PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ԴԱՍԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸՄարգարյան Նաիրա
19.01.2018, 21:49
Առարկայի դասավանդումն իրականացվում է դասերի չորս հիմնական տեսակների միջոցով՝
- պատկերում բնօրինակից,
-զարդարարական /դեկորատիվ / նկարչություն,
-թեմատիկ նկարչություն,
-զրույցներ կերպարվեստի մասին:ՊԱՏԿԵՐՈՒՄ ԲՆՕՐԻՆԱԿԻՑ


Տարբեր առարկաների պատկերում, որոնք ուսուցողական աշխատանքներ են գծանկարից և գունանկարից:Նկարվող պատկերը պետք է դրված լինի աշակերտների տեսահորիզոնից մի փոքր ներքև:Փոքր չափերի մոդելները կարելի է բաժանել երեխաներին/տերևներ, ծաղիկներ, միջատներ, ամանեղեն, խորանարդներ և այլն/:
Այս բաժինը նախապատրաստական փուլ է թեմատիկ և զարդարարական աշխատանքների համար:ԶԱՐԴԱՐԱՐԱԿԱՆ/ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ/ ԱՇԽԱՏԱՆՔ


Երեխաները ծանոթանում են զարդարարական-կիրառական արվեստի յուրահատկություններին: Նրանք իրենց կատարած աշխատանքներն ազատ պատկերազարդում են՝ օգտվելով կիրառական արվեստի նմուշներից:Պետք է ուշադրություն դարձնել ազգային մշակույթի առանձնահատկություններին.
-նախշերի կատարում,
-կիրառական արվեստի նմուշների պատկերազարդում,
-շնորհավորական բացիկների պատրաստում և ձևավորում,
-պատի թերթերի և վահանակների պատրաստում,
-հեքիաթի կամ պատմվածքի ձևավորում:
Զարդարարական աշխատանքներն առավել արդյունավետ են հատկապես առաջին դասարանում, որովհետև նպաստում են ձեռքի դաստակի մկանների զարգացմանը և գեղեցիկ ձեռագրի ձեռքբերմանը:


ԹԵՄԱՏԻԿ ՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Թեմատիկ աշխատանքների ժամանակ հիմնավորվում և կատարելագործվում են բնօրինակից պատկերման ժամանակ ձեռք բերած գիտելիքները՝ միաժամանակ երեխային տալով ազատություն, իրենց գիտելիքները , զգացմունքները թղթին հանձնելու հնարավորություն:Թեմատիկ նկարչությունը պետք է իրականացվի դիտման, պատկերացման, հիշողության և հեքիաթների ձևավորման միջոցով:

Զրույցներ կերպարվեստի մասին

Այն կոչված է դասավանդման ընթացքում երեխաների բազմակողմանի զարգացմանը օժանդակելուն, հոգևոր աշխարհի հարստացմանը:Որպես հիմնական ուսումնասիրման նյութ կարելի է ընդգրկել .
-զրույցներ գեղանկարչության՝ որպես կերպարվեստի տեսակներից մեկի մասին/
-ծանոթություն հայ և արտասահմանյան նկարիչների աշխատանքներին,
-մանկական գրքերի նկարազարդումները,
-հայկական մանրանկարներ,զարդա-կիրառական արվեստ:

Ջ.Գրիգորյան
20.01.2018, 00:23
Առարկայի դասավանդումն իրականացվում է դասերի չորս հիմնական տեսակների միջոցով՝
- պատկերում բնօրինակից,
-զարդարարական /դեկորատիվ / նկարչություն,
-թեմատիկ նկարչություն,
-զրույցներ կերպարվեստի մասին:ՊԱՏԿԵՐՈՒՄ ԲՆՕՐԻՆԱԿԻՑ


Տարբեր առարկաների պատկերում, որոնք ուսուցողական աշխատանքներ են գծանկարից և գունանկարից:Նկարվող պատկերը պետք է դրված լինի աշակերտների տեսահորիզոնից մի փոքր ներքև:Փոքր չափերի մոդելները կարելի է բաժանել երեխաներին/տերևներ, ծաղիկներ, միջատներ, ամանեղեն, խորանարդներ և այլն/:
Այս բաժինը նախապատրաստական փուլ է թեմատիկ և զարդարարական աշխատանքների համար:ԶԱՐԴԱՐԱՐԱԿԱՆ/ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ/ ԱՇԽԱՏԱՆՔ


Երեխաները ծանոթանում են զարդարարական-կիրառական արվեստի յուրահատկություններին: Նրանք իրենց կատարած աշխատանքներն ազատ պատկերազարդում են՝ օգտվելով կիրառական արվեստի նմուշներից:Պետք է ուշադրություն դարձնել ազգային մշակույթի առանձնահատկություններին.
-նախշերի կատարում,
-կիրառական արվեստի նմուշների պատկերազարդում,
-շնորհավորական բացիկների պատրաստում և ձևավորում,
-պատի թերթերի և վահանակների պատրաստում,
-հեքիաթի կամ պատմվածքի ձևավորում:
Զարդարարական աշխատանքներն առավել արդյունավետ են հատկապես առաջին դասարանում, որովհետև նպաստում են ձեռքի դաստակի մկանների զարգացմանը և գեղեցիկ ձեռագրի ձեռքբերմանը:


ԹԵՄԱՏԻԿ ՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Թեմատիկ աշխատանքների ժամանակ հիմնավորվում և կատարելագործվում են բնօրինակից պատկերման ժամանակ ձեռք բերած գիտելիքները՝ միաժամանակ երեխային տալով ազատություն, իրենց գիտելիքները , զգացմունքները թղթին հանձնելու հնարավորություն:Թեմատիկ նկարչությունը պետք է իրականացվի դիտման, պատկերացման, հիշողության և հեքիաթների ձևավորման միջոցով:

Զրույցներ կերպարվեստի մասին

Այն կոչված է դասավանդման ընթացքում երեխաների բազմակողմանի զարգացմանը օժանդակելուն, հոգևոր աշխարհի հարստացմանը:Որպես հիմնական ուսումնասիրման նյութ կարելի է ընդգրկել .
-զրույցներ գեղանկարչության՝ որպես կերպարվեստի տեսակներից մեկի մասին/
-ծանոթություն հայ և արտասահմանյան նկարիչների աշխատանքներին,
-մանկական գրքերի նկարազարդումները,
-հայկական մանրանկարներ,զարդա-կիրառական արվեստ:

Հարգելի Նաիրա Մարգարյան Դուք մանրամասնորեն ներկայացրել եք կերպարվեստ առարկայի բովանդակությունը, դասերի կազմակերպման տեսակները: Ընթերցողը կարողանում է ավելի հանգամանալից կարծիք կազմել տարրական դասարաններում այդ առարկայից վարած դասերի մասին:

Մարգարյան Նաիրա
07.03.2018, 23:33
Բուսական զարդանկարի տարրերը և մոտիվները


Ծաղիկները, բույսերը, մրգերն ու հատապտուղները բուսական զարդանկարի գլխավոր տարրերից են :Մրգերը ոչ միայն համեղ են, այլ նաև գեղեցիկ:Դեռևս վաղ ժամանակներից սկսած մարդիկ մրգերի պատկերներով զարդարել են եկեղեցիներ, հագուստ, սպասք և բազմաթիվ իրեր:Մրգերը խորհրդանշում են առատություն, բարություն և բերրիություն:Մեր երկրում կան շատ կառույցներ, որոնց զարդաքանդակները գեղեցկացվել են նռներով և խաղողի ողկույզներով:Ծաղիկներն ու բույսերն էլ իրենց հերթին են գեղեցկացնում ոչ միայն շենքերն ու շինությունները, այլ նաև կենցաղային իրերն ու հագուստը:
Այսօրվա մեր<<Կերպարվեստ>> առարկայի դասանյութի թեման << Բուսանախշեր >> -ն էր/2-րդ դասարան/:
Հարգելի գործընկերներ սիրով ներկայացնում եմ իմ սաների կատարած աշխատանքները:46034604460546064607

Էմմա Խաչատրյան
07.03.2018, 23:47
Բուսական զարդանկարի տարրերը և մոտիվները


Ծաղիկները, բույսերը, մրգերն ու հատապտուղները բուսական զարդանկարի գլխավոր տարրերից են :Մրգերը ոչ միայն համեղ են, այլ նաև գեղեցիկ:Դեռևս վաղ ժամանակներից սկսած մարդիկ մրգերի պատկերներով զարդարել են եկեղեցիներ, հագուստ, սպասք և բազմաթիվ իրեր:Մրգերը խորհրդանշում են առատություն, բարություն և բերրիություն:Մեր երկրում կան շատ կառույցներ, որոնց զարդաքանդակները գեղեցկացվել են նռներով և խաղողի ողկույզներով:Ծաղիկներն ու բույսերն էլ իրենց հերթին են գեղեցկացնում ոչ միայն շենքերն ու շինությունները, այլ նաև կենցաղային իրերն ու հագուստը:
Այսօրվա մեր<<Կերպարվեստ>> առարկայի դասանյութի թեման << Բուսանախշեր >> -ն էր/2-րդ դասարան/:
Հարգելի գործընկերներ սիրով ներկայացնում եմ իմ սաների կատարած աշխատանքները:46034604460546064607

Հարգելի՛ Նաիրա գունեղ,ուսուցանող,հետաքրքիր և բովանդակալից դաս եք ներկայացրել։
Շնորհակալություն Ձեր կատարած հիասքանչ աշխատանքի համար։Նկարներից նկատելի է,
որ երեխաները սիրով են մասնակցել դասապրոցեսին և լիովին ընկալել են Ձեր մատուցածը։

Մարգարյան Նաիրա
08.03.2018, 00:03
Հարգելի՛ Նաիրա գունեղ,ուսուցանող,հետաքրքիր և բովանդակալից դաս եք ներկայացրել։
Շնորհակալություն Ձեր կատարած հիասքանչ աշխատանքի համար։Նկարներից նկատելի է,
որ երեխաները սիրով են մասնակցել դասապրոցեսին և լիովին ընկալել են Ձեր մատուցածը։

Հարգելի Էմմա, շնորհակալ եմ ուշադրության և գնահատանքի համար:

Ջ.Գրիգորյան
08.03.2018, 00:12
Բուսական զարդանկարի տարրերը և մոտիվները


Ծաղիկները, բույսերը, մրգերն ու հատապտուղները բուսական զարդանկարի գլխավոր տարրերից են :Մրգերը ոչ միայն համեղ են, այլ նաև գեղեցիկ:Դեռևս վաղ ժամանակներից սկսած մարդիկ մրգերի պատկերներով զարդարել են եկեղեցիներ, հագուստ, սպասք և բազմաթիվ իրեր:Մրգերը խորհրդանշում են առատություն, բարություն և բերրիություն:Մեր երկրում կան շատ կառույցներ, որոնց զարդաքանդակները գեղեցկացվել են նռներով և խաղողի ողկույզներով:Ծաղիկներն ու բույսերն էլ իրենց հերթին են գեղեցկացնում ոչ միայն շենքերն ու շինությունները, այլ նաև կենցաղային իրերն ու հագուստը:
Այսօրվա մեր<<Կերպարվեստ>> առարկայի դասանյութի թեման << Բուսանախշեր >> -ն էր/2-րդ դասարան/:
Հարգելի գործընկերներ սիրով ներկայացնում եմ իմ սաների կատարած աշխատանքները:46034604460546064607

Հարգելի Նաիրա, շատ գեղեցիկ աշխատանքներ եք տեղադրել: Ձեր սաների կատարած հրաշալի աշխատանքներից երևում է նրանց սերը առարկայի, հայկական մշակույթի նկատմամբ:

Մարգարյան Նաիրա
08.03.2018, 00:18
[QUOTE=Ջ.Գրիգորյան;37157]Հարգելի Նաիրա, շատ գեղեցիկ աշխատանքներ եք տեղադրել: Ձեր սաների կատարած հրաշալի աշխատանքներից երևում է նրանց սերը առարկայի, հայկական մշակույթի նկատմամբ:[/QUOTE

Հարգելի Ջեմմա, շնորհակալ եմ նյութին անդրադառնալու և սաներիս աշխատանքը գնահատելու համար:

Մարգարյան Նաիրա
10.03.2018, 19:24
Զրույց կերպարվեստի և մեզ շրջապատող գեղեցիկի մասինԿերպարվեստ առարկայի այս բաժինը դասավանդման ընթացքում օգնում է երեխաների բազմակողմանի զարգացմանը և հոգևոր աշխարհի հարստացմանը:Առաջին դասարանում կերպարվեստի ստեղծագործությունների հետ ծանոթացումը հաճախ ընթանում է դասի ընթացքում: Երեխաները միաժամանակ և՛ լսում են ուսուցչին, և՛ նկարում: Առանձին դասաժամով ստեղծագործության վերլուծությունը, ուսումնասիրությունը և գեղագիտական արժանիքներն արդեն կարելի է ուսումնասիրել երկրորդ դասարանից:
Որպես հիմնական ուսումնասիրման նյութ կարելի է ընդգրկել .
-ծանոթություն հայ և արտասահմանյան նկարիչների աշխատանքներին,
-մանկական գրքերի նկարազարդումները,
-նկարը դիտելու և վերարտադրելու եղանակները,
-հայկական մանրանկարներ:
469846994700
4701

Մարգարյան Նաիրա
14.03.2018, 23:38
Դասարանական թանգարան


Կրտսեր դպրոցում, հատկապես առաջին դասարանում՝ որպես առանձին գործառույթ առաջարկվում է իրականացնել դասարանական անկյունների՝ թանգարանների կազմակերպումը:Դասարանական անկյուն-թանգարաններում ցուցադրվում են թե՛ աշակերտների կողմից կատարված աշխատանքները, թե՛ թեմատիկ առանձին ուղղվածություն պարունակող ստեղծագործություններ և առարկաներ:Դասընթացների այս ձևը նպատակ ունի հարստացնելու երեխաների բառապաշարը, ծանոթացնելու ազգային մշակույթի կոթողներին, զրուցելու հայ վարպետների ստեղծագործությունների շուրջ:

Մարգարյան Նաիրա
15.03.2018, 17:59
Պատկերում բնօրինակից

Բնօրինակից պատկերման առաջադրանքները լինում են երկարատև /1-2 դաս/ և կարճատև/ճեպանկարներ և ուրվանկարներ/, որոնք կատարվում են 7-15 րոպեի ընթացքում: Ճեպանկարներն ու ուրվանկարները կատարվում են դասի սկզբում, միջնամասում կամ վերջում ՝ կախված դասի պահանջներից:Սովորողների տեսողական հիշողության, տարածական պատկերացման զարգացման համար պետք է հաճախ հանձնարարել հիշողությամբ և պատկերացմամբ նկարելու առաջադրանքներ:
Բնօրինակից նկարելու ժամանակ առարկաները դրվում են դիմային դիրքով:Այս պարապմունքների ժամանակ խրախուսվում է երեխաների ինքնուրույնությունը: Կարևոր է գտնել խրախուսման ճիշտ մոտեցումները և ձևը:
48634864

Անի Ղարիբյան
16.03.2018, 18:34
Թեմատիկ նկարչության դասապլան

Անի Ղարիբյան
16.03.2018, 18:35
Զրույց կերպարվեստի մասին (դասապլան)

Անի Ղարիբյան
16.03.2018, 18:58
Դեկորատիվ նկարչության դասի դասապլան

Մարգարյան Նաիրա
16.03.2018, 22:10
Թեմատիկ նկարչության դասապլան

Շնորհակալություն, հարգելի Անի,Ձեր ներկայացրած <<Թեմատիկ նկարչության>> օրինակելի դասապլանի համար: Այն օգտակար կլինի տարրական դասարաններում Կերպարվեստ առարկան դասավանդող ուսուցիչների համար:

Մարգարյան Նաիրա
16.03.2018, 22:34
Դեկորատիվ նկարչության դասի դասապլան

Հարգելի Անի, ըստ ներկայացված դասապլանի աշակերտները կծանոթանան քոլաժի կատարման տեխնիկային, կտեղեկանան, որ այն կատարվում է ձեռքի տակ ընկած ցանկացած նյութերով՝ թուղթ, գործվածքեղեն, սպունգ, թելեր, կոճակներ,մետաղալար:Շնորհակալություն այն ներկայացնելու համար:

Թագուհի Լ
17.03.2018, 00:11
Հարգելի Նաիրա,ուզում եմ անդրադառնալ բնօրինակից պատկերում կետին։Այն զարգացնում է երեխայի մտահորիզոնը」բացահայտում նրա կրեատիվ տեսակը/երբ բացի դրված առարկայից՝խնձորից- նա ավելացնում է նոր տարրեր՝օրինակ որդ։

Մարգարյան Նաիրա
17.03.2018, 17:34
Հարգելի Նաիրա,ուզում եմ անդրադառնալ բնօրինակից պատկերում կետին։Այն զարգացնում է երեխայի մտահորիզոնը」բացահայտում նրա կրեատիվ տեսակը/երբ բացի դրված առարկայից՝խնձորից- նա ավելացնում է նոր տարրեր՝օրինակ որդ։

Շնորհակալություն թեմային անդրադառնալու համար, հարգելի Թագուհի:Համամիտ եմ , բնօրինակից պատկերման ժամանակ զարգանում է երեխայի մտահորիզոնը, տեղի է ունենում անձնական վերաբերմունքի ,գեղագիտական ճաշակի , երևակայության և հիշողության ձևավորում:Այս բաժինը նախապատրաստական փուլ է թեմատիկ և դեկորատիվ աշխատանքների համար:

Մարգարյան Նաիրա
17.03.2018, 18:19
Դասապլանի նմուշօրինակ 2-րդ դասարանի համար
Կերպարվեստ


Դասի տեսակը.

Պատկերում բնօրինակից:


Դասի թեման.

Տերևներ:


Դասի նպատակները.

-ծանոթացնել <<բաղադրյալ>>կամ<<խառնուրդ գույներ>> հասկացությանը,
-կարողանալ հիմնական գույների խառնուրդով ստանալ բաղադրյալ գույներ,
-ամրապնդել <<թղթի կենտրոն>>, <<թղթի եզրեր>> հասկացությունները,
-ծանոթացնել թղթի հարթության վրա մեկ կամ մի քանի առարկաների տեղադրման և գունավորման առանձնահատկություններին,
-միջառարկայական կապերի հաստատում,
-հոգատար վերաբերմունքի դրսևորում բնության հանդեպ,
-գեղագիտական ճաշակի ձևավորում:

Անհրաժեշտ նյութեր և պարագաներ


ՈՒսուցչի համար դեղին, կանաչ, կարմիր տերևի պատկեր:
Աշակերտների համար՝ թուղթ, գունավոր մատիտներ, ջրաներկ:


Դասի ընթացքը

Զրույց այն մասին, թե ինչպես կարելի է գույները գումարել/դեղին+կապույտ=կանաչ, կարմիր + դեղին=նարնջագույն/:
Երեխաներին առաջարկել փորձաթղթի վրա ստանալ նարնջագույն, կանաչ գույներ/երանգներ/ և ինքնուրույն մեկնաբանել, թե ինչու՞ են ստացված գույները կոչվում բաղադրյալ կամ խառնուրդ:
Երեխաներին առաջարկվում է, առաջադրանքի թեմայից և առարկաների քանակից ելնելով, որոշել թղթի դիրքը:Մեկ առարկայի պատկերման դեպքում առարկան տեղադրվում է թղթի կենտրոնական մասում :Մեկից ավելի առարկաների պատկերման դեպքում , անհրաժեշտ է որոնել և գտնել դրանց ներդաշնակ դասավորությունը թղթի հարթության վրա:

Մարգարյան Նաիրա
19.03.2018, 23:55
Թեմատիկ պատկերում/գծանկար, գունանկար,ծեփ/

Թեմատիկ պատկերումը սովորողների կողմից առավել սիրված գեղարվեստական գործունեությունն է:Պարապմունքների այս տեսակը ենթադրում է պատկերում ազատ կամ հանձնարարված թեմայով և ընդգրկում է շրջապատող իրականության պատկերում, ինչպես նաև գրական ստեղծագործությունների նկարազարդում:Թեմատիկ նկարչությունը նպաստում է դիտողականության,երևակայության, ստեղծագործական և համագործակցային կարողությունների զարգացմանը, սովորողների ինքնաարտահայտմանը, իրականության,հուզական և գեղագիտական ընկալման ձևավորմանը: Այն հրաշալի պայմաններ է ստեղծում մյուս պարապմունքների ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքների և կարողությունների կիրառման և միջառարկայական լայն կապերի հաստատման համար:

4999

Մարգարյան Նաիրա
21.03.2018, 18:45
Զրույցներ կերպարվեստի մասին


Պարապմունքների այս տեսակը ծանոթացնում է հայկական և համաշխարհային արվեստի հայտնի ներկայացուցիչների և նրանց ստեղծագործությունների, ինչպես նաև ժողովրդական արվեստների և դրանց նմուշների հետ:Դասի ընթացքում սովորողների տարիքային և հոգեբանական առանձնահատկություններին համապատասխան , ընկալման համար մատչելի ստեղծագործություններ, ինչպես նաև որակյալ վերատպություններ, լուսանկարներ և այլ տեսանյութեր:Հնարավորության դեպքում կազմակերպում են էքսկուրսիաներ դեպի պատկերասրահներ , թանգարաններ, արվեստի հուշարձաններ:Առաջին դասարանում կերպարվեստի մասին զրույցներին առանձին դասաժամ չի հատկացվում, և, անհրաժեշտության դեպքում , 8-10 րոպե տևողությամբ զրույցներն անցկացվում են մյուս դասերի ընթացքում:
Կերպարվեստի մասին զրույցները նպաստում են սովորողների ընդհանուր մտահորիզոնի ընդլայնմանը,հայրենասիրական և մարդասիրական զգացումների արմատավորմանը, կերպարվեստի նկատմամբ սիրո և հետաքրքրության ձևավորմանը:

Մարգարյան Նաիրա
22.03.2018, 02:40
Կերպարվեստի օրինակելի դասապլան


Դասի տեսակը՝ Զրույց կերպարվեստի և մեզ շրջապատող գեղեցիկի մասին:

Թեման՝ <<Կերպարվեստի ստեղծագործության տրամադրությունը>>:

Դասի նպատակը՝

Զգալ բնության և կերպարվեստի ստեղծագործության տրամադրությունը՝ գույների հուզական բովանդակության միջոցով:
Պատկերացում տալ սև և սպիտակ գույների արտահայտչական հնարավորությունների մասին:
Ծանոթացնել կերպարվեստի ստեղծագործությունը կարդալու, վերլուծելու հնարներին:
Դաստիարակել սեր բնության, հայրենի երկրի, բնաշխարհի նկատմամբ:

Անհրաժեշտ նյութեր և պարագաներ՝
ուսուցչի համար՝ Գ. Բաշինջաղյան <<Գյուղական բնանկար>>, Հ. Այվազովսկի<<Փոթորիկ գիշերով>> վերատպություններ,
աշակերտների համար՝ գունավոր թղթեր, թաղքագրիչներ:

Դասի ընթացքը: Զրույց կերպարվեստի տեսակների մասին, ներկայացված գեղանկարչական աշխատանքների հեղինակների կյանքից տվ
յալներ: Ստեղծագործություններում օգտագործված հիմնական գունային գամման, ժանրը:
Օրվա ո՞ր պահը կամ բնության ինչպիսի՞ տեսարան է պատկերված նկարում. երեկո,կեսօր, լուսաբաց,փոթորիկ,ալեկոծություն,ամպրոպ,
թե՞ գիշեր,հանգիստ,խաղաղ եղանակ: Ինչպիսի՞ տպավորություն է թողնում ստեղծագործությունը, ի՞նչ զգացում է առաջացնում այն՝
խաղաղ, թախծոտ, սառը,ճնշող, թե՞ աշխույժ, ուրախ:
Վերատպություններին նայելով աշակերտները պետք է փորձեն տեսնել և զգալ, թե որ տրամադրության արտահայտման դեպքում է
դիմել նկարիչը սև գույնի խառնուրդին և ինչպիսի՞ տրամադրության դեպքում՝ սպիտակ:
Երեխաներին մտածելու որոշ ժամանակ է տրվում մտքերն ամբողջացնելու համար:Այնուհետև բանավոր հարցման միջոցով 2-3 րոպեի
ընթացքում աշակերտները ներկայացնում են իրենց կարծիքները, փորձում են մեկնաբանել նկարների տրամադրությունը, վերլուծել և
պատճառաբանել օգտագործված գույների ընտրությունը: Զրույցի ընթացքում կարելի է աշակերտներին առաջարկել նոր անվանումներ
հորինել ներկայացված ստեղծագործությունների համար:Տրամաբանված և հիմնավորված լավագույն պատասխանները գնահատվում են
են:

50715072

Մարգարյան Նաիրա
28.03.2018, 01:37
Կերպարվեստի կրթական նշանակությունը և հիմնանպատակները


Իր բովանդակության և յուրահատկության շնորհիվ կերպարվեստը լավագույն կերպով բացահայտում է մարդու և շրջապատող աշխարհի գեղեցկությունն ու ներդաշնակությունը:Իսկ գեղեցիկը , ներդաշնակը տեսնելու պահանջը վերածվում է այն ստեղծելու ցանկության:Կերպարվեստի տարբեր տեսակներին հաղորդակցվելը և ինքնուրույն գեղարվեստական գործունեություն իրականացնելը նպաստում է՝
*վերլուծական և ստեղծագործական մտածողության զարգացմանը,
*անձի ինքնաճանաչմանը, մտահորիզոնի ընդլայնմանը,
*սովորողների գեղարվեստական կրթությանը, գեղագիտական և բարոյական դաստիարակությանը,
*ազգային-հայրենասիրական և մարդասիրական զգացումների արմատավորմանը:

Մարգարյան Նաիրա
18.04.2018, 23:26
Թանգարան

Աշխարհում առաջին Մանկական պատկերասրահը բացվել է 1970 թվականի մարտի 13-ին, Երևանում՝ արվեստաբան Հենրիկ Իգիթյանի և մանկավարժ Ժաննա Աղամիրյանի ջանքերով: Սա մի պատկերասրահ էր, որը ոչ միայն առաջինն էր Հայաստանում, նախկին ԽՍՀՄ-ում, այլև ողջ աշխարհում: 1978 թվականին Մանկական պատկերասրահը վերածվեց Հայաստանի Մանկական ստեղծագործության թանգարանի, որի հիմքի վրա հետագայում ստեղծվեց Գեղագիտության ազգային կենտրոնը: Շուրջ չորս տասնամյակ Երևանի Մանկական ստեղծագործության թանգարանը ներկայացնւմ և պրոպագանդում է մանկական արվեստը՝ դիտելով այն որպես համաշխարհային արվեստի լիարժեք մաս: Թանգարանը մասնակցել է տարբեր միջազգային ցուցահանդեսների և ստացել բազմաթիվ հեղինակավոր մրցանակներ: Մշտական հավաքածուն ներառում է շուրջ 150,000 ստեղծագործություններ Հայաստանից և աշխարհի 120 երկրներից, որոնք ներկայացված են չորս անվանակարգերում` հայկական արվեստ, միջազգային արվեստ, դեկորատիվ-կիրառական արվեստ և ցուցահանդեսային սրահ: Թանգարանում պարբերաբար իրենց գործերն են ցուցադրում Գեղագիտության ազգային կենտրոնի սաները, ինչպես նաև տեղի են ունենում անհատական ցուցահանդեսներ: Հազարավոր դպրոցականներ հաճախում են թանգարան և առնչվում արվեստի հետ: Թանգարանը կրթում և զարգացնում է իրենց ճաշակը, երևակայությունը և բացահայտում նրանց նկարչական ունակությունները:

Մինասյան Նորա
20.04.2018, 21:36
Բուսական զարդանկարի տարրերը և մոտիվները


Ծաղիկները, բույսերը, մրգերն ու հատապտուղները բուսական զարդանկարի գլխավոր տարրերից են :Մրգերը ոչ միայն համեղ են, այլ նաև գեղեցիկ:Դեռևս վաղ ժամանակներից սկսած մարդիկ մրգերի պատկերներով զարդարել են եկեղեցիներ, հագուստ, սպասք և բազմաթիվ իրեր:Մրգերը խորհրդանշում են առատություն, բարություն և բերրիություն:Մեր երկրում կան շատ կառույցներ, որոնց զարդաքանդակները գեղեցկացվել են նռներով և խաղողի ողկույզներով:Ծաղիկներն ու բույսերն էլ իրենց հերթին են գեղեցկացնում ոչ միայն շենքերն ու շինությունները, այլ նաև կենցաղային իրերն ու հագուստը:
Այսօրվա մեր<<Կերպարվեստ>> առարկայի դասանյութի թեման << Բուսանախշեր >> -ն էր/2-րդ դասարան/:
Հարգելի գործընկերներ սիրով ներկայացնում եմ իմ սաների կատարած աշխատանքները:46034604460546064607


Հարգելիՙ Նաիրա, բովանդակալից դաս եք ներկայացրել, իսկ երեխաների աշխատանքները՝ պարզապես, հրաշք են:Կեցցեՙք, Դուք....

Մարգարյան Նաիրա
20.04.2018, 22:52
Հարգելիՙ Նաիրա, բովանդակալից դաս եք ներկայացրել, իսկ երեխաների աշխատանքները՝ պարզապես, հրաշք են:Կեցցեՙք, Դուք....


Շնորհակալություն, հարգելի Նորա, սաներիս աշխատանքը դիտելու և գնահատելու համար:

Narine.
29.04.2018, 16:04
Հարգելի Նաիրա ես կուզենայի հանգամանորեն ներկայացնեիք ինչպես է երեխան ճանաչում գույնը, գուներանգները, ինքն է արդյոք որոշում ինչ գույնով ներկի այս կամ այն առարկան: Շնորհակալություն:

Մարգարյան Նաիրա
30.04.2018, 00:00
Հարգելի Նաիրա ես կուզենայի հանգամանորեն ներկայացնեիք ինչպես է երեխան ճանաչում գույնը, գուներանգները, ինքն է արդյոք որոշում ինչ գույնով ներկի այս կամ այն առարկան: Շնորհակալություն:

Հարգելի՛ Նարինե, դուք գույների մասին կարող եք տեղեկանալ <<ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ:ՆՐԱ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ>> թեմայում:

Narine.
30.04.2018, 10:49
Հարգելի՛ Նարինե, դուք գույների մասին կարող եք տեղեկանալ <<ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ:ՆՐԱ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ>> թեմայում:

Շնորհակալություն հարգելի Նաիրա։

Տոնոյան Գրետա
30.04.2018, 18:01
Առարկայի դասավանդումն իրականացվում է դասերի չորս հիմնական տեսակների միջոցով՝
- պատկերում բնօրինակից,
-զարդարարական /դեկորատիվ / նկարչություն,
-թեմատիկ նկարչություն,
-զրույցներ կերպարվեստի մասին:ՊԱՏԿԵՐՈՒՄ ԲՆՕՐԻՆԱԿԻՑ


Տարբեր առարկաների պատկերում, որոնք ուսուցողական աշխատանքներ են գծանկարից և գունանկարից:Նկարվող պատկերը պետք է դրված լինի աշակերտների տեսահորիզոնից մի փոքր ներքև:Փոքր չափերի մոդելները կարելի է բաժանել երեխաներին/տերևներ, ծաղիկներ, միջատներ, ամանեղեն, խորանարդներ և այլն/:
Այս բաժինը նախապատրաստական փուլ է թեմատիկ և զարդարարական աշխատանքների համար:ԶԱՐԴԱՐԱՐԱԿԱՆ/ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ/ ԱՇԽԱՏԱՆՔ


Երեխաները ծանոթանում են զարդարարական-կիրառական արվեստի յուրահատկություններին: Նրանք իրենց կատարած աշխատանքներն ազատ պատկերազարդում են՝ օգտվելով կիրառական արվեստի նմուշներից:Պետք է ուշադրություն դարձնել ազգային մշակույթի առանձնահատկություններին.
-նախշերի կատարում,
-կիրառական արվեստի նմուշների պատկերազարդում,
-շնորհավորական բացիկների պատրաստում և ձևավորում,
-պատի թերթերի և վահանակների պատրաստում,
-հեքիաթի կամ պատմվածքի ձևավորում:
Զարդարարական աշխատանքներն առավել արդյունավետ են հատկապես առաջին դասարանում, որովհետև նպաստում են ձեռքի դաստակի մկանների զարգացմանը և գեղեցիկ ձեռագրի ձեռքբերմանը:


ԹԵՄԱՏԻԿ ՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Թեմատիկ աշխատանքների ժամանակ հիմնավորվում և կատարելագործվում են բնօրինակից պատկերման ժամանակ ձեռք բերած գիտելիքները՝ միաժամանակ երեխային տալով ազատություն, իրենց գիտելիքները , զգացմունքները թղթին հանձնելու հնարավորություն:Թեմատիկ նկարչությունը պետք է իրականացվի դիտման, պատկերացման, հիշողության և հեքիաթների ձևավորման միջոցով:

Զրույցներ կերպարվեստի մասին

Այն կոչված է դասավանդման ընթացքում երեխաների բազմակողմանի զարգացմանը օժանդակելուն, հոգևոր աշխարհի հարստացմանը:Որպես հիմնական ուսումնասիրման նյութ կարելի է ընդգրկել .
-զրույցներ գեղանկարչության՝ որպես կերպարվեստի տեսակներից մեկի մասին/
-ծանոթություն հայ և արտասահմանյան նկարիչների աշխատանքներին,
-մանկական գրքերի նկարազարդումները,
-հայկական մանրանկարներ,զարդա-կիրառական արվեստ:
Սիրելի Նաիրա , Դուք այնքան մանրամասնորեն ու մատչելի եք ներկայացրել կերպարվեստ առարկայի բովանդակությունը, դասերի կազմակերպման տեսակները,որ ցանկացած ընթերցող կարողանում է ավելի հանգամանալից կարծիք կազմել տարրական դասարաններում կերպարվեստ առարկայից վարած դասերի մասին:Ուսումասիրելով Ձեր թեման ու Ձեր երեխաների աշխատանքները համոզվեցի, որ Դուք շատ եք սիրում Ձեր գործն ու ձեր աշակերտներին:
Համոզմունք ունեմ, որ ուսուցչի գործը միայն գիտելիք տալը չէ: Նա թափանցում է աշակերտի ներաշխարհ, սովորեցնում նրան մտածել ու սովորելը սիրել: Ուսուցիչն իմացության ուղիներն աշակերտի առջև բացող առաջնորդն է: Աշակերտը պետք է ուսուցչի օգնությամբ բացահայտի, թե ինքն ինչի է ընդունակ: Իսկ մանկավարժի ու աշակերտի համատեղ աշխատանքի հիմքը փոխադարձ հարգանքն ու ըմբռնումն եմ համարում. իսկական ուսուցիչը երեխաներին է նվիրում իր սերն ու բարեկամությունը:Համոզված եմ , որ Դուք հենց այդ ուսուցիչներից եք:
Գեղեցկությունը ծնվում է սրտում, արտացոլվում աչքերում և ապրում արարքներում:

Տոնոյան Գրետա
30.04.2018, 18:04
Դիցաբանական ժանրը կերպարվեստում
Դիցաբանական ժանրը կերպարվեստում, կերպարվեստի ժանր, որը պատկերում է դիցաբանական սյուժեներ` տեսարաններ էպոսից, առասպելներից, հեքիաթներից, լեգենդներից։ դիցաբանություն, միֆոլոգիա, հուն․՝ mythos-ասք, ավանդազրույց, և հուն․՝ logos-խոսք, ուսմունք բառերից, բանահյուսական ավանդազրույցներ, որոնց մեջ շատ պատկերավոր արտացոլված են Հին աշխարհի ստեղծման, բնության երևույթների և մարդկանց կյանքի մասին հին ժողովուրդների պատկերացումները։ Համաշխարհային մշակույթում նշանակալի դեր ունեցան հին հույների առասպելները։ Դիցաբանական ժանրը ձևավորվել է Վերածննդի դարաշրջանում, երբ հնագույն լեգենդները ամենահարուստ սյուժեներն են տվել Սանդրո Բոտիչելլի, Անդրեա Մանտենյայի, Ջորջոնեի նկարներին, Ռաֆայել Սանտիի ֆրեսկոներին։ 17-րդ դարից մինչև 20-րդ դարի սկիզբը զգալիորեն ընդլայնվում է դիցաբանական ժանրի նկարների ներկայացումը։ Նրանք հանդիսանում են որպես բարձր գեղարվեստական արժեքներ Նիկոլա Պուսսենի, Պիտեր Պաուլ Ռուբենսի, Դիեգո Վելասկեսի, Ռեմբրանդ վան Ռեյն գեղանկարները, ստեղծում են տոնական տրամադրություն Ֆրանսուա Բուշեի, Ջովաննի Տեպոլոյի ստեղծագործություններում։ 19-րդ դարում դիցաբանական ժանրը կերպարվեստում հասնում է կատարելության Իվան Մարտոսի քանդակագործությունը, Ժակ Լուի Դավիդի, Դոմինիկ Էնգրի, Լև Իվանովի գեղանկարները։ 20-րդ դարի սիմվոլիկան և ժամանակակից ոճը նոր հետաքրքրություն են առաջացնում դիցաբանական ժանրում Մորիս Դենիի, Միխայիլ Վրուբելի։ Այն վերաիմաստավորվում է Արիստիդ Մայոլի, Էմիլ Անտուան Բուրդելի, Սերգեյ Կոնենկովի քանդակներում, Պաբլո Պիկասսոյի գրաֆիկայում։ Լայնորեն զարգացել է Անտիկ, Վերածննդի, 17-րդ դարի Ֆլամանդական արվեստներում։

Մարգարյան Նաիրա
30.04.2018, 18:06
Սիրելի Նաիրա , Դուք այնքան մանրամասնորեն ու մատչելի եք ներկայացրել կերպարվեստ առարկայի բովանդակությունը, դասերի կազմակերպման տեսակները,որ ցանկացած ընթերցող կարողանում է ավելի հանգամանալից կարծիք կազմել տարրական դասարաններում կերպարվեստ առարկայից վարած դասերի մասին:Ուսումասիրելով Ձեր թեման ու Ձեր երեխաների աշխատանքները համոզվեցի, որ Դուք շատ եք սիրում Ձեր գործն ու ձեր աշակերտներին:
Համոզմունք ունեմ, որ ուսուցչի գործը միայն գիտելիք տալը չէ: Նա թափանցում է աշակերտի ներաշխարհ, սովորեցնում նրան մտածել ու սովորելը սիրել: Ուսուցիչն իմացության ուղիներն աշակերտի առջև բացող առաջնորդն է: Աշակերտը պետք է ուսուցչի օգնությամբ բացահայտի, թե ինքն ինչի է ընդունակ: Իսկ մանկավարժի ու աշակերտի համատեղ աշխատանքի հիմքը փոխադարձ հարգանքն ու ըմբռնումն եմ համարում. իսկական ուսուցիչը երեխաներին է նվիրում իր սերն ու բարեկամությունը:Համոզված եմ , որ Դուք հենց այդ ուսուցիչներից եք:
Գեղեցկությունը ծնվում է սրտում, արտացոլվում աչքերում և ապրում արարքներում:


Անչափ շնորհակալ եմ , Գրետա ջան, ուշադրության,ջերմ խոսքերի և գնահատանքի համար:

Մարգարյան Նաիրա
30.04.2018, 18:21
Դիցաբանական ժանրը կերպարվեստում
Դիցաբանական ժանրը կերպարվեստում, կերպարվեստի ժանր, որը պատկերում է դիցաբանական սյուժեներ` տեսարաններ էպոսից, առասպելներից, հեքիաթներից, լեգենդներից։ դիցաբանություն, միֆոլոգիա, հուն․՝ mythos-ասք, ավանդազրույց, և հուն․՝ logos-խոսք, ուսմունք բառերից, բանահյուսական ավանդազրույցներ, որոնց մեջ շատ պատկերավոր արտացոլված են Հին աշխարհի ստեղծման, բնության երևույթների և մարդկանց կյանքի մասին հին ժողովուրդների պատկերացումները։ Համաշխարհային մշակույթում նշանակալի դեր ունեցան հին հույների առասպելները։ Դիցաբանական ժանրը ձևավորվել է Վերածննդի դարաշրջանում, երբ հնագույն լեգենդները ամենահարուստ սյուժեներն են տվել Սանդրո Բոտիչելլի, Անդրեա Մանտենյայի, Ջորջոնեի նկարներին, Ռաֆայել Սանտիի ֆրեսկոներին։ 17-րդ դարից մինչև 20-րդ դարի սկիզբը զգալիորեն ընդլայնվում է դիցաբանական ժանրի նկարների ներկայացումը։ Նրանք հանդիսանում են որպես բարձր գեղարվեստական արժեքներ Նիկոլա Պուսսենի, Պիտեր Պաուլ Ռուբենսի, Դիեգո Վելասկեսի, Ռեմբրանդ վան Ռեյն գեղանկարները, ստեղծում են տոնական տրամադրություն Ֆրանսուա Բուշեի, Ջովաննի Տեպոլոյի ստեղծագործություններում։ 19-րդ դարում դիցաբանական ժանրը կերպարվեստում հասնում է կատարելության Իվան Մարտոսի քանդակագործությունը, Ժակ Լուի Դավիդի, Դոմինիկ Էնգրի, Լև Իվանովի գեղանկարները։ 20-րդ դարի սիմվոլիկան և ժամանակակից ոճը նոր հետաքրքրություն են առաջացնում դիցաբանական ժանրում Մորիս Դենիի, Միխայիլ Վրուբելի։ Այն վերաիմաստավորվում է Արիստիդ Մայոլի, Էմիլ Անտուան Բուրդելի, Սերգեյ Կոնենկովի քանդակներում, Պաբլո Պիկասսոյի գրաֆիկայում։ Լայնորեն զարգացել է Անտիկ, Վերածննդի, 17-րդ դարի Ֆլամանդական արվեստներում։

Շնորհակալ եմ, Գրետա ջան, կերպարվեստի դիցաբանական ժանրին անդրադառնալու և 17-րդ դարից մինչև 20-րդ դարի դիցաբանական ժանրի նկարիչներին , ինչպես նաև նրանց ստեղծած կտավներին անդրադառնալու համար:

Narine.
06.05.2018, 22:49
Դիցաբանական ժանրը կերպարվեստում
Դիցաբանական ժանրը կերպարվեստում, կերպարվեստի ժանր, որը պատկերում է դիցաբանական սյուժեներ` տեսարաններ էպոսից, առասպելներից, հեքիաթներից, լեգենդներից։ դիցաբանություն, միֆոլոգիա, հուն․՝ mythos-ասք, ավանդազրույց, և հուն․՝ logos-խոսք, ուսմունք բառերից, բանահյուսական ավանդազրույցներ, որոնց մեջ շատ պատկերավոր արտացոլված են Հին աշխարհի ստեղծման, բնության երևույթների և մարդկանց կյանքի մասին հին ժողովուրդների պատկերացումները։ Համաշխարհային մշակույթում նշանակալի դեր ունեցան հին հույների առասպելները։ Դիցաբանական ժանրը ձևավորվել է Վերածննդի դարաշրջանում, երբ հնագույն լեգենդները ամենահարուստ սյուժեներն են տվել Սանդրո Բոտիչելլի, Անդրեա Մանտենյայի, Ջորջոնեի նկարներին, Ռաֆայել Սանտիի ֆրեսկոներին։ 17-րդ դարից մինչև 20-րդ դարի սկիզբը զգալիորեն ընդլայնվում է դիցաբանական ժանրի նկարների ներկայացումը։ Նրանք հանդիսանում են որպես բարձր գեղարվեստական արժեքներ Նիկոլա Պուսսենի, Պիտեր Պաուլ Ռուբենսի, Դիեգո Վելասկեսի, Ռեմբրանդ վան Ռեյն գեղանկարները, ստեղծում են տոնական տրամադրություն Ֆրանսուա Բուշեի, Ջովաննի Տեպոլոյի ստեղծագործություններում։ 19-րդ դարում դիցաբանական ժանրը կերպարվեստում հասնում է կատարելության Իվան Մարտոսի քանդակագործությունը, Ժակ Լուի Դավիդի, Դոմինիկ Էնգրի, Լև Իվանովի գեղանկարները։ 20-րդ դարի սիմվոլիկան և ժամանակակից ոճը նոր հետաքրքրություն են առաջացնում դիցաբանական ժանրում Մորիս Դենիի, Միխայիլ Վրուբելի։ Այն վերաիմաստավորվում է Արիստիդ Մայոլի, Էմիլ Անտուան Բուրդելի, Սերգեյ Կոնենկովի քանդակներում, Պաբլո Պիկասսոյի գրաֆիկայում։ Լայնորեն զարգացել է Անտիկ, Վերածննդի, 17-րդ դարի Ֆլամանդական արվեստներում։

Հարգելի Գրետա որ դասարանում են անդրադառնում դիցաբանական ժանրին։ Շնորհակալություն։

Narine.
06.05.2018, 22:57
Հարգելի Գրետա որ դասարանում են անդրադառնում դիցաբանական ժանրին։ Շնորհակալություն։

Հեքիաթներ սիրու մ են բոլորը։ Երեխաները մեծ սիրով են նկարազարդում այս կամ այն հեքիաթը։
Բայց ըստ թեմատիկ պլանավորման քանի՞ ժամ է հատկացվում 4_րդ դասարանում։

Մարգարյան Նաիրա
07.05.2018, 03:20
Հեքիաթներ սիրու մ են բոլորը։ Երեխաները մեծ սիրով են նկարազարդում այս կամ այն հեքիաթը։
Բայց ըստ թեմատիկ պլանավորման քանի՞ ժամ է հատկացվում 4_րդ դասարանում։

67666767

Մինասյան Նորա
17.05.2018, 07:55
Բուսական զարդանկարի տարրերը և մոտիվները


Ծաղիկները, բույսերը, մրգերն ու հատապտուղները բուսական զարդանկարի գլխավոր տարրերից են :Մրգերը ոչ միայն համեղ են, այլ նաև գեղեցիկ:Դեռևս վաղ ժամանակներից սկսած մարդիկ մրգերի պատկերներով զարդարել են եկեղեցիներ, հագուստ, սպասք և բազմաթիվ իրեր:Մրգերը խորհրդանշում են առատություն, բարություն և բերրիություն:Մեր երկրում կան շատ կառույցներ, որոնց զարդաքանդակները գեղեցկացվել են նռներով և խաղողի ողկույզներով:Ծաղիկներն ու բույսերն էլ իրենց հերթին են գեղեցկացնում ոչ միայն շենքերն ու շինությունները, այլ նաև կենցաղային իրերն ու հագուստը:
Այսօրվա մեր<<Կերպարվեստ>> առարկայի դասանյութի թեման << Բուսանախշեր >> -ն էր/2-րդ դասարան/:
Հարգելի գործընկերներ սիրով ներկայացնում եմ իմ սաների կատարած աշխատանքները:46034604460546064607


Նաիրա ջան , շատ գեղեցիկ աշխատանքներ են:Հրաշալի երեխաներ ունեք:

Մարգարյան Նաիրա
18.05.2018, 00:14
Նաիրա ջան , շատ գեղեցիկ աշխատանքներ են:Հրաշալի երեխաներ ունեք:

Շնորհակալ եմ, Նորա ջան,գնահատանքի և գովեստի համար:

Մարգարյան Նաիրա
25.05.2018, 00:22
Ավազով նկարչություն և արտ-թերապիա


Երեխայի համար ամենահետաքրքիր ու ուսուցողական ծրագիրը խաղն է, որը պետք է համադրել արվեստի հետ: Մեջիկ Սենդ" ավազով նկարչության և արտ-թերապիայի կենտրոնը, գնահատելով և խրախուսելով երեխաների նախաձեռնողականությունը, կրեատիվ մտածելակերպը, ինքնաարտահայտումը, ինքնատիպությունը, պատասխանատվության զգացումը, աշխարհընկալումը, առաջարկում է նոր և հետաքրքիր զարգացողական դասընթացներ` ավազով նկարչություն, նկարչություն ջրի վրա, անհատական և խմբային հոգեթերապիա, արտ-թերապիա: Այս ծրագրերի նպատակն է ստեղծագործական պոտենցիալի, ճանաչողական գործընթացների և ինքնակարգավորման զարգացումը, հաղորդակցման հմտությունների, դրական ինքնավերաբերմունքի ձևավորումը, մանր մոտորիկայի մարզումը, հոգեհուզական ոլորտի ներդաշնակեցումը:
Դրանք իրականացվում են ավազով զարգացնողական խաղերի, ջրային նկարչության, ավազով նկարչության, բամբակաթերապիայի և արտ-թերապիայի միջոցով: Ծրագրեր երեխաների համար. ներառում է խաղ գունային ավազով, ստեղծագործական դասընթացներ, «Բամբակե աշխարհ» (3-12 տարեկան), «Փոքրիկ ավազե հրաշագործ» (1.5-4 տարեկան), «Մոնտեսորի» (2.5-3.5 տարեկան), «Ես և իմ աշխարհը» (4-6 տարեկան), «Ես և իմ աշխարհը» (7-12 տարեկան), «Նախապատրաստում դպրոցին» (5-7 տարեկան), «Ջրային հրաշք» (6-15 տարեկան):


7251

Էմմա Խաչատրյան
25.05.2018, 00:31
Ավազով նկարչություն և արտ-թերապիա


Երեխայի համար ամենահետաքրքիր ու ուսուցողական ծրագիրը խաղն է, որը պետք է համադրել արվեստի հետ: Մեջիկ Սենդ" ավազով նկարչության և արտ-թերապիայի կենտրոնը, գնահատելով և խրախուսելով երեխաների նախաձեռնողականությունը, կրեատիվ մտածելակերպը, ինքնաարտահայտումը, ինքնատիպությունը, պատասխանատվության զգացումը, աշխարհընկալումը, առաջարկում է նոր և հետաքրքիր զարգացողական դասընթացներ` ավազով նկարչություն, նկարչություն ջրի վրա, անհատական և խմբային հոգեթերապիա, արտ-թերապիա: Այս ծրագրերի նպատակն է ստեղծագործական պոտենցիալի, ճանաչողական գործընթացների և ինքնակարգավորման զարգացումը, հաղորդակցման հմտությունների, դրական ինքնավերաբերմունքի ձևավորումը, մանր մոտորիկայի մարզումը, հոգեհուզական ոլորտի ներդաշնակեցումը:
Դրանք իրականացվում են ավազով զարգացնողական խաղերի, ջրային նկարչության, ավազով նկարչության, բամբակաթերապիայի և արտ-թերապիայի միջոցով: Ծրագրեր երեխաների համար. ներառում է խաղ գունային ավազով, ստեղծագործական դասընթացներ, «Բամբակե աշխարհ» (3-12 տարեկան), «Փոքրիկ ավազե հրաշագործ» (1.5-4 տարեկան), «Մոնտեսորի» (2.5-3.5 տարեկան), «Ես և իմ աշխարհը» (4-6 տարեկան), «Ես և իմ աշխարհը» (7-12 տարեկան), «Նախապատրաստում դպրոցին» (5-7 տարեկան), «Ջրային հրաշք» (6-15 տարեկան):


7251

Ավազաթերապիան հոգեթերապիայի մեթոդներից մեկն է,որն առաջացել է Յունգյան անալիտիկ հոգեբանության շրջանակներում։
Այն մեծամասամբ հիմնվում է անգիտակցականի սիմվոլիկ բովանդակության հետ աշխատանքի վրա,ինչը աղբյուր է ներքին աճի
և զարգացման։ Ավազաթերապիան աշխարահի և ինքդ քեզ հետ հաղորդակցման,ներքին լարվածության լիցքաթափման միջոց է,
այն հնարավորություն է տալիս դիպչել ներքին,խորքային Ես-ին,վերականգնել հոգեկան ամբողջականությունը,հավաքել սեփական
աշխարհի յուրահատուկ կերպարը։
Ավազը,որը բնական նյութ է,իրականացնում է մի շարք կարևոր գործառույթներ,ինչպիսիք են`զարգացնող,հանգստացնող,ռելաքսացիոն,
բացասական էներգիա կլանող,ինչպես նաև ստեղծագործական պոտենցիալը ակտիվացնող։Այն նպաստում է նաև մանր մոտորիկայի
զարգացմանը,գլխուղեղի կեղևի աշխատանքի ակտիվացմանը:Հաշվի առնելով ավազի մի շարք դրական գործառույթներ՝ այն կարելի է
կիրառել բոլոր երեխաների հետ՝ թե´զարգացման խնդիր ունեցող,և թե´ խնդիր չունեցող:

Էմմա Խաչատրյան
25.05.2018, 00:32
Ավազաթերապիան՝
-նպաստում է անհատականացման գործընթացին,
-երեխաների համար ինքնարտահայտման միջոց է,
-ազատում է ներքին զգացմունքները և ակտիվացնում է հիշողությունը,
-կապ է ստեղծում անգիտակցականի և գիտակցականի,ներքինի և արտաքիինի,
հոգևորի և ֆիզիկականի միջև,
-երեխային ստեղծագործ է դարձնում,
-նպաստում է մի շարք հիվանդությունների բուժմանը,
-զարգացնում է երեխայի տարածական, մաթեմատիկական մտածողությունը,
-զարգացնում է մանր մոտորիկան,
-վերացնում է վախերը,անհանգստությունները, բացասական հույզերը։

Էմմա Խաչատրյան
25.05.2018, 00:36
Ավազով նկարչություն

Ավազով նկարչությունը ստեղծագործական հետաքրքիր ուղղություններից մեկն է։Երեխաները ավազի վրա
հրաշքներ են արարում։Ավազով նկարչությունն աշխատում է լույս-ստվեր սկզբունքով և լավ արտացոլում է
երեխաների հույզերը,մտքերն ու ձգտումները։
Ավազով նկարչությունը բավականին պարզ ստեղծագործական միջոց է։ Նրանով զբաղվելու համար անհրաժեշտ
չեն թանկարժեք նյութեր։Բավական է միայն մաքուր մանր ավազ,լույսի աղբյուր (լամպ) և օրգանական ապակի։
Ավազի փոխարեն կարելի է օգտագործել ցանկացած ավազանման զանգված,օրինակ սպիտակաձավարը (манная
крупа)կամ սուրճը։
Ավազով նկարչությամբ կարող են զբաղվել նույնիսկ փոքր երեխաները։Այս նկարչության ընթացքում շատ լավ
զարգանում է մանր մոտորիկան։
Ավազով նկարչությունը բավականին գեղեցիկ արվեստ է։ Մինչ երեխային այս արվեստի հետ ծանոթացնելը ցույց
տվեք նրան ավազով նկարչության գեղեցիկ հոլովակներ։
http://poqrik.am/yerexanerin/%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%A6%D5%B8%D5%BE-%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%B9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A8/

Էմմա Խաչատրյան
25.05.2018, 00:43
Ավազաթերապիան՝
-նպաստում է անհատականացման գործընթացին,
-երեխաների համար ինքնարտահայտման միջոց է,
-ազատում է ներքին զգացմունքները և ակտիվացնում է հիշողությունը,
-կապ է ստեղծում անգիտակցականի և գիտակցականի,ներքինի և արտաքիինի,
հոգևորի և ֆիզիկականի միջև,
-երեխային ստեղծագործ է դարձնում,
-նպաստում է մի շարք հիվանդությունների բուժմանը,
-զարգացնում է երեխայի տարածական, մաթեմատիկական մտածողությունը,
-զարգացնում է մանր մոտորիկան,
-վերացնում է վախերը,անհանգստությունները, բացասական հույզերը։

«Ավազով խաղը ազատագրում է արգելափակված էներգիան և ակտիվացնում մարդկային
հոգեկանում առկա ինքնաապաքինման հնարավորությունները»:
Կ.Գ.Յունգ

7255 7256 7257

Մարգարյան Նաիրա
03.06.2018, 03:23
ԱՎԱԶԵ ՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ավազե նկարչությունը սկիզբ է առել 1970-ական թվականներից և հետագայում լայն տարածում ունենալով՝ դարձել է ժամանակակից նկարչության կարևոր ճյուղերից մեկը:
Ավազե նկարչությունը մեխանիկական աշխատանք չէ միայն, այն ուղեկցվում է դինամիկ շարժումներով՝ ստեղծելով ձեռքերի պար: Նկարչությունը հոգեվիճակի արտացոլում է, ցանկացած տարիքում այն կարելի է սովորել: Նկարչությունը տարիքային սահմանափակում չունի: Սկսած 5-6 տարեկանից՝ մարդիկ կարող են նկարել: Եթե կարողանում ես գրել-կարդալ, ապա կարող ես նաև նկարել: Նկարչության մեջ առանձնակի կարևոր Է ոգեշնչումը, որը երբեմն ստիպում է անել անհնարինը:
Այս արվեստում կարևորվում է լույսի ու ստվերի խաղը, ինչի շնորհիվ էլ կառուցվում են պատկերները: Բայց միայն դա բավարար չէ. պետք է ամբողջական պատկերացում ունենալ օբյեկտի մասին, հասկանալ կառուցվածքը:Ի տարբերություն նկարչության մյուս տեսակների, որտեղ օգտագործվում են տարբեր գունանյութեր, մատիտներ, վրձիններ, ավազե նկարչության մեջ օգտագործվող միակ տարրը սեփական ձեռքերն են, որոնց շնորհիվ էլ հետագայում ստեղծվում է պատկերը:
Ավազե թերապիան, հայտնի է հենաշարժողական համակարգի կարգավորման գործառույթով:Ավազը ի սկզբանե բնությունից է տրված և ունի հանգստացնող կարողություն, բացի այդ նաև օգնում է լուծել վերջույթների հետ կապված շարժական համակարգերի խնդիրները, քանի որ կատարվում է նուրբ աշխատանք:
Ավազե նկարչությունը արվեստի ժամանակակից և հետաքրքիր ճյուղ է, որը կարելի է կապել նաև թատերական արվեստի հետ:

Մինասյան Նորա
03.06.2018, 08:29
Դիցաբանական ժանրը կերպարվեստում
Դիցաբանական ժանրը կերպարվեստում, կերպարվեստի ժանր, որը պատկերում է դիցաբանական սյուժեներ` տեսարաններ էպոսից, առասպելներից, հեքիաթներից, լեգենդներից։ դիցաբանություն, միֆոլոգիա, հուն․՝ mythos-ասք, ավանդազրույց, և հուն․՝ logos-խոսք, ուսմունք բառերից, բանահյուսական ավանդազրույցներ, որոնց մեջ շատ պատկերավոր արտացոլված են Հին աշխարհի ստեղծման, բնության երևույթների և մարդկանց կյանքի մասին հին ժողովուրդների պատկերացումները։ Համաշխարհային մշակույթում նշանակալի դեր ունեցան հին հույների առասպելները։ Դիցաբանական ժանրը ձևավորվել է Վերածննդի դարաշրջանում, երբ հնագույն լեգենդները ամենահարուստ սյուժեներն են տվել Սանդրո Բոտիչելլի, Անդրեա Մանտենյայի, Ջորջոնեի նկարներին, Ռաֆայել Սանտիի ֆրեսկոներին։ 17-րդ դարից մինչև 20-րդ դարի սկիզբը զգալիորեն ընդլայնվում է դիցաբանական ժանրի նկարների ներկայացումը։ Նրանք հանդիսանում են որպես բարձր գեղարվեստական արժեքներ Նիկոլա Պուսսենի, Պիտեր Պաուլ Ռուբենսի, Դիեգո Վելասկեսի, Ռեմբրանդ վան Ռեյն գեղանկարները, ստեղծում են տոնական տրամադրություն Ֆրանսուա Բուշեի, Ջովաննի Տեպոլոյի ստեղծագործություններում։ 19-րդ դարում դիցաբանական ժանրը կերպարվեստում հասնում է կատարելության Իվան Մարտոսի քանդակագործությունը, Ժակ Լուի Դավիդի, Դոմինիկ Էնգրի, Լև Իվանովի գեղանկարները։ 20-րդ դարի սիմվոլիկան և ժամանակակից ոճը նոր հետաքրքրություն են առաջացնում դիցաբանական ժանրում Մորիս Դենիի, Միխայիլ Վրուբելի։ Այն վերաիմաստավորվում է Արիստիդ Մայոլի, Էմիլ Անտուան Բուրդելի, Սերգեյ Կոնենկովի քանդակներում, Պաբլո Պիկասսոյի գրաֆիկայում։ Լայնորեն զարգացել է Անտիկ, Վերածննդի, 17-րդ դարի Ֆլամանդական արվեստներում։

Հետաքրքիր տեղեկություններ են:Շնորհակալություն:

Ջ.Գրիգորյան
03.06.2018, 21:01
Հետաքրքիր տեղեկություններ են:Շնորհակալություն:

Հարգելի Նաիրա, եթե հնարավոր է, խնդրում եմ տեղադրեք առաջին դասարանի կերպարվեստ առարկայի թեմատիկ պլանավորումը: Շնորհակալություն:

Մարգարյան Նաիրա
04.06.2018, 02:41
Հարգելի Նաիրա, եթե հնարավոր է, խնդրում եմ տեղադրեք առաջին դասարանի կերպարվեստ առարկայի թեմատիկ պլանավորումը: Շնորհակալություն:

Հարգելի՛ Ջեմմա, ներկայացնում եմ առաջին դասարանի կերպարվեստ առարկայի օրինակելի թեմատիկ պլանավորումը:


I կիսամյակ (30 ժամ )

Ծանոթություն կերպարվեստ առարկայի հետ(ազատ աշխատանք):
Երկրաչափական պատկերներ:
Ծիածանի գույները(գունավորում):
Գունային խառնուրդներ(նարնջագույն):
Գունային խառնուրդներ(մանուշակագույն):
Գունային խառնուրդներ(կանաչ):
Տաք և սառը գույներ(Հեքիաթի ձևավորում):
Վարժություն<<Գծիկներ>>:
Շինարար խոզուկը:
Նախշեր(կետերի գունավորում և միացում):
Թեմատիկ աշխատանք <<Տարվա չորս եղանակները>>:
Հեքիաթի ձևավորում <<Գնդիկ -բոքոնիկը>>:
Սնկեր(Մեծ և փոքր սնկերի պատկերում):
Հատապտուղներ:
Կրիա:
Աշնանային մրգեր: Քաղցր և հյութալի մրգերի պատկերում:
Տերևներ(Թեմատիկ աշխատանք . <<Հագուստ աշնան համար>>):
ՈՒրախ գնացք:
Վարժություն <<Գորգի նախշեր>>:
Ծաղիկներ:
Թեմատիկ աշխատանք<<ՈՒշ աշուն>>:
Տնակ և շենք(Հեքիաթի ձևավորում. <<Սևուկ ուլիկ>>):
Զարդանախշեր:
Հեքիաթի հերոսներ(Հորինել հեքիաթ):
Թեմատիկ աշխատանք <<Առաջին ձյուն>>:
Ծեփակերտում(եղևնի, եղևնու ճյուղ):
Պատկերում բնօրինակից՝ գնդակներ:
Շրջան և ձվածիր(հեռանկարի տարրեր):
Պատկերում բնօրինակից՝ տոնածառի խաղալիքներ:
Ամանորյա բացիկ:

II կիսամյակ (30 ժամ)


Դեկորատիվ աշխատանք . <<Իմ տատիկի գոգնոցը>>:
Ալիքաձև նախշեր(թեմատիկ աշխատանք):
Հեքիաթի ձևավորում<<Շունն ու կատուն>>:
Մրգեր և հատապտուղներ:
Բաժակի ձևավորում:
Հանելուկի նկարազարդում:
Ծեփակերտում՝ նապաստակ:
Խխունջ, զատիկ և ճպուռ՝ ոլորանախշեր:
Թեմատիկ աշխատանք<<Իմ մայրիկի դիմանկարը>>:
Թիթեռներ՝ սիմետրիա:
Ձկներ:
Ծեփակերտում<<Թռչուններ>>:
Գարուն:
Թեմատիկ աշխատանք<<Անձրևային օր>>:
Հեքիաթի ձևավորում<<Պոչատ աղվեսը>>:
Պատկերում բնօրինակից՝ ծաղիկներ:
Ծառի պատկերում:
Զարդագոտի:
Թեմատիկ աշխատանք<<Կրկեսում>>:
ՈՒրախ Զատիկ:
Զատիկի հավկիթների ձևավորում:
Կենդանաբանական այգում:
Ծառի դեկորատիվ- զարդարարական պատկերում:
Բուսական և երկրաչափական ոճավորված տարրերի պատկերում:
Հեքիաթի ձևավորում<<Կարմիր գլխարկը>>:
Թեմատիկ աշխատանք<<Ճանապարհորդություն օդապարիկով>>:
Գրքի ձևավորում:
Թեմատիկ աշխատանք<<Կրկեսում>>:
Կոմպոզիցիա տառերով<<Հայոց այբուբենը>>:
Էքսկուրսիա մանկական պատկերասրահ:

Ջ.Գրիգորյան
04.06.2018, 22:37
Հարգելի՛ Ջեմմա, ներկայացնում եմ առաջին դասարանի կերպարվեստ առարկայի օրինակելի թեմատիկ պլանավորումը:


I կիսամյակ (30 ժամ )

Ծանոթություն կերպարվեստ առարկայի հետ(ազատ աշխատանք):
Երկրաչափական պատկերներ:
Ծիածանի գույները(գունավորում):
Գունային խառնուրդներ(նարնջագույն):
Գունային խառնուրդներ(մանուշակագույն):
Գունային խառնուրդներ(կանաչ):
Տաք և սառը գույներ(Հեքիաթի ձևավորում):
Վարժություն<<Գծիկներ>>:
Շինարար խոզուկը:
Նախշեր(կետերի գունավորում և միացում):
Թեմատիկ աշխատանք <<Տարվա չորս եղանակները>>:
Հեքիաթի ձևավորում <<Գնդիկ -բոքոնիկը>>:
Սնկեր(Մեծ և փոքր սնկերի պատկերում):
Հատապտուղներ:
Կրիա:
Աշնանային մրգեր: Քաղցր և հյութալի մրգերի պատկերում:
Տերևներ(Թեմատիկ աշխատանք . <<Հագուստ աշնան համար>>):
ՈՒրախ գնացք:
Վարժություն <<Գորգի նախշեր>>:
Ծաղիկներ:
Թեմատիկ աշխատանք<<ՈՒշ աշուն>>:
Տնակ և շենք(Հեքիաթի ձևավորում. <<Սևուկ ուլիկ>>):
Զարդանախշեր:
Հեքիաթի հերոսներ(Հորինել հեքիաթ):
Թեմատիկ աշխատանք <<Առաջին ձյուն>>:
Ծեփակերտում(եղևնի, եղևնու ճյուղ):
Պատկերում բնօրինակից՝ գնդակներ:
Շրջան և ձվածիր(հեռանկարի տարրեր):
Պատկերում բնօրինակից՝ տոնածառի խաղալիքներ:
Ամանորյա բացիկ:

II կիսամյակ (30 ժամ)


Դեկորատիվ աշխատանք . <<Իմ տատիկի գոգնոցը>>:
Ալիքաձև նախշեր(թեմատիկ աշխատանք):
Հեքիաթի ձևավորում<<Շունն ու կատուն>>:
Մրգեր և հատապտուղներ:
Բաժակի ձևավորում:
Հանելուկի նկարազարդում:
Ծեփակերտում՝ նապաստակ:
Խխունջ, զատիկ և ճպուռ՝ ոլորանախշեր:
Թեմատիկ աշխատանք<<Իմ մայրիկի դիմանկարը>>:
Թիթեռներ՝ սիմետրիա:
Ձկներ:
Ծեփակերտում<<Թռչուններ>>:
Գարուն:
Թեմատիկ աշխատանք<<Անձրևային օր>>:
Հեքիաթի ձևավորում<<Պոչատ աղվեսը>>:
Պատկերում բնօրինակից՝ ծաղիկներ:
Ծառի պատկերում:
Զարդագոտի:
Թեմատիկ աշխատանք<<Կրկեսում>>:
ՈՒրախ Զատիկ:
Զատիկի հավկիթների ձևավորում:
Կենդանաբանական այգում:
Ծառի դեկորատիվ- զարդարարական պատկերում:
Բուսական և երկրաչափական ոճավորված տարրերի պատկերում:
Հեքիաթի ձևավորում<<Կարմիր գլխարկը>>:
Թեմատիկ աշխատանք<<Ճանապարհորդություն օդապարիկով>>:
Գրքի ձևավորում:
Թեմատիկ աշխատանք<<Կրկեսում>>:
Կոմպոզիցիա տառերով<<Հայոց այբուբենը>>:
Էքսկուրսիա մանկական պատկերասրահ:

Սիրելի Նաիրա, շատ շնորհակալ եմ Կերպարվեստ առարկայի առաջին դասարանի թեմատիկ պլանավորումը այդքան մանրամասն ներկայացնելու համար: Հարգանքով՝ Ջեմմա Գրիգորյան

Մինասյան Նորա
04.06.2018, 23:11
Հարգելի՛ Ջեմմա, ներկայացնում եմ առաջին դասարանի կերպարվեստ առարկայի օրինակելի թեմատիկ պլանավորումը:


I կիսամյակ (30 ժամ )

Ծանոթություն կերպարվեստ առարկայի հետ(ազատ աշխատանք):
Երկրաչափական պատկերներ:
Ծիածանի գույները(գունավորում):
Գունային խառնուրդներ(նարնջագույն):
Գունային խառնուրդներ(մանուշակագույն):
Գունային խառնուրդներ(կանաչ):
Տաք և սառը գույներ(Հեքիաթի ձևավորում):
Վարժություն<<Գծիկներ>>:
Շինարար խոզուկը:
Նախշեր(կետերի գունավորում և միացում):
Թեմատիկ աշխատանք <<Տարվա չորս եղանակները>>:
Հեքիաթի ձևավորում <<Գնդիկ -բոքոնիկը>>:
Սնկեր(Մեծ և փոքր սնկերի պատկերում):
Հատապտուղներ:
Կրիա:
Աշնանային մրգեր: Քաղցր և հյութալի մրգերի պատկերում:
Տերևներ(Թեմատիկ աշխատանք . <<Հագուստ աշնան համար>>):
ՈՒրախ գնացք:
Վարժություն <<Գորգի նախշեր>>:
Ծաղիկներ:
Թեմատիկ աշխատանք<<ՈՒշ աշուն>>:
Տնակ և շենք(Հեքիաթի ձևավորում. <<Սևուկ ուլիկ>>):
Զարդանախշեր:
Հեքիաթի հերոսներ(Հորինել հեքիաթ):
Թեմատիկ աշխատանք <<Առաջին ձյուն>>:
Ծեփակերտում(եղևնի, եղևնու ճյուղ):
Պատկերում բնօրինակից՝ գնդակներ:
Շրջան և ձվածիր(հեռանկարի տարրեր):
Պատկերում բնօրինակից՝ տոնածառի խաղալիքներ:
Ամանորյա բացիկ:

II կիսամյակ (30 ժամ)


Դեկորատիվ աշխատանք . <<Իմ տատիկի գոգնոցը>>:
Ալիքաձև նախշեր(թեմատիկ աշխատանք):
Հեքիաթի ձևավորում<<Շունն ու կատուն>>:
Մրգեր և հատապտուղներ:
Բաժակի ձևավորում:
Հանելուկի նկարազարդում:
Ծեփակերտում՝ նապաստակ:
Խխունջ, զատիկ և ճպուռ՝ ոլորանախշեր:
Թեմատիկ աշխատանք<<Իմ մայրիկի դիմանկարը>>:
Թիթեռներ՝ սիմետրիա:
Ձկներ:
Ծեփակերտում<<Թռչուններ>>:
Գարուն:
Թեմատիկ աշխատանք<<Անձրևային օր>>:
Հեքիաթի ձևավորում<<Պոչատ աղվեսը>>:
Պատկերում բնօրինակից՝ ծաղիկներ:
Ծառի պատկերում:
Զարդագոտի:
Թեմատիկ աշխատանք<<Կրկեսում>>:
ՈՒրախ Զատիկ:
Զատիկի հավկիթների ձևավորում:
Կենդանաբանական այգում:
Ծառի դեկորատիվ- զարդարարական պատկերում:
Բուսական և երկրաչափական ոճավորված տարրերի պատկերում:
Հեքիաթի ձևավորում<<Կարմիր գլխարկը>>:
Թեմատիկ աշխատանք<<Ճանապարհորդություն օդապարիկով>>:
Գրքի ձևավորում:
Թեմատիկ աշխատանք<<Կրկեսում>>:
Կոմպոզիցիա տառերով<<Հայոց այբուբենը>>:
Էքսկուրսիա մանկական պատկերասրահ:

Հարգելի Նաիրա, ես ևս շնորհակալ եմ թեմատիկ պլանավորման համար:

Մարգարյան Նաիրա
04.06.2018, 23:52
Հարգելի Նաիրա, ես ևս շնորհակալ եմ թեմատիկ պլանավորման համար:

ՈՒրախ եմ, որ կարողացա օգտակար լինել,, սիրելի՛ գործընկերներ:

Մարգարյան Նաիրա
13.06.2018, 22:11
7445

Նկարներ ապակու վրա

Նկարներն ապակու վրա հաճելի են յուրաքանչյուր ճաշակի տեր մարդու համար:Այս նկարների մեջ գրավականն աշխատանքի տեխնիկան է: Նրանք նկարված են ապակու ետնամասում՝ ջրաներկով, որն էլ պատված է էմալով:Այն ունի նաև դժվարություն, նկարիչն անմիջապես չի տեսնում թե ինչ է նկարում, իսկ սխալի դեպքում ուղղել չի կարող՝ պետք է նորից սկզբից նկարի:Հնարավոր չէ նաև որևէ նկարի կրկնօրինակն ստեղծել:Ապակու վրայի նկարների նրբություններից մեկն էլ այն է, որ լուսային փոփոխության ժամանակ փոխվում են գունային երանգները:

Էմմա Խաչատրյան
13.06.2018, 23:17
7445

Նկարներ ապակու վրա

Նկարներն ապակու վրա հաճելի են յուրաքանչյուր ճաշակի տեր մարդու համար:Այս նկարների մեջ գրավականն աշխատանքի տեխնիկան է: Նրանք նկարված են ապակու ետնամասում՝ ջրաներկով, որն էլ պատված է էմալով:Այն ունի նաև դժվարություն, նկարիչն անմիջապես չի տեսնում թե ինչ է նկարում, իսկ սխալի դեպքում ուղղել չի կարող՝ պետք է նորից սկզբից նկարի:Հնարավոր չէ նաև որևէ նկարի կրկնօրինակն ստեղծել:Ապակու վրայի նկարների նրբություններից մեկն էլ այն է, որ լուսային փոփոխության ժամանակ փոխվում են գունային երանգները:

Հարգելի՛ Նաիրա հետաքրքիր և գեղեցիկ նկարչության տեսակ եք ներկայացրել։
Այն կզարգացնի աշակերտների գեղագիտական ճաշակը և երևակայությունը։

Մարգարյան Նաիրա
14.06.2018, 00:03
Հարգելի՛ Նաիրա հետաքրքիր և գեղեցիկ նկարչության տեսակ եք ներկայացրել։
Այն կզարգացնի աշակերտների գեղագիտական ճաշակը և երևակայությունը։

Շնորհակալ եմ, Էմմա՛ ջան, գեղեցիկը գնահատելու համար:

Narine.
15.06.2018, 17:36
7445

Նկարներ ապակու վրա

Նկարներն ապակու վրա հաճելի են յուրաքանչյուր ճաշակի տեր մարդու համար:Այս նկարների մեջ գրավականն աշխատանքի տեխնիկան է: Նրանք նկարված են ապակու ետնամասում՝ ջրաներկով, որն էլ պատված է էմալով:Այն ունի նաև դժվարություն, նկարիչն անմիջապես չի տեսնում թե ինչ է նկարում, իսկ սխալի դեպքում ուղղել չի կարող՝ պետք է նորից սկզբից նկարի:Հնարավոր չէ նաև որևէ նկարի կրկնօրինակն ստեղծել:Ապակու վրայի նկարների նրբություններից մեկն էլ այն է, որ լուսային փոփոխության ժամանակ փոխվում են գունային երանգները:

Հարգելի Նաիրա, մենք կատարել ենք նմանօրինակ աշխատանք, բայց ավելի հեշտ տարբերակով:
Առաջին քայլ` ապակին դնել նկարի վրա և ուրվագծել նկարը.
Երկրորդ քայլ` ուրվագծածը չորանալուց հետո պլաստիլինիով գունավորել նկարը:
Տարրական դասարանի աշակերտների համար բարդ չի և շատ սիրով են կատարում:
Ուղղակի հարկավոր է ընտրել պարզ նկարներ:

Մարգարյան Նաիրա
15.06.2018, 21:51
Հարգելի Նաիրա, մենք կատարել ենք նմանօրինակ աշխատանք, բայց ավելի հեշտ տարբերակով:
Առաջին քայլ` ապակին դնել նկարի վրա և ուրվագծել նկարը.
Երկրորդ քայլ` ուրվագծածը չորանալուց հետո պլաստիլինիով գունավորել նկարը:
Տարրական դասարանի աշակերտների համար բարդ չի և շատ սիրով են կատարում:
Ուղղակի հարկավոր է ընտրել պարզ նկարներ:

Հարգելի՛ Նարինե, իհարկե՛,եթե աշխատանքը սիրով է արվում, ապա անխոս այն գեղեցիկ էլ կստացվի:
Այո, նմանատիպ աշխատանք կատարելն այնքան էլ բարդ չէ, որի արդյունքում ստացվում են յուրօրինակ աշխատանքներ:

Մարգարյան Նաիրա
18.06.2018, 03:02
ԻՍՊԱՆԱՑԻ ՆԿԱՐԻՉ ՍԱԼՎԱԴՈՐ ԴԱԼԻԻ ՄՏՔԵՐԸ ՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Եթե անընդհատ մտածես .<<Ես հանճար եմ>>, վերջիվերջո կդառնաս հանճար:

Նկարիչը նա չէ, ով ոգեշնչվում է, այլ նա, որ ոգեշնչում է:

Արվեստը սարսափելի հիվանդություն է, բայց ապրել առանց դրա անհնար է:

Նկարչի համար վրձնի յուրաքանչյուր հպումը կտավին՝ մի ամբողջ դրամա է:

Տեսար, այն գրավեց քո հոգին և վրձնի միջով թափվեց կտավի վրա: Սա գեղանկարչությունն է:Եվ նույն բանն է սերը:

Մարգարյան Նաիրա
22.06.2018, 02:15
Մանրանկարչություն
7496749774987500


Հայաստանում գործած բազմաթիվ մանրանկարչական կենտրոններից առանձնապես նշանավոր են Անի-Հաղպատի, Գլաձորի, Վանի, Մեծոփի, Տաթևի, Երզնկայի, Կարին-Էրզրումի, Ղրիմի և այլ գրչության դպրոցները, որտեղ ստեղծագործել են միջնադարյան վարպետ Մոմիկը (13-14-րդ դարեր), Ավագը, Հովհաննեսը, Թորոս Տարոնացին (14-րդ դար), Գրիգոր Տաթևացին, Վարդանը, Կարապետը, Մանվելը, Մկրտիչ Նաղաշը, Բարսեղը, Նաղաշ Հովնաթանը, Ղազար Բաբերդցին, Հակոբ Ջուղայեցին (17-րդ դար), Թեոդորոս Կարնեցին (18-րդ դար) և շատ ուրիշներ։
Հայ մանրանկարչության պատմության մեջ յուրահատուկ տեղ ունի կիլիկյան դպրոցը։ Այստեղ առանձնապես նշանավոր են Թորոս Ռոսլինը, Վարդանը (13-րդ դար), Դրազարկում՝ Գրիգորը (13-րդ դար) և ուրիշներ, Սկևռայում ՝ Գրիգոր Մլիճեցին (12-րդ դար) և այլք, Գրիգոր Պիծակը, Սարգիս Պիծակը, Ավագը և այլն։
Կիլիկյան հայ մանրանկարչության ամենախոշոր ներկայացուցիչը Թորոս Ռոսլինն է, որն արվեստագետների կողմից անվանվել է «Վերածնության Նախակարապետ», «Զարդանկարի վիրտուոզ»։ Նրա ստեղծագործության մեջ նկատվում է ընդհանրություն գտած հնարքներից խուսափելու բացահայտ ձգտում։ Նա բիբլիական թեմաների մեջ մտցնում է աշխարհիկ տարրեր։ Մի ձեռագրում նկարել է որսի պատկերներ, կենդանիների կռիվ, մեկ այլ ձեռագրում հանդիպում ենք այծյամի, առյուծի, վարազի, եղնիկների և այլ կենդանիների պատկերների։
Կիլիկյան մանրանկարչության մյուս ականավոր ներկայացուցիչն է Սարգիս Պիծակը։ Մատենադարանի ձեռագրերից մեկում պահպանվել է նրա ինքնանկարը։ Հայտնի է Պիծակի ծաղկած 18 ձեռագիր։
Հայ մանրանկարչության մեջ բնորոշ են հատկապես զարդաձևերը կամ օրնամենտները։ Ձեռագրերում առանձնապես աչքի են ընկնում բնագրի սկզբնական էջերի, խորանների գլուխների, վերնագրերի գլխատառերի և լուսանցքների զարդանկարումը։ Գեղարվեստական արժեքի հետ զուգընթաց՝ հայ մանրանկարչության հուշարձաններն անգնահատելի աղբյուր են հայ երաժշտության, թատրոնի, ազգագրության, արհեստների, հողագործության, բուսական ու կենդանական աշխարհի պատմությունն ուսումնասիրելու համար։

Մարգարյան Նաիրա
16.07.2018, 03:32
«Նատյուրմորտը» ֆրանսերեն է. նշանակում է մեռած բնություն: Նատյուրմորտի մոտիվները՝ որպես կոմպոզիցիայի մանրամասեր, գոյություն են ունեցել հինարևելյան, անտիկ և միջնադարյան արվեստներում: Նատյուրմորտը՝ որպես ինքնուրույն ժանր (գլխավորապես հաստոցային գեղանկարչության մեջ), սկզբնավորվել է նոր ժամանակի եվրոպական արվեստի կազմավորմանը զուգընթաց: Վերածննդի շրջանի իտալացի, մասնավորապես նիդեռլանդացի վարպետներն իրենց աշխատանքներում կարևորել են նյութական աշխարհը, իրերի զգայական գեղեցկությունը:
Նատյուրմորտը՝ որպես գեղանկարչության ժանր, սկզբնավորվել է իտալացի նկարիչ Յակոպո դե Բարբարիի «Նատյուրմորտ» (1504 թ.) աշխատանքով, սակայն առավել տարածվել է XVI դարի 2-րդ կեսին և XVII դարի սկզբին: Իտալական նատյուրմորտի զարգացմանը նպաստել են Կառավաջոյի նորարարական բարեփոխումները, որոնց ազդեցությունը նկատելի է նաև իսպանական նատյուրմորտներում:
Ժանրի զարգացմանը նպաստել են նաև XX դարի նկարիչները՝ Պաբլո Պիկասսոն (Ֆրանսիա), Ջորջո Մորանդին (Իտալիա), Դավիդ Սիկեյրոսը (Մեքսիկա), Կուզմա Պետրով-Վոդկինը (Ռուսաստան) և ուրիշներ:
Հայկական կերպարվեստում նատյուրմորտի մոտիվներն արտացոլվել են միջնադարյան մանրանկարչության մեջ: Առաջին նատյուրմորտների հեղինակը նկարիչ Մինասն է (XVII դար): Նատյուրմորտը՝ որպես ժանր, Հայաստանում վերջնականապես ձևավորվել է XIX դարի վերջին, որի նշանավոր ներկայացուցիչը Զաքար Զաքարյանն է: XX դարում նատյուրմորտներ են ստեղծել Վարդգես Սուրենյանցը, Հմայակ Հակոբյանը, Եղիշե Թադևոսյանը և ուրիշներ: Հայ նոր գեղանկարչության մեջ ազգային նատյուրմորտը սկզբնավորվել է Մարտիրոս Սարյանի գործերով:
1950–70-ական թվականներին Հարություն Կալենցը, Գրիգոր Խանջյանը, Մինաս Ավետիսյանը, Լավինիա Բաժբեուկ-Մելիքյանը, Հակոբ Հակոբյանը, Վարոս Շահմուրադյանը, Ռուբեն Ադալյանը, Վաղինակ Սարգսյանը և ուրիշներ իրենց նատյուրմորտներում արծարծել են դեկորատիվ, հոգեբանական, կառուցվածքային և այլ խնդիրներ: Նատյուրմորտի նշանավոր վարպետներ են նաև սփյուռքահայ Հովսեփ Փուշմանը, Գրիգոր Շլդյանը, Շարթը (Սարգիս Հարությունյան), Տիրիթը և ուրիշներ: Ժամանակակից հայ գեղանկարիչներից նատյուրմորտներ են ստեղծում Հրանտ Մնացականյանը, Գագիկ Շահինյանը, Զարուհի Մանուկյանը, Վահրամ Հակոբյանը, Նինա Կարապետյանը, Սուրեն Համբարձումյանը և ուրիշներ:
7766

Մարգարյան Նաիրա
22.07.2018, 14:20
ԷԲՐՈՒ՝ ՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ ՋՐԻ ՎՐԱ

Էբրուն թղթի վերամշակման օրիգինալ տեսակ է: Նկարիչը սկզբում նկարում է ջրի վրա, ապա հնարավոր է այդ պատկերը փոխանցել թղթին:https://youtu.be/NqedBekgLdo

Էմմա Խաչատրյան
22.07.2018, 14:24
ԷԲՐՈՒ՝ ՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ ՋՐԻ ՎՐԱ

Էբրուն թղթի վերամշակման օրիգինալ տեսակ է: Նկարիչը սկզբում նկարում է ջրի վրա, ապա հնարավոր է այդ պատկերը փոխանցել թղթին:https://youtu.be/NqedBekgLdo

Գեղեցիկ,զարգացնող և հետաքրքիր նկարչության տեսակ եք ներկայացրել հարգելի՛ Նաիրա։Շնորհակալություն։

Արաքսյա Սաղոյան
22.07.2018, 19:16
Կերպարվեստ առարկան իր հերթին յուրահատուկ գեղագիտական ճաշակ է զարգացնում երեխաների մոտ,ընդարձակվում է նրանց մտահորիզոնը,երևակայական ու ստեղծագործական միտքը։ Երեխաները ընտրում են երևակայական գույներ, յուրովի են տեսնում աշխարհը,որի համար պետք է սերմանել գեղեցիկը տեսնելու արվեստը։

Արաքսյա Սաղոյան
22.07.2018, 20:01
Երեխաների մոտ նախ և առաջ ենթագիտակցության մեջ սահմանված զգացմունքների արտացոլումը ապահովում է կերպարվեստը, որը վիզուալ արվեստում նշանակալի տեղ է զբաղեցնում: Կերպարվեստը հոգևոր հանգստություն է փոխանցում, կարգապահություն է ձևավորում յուրաքանչյուրի մոտ: Այն ուղերձները, որոնք ցանկանում են փոխանցել հանրությանը, անում են տեսողական արվեստների միջոցով: Բացի այդ պետք է նշել, որ տեսողական արվեստների շնորհիվ, հնարավոր է բուժել որոշ հոգեկան հիվանդություններ:

Մարգարյան Նաիրա
23.07.2018, 01:50
Երեխաների մոտ նախ և առաջ ենթագիտակցության մեջ սահմանված զգացմունքների արտացոլումը ապահովում է կերպարվեստը, որը վիզուալ արվեստում նշանակալի տեղ է զբաղեցնում: Կերպարվեստը հոգևոր հանգստություն է փոխանցում, կարգապահություն է ձևավորում յուրաքանչյուրի մոտ: Այն ուղերձները, որոնք ցանկանում են փոխանցել հանրությանը, անում են տեսողական արվեստների միջոցով: Բացի այդ պետք է նշել, որ տեսողական արվեստների շնորհիվ, հնարավոր է բուժել որոշ հոգեկան հիվանդություններ:

Հարգելի՛ Արաքսյա, ճիշտ և տեղին բնորոշում եք տվել կերպարվեստին: Այո, կերպարվեստի միջոցով բուժվում են որոշակի հիվանդություններ:

Մարգարյան Նաիրա
25.07.2018, 02:36
ԷԲՐՈՒ՝ ՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ ՋՐԻ ՎՐԱ

Էբրուն թղթի վերամշակման օրիգինալ տեսակ է: Նկարիչը սկզբում նկարում է ջրի վրա, ապա հնարավոր է այդ պատկերը փոխանցել թղթին:https://youtu.be/NqedBekgLdo

Ջրի վրա նկարչության արվեստը կոչվում է Էբրու: Կա վարկած, որ արվեստի այս ճյուղը դեռևս շամաններից է ժառանգվել, և նրանց ծեսերը նման են եղել ջրի մակերեսին արված նկարչությանը: Դրա մասին է խոսում նաև մարմարե նկարը կաշվի կտորի վրա, որը ունի 2500 տարվա պատմություն և գտնվել է Ալթայից: Էբրուն դա ուղղակի արվեստ չէ, ինքնաարտահայտման ձև է, որը երբեք չի կորցնում իր միստիկ հմայքը: Դիտելով այդ նկարներն, ուզում ես անմիջապես տիրապետել այս արվեստին ու մտածում, որ սրանից գեղեցիկ բան չկա աշխարհում:

star1
25.07.2018, 16:08
Կերպարվեստը և երաժշտությունը մարդու հոգևոր աշխարհի կերտման միջոց են դառնում դեռևս վաղ մանկուց: Երեխան այս ասպարեզում իր առաջին քայլերն անում է
դեռևս նախադպրոցական տարիքում: Կերպարվեստի դասաժամերը աշակերտներին հաղորդում են տարրական կարողություններ, հմտություններ` միաժամանակ որոշակի
հետևողականությամբ օժանդակելով նրանց ստեղծագործական ունակությունների զարգացմանը:
Երաժշտությունը հնագույն շրջանից եղել է հոգևոր դաստիարակության ամենակարևոր բաղադրիչը: Դեռևս անտիկ Հունաստանում այն համարվում էր երիտասարդ սերնդի հոգևոր զարգացումն ապահովող առաջնային գործոն և իր նշանակությունը չի կորցրել առ այսօր: Երաժշտական դաստիարակության
դասաժամերը զարգացնում են սովորողների երաժշտական լսողությունը, հիշողությունն ու ճաշակը:

Մարգարյան Նաիրա
15.08.2018, 12:23
ՆԿԱՐՉԱԹԵՐԱՊԻԱ

Նկարչաթերապիան ինքնաբուխ խորքային թերապիա է, որը հնարավորություն է տալիս անձին ինքնադրսևորվելու, ինքնակարգավորվելու, ինքնաբացահայտվելու ոչ վերբալ (խոսքային) կերպով: Այսինքն` խորհրդանիշների լեզուն օգնող միջոց է ներքին հուզական կուտակումները, լարվածությունը ոչ վերբալ ճանապարհով դուրս բերելու համար:
Սա շատ կարևոր է այն տեսանկյունից, որ շատ դեպքերում մարդիկ չեն կարողանում բառերով արտահայտել իրենց խնդիրները, ինչպես նաև այն երեխաների համար, ովքեր զուրկ են վերբալ խաղորդակցման հնարավորությունից, նրանք ստեղծագործական ճանապարհով կարողանում են հայտնել իրենց խնդիրների մասին:

Որո՞նք են նկարչաթերապիայի գործառույթները:

Նկարչաթերապիան ունի երեք շատ կարևոր գործառույթներ՝ կատարսիսային՝ ինքնամաքրման ճանապարհով, որը նաև հիմք է ինքնաճանաչման համար, կարգավորող գործառույթ՝ նպաստում է նյարդահոգեկան լարվածության նվազեցմանը, մոդելավորում է դրական հոգեհուզական վիճակ, և երրորդ` հաղորդակցական գործառույթ, որը հիմնված է այն բանի վրա, որ արվեստը երկխոսություն է սեփական անձի և շրջապատող աշխարհի միջև: Նկարը խոսում է թե՛ անձի ներքինի, թե՛շրջապատող աշխարհի՝ նրա ունեցած պատկերացման մասին: Իսկ որպես գործառույթ մեծապես խթանում է նաև միջանձնային վարքի ձևավորմանը:

Ի՞նչ նյութերով են աշխատում նկարչաթերապիայի ժամանակ:

Նկարչաթերապիայի մեջ կա հստակ բաժանում չոր և ջրային տեխնիկաների:
Չոր տեխնիկաներից են` մատիտը, ֆլոմաստերը, կավիճը, որոնք համարվում են ինտելեկտուալ խթանիչ: Մատիտով նկարելը հուզական սահմանափակում է երեխային: Իսկ ջրային տեխնիկաներից են՝ գուաշը, ակրիլը, ջրաներկը և այլն: Ջրային տեխնիկաները հանդիսանում են հուզական խթանիչ, նպաստում են հուզական բացվածությանը, կոնտակտ հաստատելուն, իսկ խնդիր ունեցող երեխաների համար սա առաջնային է:
Նշենք նաև, որ գոյություն ունի ակտիվ և պասիվ արտթերապիա. պասիվ արտթերապիան կապված է արվեստի գեղագիտական ընկալման հետ, որը հնարավորություն է տալիս ներքին ապրումներին, հույզերին կերպափոխվելու: Պասիվ արտթերապիա կարող է հանդիսանալ թատրոն, թանգարան, պատկերասրահ այցելելը:

Ի՞նչ խնդիրների դեպքում է կիրառելի նկարչաթերապիան:

Նկարչաթերապիայի կիրառման շրջանը լայն է ՝ ինչպես բժշկության, հոգեբուժության, հոգեթերապիայի տարբեր ոլորտներում, այնպես էլ հատուկ մանկավարժության և հատուկ հոգեբանության մեջ՝ վերականգնողական, շտկողական, կանխարգելիչ նպատակներով:

Narine.
15.08.2018, 22:13
ՆԿԱՐՉԱԹԵՐԱՊԻԱ

Նկարչաթերապիան ինքնաբուխ խորքային թերապիա է, որը հնարավորություն է տալիս անձին ինքնադրսևորվելու, ինքնակարգավորվելու, ինքնաբացահայտվելու ոչ վերբալ (խոսքային) կերպով: Այսինքն` խորհրդանիշների լեզուն օգնող միջոց է ներքին հուզական կուտակումները, լարվածությունը ոչ վերբալ ճանապարհով դուրս բերելու համար:
Սա շատ կարևոր է այն տեսանկյունից, որ շատ դեպքերում մարդիկ չեն կարողանում բառերով արտահայտել իրենց խնդիրները, ինչպես նաև այն երեխաների համար, ովքեր զուրկ են վերբալ խաղորդակցման հնարավորությունից, նրանք ստեղծագործական ճանապարհով կարողանում են հայտնել իրենց խնդիրների մասին:

Որո՞նք են նկարչաթերապիայի գործառույթները:

Նկարչաթերապիան ունի երեք շատ կարևոր գործառույթներ՝ կատարսիսային՝ ինքնամաքրման ճանապարհով, որը նաև հիմք է ինքնաճանաչման համար, կարգավորող գործառույթ՝ նպաստում է նյարդահոգեկան լարվածության նվազեցմանը, մոդելավորում է դրական հոգեհուզական վիճակ, և երրորդ` հաղորդակցական գործառույթ, որը հիմնված է այն բանի վրա, որ արվեստը երկխոսություն է սեփական անձի և շրջապատող աշխարհի միջև: Նկարը խոսում է թե՛ անձի ներքինի, թե՛շրջապատող աշխարհի՝ նրա ունեցած պատկերացման մասին: Իսկ որպես գործառույթ մեծապես խթանում է նաև միջանձնային վարքի ձևավորմանը:

Ի՞նչ նյութերով են աշխատում նկարչաթերապիայի ժամանակ:

Նկարչաթերապիայի մեջ կա հստակ բաժանում չոր և ջրային տեխնիկաների:
Չոր տեխնիկաներից են` մատիտը, ֆլոմաստերը, կավիճը, որոնք համարվում են ինտելեկտուալ խթանիչ: Մատիտով նկարելը հուզական սահմանափակում է երեխային: Իսկ ջրային տեխնիկաներից են՝ գուաշը, ակրիլը, ջրաներկը և այլն: Ջրային տեխնիկաները հանդիսանում են հուզական խթանիչ, նպաստում են հուզական բացվածությանը, կոնտակտ հաստատելուն, իսկ խնդիր ունեցող երեխաների համար սա առաջնային է:
Նշենք նաև, որ գոյություն ունի ակտիվ և պասիվ արտթերապիա. պասիվ արտթերապիան կապված է արվեստի գեղագիտական ընկալման հետ, որը հնարավորություն է տալիս ներքին ապրումներին, հույզերին կերպափոխվելու: Պասիվ արտթերապիա կարող է հանդիսանալ թատրոն, թանգարան, պատկերասրահ այցելելը:

Ի՞նչ խնդիրների դեպքում է կիրառելի նկարչաթերապիան:

Նկարչաթերապիայի կիրառման շրջանը լայն է ՝ ինչպես բժշկության, հոգեբուժության, հոգեթերապիայի տարբեր ոլորտներում, այնպես էլ հատուկ մանկավարժության և հատուկ հոգեբանության մեջ՝ վերականգնողական, շտկողական, կանխարգելիչ նպատակներով:

Շնորհակալություն, հարգելի Նաիրա, հետաքրքիր էր և ինքնատիպ։ Այո, իհարկե նկարչաթերապիան հնարավորություն է տալիս մարդուն ինքնադրսևորվելու։ Հաճախ մի փոքրիկ նկարն ավելի շատ բան է ասում մարդու հոգեվիճակի մասին, քան ժամերով զրույցը նրա հետ։

Karine Barseghyan
15.08.2018, 22:38
Նաիրա' ջան, ես էլ տարրական դասարաններում դասավանդում եմ կերպարվեստ առարկան, այն շատ հետաքրքիր և լայն հնարավորություններ ունի, սակայն կուզենայի, որ առարկային ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցուցաբերվեր դպրոցներում, քանի որ կան իսկապես տաղանդավոր երեխաներ, որոնք այդպես էլ մնում են չբացահայտված, որովհետև լրացուցիչ խմբակների հաճախելու միջոցներ չունեն։

Karine Barseghyan
15.08.2018, 22:39
Հրաշալի' մեկնաբանություն է։

Karine Barseghyan
15.08.2018, 22:42
Շատ գեղեցիկ և ոգեշնչող է։

Մարգարյան Նաիրա
16.08.2018, 15:11
Շնորհակալություն, հարգելի Նաիրա, հետաքրքիր էր և ինքնատիպ։ Այո, իհարկե նկարչաթերապիան հնարավորություն է տալիս մարդուն ինքնադրսևորվելու։ Հաճախ մի փոքրիկ նկարն ավելի շատ բան է ասում մարդու հոգեվիճակի մասին, քան ժամերով զրույցը նրա հետ։

Շատ ճիշտ է Ձեր նկատառումը, հարգելի՛ Նարինե, այո, նկարը շատ ավելին է ներկայացնում նկարչին, նրա ապրումները, հոգեվիճակը, քան կարող է ասել ինքը՝ նկարիչը:

Մարգարյան Նաիրա
16.08.2018, 15:31
Նաիրա' ջան, ես էլ տարրական դասարաններում դասավանդում եմ կերպարվեստ առարկան, այն շատ հետաքրքիր և լայն հնարավորություններ ունի, սակայն կուզենայի, որ առարկային ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցուցաբերվեր դպրոցներում, քանի որ կան իսկապես տաղանդավոր երեխաներ, որոնք այդպես էլ մնում են չբացահայտված, որովհետև լրացուցիչ խմբակների հաճախելու միջոցներ չունեն։

Համամիտ եմ , Կարինե՛ ջան, ես էլ եմ կարևորում առարկան, բայց մեկ կամ երկու դասաժամով հնարավոր չէ հասնել մեծ հաջողության այն դեպքում, երբ դասարանում սովորում են երեսունից ավել աշակերտներ: Բայց փորձում ենք ժամանակի սահմաններում տեղավորվել և ըստ սահմանված ծրագրի անդրադառնալ բոլոր թեմաներին: Հետագայում նկարչական տաղանդով օժտված երեխաներից ոչ բոլորն են սովորում նկարչական դպրոցում կամ <<մասնավոր նկարիչների մոտ>> և ինչպես նշել եք ,այսպես էլ մնում են չբացահայված:

Ելիզավետա Ղուկասյան
16.08.2018, 19:18
Հարգելի՛ Նաիրա, ուսանելի և հետաքրքիր թեմա եք վարում: Գեղագիտական դաստիարակությունը շատ կարևոր է անհատի զարգացման համար:

Karine Barseghyan
16.08.2018, 19:56
Համամիտ եմ , Կարինե՛ ջան, ես էլ եմ կարևորում առարկան, բայց մեկ կամ երկու դասաժամով հնարավոր չէ հասնել մեծ հաջողության այն դեպքում, երբ դասարանում սովորում են երեսունից ավել աշակերտներ: Բայց փորձում ենք ժամանակի սահմաններում տեղավորվել և ըստ սահմանված ծրագրի անդրադառնալ բոլոր թեմաներին: Հետագայում նկարչական տաղանդով օժտված երեխաներից ոչ բոլորն են սովորում նկարչական դպրոցում կամ <<մասնավոր նկարիչների մոտ>> և ինչպես նշել եք ,այսպես էլ մնում են չբացահայված:

Ահա ևս մի խնդիր, որն իր լուծումն է պահանջում:

Մարգարյան Նաիրա
16.08.2018, 22:59
Հարգելի՛ Նաիրա, ուսանելի և հետաքրքիր թեմա եք վարում: Գեղագիտական դաստիարակությունը շատ կարևոր է անհատի զարգացման համար:

Շնորհակալ եմ թեման կարևորելու համար, հարգելի՛ Ելիզավետա:

Մարգարյան Նաիրա
19.08.2018, 18:23
Բեռնարդ Շոուն միշտ չէ, որ կատակել է: Նա երբեմն-երբեմն ասել է նաև չափազանց լուրջ բաներ: Նա մի առիթով ասել է, որ բոլոր մեծ բանաստեղծները կարողանում են իրենք իրենց հետ այնպես խոսել, որ նրանց լսում է ամբողջ աշխարհը: Նույնը կարելի է ասել նաև բոլոր մեծ նկարիչների մասին: Գծանկարները, որ նրանք արել են իրենք իրենց համար, հետո դարձել են համաշխարհային արվեստի արժեքներ: Գծանկարի վարպետներից մեկը` Էնգրը (Ժան Օգյուստ Դոմինիկ Էնգր) այն կերպարվեստի բարձրագույն ազնվությունն է համարում: Նկարչի գծանկարների ալբոմը նման է օրագրի, որտեղ յուրաքանչյուր տող գրված է անկեղծությամբ: Երբեմն ի միջի այլոց, մեքենայաբար արված գծանկարը նկարչի մասին ավելի շատ բան է ասում, քան ամիսների ընթացքում ստեղծված մեծ կտավի գործը: Ինչով են իրարից տարբերվում գեղանկարչական և գրաֆիկական աշխատանքները: Գեղանկարիչը օգտագործում է հեղուկ կամ խմորակերպ ներկեր, իսկ գծանկարիչը` հիմնականում չոր, ամուր նյութեր: Նա ոչ թե գույներով է պատկերում առարկան, այլ`գծերով: Մաքուր ճերմակ թուղթը նրա համար անսահման տարածություն է` լի օդով ու լույսով: Մատիտի մի քանի վարժ շարժումով այն վերածվում է անտառի, սառցադաշտի, պուրակի, մարգագետնի:
Ինչպես յուրաքանչյուր գույն և ինչպես գույների յուրաքանչյուր հարաբերակցություն որոշակի իմաստ, տրամադրություն, զգացմունք է արտահայտում:
Գիծը պատկերվող առարկայի համաչափության, դիրքի, հակվածության արտահայտման հիմնական միջոցն է, և ինքնին, անկախ ընդհանուր պատկերից, ունի իր գեղագիտական արժեքը:
Ընդունված է նաև գծանկարը համարել սևագիր արվեստ, որովհետև, թե գեղանկարիչը, թե քանդակագործը նախ գծանկարում են և ապա <<մաքրագրում>> իրենց մտահղացումները` յուրաքանչյուրն իր տեխնիկայով:
Ահա թե ինչպես է բնորոշել գծանկարները Միքելանջելոն.
<<… Գծանկարը, որն այլ կերպ անվանում են ուրվանկարի արվեստ, և գեղանկարչության, և քանդակագործության, և ճարտարապետության բարձրագույն կետն է… Նա, ով շատ բանի է հասել տիրապետելով գծանկարին, ես կասեի` տեր է մի մեծ գանձի, որովհետև հավասարապես թե վրձնով, թե բանականությամբ կարող է կերտել ցանկացած աշտարակից ավելի բարձր կերպարներ և դեմ չի առնի պատի, որը կխանգարեր նրա երևակայությանը>>:

Մարգարյան Նաիրա
26.09.2018, 18:31
ՏԵՐԵՎԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Աշունը գեղեցիկ է: Այն գեղեցիկ է իր եղանակով, իր անձրևներով, տաքուկ թեյախմություններով և իհարկե իր գունապնակով ՝ իր բազմագույն տերևներով, որոնք բացի գեղեցիկ լինելուց, նաև կարող են ստեղծագործելու համար լավ տրամադրություն ապահովել: Աշնան մեկ այլ գեղեցկությունն այն է,որ այնքան տերևներ կան, որոնք ստեղծագործելու համար անսպառ մտքեր կարող են առաջացնել:

Եվ այսպես, ինչպես ասում էր Արիստոտելը՝ «Արվեստը բնությունը վերցնում է որպես մոդել»: Մենք էլ կհետևենք այս խոսքին և կտեսնենք ՝ ինչ կարելի է անել աշնանային տերևների հետ:

Ահա տերևանկարչության մի քանի մտքեր.

Խզբզոցներ տերևների վրա
Ձեզ հարկավոր կլինեն՝
Տերևներ
Մարկերներ(թաղքագրիչներ), գուաշ, յուղամատիտներ:
Հավաքեք տերևներ, մի փոքր չորացրեք, հարթացրեք և նկարեք: Կարող եք նկարել գուաշով, մարկերներով կամ յուղամատիտներով :

Տերևահետքեր
Ձեզ հարկավոր կլինեն՝
թարմ տերևներ,
ներկեր,
թուղթ,
վրձիններ:
Դրեք տերևը փորձաթղթի վրա: Ներկեք այն նախընտրած գույնով: Զգուշորեն վերցերք տերևը և շրջեք: Այնուհետև տպեք՝սեղմելով այն թղթին:Կրկնեք այս գործողությունը այնքան ,որքան կցանկանաք:

Տերևանկարչություն պաստելներով
Ձեզ հարկավոր կլինեն՝
Սև մատիտ
Թուղթ
Պաստելներ
Հավաքած տերևները դրեք երեխայի կողքին, թող դրանք ծառայեն որպես մոդելներ: Առաջարկեք երեխային ուսումնասիրել տերևները և սև մատիտով ուրվագծեր անել թղթին տերևի նմանությամբ: Հետո ներկեք պաստելներով:
Պաստել (լատ.՝ pasta՝ խմոր), գեղարվեստական նյութերի խումբ, որոնք օգտագործվում են գրաֆիկայում և բնանկարչության մեջ (արվեստի տեսության համաձայն պաստելով թղթի վրա աշխատանքը համարվում է գրաֆիկա)։ Ամենից հաճախ արտադրվում են կավիճների կամ առանց շրջանակի մատիտների տեսքով, որոնք ունեն կլորավուն կամ քառակուսի կտրվածքով չորսուի տեսք։

Narine.
26.09.2018, 20:41
ՏԵՐԵՎԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Աշունը գեղեցիկ է: Այն գեղեցիկ է իր եղանակով, իր անձրևներով, տաքուկ թեյախմություններով և իհարկե իր գունապնակով ՝ իր բազմագույն տերևներով, որոնք բացի գեղեցիկ լինելուց, նաև կարող են ստեղծագործելու համար լավ տրամադրություն ապահովել: Աշնան մեկ այլ գեղեցկությունն այն է,որ այնքան տերևներ կան, որոնք ստեղծագործելու համար անսպառ մտքեր կարող են առաջացնել:

Եվ այսպես, ինչպես ասում էր Արիստոտելը՝ «Արվեստը բնությունը վերցնում է որպես մոդել»: Մենք էլ կհետևենք այս խոսքին և կտեսնենք ՝ ինչ կարելի է անել աշնանային տերևների հետ:

Ահա տերևանկարչության մի քանի մտքեր.

Խզբզոցներ տերևների վրա
Ձեզ հարկավոր կլինեն՝
Տերևներ
Մարկերներ(թաղքագրիչներ), գուաշ, յուղամատիտներ:
Հավաքեք տերևներ, մի փոքր չորացրեք, հարթացրեք և նկարեք: Կարող եք նկարել գուաշով, մարկերներով կամ յուղամատիտներով :

Տերևահետքեր
Ձեզ հարկավոր կլինեն՝
թարմ տերևներ,
ներկեր,
թուղթ,
վրձիններ:
Դրեք տերևը փորձաթղթի վրա: Ներկեք այն նախընտրած գույնով: Զգուշորեն վերցերք տերևը և շրջեք: Այնուհետև տպեք՝սեղմելով այն թղթին:Կրկնեք այս գործողությունը այնքան ,որքան կցանկանաք:

Տերևանկարչություն պաստելներով
Ձեզ հարկավոր կլինեն՝
Սև մատիտ
Թուղթ
Պաստելներ
Հավաքած տերևները դրեք երեխայի կողքին, թող դրանք ծառայեն որպես մոդելներ: Առաջարկեք երեխային ուսումնասիրել տերևները և սև մատիտով ուրվագծեր անել թղթին տերևի նմանությամբ: Հետո ներկեք պաստելներով:
Պաստել (լատ.՝ pasta՝ խմոր), գեղարվեստական նյութերի խումբ, որոնք օգտագործվում են գրաֆիկայում և բնանկարչության մեջ (արվեստի տեսության համաձայն պաստելով թղթի վրա աշխատանքը համարվում է գրաֆիկա)։ Ամենից հաճախ արտադրվում են կավիճների կամ առանց շրջանակի մատիտների տեսքով, որոնք ունեն կլորավուն կամ քառակուսի կտրվածքով չորսուի տեսք։

Շնորհակալություն, հարգելի Նաիրա,
Տերևներով աշխատանքը միշտ էլ սիրելի է եղել աշակերտների համար։ Նրանք հաճույքով են հավաքում գույնզգույն տերևները։ Սիրով են տեսակավորում, չորացնում, այնուհետև ստեղծագործաբար օգտագործում։

Մարգարյան Նաիրա
28.09.2018, 02:01
Շնորհակալություն, հարգելի Նաիրա,
Տերևներով աշխատանքը միշտ էլ սիրելի է եղել աշակերտների համար։ Նրանք հաճույքով են հավաքում գույնզգույն տերևները։ Սիրով են տեսակավորում, չորացնում, այնուհետև ստեղծագործաբար օգտագործում։

Համամիտ եմ Ձեզ հետ, հարգելի՛ Նարինե: Այո, տերևներով աշխատանքը երեխաների համար հաճելի է :Տերևները նրանց վառ երևակայության և հնարամտության շնորհիվ դառնում են հետաքրքիր և յուրօրինակ նմուշներ:

Ստեփանյան Նելլի
28.09.2018, 10:21
Շնորհակալություն, հարգելի Նաիրա,
Տերևներով աշխատանքը միշտ էլ սիրելի է եղել աշակերտների համար։ Նրանք հաճույքով են հավաքում գույնզգույն տերևները։ Սիրով են տեսակավորում, չորացնում, այնուհետև ստեղծագործաբար օգտագործում։

8259
8260

Մարգարյան Նաիրա
28.09.2018, 20:42
8259
8260

Շնորհակալություն, հարգելի՛ Նելլի, տերևներով պատրաստած գեղեցիկ և յուրօրինակ աշխատանքներ եք ներկայացրել:

Մարգարյան Նաիրա
12.05.2019, 09:01
ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Նկարչությունն ունի 9 ժանր: Դրանք են դիմանկար,
բնանկար, անիմալիստական ժանրը, դիցաբանական ժանրը, պատմական ժանրը, կրոնական ժանրը, կենցաղային ժանրը, ծովանկար և նատյուրմորտ:

Այն ժանրը, որտեղ պատկերվում է անշարժ անշունչ առարկաներ՝ սովորաբար տնային կահույք, մրգեր կամ էլ ծաղիկներ կոչվում է Նատյուրմորտ:
Գեղանկարում, գրաֆիկայում և լուսանկարչության մեջ կոնկրետ մարդու կամ մի խումբ մարդկանց պատկեր կոչվում է Դիմանկար:
Այն կերպարվեստի ժանրը, որը պատկերում է սուրբ գրքից կամ Աստվածաշնչից վերցրած թեմաներ կոչվում է Կրոնական ժանր:
Այն նկարը, որի վրա պատկերված է ծովային տեսարան կոչվում է Ծովանկար:
Այն ժանր, որը պատկերում է անցյալի ու արդիականության կոնկրետ պատմական իրադարձությունները, ինչպես նաև պատմական անձնավորությունների գործողությունները, կոչվում է Պատմական ժանր::
Այն ժանրը, որը պատկերում է մարդկանց աօրյա կենցաղը կոչվում Կենցաղային ժանր:
Այն ժանր, որը պատկերում է դիցաբանական սյուժեներ (տեսարաններ առասպելներից, հեքիաթներից, լեգենդներից) կոչվում է Դիցաբանական ժանր :
Այն պատկերը, որի մեջ պատկերված է բնություն կոչվում է Բնանկար:
Այն պատկերը, որի մեջ պատկերված են կենդանիներ կամ թռչուններ կոչվում է Անիմալիստական ժանր։