի և արդիական:
Ուսուցման որակի բարելավման գործընթացում մեծ դեր ունեն համացանցի էլեկտրոնային ռեսուրսները: Դրանցից ցանկանում եմ առանձնացնել lib.armedu.am պաշարների շտեմարանում տեղադրված օգտակար էլեկտրոնային բազմաթիվ ռեսուրսները, որոնք գործածելի են ցուցադրելու և փորձի փոխանակման առումով:
Լիովին համամիտ եմ, հարգելի՛ Մարինե, ուստի
առաջարկում եմ օգտվել հետրյալ հղումներից՝ https://sway.office.com/We9Aqb7A8SSexFiO
https://padlet.com/nara_martirosyan_69/byseok71mctg
https://padlet.com/nara_martirosyan_69/dl9wgw6nt3mf
Յուրատեսակ վիրտուալ հարթակ է, գրատախտակի նման է, նյութերը պահելու, միմյանց փոխանակելու և համագործակցելու համար:
Առաջարկում եմ ուսումնասիրել padlet.com կայքը:
https://padlet.com/nara_martirosyan_69/azy3j1i62h75
Այս հղումից էլ օգտվելով՝ կծանոթանանք learningapps.org կայքի մի քանի գործիքների կիրառությանը:3. Matching Pairs գործիքը ++.doc 4. Group assignment խմբավորման գործիքը ++.doc5. Number line գործիքը ++.doc 6. Simple order գործիքը ++.doc 9. Multiple-Choice Quiz գործիքը +.doc

Նաիրա Ֆրունզիկի Մարտիրոսյան
https://forum.armedu.am/showthread.php/2046-%D4%B3%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%A3%D5%A1%D5%AC%D5%A1%D5%AF%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1
https://forum.armedu.am/usercp.php

g- narine
23.03.2019, 21:47
Հետաքրքիր թեմայի հեղինակ եք, սիրելի Լիլիթ: Արդի ժամանակշրջանում այն դարձել է ուղղակի անհրաժեշտություն:

Լիլիթ Հակոբջանյան
23.03.2019, 22:58
Շնորհակալ եմ Նարինե , ջան հիացած քո աշխատանքներով , բավականին կիրառելի նյութեր եք ստեղծել աշխարհագրության ուսուցիչներին օգուտ բերող և գովելի է , որ նոր տեխնալոգիանետը կիրառում եք ձեր դասաժամերին:

Ստեփանյան Նելլի
23.03.2019, 23:12
Աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխությունները մեր օրերի մարդուն ստիպում են անընդհատ յուրացնել նոր գիտելիքներ և հմտություններ, պատրաստ լինել շարունակական ուսման: Հասարակության լիարժեք անդամ ձևավորելու համար անհրաժեշտ է ներկայացվող բարձր պահանջներին համապատասխանող կրթական համակարգ, որի պարտադիր պայմանը տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների /ՏՀՏ/ ներդրումն է կրթության մեջ, նրա բոլոր աստիճաններում` սկսած տարրականից

Ուսուցիչնեերը պետք է իրենց մասնագիտության գծով կանգնած լինեն արդի գիտելիքների լիակատար բարձրության վրա:
Դ.Ի. Մենդելեև

Ստեփանյան Նելլի
24.03.2019, 22:12
ՏՀՏ-ը հնարավորություն են ընձեռում մուտք գործել մի հրապուրիչ ուսուցողական միջավայր, որտեղ հասանելի են գրեթե անսահմանափակ քանակությամբ բազմազան նյութեր ու տեղեկություններ, և ամենակարևորը՝ գիտելիքի ձեռքբերման նպատակով ընդլայնել ուսումնական ծրագրերի ու դասագրքերի շրջանակները, փոփոխել հին մոտեցումները, առաջադրել և իրագործել բոլորովին այլ՝ որակապես նոր խնդիրներ: Ի վերջո ՏՀՏ-ը թույլ են տալիս ուսուցչին ու աշակերտին հաղորդակցվել միևնույն միջավայրում և նույն «լեզվով»:

Սվետլանա Կասյան
27.03.2019, 01:48
Ժամանակակից կրթական համակարգերում ՏՀՏ-ների օգտագործումը դարձել է անհրաժեշտություն: ՏՀՏ-ների օգտագորժումը խթանում է ստեղծագործ մտածողությունը, օգնում է սովորողներին ակտիվորեն ընդգրկվել ուսումնական գործընթացում, խորացնել ուսուցանվող նյութի իմացությունը, բարձրացնել առաջադիմությունը և հետաքրքրվածությունը, ստանալ անձնական պահանջմունքներին ավելի համապատասխան գիտելիքներ:

Հարությունյան Լիլիթ
13.05.2019, 20:16
Հարգելի Լիլիթ, շնորհակալություն խիստ արդիական թեմա քննարկելու համար
Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաները (ՏՀՏ) վերջին տասնամյակներին մեծ դեր են սկսել կատարել տարբեր երկրների ազգային տնտեսությունների զարգացման գործում։ Շատ երկրներում ՏՀՏ ոլորտը հանդիսացել է աճի շարժիչ ուժը։ Տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանի տնտեսության ամենաարագ զարգացող բնագավառն է, , որը վերջին տասնամյակում անընդհատ աճ գրանցելով ապահովում է ավելի քան 12000 աշխատատեղ

Հարությունյան Լիլիթ
29.05.2019, 19:41
1055210552
ՏՀՏ-ը հնարավորություն են ընձեռում մուտք գործել մի հրապուրիչ ուսուցողական միջավայր, որտեղ հասանելի են գրեթե անսահմանափակ քանակությամբ բազմազան նյութեր ու տեղեկություններ, և ամենակարևորը՝ գիտելիքի ձեռքբերման նպատակով ընդլայնել ուսումնական ծրագրերի ու դասագրքերի շրջանակները, փոփոխել հին մոտեցումները, առաջադրել և իրագործել բոլորովին այլ՝ որակապես նոր խնդիրներ: Ի վերջո ՏՀՏ-ը թույլ են տալիս ուսուցչին ու աշակերտին հաղորդակցվել միևնույն միջավայրում և նույն «լեզվով»:
ՏՀՏ-ն ունեն նորարարության զարգացումն արագացնելու, սովորողների գիտելիքները հարստացնելու ու խորացնելու, հմտությունները զարգացնելու, ինչպես նաև նրանց մոտիվացիան բարձրացնելու և ուսման մեջ արդյունավետ ներգրավելու ներուժ: Դրանք բարելավում և կատարելագործում են ուսումնական գործընթացը և օգնում դպրոցներին վերափոխել:
Բացի այդ, գիտական բազմաթիվ հետազոտություններ ապացուցել են, որ ՏՀՏ-ը ապահովում են կրթության մեջ հավասար և համընդհանուր ընդգրկում, բարձրացնում կրթական ծառայությունների մատուցման ճկունությունը՝ ապահովելով սովորողների ներառումն անկախ ժամանակային և աշխարհագրական խոչընդոտներից:

Լիլիթ Հակոբջանյան
29.05.2019, 19:55
1055210552
ՏՀՏ-ը հնարավորություն են ընձեռում մուտք գործել մի հրապուրիչ ուսուցողական միջավայր, որտեղ հասանելի են գրեթե անսահմանափակ քանակությամբ բազմազան նյութեր ու տեղեկություններ, և ամենակարևորը՝ գիտելիքի ձեռքբերման նպատակով ընդլայնել ուսումնական ծրագրերի ու դասագրքերի շրջանակները, փոփոխել հին մոտեցումները, առաջադրել և իրագործել բոլորովին այլ՝ որակապես նոր խնդիրներ: Ի վերջո ՏՀՏ-ը թույլ են տալիս ուսուցչին ու աշակերտին հաղորդակցվել միևնույն միջավայրում և նույն «լեզվով»:
ՏՀՏ-ն ունեն նորարարության զարգացումն արագացնելու, սովորողների գիտելիքները հարստացնելու ու խորացնելու, հմտությունները զարգացնելու, ինչպես նաև նրանց մոտիվացիան բարձրացնելու և ուսման մեջ արդյունավետ ներգրավելու ներուժ: Դրանք բարելավում և կատարելագործում են ուսումնական գործընթացը և օգնում դպրոցներին վերափոխել:
Բացի այդ, գիտական բազմաթիվ հետազոտություններ ապացուցել են, որ ՏՀՏ-ը ապահովում են կրթության մեջ հավասար և համընդհանուր ընդգրկում, բարձրացնում կրթական ծառայությունների մատուցման ճկունությունը՝ ապահովելով սովորողների ներառումն անկախ ժամանակային և աշխարհագրական խոչընդոտներից:

Շնորհակալ եմ հարգելի Լիլիթ Հարութունյան ակտիվ մասնակցության և հերաքրքիր մտքերով կիսվելու համար:

Ալվարդ_Մ
29.05.2019, 23:30
Մեծ է հանրակրթության ոլորտում տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) ներդրման դերն ու նշանակությունը: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը կրթության ոլորտում ուղղված է աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում <<տեղեկատվական անհավասարության>> հաղթահարմանը: Նոր տեխնիկան, տեխնոլոգիաները, ծրագրային հզոր ապահովումը և վեբ-ծառայությունների համատարած ծավալումը դառնում են մի ամբողջություն, ինչը մեծ հնարավորություններ է ապահովում ցանկացած ժամանակ և ցանկացած տեղում սովորելու համար:
Այսօր տեղեկատվությունը դարձել է համաշխարհային տնտեսության անբաժանելի մասը, իսկ կրթությունը եղել և մնում է յուրաքանչյուր մարդու անձնական ու մասնագիտական հաջողության հիմքը: Մեր ժամանակներում, անշուշտ, փոխվել են կրթությանը ներկայացվող պահանջները. բազային գիելիքներից և նոր գիտելիքների մշտական ձեռք բերումից բացի ժամանակակից աշխատողը պետք է կարողանա նաև արդյունավետ կիրառել տեղեկատվական աղբյուրներն ու պաշարները: Այսօր նրանից պահանջվում է ստեղծագործական մտածողություն, որոշումներ կայացնելու և ողջ կյանքում սովորելու կարողություն:Տեխնոլոգիաների ներդրման նպատակներն ու խնդիրներն անընդհատ փոփոխվում են: Այսօր բազմաթիվ նոր առարկաների նմերմուծումը ուսումնական պլան իրականացվում է ինտեգրման սկզբունքով:Բնական է , որ տեխնոլոգիաների մուտքը ուղեկցվում է նման նոր կապերի ստեղծմամբ , ամրապնդմամբ և որակական նոր մակարդակի ապահովմամբ: Նախագծերի մեթոդը , Վեբ որոնումը , ուսուցման կարճատև դասընթացներն իրենց հիմքում ինտեգրված ուսումնառության ծրագրեր են:Այստեղ ոչ միայն տվյալ առարկայի դասավանդման մեջ տեխնոլոգիաների ինտեգրում է ենթադրվում , այլև տեխնոլոգիաների ներդրմամբ այլ առարկաների ավելի արդյունավետ ինտեգրում:
Ինտեգրված դասընթացներ ստեղծելիս և օգտագործելիս ուսուցիչները պետք է առաջնորդվեն պետական չափորոշիչներով:

Հարգելի գործընկերներ խնդրում եմ կիսվեք Ձեր խորհուրդներով և փորձով:

Հարգելի Լիլիթ, քննարկվում է մշտապես ուշադրության արժանի, հետաքրքիր, արդիական ... թեմա: Ինչպես գիտենք, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործումը էապես փոխում է ուսուցչի և աշակերտի փոխհարաբերությունները կրթական պրոցեսում: Ուսուցիչը դասապրոցեսն իրականացնում է կիրառելով կրթական տարբեր հարթակներում պատրաստած ռեսուրսներ, սովորողներին ծանոթացնում ուսումնական նյութեր պատրաստելու միջավայրերին և աշակերտները նոր թեմաներից, կամ անցած նյութերից պատրաստի նյութեր են բերում /ինքնակամ/ որն էլ կիրառում ենք դասապրոցեսում ... Փոխվում է ուսուցչի գործունեությունը` դադարում է լինել պատրաստի գիտելիքների մատուցող և դառնում է ուսուցման նոր տեխնոլոգիաների հետազոտող և սովորողի հետ կողք- կողքի ուսումնական նյութերի հեղինակող...

naramartirosyan
06.06.2019, 22:30
Մեծ է հանրակրթության ոլորտում տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) ներդրման դերն ու նշանակությունը: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը կրթության ոլորտում ուղղված է աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում <<տեղեկատվական անհավասարության>> հաղթահարմանը: Նոր տեխնիկան, տեխնոլոգիաները, ծրագրային հզոր ապահովումը և վեբ-ծառայությունների համատարած ծավալումը դառնում են մի ամբողջություն, ինչը մեծ հնարավորություններ է ապահովում ցանկացած ժամանակ և ցանկացած տեղում սովորելու համար:
Այսօր տեղեկատվությունը դարձել է համաշխարհային տնտեսության անբաժանելի մասը, իսկ կրթությունը եղել և մնում է յուրաքանչյուր մարդու անձնական ու մասնագիտական հաջողության հիմքը: Մեր ժամանակներում, անշուշտ, փոխվել են կրթությանը ներկայացվող պահանջները. բազային գիելիքներից և նոր գիտելիքների մշտական ձեռք բերումից բացի ժամանակակից աշխատողը պետք է կարողանա նաև արդյունավետ կիրառել տեղեկատվական աղբյուրներն ու պաշարները: Այսօր նրանից պահանջվում է ստեղծագործական մտածողություն, որոշումներ կայացնելու և ողջ կյանքում սովորելու կարողություն:Տեխնոլոգիաների ներդրման նպատակներն ու խնդիրներն անընդհատ փոփոխվում են: Այսօր բազմաթիվ նոր առարկաների նմերմուծումը ուսումնական պլան իրականացվում է ինտեգրման սկզբունքով:Բնական է , որ տեխնոլոգիաների մուտքը ուղեկցվում է նման նոր կապերի ստեղծմամբ , ամրապնդմամբ և որակական նոր մակարդակի ապահովմամբ: Նախագծերի մեթոդը , Վեբ որոնումը , ուսուցման կարճատև դասընթացներն իրենց հիմքում ինտեգրված ուսումնառության ծրագրեր են:Այստեղ ոչ միայն տվյալ առարկայի դասավանդման մեջ տեխնոլոգիաների ինտեգրում է ենթադրվում , այլև տեխնոլոգիաների ներդրմամբ այլ առարկաների ավելի արդյունավետ ինտեգրում:
Ինտեգրված դասընթացներ ստեղծելիս և օգտագործելիս ուսուցիչները պետք է առաջնորդվեն պետական չափորոշիչներով:

Հարգելի գործընկերներ խնդրում եմ կիսվեք Ձեր խորհուրդներով և փորձով:
Հարգելի՛ Լիլիթ, շատ հետաքրքիր և արդիական թեմա եք քննարկում: Առաջարկում եմ՝ բաց դաս ինֆորմատիկայից <<Գիտությունների գալակտիկա>> թեմայով: Դասի նպատակնէ՝ ցույց տալ ինֆորմատիկա-գրականություն- ֆիզիկա-մաթեմատիկա-քիմիա-կենսաբանություն կապը: Գրականության բաժնում ներկայացվում են Հ. Թումանյանի բնությանը վերաբերող գործերը: Ֆիզիկա բաժնում՝ Գալիլեյո Գալիլեյը իր 9 հայտնագործություններով: Մաթեմատիկա բաժնում նկարագրվում է նշված գիտությունը և Անանիա Շիրակացին: Քիմիա-կենսաբանություն բաժնում նկարագրվում է մարդը որպես էներգետիկ համակարգ և տիեզերքի անբաժանելի մասնիկը: Այս ամենը ուղեկցվում է հետաքրքիր սլայդներով և երաժշտությամբ, որոնք արդեն ներբեռնված են youtube-ում հետևյալ հղումով՝

https://www.youtube.com/channel/UCV5NpU6JRvWN4GFbrAWnAtQ

Ինֆորմատիկան ունիվերսալ առարկա է: Ես գտնում եմ, որ ինֆորմատիկան միայն համակարգիչները չեն: Աշակերտները պետք է կարողանանա ոչ միայն վարժ օգտվեն համակարգիչներից, այլ կարողանան հստակ պատկերացնել, ինչու չէ նաև գրագետ բացատրել այս կամ այն ծրագրի էությունը: Բացի այդ պատկերացնեն, որ կարող են յուրաքնչյուր առարկայի համար դասին համահունչ որևէ նյութ պատրաստեն և օգտագործեն ուսուցման ընթացքում: Ահա և ինտեգրված դասի հրաշալի օրինակ: Ի վերջո ամեն ինչի հիմքում ընկած է ինֆորմացիան:

Իհարկե կարելի է ներկայացնել նաև ինֆորմատիկայի կապը մնացած առարկաների հետ, պարզապես ժամանակը չի բանարարում:

Լիլիթ Հակոբջանյան
10.06.2019, 23:13
Հարգելի՛ Լիլիթ, շատ հետաքրքիր և արդիական թեմա եք քննարկում: Առաջարկում եմ՝ բաց դաս ինֆորմատիկայից <<Գիտությունների գալակտիկա>> թեմայով: Դասի նպատակնէ՝ ցույց տալ ինֆորմատիկա-գրականություն- ֆիզիկա-մաթեմատիկա-քիմիա-կենսաբանություն կապը: Գրականության բաժնում ներկայացվում են Հ. Թումանյանի բնությանը վերաբերող գործերը: Ֆիզիկա բաժնում՝ Գալիլեյո Գալիլեյը իր 9 հայտնագործություններով: Մաթեմատիկա բաժնում նկարագրվում է նշված գիտությունը և Անանիա Շիրակացին: Քիմիա-կենսաբանություն բաժնում նկարագրվում է մարդը որպես էներգետիկ համակարգ և տիեզերքի անբաժանելի մասնիկը: Այս ամենը ուղեկցվում է հետաքրքիր սլայդներով և երաժշտությամբ, որոնք արդեն ներբեռնված են youtube-ում հետևյալ հղումով՝

https://www.youtube.com/channel/UCV5NpU6JRvWN4GFbrAWnAtQ

Ինֆորմատիկան ունիվերսալ առարկա է: Ես գտնում եմ, որ ինֆորմատիկան միայն համակարգիչները չեն: Աշակերտները պետք է կարողանանա ոչ միայն վարժ օգտվեն համակարգիչներից, այլ կարողանան հստակ պատկերացնել, ինչու չէ նաև գրագետ բացատրել այս կամ այն ծրագրի էությունը: Բացի այդ պատկերացնեն, որ կարող են յուրաքնչյուր առարկայի համար դասին համահունչ որևէ նյութ պատրաստեն և օգտագործեն ուսուցման ընթացքում: Ահա և ինտեգրված դասի հրաշալի օրինակ: Ի վերջո ամեն ինչի հիմքում ընկած է ինֆորմացիան:

Իհարկե կարելի է ներկայացնել նաև ինֆորմատիկայի կապը մնացած առարկաների հետ, պարզապես ժամանակը չի բանարարում:
Շնորհակալ եմ սիրելի Նաիրա, ինչպես միշտ հետաքրքիր, ուսանելի և շատ օգտակար ինֆորմացիա եք հաղորդում և կիսվում Ձեր փորձով, դասերով և միջոցառումնետի պլաններով, շնորհակակ եմ անչափ: