PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Սովորողների բժշկական հսկողությունըԱրտակ Գալստյան
28.11.2017, 17:44
Հանրակրթական դպրոցի ուսուցման բոլոր մակարդակներում (տարրական, միջին, ավագ) ֆիզիկական դաստիարակությունը նպաստում է ոչ միայն առողջ, այլ նաև տարբեր պատճառների հետևանքով թուլակազմ, առողջության մշտական և ժամանակավոր շեղումներ ունեցող դպրոցականների ֆունկցիոնալ և շարժողական ցարգացմանը:
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի <<Ֆիզիկական դաստիարակության համալիր ծրագրի համաձայն, հանրակրթական հաստատությունների բոլոր աշակերտներին ուսումնական սարվա սկզբին բժշկական զննման ենթարկելու և արդյունքում հիմնական, նախապատրաստական և հատուկ խմբերի բաժանման չափորոշիչը հաստատելու մասին>> 2006թ. սեպտեմբերի 22-ի N1075-Ն հրամանի, բոլոր ուսումնառություն անցնողները անկախ ուսումնական հաստատության տիպի մինչ ֆիզիկական կուլտուրայի պարապմունքները սկսելը անցնում են բժշկական զննում և դրա արդյունքների հիման վրա բաժանվում են երեք խմբերի` հիմնական, նախապատրաստական և հատուկ:
Դպրոցականների բժշկական ստուգումները անցկացվում են տարածքի պոլիկլինիկայի բժիշկների միջոցով: Բժշկական ստուգումների արդյունքով, սովորողները ըստ իրենց առողջական վիճակի, ֆիզիկական զարգացման և ֆիզիկական պատրաստվածության մակարդակի բաժանվում են բժշկական երեք խմբերի` հիմնական, նախապատրաստական և հատուկ բժշկական:
Բժշկական հիմնական խմբում ընդգրկվում են այն դպրոցականները, որոնք առողջ են, ունեն շարժողական հնարավորությունների ու ֆիզիկական զարգացման և ֆիզիկական պատրասվածության բավարար մակարդակ:
Բժշկական նախապատրաստական խմբում ընդգրկվում են այն դպրոցականները, որոնք ունեն առողջական վիճակում որոշ շեղումներ, ֆիզիկական զարգացման ու շարժողական հնարավորությունների միջինից ցածր ցուցանիշներ:
Հատուկ խմբին են պատկանում առողջության մշտական կամ ժամանակավոր զգալի շեղումներ ունեցող անձիք, հիմնականում սրտանոթային, շնչառական համակարգերի, և որոնցհանար հակացուցված են ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ծրագրով նախատեսված վարժությունները:
Բժշկական հիմնական և նախապատրաստական խմբերում ընդգրկված սովորողների համար պարտադիր է մասնակցությունը ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին և ցանկալի է նրանց ընդգրկումը ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի արտադասարանային մարզական միջոցառումներին և պարապմունքներին:
Հատուկ բժշկական խմբերում ընդգրկված սովորողների հետ պարապմունքները անցկացնում են հատուկ պատրաստություն ունեցող բուժաշխատողները, կինիոզոլոգները, առանձին ծրագրով:
Սովորողների բժշկական մի խմբից մյուսը փոխադրումը կատարվում է բժշկական
հերթական կամ լրացուցիչ հետազոտության արդյունքից հետո:
Ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվողների բժշկական հսկողություն

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերից ժամանակավոր ազատումը կատարվում է միայն
բժշկի թույլտվությամբ:
Հանրակրթական դպրոցի ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվողների բժշկական
հսկողությունը իր մեջ ընդգրկում է.
• Սովորողների առողջության և ֆիզիկական զարգացման վիճակի պարբերական ստուգում:
• Բժշկամանկավարժական դիտումներ:
• Մարզական կառույցների սանիտարահիգիենիկ հսկողություն:
• Վնասվածքների կանխարգելում:

Արտակ Գալստյան
28.11.2017, 18:00
Հարգելի գործընկերներ,սովորողների բժշկական հսկողության մասին պետք է իմանա յուրաքանչյուր ուսուցիչ:Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում մենք պարտավոր ենք ոչ միայն ամրապնդել աշակերտների առողությունը,այլ նաև ապահովել սովորողների բժշկական հսկողությունն ու դրա հետ կապված անվտանգությունը:Վերը նշված գրառման մեջ ներկայացրել եմ դրա համար անհրաժեշտ քայլերը:
Ակնկալում եմ ձեր արձագանքներին սովորողների բժշկական հսկողության վերաբերյալ:

Նաիրա Մելիքսեթյան
28.11.2017, 20:53
Հարգելի Արտակ, կարևոր թեմա եք ներկայացրել։ Ձեր գրառման մեջ կարևոր տեղեկություններ եք նշել, որոնք պետք է իմանա նաև յուրաքանչյուր ծնող։Շնորհակալություն տեղեկության և պարզաբանումների համար։

Արտակ Գալստյան
29.11.2017, 18:17
Հարգելի Արտակ, կարևոր թեմա եք ներկայացրել։ Ձեր գրառման մեջ կարևոր տեղեկություններ եք նշել, որոնք պետք է իմանա նաև յուրաքանչյուր ծնող։Շնորհակալություն տեղեկության և պարզաբանումների համար։

Շնորհակալություն ձեզ գրառումներին ակտիվ մասնակցելու համար:Շատ կարևոր է,որ աշակերտները ժամանակին ներկայացնեն բժշկական փաստաթուղթը:

Լուսինե Ա.
29.11.2017, 20:58
Հարգելի Արտակ,կարևոր թեմա է:Ձեր ներկայացրած տեղեկատվությունը շատ օգտակար է,քանի որ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներն անգամ դժվարանում են բժշկական խմբերը գրանցելիս:Շատ հաճախ ծնողի ցանկությամբ երեխան մասնակցում կամ չի մասնակցում ֆիզկուլտուրայի դասին:/Իհարկե կան դեպքեր,որ հենց մենք ենք արգելում:/

Արտակ Գալստյան
29.11.2017, 22:19
Հարգելի Արտակ,կարևոր թեմա է:Ձեր ներկայացրած տեղեկատվությունը շատ օգտակար է,քանի որ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներն անգամ դժվարանում են բժշկական խմբերը գրանցելիս:Շատ հաճախ ծնողի ցանկությամբ երեխան մասնակցում կամ չի մասնակցում ֆիզկուլտուրայի դասին:/Իհարկե կան դեպքեր,որ հենց մենք ենք արգելում:/

Շնորհակալություն գրառման համար:Ոչ միայն պետք է չդժվարանալ,այլ անհրաժեշտ է բժշկական խմբերը գրանցել դասամատյանում:Կան ուսուցիչներ,որոնք հետևում են գրանցումներին և առաջնորդվում դրանցով:Օրինակները շատ են:Օրինակ երեխան տեսողության խնդիրների հետ կապված գտնվում է հատուկ խմբում և ամաչում է բարձրաձայնել այդ մասին:Ցանկացած առարկա դասավանդող ուսուցիչ տեսնելով գրանցված բժշկական խումբը կարող է ավելի նպատակահարմար տեղում նստացնել տվյալ աշակերտին:Յուրաքանչյուր ծնող պետք է կարևորի ֆիզկուլտուրայի դասի կարևորությունը:

Նվարդ Հովհաննիսյան
30.11.2017, 15:31
Հարգելի՛ Արտակ, կարևոր թեմա է, օգտակար նաև դասղեկների համար: Ես՝ որպես դասղեկ, գիտեմ, որ բժիշկները տրամադրում են << ազատված է>> բժշկական թուղթ և այդ աշակերտների հետ պետք է աշխատեն հատուկ մասնագետներ: Ինչ կասեք այդ մասին, խնդրում եմ մանրամասնել:

Արտակ Գալստյան
30.11.2017, 22:23
Հարգելի՛ Արտակ, կարևոր թեմա է, օգտակար նաև դասղեկների համար: Ես՝ որպես դասղեկ, գիտեմ, որ բժիշկները տրամադրում են << ազատված է>> բժշկական թուղթ և այդ աշակերտների հետ պետք է աշխատեն հատուկ մասնագետներ: Ինչ կասեք այդ մասին, խնդրում եմ մանրամասնել:

Հարգելի Նվարդ իրականում բժշկական խմբերը երեքն են՝ հիմնական, նախապատրաստական և հատուկ:Որպես ազատված է բժշկական խումբ գոյություն չունի:Նրանք նույն հատուկ խմբի մեջ ընդգրկված երեխաներն են:Հանրակարթական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի մասնագետը չի կարող զբաղվել հատուկ խմբի աշակերտների ֆիզիկական դաստիարակությամբ:Նրացով զբաղվում են հատուկ մասնագետներ հատուկ ծրագրով:

Ալվարդ Հարությունյան
07.12.2017, 21:53
Հարգելի Արտակ, բավականին կարևոր թեմա եք արծարծում: Յուրաքանչյուր ուսուցիչ պարտավոր է իմանալ դասարանում սովորողների առողջական վիճակի մասին:

Նաիրա Մելիքսեթյան
08.12.2017, 22:00
Շնորհակալություն, հարգելի Արտակ, յուրաքանչյուր թե ծնողի և թե ուսուցչի համար կարևոր է իմանալ այս բոլոր տեղեկությունները, որոնք հաղորդում եք։Իսկ ինչպե՞ս պետք է աշխատել հատուկ խմբում ընդգրկված երեխաների հետ` ֆիզկուլտուրայի դասաժամերին։

Արտակ Գալստյան
09.12.2017, 13:32
Շնորհակալություն, հարգելի Արտակ, յուրաքանչյուր թե ծնողի և թե ուսուցչի համար կարևոր է իմանալ այս բոլոր տեղեկությունները, որոնք հաղորդում եք։Իսկ ինչպե՞ս պետք է աշխատել հատուկ խմբում ընդգրկված երեխաների հետ` ֆիզկուլտուրայի դասաժամերին։

Հարգելի Նաիրա նման երեխաներին ցուցաբերում ենք հատուկ ուշադրություն:Կան երեխաներ, որոնց ներկայությունը ֆիզկուլտ դահլիճում կարող է վտանգավոր լինել հենց իրենց համար :Օրինակ` երեխան կրում է ակնոցներ,լսողական ապարատ և այլն:Գնդակը կարող է վնաս հասցնել`ջարդել ակնոցը, վնասել աչքը:Մանկավարժական խորհրդի որոշմամբ, նման երեխաները ֆիզկուլտուրայի ժամերին գտնվում են մեկ այլ մանկավարժի հսկողության ներքո:Իսկ մյուս դեպքերում,երբ երեխան ունի առողջական խնդիր,բայց այդ ամենը չի սպառնում նրա առողջական վիճակին,նման երեխաներին պետք է ներգրավվել դասապրոցեսին:Օրինակ`խաղային ժամերին թույլ տալ նրան լինել մրցավարի կարգավիճակում,շարային վարժությունների ժամանակ կարող է ուսուցչի օգնությամբ հրահանգներ կատարել,և այլն:

Սիրանուշ Մուրադյան
09.12.2017, 15:38
Հարգելի Նաիրա նման երեխաներին ցուցաբերում ենք հատուկ ուշադրություն:Կան երեխաներ, որոնց ներկայությունը ֆիզկուլտ դահլիճում կարող է վտանգավոր լինել հենց իրենց համար :Օրինակ` երեխան կրում է ակնոցներ,լսողական ապարատ և այլն:Գնդակը կարող է վնաս հասցնել`ջարդել ակնոցը, վնասել աչքը:Մանկավարժական խորհրդի որոշմամբ, նման երեխաները ֆիզկուլտուրայի ժամերին գտնվում են մեկ այլ մանկավարժի հսկողության ներքո:Իսկ մյուս դեպքերում,երբ երեխան ունի առողջական խնդիր,բայց այդ ամենը չի սպառնում նրա առողջական վիճակին,նման երեխաներին պետք է ներգրավվել դասապրոցեսին:Օրինակ`խաղային ժամերին թույլ տալ նրան լինել մրցավարի կարգավիճակում,շարային վարժությունների ժամանակ կարող է ուսուցչի օգնությամբ հրահանգներ կատարել,և այլն:

Շնորհակալություն հարգելի՛ Արտակ հետաքրքիր տեղեկատվության համար, ֆիզկուլտուրա առարկայի կարևորությունը կայանում է նրանում,որ ճիշտ ֆիզիկական դաստիարակություն են ստանում սովորողները:Բացի դա ,մեծ կարևորություն ունի բժշկական հսկողությունը և հատուկ խմբերի մեջ ներգրավվածությունը,պարզապես պետք է այնքան հմտորեն կատարվի աշխատանքը,որ հատուկ խմբում ընդգրկված երեխան իրեն օտարացած կամ կոպլեքսավորված չզգա:

Նաիրա Մելիքսեթյան
09.12.2017, 17:05
Հարգելի Նաիրա նման երեխաներին ցուցաբերում ենք հատուկ ուշադրություն:Կան երեխաներ, որոնց ներկայությունը ֆիզկուլտ դահլիճում կարող է վտանգավոր լինել հենց իրենց համար :Օրինակ` երեխան կրում է ակնոցներ,լսողական ապարատ և այլն:Գնդակը կարող է վնաս հասցնել`ջարդել ակնոցը, վնասել աչքը:Մանկավարժական խորհրդի որոշմամբ, նման երեխաները ֆիզկուլտուրայի ժամերին գտնվում են մեկ այլ մանկավարժի հսկողության ներքո:Իսկ մյուս դեպքերում,երբ երեխան ունի առողջական խնդիր,բայց այդ ամենը չի սպառնում նրա առողջական վիճակին,նման երեխաներին պետք է ներգրավվել դասապրոցեսին:Օրինակ`խաղային ժամերին թույլ տալ նրան լինել մրցավարի կարգավիճակում,շարային վարժությունների ժամանակ կարող է ուսուցչի օգնությամբ հրահանգներ կատարել,և այլն:

Հարգելի Արտակ, շնորհակալություն պատասխանի համար, կարծում եմ` ճիշտ մոտեցում եք ցուցաբերում, և երեխան, անկախ իր առողջական վիճակից, պետք է ներգրավված լինի հատկապես ֆիզկուլտուրայի դասապրոցեսի մեջ, այլապես ավելի կընդգծվի այն փաստը, որ նա առողջական խնդիրներ ունի։

Դիանա Աղասարյան
09.12.2017, 17:12
Հարգելի Արտակ, շնորհակալություն պատասխանի համար, կարծում եմ` ճիշտ մոտեցում եք ցուցաբերում, և երեխան, անկախ իր առողջական վիճակից, պետք է ներգրավված լինի հատկապես ֆիզկուլտուրայի դասապրոցեսի մեջ, այլապես ավելի կընդգծվի այն փաստը, որ նա առողջական խնդիրներ ունի։

Լիովին համամիտ եմ Ձեզ հետ հարգելի Նաիրա:

Արտակ Գալստյան
09.12.2017, 19:11
Շնորհակալություն հարգելի՛ Արտակ հետաքրքիր տեղեկատվության համար, ֆիզկուլտուրա առարկայի կարևորությունը կայանում է նրանում,որ ճիշտ ֆիզիկական դաստիարակություն են ստանում սովորողները:Բացի դա ,մեծ կարևորություն ունի բժշկական հսկողությունը և հատուկ խմբերի մեջ ներգրավվածությունը,պարզապես պետք է այնքան հմտորեն կատարվի աշխատանքը,որ հատուկ խմբում ընդգրկված երեխան իրեն օտարացած կամ կոպլեքսավորված չզգա:

Շնորհակալություն նաև Ձեզ: Ձեր կողմից նշված կոմպլեքսավորված լինելու խնդիրը շատ կարևոր է: Երեխան ոչ մի դեպքում չպետք է իրեն արհամարհված զգա:

Արտակ Գալստյան
09.12.2017, 19:19
Լիովին համամիտ եմ Ձեզ հետ հարգելի Նաիրա:

Նաիրա շնորհակալություն իմ գրառումներին հետևելու համար:Ես համոզված եմ ,որ դուք կիրառելով բոլոր առաջարկված մեթոդները կունենաք ավելի արդյունավետ աշխատանք:

Արտակ Գալստյան
15.01.2018, 20:32
Դպրոցներում հատուկ բժշկական խմբերի պարապմունքները անցկացվում են արտադասարանական ժամերին, շաբաթական 2 անգամ` 45 րոպե տևողությամբ:

Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2015-2016 ուս. տարվա ուսումնական պլանի ընդհանրական պարզաբանումների 30 կետում նշված է. << Հաստատությունում. Ըստ կրթական ծրագրերի աստիճանների, տարրական, միջին և ավագ դպրոցներում հատուկ բժշկական խմբերում ընդգրկված սովորողների համար <<ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայի ուսուցումը կարող է իրականացվել <<Հանրակրթական դպրոցի հատուկ բժշկական խմբերի <<Ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայի 1-12-րդ դասարանների ծրագրով, Հաստատությունում խմբակների համար նախատեսված ժամաքանակի շրջանակում կամ տվյալ դասարանի <<Ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայի դասաժամին` անհատական ծրագրով: Հաստատությունում հատուկ բժշկական խմբերում ընդգրկված սովորողների գնահատում <<Ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայից չի կատարվում>>:

Հատուկ խմբում ընդգրկված աշակերտները ազատվում են ուսումնական նորմատիվների հանձնումից և մրցումների մասնակցումից:

Նաիրա Մելիքսեթյան
15.01.2018, 20:52
Հարգելի Արտակ, իսկ ինչ խնդիրներ են դրված հատուկ իարիքներով աշակերտների ֆիզիկական կրթության հիմքում։

Արտակ Գալստյան
15.01.2018, 20:55
Հատուկ բժշկական խմբերում ընդգրկված սովորողների ֆիզկական կուլտուրայի խնդիրներն են`
•սովորողների առողջության ամրապնդում,
• հիվանդությունների հետևանքով թուլացած օրգանների և համակարգերի ֆիզիոլոգիական ակտիվության բարձրացում,
մտավոր և ֆիզիկական աշխատունակության բարձրացում,
•ֆիզիկական զարգացման բարելավում, ֆունկցիոնալ շեղումների կամ թերությունների շտկում, օրգանիզմի կոփում,
•հիմնական շարժողական ունակությունների և հմտությունների զարգացում,
•ճիշտ կեցվածքի ձևավորում, հարթաթաթության կանխում,,
•ճիշտ շնչառության ուսուցանում, օրգանիզմի պաշտպանական ֆունկցիաների և դիմադրողականության բարձրացում,
•ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի, անձնական հիգիենայի, կոփման կանոնների, օլիմպիական խաղերի, հաշմանդամների սպորտի. ինքնավերահսկողության ,ինքնուրույն հիգիենիկ մարմնամարզությամբ զբաղվելու գիտելիքների ձեռքբերում,
•բարոյակամային որակների դաստիարակում և ինքնուրույն պարբերաբար ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվելու ցանկության ձևավորում,
•հոգեբանական բարդույթներից ձեռբազատում:

Նաիրա Մելիքսեթյան
15.01.2018, 21:02
Շնորհակալություն սպառիչ պատասխանի համար։

Նունե Մարգարյան
15.01.2018, 21:35
Հատուկ բժշկական խմբերում ընդգրկված սովորողների ֆիզկական կուլտուրայի խնդիրներն են`
•սովորողների առողջության ամրապնդում,
• հիվանդությունների հետևանքով թուլացած օրգանների և համակարգերի ֆիզիոլոգիական ակտիվության բարձրացում,
մտավոր և ֆիզիկական աշխատունակության բարձրացում,
•ֆիզիկական զարգացման բարելավում, ֆունկցիոնալ շեղումների կամ թերությունների շտկում, օրգանիզմի կոփում,
•հիմնական շարժողական ունակությունների և հմտությունների զարգացում,
•ճիշտ կեցվածքի ձևավորում, հարթաթաթության կանխում,,
•ճիշտ շնչառության ուսուցանում, օրգանիզմի պաշտպանական ֆունկցիաների և դիմադրողականության բարձրացում,
•ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի, անձնական հիգիենայի, կոփման կանոնների, օլիմպիական խաղերի, հաշմանդամների սպորտի. ինքնավերահսկողության ,ինքնուրույն հիգիենիկ մարմնամարզությամբ զբաղվելու գիտելիքների ձեռքբերում,
•բարոյակամային որակների դաստիարակում և ինքնուրույն պարբերաբար ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվելու ցանկության ձևավորում,
•հոգեբանական բարդույթներից ձեռբազատում:

Այս երկու կետերը շատ կարևոր են նաև բոլոր աշակերտների համար:Ինձ թվացել է, հարգելի Արտակ , որ ավելի հեշտ է ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ լինել , քան, օրինակ մաթեմատիկայի, բայց երևի դա այդպես չէ:

Արտակ Գալստյան
15.01.2018, 22:06
Հարգելի Նունե,կարծում եմ, որ բոլոր առարկաներն էլ ունեն իրենց դժվարությունները և յուրահատուկ մոտեցումը: Նյութի հետ կապված՝ հավելեմ նաև,որ, հաշվի առնելով բժշկական ցուցումները, ֆիզիկական զարգացման տվյալները և ֆիզիկական պատրաստությունը` հատուկ խմբերը պետք է բաղկացած լինեն մեկ ուսուցիչ` 7-10 աշակերտ հարաբերությամբ: Պարապմունքների ընթացքում թույլ չեն տրվում հանձնարարել այնպիսի վարժություններ, որոնք կապված են ուժերը առավելագույն լարելու, ճիգեր գործագրելու, պրկվելու, երկարատև ստատիկ լարումների, շնչառությունը երկարատև պահելու հետ: Ինչպես նաև համապատասխան դեպքերում չեն թույլատրվում տիպիկ արագային վարժություններ:

Նվարդ Հովհաննիսյան
15.01.2018, 22:52
Հարգելի' Արտակ, շնորհակալություն թեմայի վերաբերյալ կարևոր և սպառիչ պատասխաններ տալու համար: Եթե կան բժշկական խմբերի վերաբերյալ կարևոր այլ տեղեկություններ, կարծում եմ` կհետաքրքրի շատերին:

Գալստյան Անահիտ
16.01.2018, 03:05
Հարգելի Արտակ, կարևոր թեմա եք ընտրել:Ես համամիտ եմ,որ սովորողների բժշկական հսկողության մասին պետք է իմանա տվյալ դասարանում դասավանդող յուրաքանչյուր ուսուցիչ:

Արտակ Գալստյան
16.01.2018, 18:15
Հարգելի Նվարդ, ուրախ եմ, որ իմ գրառումները հետաքրքում են: Հատուկ խմբում ընդգրկված աշակերտների համար շարժախաղեր կիրառելիս անհրաժեշտ է ցուցաբերել զգուշություն չափավորումներում, բեռնվածությունները անհատականացնել, ինչպես նաև հաճախակի իրականացնել բժշկամանկավարժական հսկողություն: Դպրոցներում հատուկ բժշկական խմբերի պարապմունքները անցկացվում են արտադասարանական ժամերին, շաբաթական 2 անգամ` 45 րոպե տևողությամբ:
Հատուկ խմբում ընդգրկված աշակերտները ազատվում են ուսումնական նորմատիվների հանձնումից և մրցումների մասնակցումից:

Արտակ Գալստյան
16.01.2018, 18:22
Հարգելի Արտակ, կարևոր թեմա եք ընտրել:Ես համամիտ եմ,որ սովորողների բժշկական հսկողության մասին պետք է իմանա տվյալ դասարանում դասավանդող յուրաքանչյուր ուսուցիչ:

Համամիտ եմ Ձեր հետ, քանի որ բոլորիս համար էլ առաջնայինը աշակերտի առողջությունն է: Կարծում եմ՝ դասվարներին նույնպես կար.որ է այս ամենն իմանալը: Հավեեմ, որ պարապմունքների ընթացքում թույլ չեն տրվում հանձնարարել այնպիսի վարժություններ, որոնք կապված են ուժերը առավելագույն լարելու, ճիգեր գործագրելու, պրկվելու, երկարատև ստատիկ լարումների, շնչառությունը երկարատև պահելու հետ: Ինչպես նաև համապատասխան դեպքերում չեն թույլատրվում տիպիկ արագային վարժություններ:

Մարգարյան Նաիրա
16.01.2018, 19:10
Շատ կարևոր թեմա եք ներկայացրել, հարգելի Արտակ, որին պետք է ծանոթ լինեն ոչ միայն դասվարներն ու ուսուցիչները, այլ նաև ծնողները, դպրոցին կցված բուժքույրը:Յուրաքանչյուր դասղեկ կամ դասվար պարտավոր է ծնողական ժողովներին բարձրացնել այդ կարևոր հարցը, քանի որ խոսքը մատաղ սերնդի առողջությանն է վերաբերվում:

Ծ. Մարիամ
17.01.2018, 21:22
Հարգելի Արտակ, թեման իրոք կարևոր է: Ես քանի որ դասվար եմ, ֆիզկուլտուրայի դասաժամերնը ճիշտ կազմակերպելու համար էական տեղեկություններ ստացա: Շնորհակալություն նյութի համար:

Արտակ Գալստյան
17.01.2018, 21:27
Շատ կարևոր թեմա եք ներկայացրել, հարգելի Արտակ, որին պետք է ծանոթ լինեն ոչ միայն դասվարներն ու ուսուցիչները, այլ նաև ծնողները, դպրոցին կցված բուժքույրը:Յուրաքանչյուր դասղեկ կամ դասվար պարտավոր է ծնողական ժողովներին բարձրացնել այդ կարևոր հարցը, քանի որ խոսքը մատաղ սերնդի առողջությանն է վերաբերվում:

Համամիտ եմ Ձեր հետ, քանի որ սովորողի առողջությանը վերաբերող ցանկացած նյութի պետք է ծանոթ լինեն բոլոր ուսուցիչները:

Արտակ Գալստյան
17.01.2018, 22:00
Հարգելի Արտակ, թեման իրոք կարևոր է: Ես քանի որ դասվար եմ, ֆիզկուլտուրայի դասաժամերնը ճիշտ կազմակերպելու համար էական տեղեկություններ ստացա: Շնորհակալություն նյութի համար:

Շնորհակալություն հարգելի Մարիամ, կարող եմ ավելացնել նաև, որ դպրոցում պետք է կատարվի նաև մարզական կառույցների սանիտարահիգիենիկ հսկողություն, այսինքն պետք է ստուգել մարզադահլիճների և մարզահրապարակների չափերի համապատասխանությունը, մաքրությունը, մարզական գույքի, հանդերձանքի վիճակը և այլն:

Լիանա Խաչատրյան
17.01.2018, 22:23
Հարգել Արտակ, շնորհակալություն թեմայի համար: Ես կցանկանայի իմանալ, իսկ ինչպես եք գնահատում նախապատրաստական խմբի աշակերտներին: Բացի այդ հատուկ խմբի աշակերտները արդյոք չեն գնահատվում բանավոր հարցումից:

Հասմիկ Հակոբյան
18.01.2018, 13:12
Հանրակրթական դպրոցի ուսուցման բոլոր մակարդակներում (տարրական, միջին, ավագ) ֆիզիկական դաստիարակությունը նպաստում է ոչ միայն առողջ, այլ նաև տարբեր պատճառների հետևանքով թուլակազմ, առողջության մշտական և ժամանակավոր շեղումներ ունեցող դպրոցականների ֆունկցիոնալ և շարժողական ցարգացմանը:
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի <<Ֆիզիկական դաստիարակության համալիր ծրագրի համաձայն, հանրակրթական հաստատությունների բոլոր աշակերտներին ուսումնական սարվա սկզբին բժշկական զննման ենթարկելու և արդյունքում հիմնական, նախապատրաստական և հատուկ խմբերի բաժանման չափորոշիչը հաստատելու մասին>> 2006թ. սեպտեմբերի 22-ի N1075-Ն հրամանի, բոլոր ուսումնառություն անցնողները անկախ ուսումնական հաստատության տիպի մինչ ֆիզիկական կուլտուրայի պարապմունքները սկսելը անցնում են բժշկական զննում և դրա արդյունքների հիման վրա բաժանվում են երեք խմբերի` հիմնական, նախապատրաստական և հատուկ:
Դպրոցականների բժշկական ստուգումները անցկացվում են տարածքի պոլիկլինիկայի բժիշկների միջոցով: Բժշկական ստուգումների արդյունքով, սովորողները ըստ իրենց առողջական վիճակի, ֆիզիկական զարգացման և ֆիզիկական պատրաստվածության մակարդակի բաժանվում են բժշկական երեք խմբերի` հիմնական, նախապատրաստական և հատուկ բժշկական:
Բժշկական հիմնական խմբում ընդգրկվում են այն դպրոցականները, որոնք առողջ են, ունեն շարժողական հնարավորությունների ու ֆիզիկական զարգացման և ֆիզիկական պատրասվածության բավարար մակարդակ:
Բժշկական նախապատրաստական խմբում ընդգրկվում են այն դպրոցականները, որոնք ունեն առողջական վիճակում որոշ շեղումներ, ֆիզիկական զարգացման ու շարժողական հնարավորությունների միջինից ցածր ցուցանիշներ:
Հատուկ խմբին են պատկանում առողջության մշտական կամ ժամանակավոր զգալի շեղումներ ունեցող անձիք, հիմնականում սրտանոթային, շնչառական համակարգերի, և որոնցհանար հակացուցված են ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ծրագրով նախատեսված վարժությունները:
Բժշկական հիմնական և նախապատրաստական խմբերում ընդգրկված սովորողների համար պարտադիր է մասնակցությունը ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին և ցանկալի է նրանց ընդգրկումը ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի արտադասարանային մարզական միջոցառումներին և պարապմունքներին:
Հատուկ բժշկական խմբերում ընդգրկված սովորողների հետ պարապմունքները անցկացնում են հատուկ պատրաստություն ունեցող բուժաշխատողները, կինիոզոլոգները, առանձին ծրագրով:
Սովորողների բժշկական մի խմբից մյուսը փոխադրումը կատարվում է բժշկական
հերթական կամ լրացուցիչ հետազոտության արդյունքից հետո:
Ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվողների բժշկական հսկողություն

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերից ժամանակավոր ազատումը կատարվում է միայն
բժշկի թույլտվությամբ:
Հանրակրթական դպրոցի ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվողների բժշկական
հսկողությունը իր մեջ ընդգրկում է.
• Սովորողների առողջության և ֆիզիկական զարգացման վիճակի պարբերական ստուգում:
• Բժշկամանկավարժական դիտումներ:
• Մարզական կառույցների սանիտարահիգիենիկ հսկողություն:
• Վնասվածքների կանխարգելում:

Հարգելի՛ Արտակ, Ձեր առաջարկած թեման ունի շատ բաց կողմեր:
Արդյո՞ք ֆիզկուլտուրային ուսուցիչը իրավասու է պարապելու բոլոր խմբերում:
Դպրոցները ունե՞ն համապատասխան սարքավորումներ և մասնագետներ բոլոր խմբերի հետ աշխատելու համար:

Դիանա Աղասարյան
18.01.2018, 19:32
Հարգելի Նվարդ իրականում բժշկական խմբերը երեքն են՝ հիմնական, նախապատրաստական և հատուկ:Որպես ազատված է բժշկական խումբ գոյություն չունի:Նրանք նույն հատուկ խմբի մեջ ընդգրկված երեխաներն են:Հանրակարթական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի մասնագետը չի կարող զբաղվել հատուկ խմբի աշակերտների ֆիզիկական դաստիարակությամբ:Նրացով զբաղվում են հատուկ մասնագետներ հատուկ ծրագրով:

Հարգելի Արտակ,կարևորագույն թեմաներից մեկն եք քննարկման արժանացրել, որի համար շնորհակալ եմ, ի դեպ հատուկ խմբում ներառված աշակերտներն են ամենաշատը ուզում մասնակցել ֆիզկուլտուրային, և անընդհատ մենք փորձում ենք նրանց այս կամ այն հանձնարարությունը տալով՝ աննկատ պահել մյուսներից, որպեսզի թերարժեքության զգացում չունենան: Հետաքրքիր է, դուք ինչպես եք կազմակերպում նրանց խմբից առանձնացնելու գործընթացը:

Օլգա Հայրապետյան
18.01.2018, 19:50
Ես համաձայն եմ,երեխանները շատ են սիրում ֆիզկուլտուրայի դասը: Բայց չգիտես ինչու սպորտով զբաղվող երեխանները թույլ են սովորում:

Արտակ Գալստյան
18.01.2018, 20:15
Հարգել Արտակ, շնորհակալություն թեմայի համար: Ես կցանկանայի իմանալ, իսկ ինչպես եք գնահատում նախապատրաստական խմբի աշակերտներին: Բացի այդ հատուկ խմբի աշակերտները արդյոք չեն գնահատվում բանավոր հարցումից:
Հատուկ խմբի երեխաները ընդհանրապես չեն գնահատվում,ոչ`բանավոր ոչ`գործնական:Իսկ նախապատրաստական խմբի երեխաները գնահատվում են որոշակի վերապահումներով,նրանց նույնիսկ կարելի է գնահատել գերազանց:Գերազանց կարելի է գնահատել այն դեպքում,երբ տվյալ աշակերտը տրված առաջադրանքը կատարում է իր հնարավորությունների առավելագույն սահմանում:

Արտակ Գալստյան
18.01.2018, 20:35
Հարգելի՛ Արտակ, Ձեր առաջարկած թեման ունի շատ բաց կողմեր:
Արդյո՞ք ֆիզկուլտուրային ուսուցիչը իրավասու է պարապելու բոլոր խմբերում:
Դպրոցները ունե՞ն համապատասխան սարքավորումներ և մասնագետներ բոլոր խմբերի հետ աշխատելու համար:

Շնորհակալություն հարգելի Հասմիկ ուղղված հարցերի համար:Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը իրավասու է աշխատել միայն հիմնական և նախապատրաստական խմբերի աշակերտների հետ:Հատուկ խմբի աշակերտների հետ իրավասու են աշխատել միայն հատուկ վերապատրաստում անցած մասնագետներ:Ցավոք սրտի ոչ բոլոր դպրոցներն ունեն համապատասխան սարքավորումներ և հատուկ մասնագետներ:Ամեն դեպքում դասերը անցկացվում են անկախ բացակա գույքից:

Արտակ Գալստյան
18.01.2018, 20:48
Հարգելի Արտակ,կարևորագույն թեմաներից մեկն եք քննարկման արժանացրել, որի համար շնորհակալ եմ, ի դեպ հատուկ խմբում ներառված աշակերտներն են ամենաշատը ուզում մասնակցել ֆիզկուլտուրային, և անընդհատ մենք փորձում ենք նրանց այս կամ այն հանձնարարությունը տալով՝ աննկատ պահել մյուսներից, որպեսզի թերարժեքության զգացում չունենան: Հետաքրքիր է, դուք ինչպես եք կազմակերպում նրանց խմբից առանձնացնելու գործընթացը:
Շնորհակալություն հարցի համար:Եթե տվյալ աշակերտների ներկայությունը ֆիզկուլտուրայի դահլիճում վտանգավոր չէ իրենց առողջությանը ,ապա նրանց ներգրավվում ենք դասապրոցեսին,նրանք մեր օգնությամբ կատարում են հրահանգներ,մրցավարներ,հաշիվ գրանցողներ և այլն:

Արտակ Գալստյան
18.01.2018, 21:03
Ես համաձայն եմ,երեխանները շատ են սիրում ֆիզկուլտուրայի դասը: Բայց չգիտես ինչու սպորտով զբաղվող երեխանները թույլ են սովորում:
Որպես օրինաչափություն,ես կարծում եմ,որ դա համատարած չէ:Իսկ նման դեպքերում կարծում եմ,պետք է աշակերտներին հասկացնել,որ յուրաքանչյուր սպորտում անհրաժեշտ է գրագիտություն և գիտելիքների լեցուն պաշար:Ինչքան մեծ է գիտելիքների պաշարը և կամքի մեծ ուժը,այնքան ավելի մեծ է լինում նրանց սպորտում հաջողությունների հասնելու հնարավորությունը:

Դիանա Աղասարյան
18.01.2018, 21:47
Շնորհակալություն հարցի համար:Եթե տվյալ աշակերտների ներկայությունը ֆիզկուլտուրայի դահլիճում վտանգավոր չէ իրենց առողջությանը ,ապա նրանց ներգրավվում ենք դասապրոցեսին,նրանք մեր օգնությամբ կատարում են հրահանգներ,մրցավարներ,հաշիվ գրանցողներ և այլն:

Ձեր պատասխանը օգնեց ինձ կողմնորոշվելու նաև ֆիզկուլտուրայից բացի ֆիզիկական այլ ակտիվ աշխատանք նրանց առաջադրելու հարցում, որի համար շնորհակալ եմ հարգելի կոլեգա:

Narine Stepanyan
18.01.2018, 22:21
Հանրակրթական դպրոցի ուսուցման բոլոր մակարդակներում (տարրական, միջին, ավագ) ֆիզիկական դաստիարակությունը նպաստում է ոչ միայն առողջ, այլ նաև տարբեր պատճառների հետևանքով թուլակազմ, առողջության մշտական և ժամանակավոր շեղումներ ունեցող դպրոցականների ֆունկցիոնալ և շարժողական ցարգացմանը:
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի <<Ֆիզիկական դաստիարակության համալիր ծրագրի համաձայն, հանրակրթական հաստատությունների բոլոր աշակերտներին ուսումնական սարվա սկզբին բժշկական զննման ենթարկելու և արդյունքում հիմնական, նախապատրաստական և հատուկ խմբերի բաժանման չափորոշիչը հաստատելու մասին>> 2006թ. սեպտեմբերի 22-ի N1075-Ն հրամանի, բոլոր ուսումնառություն անցնողները անկախ ուսումնական հաստատության տիպի մինչ ֆիզիկական կուլտուրայի պարապմունքները սկսելը անցնում են բժշկական զննում և դրա արդյունքների հիման վրա բաժանվում են երեք խմբերի` հիմնական, նախապատրաստական և հատուկ:
Դպրոցականների բժշկական ստուգումները անցկացվում են տարածքի պոլիկլինիկայի բժիշկների միջոցով: Բժշկական ստուգումների արդյունքով, սովորողները ըստ իրենց առողջական վիճակի, ֆիզիկական զարգացման և ֆիզիկական պատրաստվածության մակարդակի բաժանվում են բժշկական երեք խմբերի` հիմնական, նախապատրաստական և հատուկ բժշկական:
Բժշկական հիմնական խմբում ընդգրկվում են այն դպրոցականները, որոնք առողջ են, ունեն շարժողական հնարավորությունների ու ֆիզիկական զարգացման և ֆիզիկական պատրասվածության բավարար մակարդակ:
Բժշկական նախապատրաստական խմբում ընդգրկվում են այն դպրոցականները, որոնք ունեն առողջական վիճակում որոշ շեղումներ, ֆիզիկական զարգացման ու շարժողական հնարավորությունների միջինից ցածր ցուցանիշներ:
Հատուկ խմբին են պատկանում առողջության մշտական կամ ժամանակավոր զգալի շեղումներ ունեցող անձիք, հիմնականում սրտանոթային, շնչառական համակարգերի, և որոնցհանար հակացուցված են ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ծրագրով նախատեսված վարժությունները:
Բժշկական հիմնական և նախապատրաստական խմբերում ընդգրկված սովորողների համար պարտադիր է մասնակցությունը ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին և ցանկալի է նրանց ընդգրկումը ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի արտադասարանային մարզական միջոցառումներին և պարապմունքներին:
Հատուկ բժշկական խմբերում ընդգրկված սովորողների հետ պարապմունքները անցկացնում են հատուկ պատրաստություն ունեցող բուժաշխատողները, կինիոզոլոգները, առանձին ծրագրով:
Սովորողների բժշկական մի խմբից մյուսը փոխադրումը կատարվում է բժշկական
հերթական կամ լրացուցիչ հետազոտության արդյունքից հետո:
Ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվողների բժշկական հսկողություն

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերից ժամանակավոր ազատումը կատարվում է միայն
բժշկի թույլտվությամբ:
Հանրակրթական դպրոցի ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվողների բժշկական
հսկողությունը իր մեջ ընդգրկում է.
• Սովորողների առողջության և ֆիզիկական զարգացման վիճակի պարբերական ստուգում:
• Բժշկամանկավարժական դիտումներ:
• Մարզական կառույցների սանիտարահիգիենիկ հսկողություն:
• Վնասվածքների կանխարգելում:

Հարգելի Արտակ շնորհակալություն կարևոր թեմա գրառելու համար։

Արտակ Գալստյան
18.01.2018, 22:54
Ձեր պատասխանը օգնեց ինձ կողմնորոշվելու նաև ֆիզկուլտուրայից բացի ֆիզիկական այլ ակտիվ աշխատանք նրանց առաջադրելու հարցում, որի համար շնորհակալ եմ հարգելի կոլեգա:
Շնորհակալություն նաև ձեզ:Ուրախ եմ որ կարողացա օգտակար լինել:

Արտակ Գալստյան
18.01.2018, 22:58
Հարգելի Արտակ շնորհակալություն կարևոր թեմա գրառելու համար։

Շնորհակալություն գրառմանս հետևելու համար:

Մարինա76
18.01.2018, 23:10
Հանրակրթական դպրոցի ուսուցման բոլոր մակարդակներում (տարրական, միջին, ավագ) ֆիզիկական դաստիարակությունը նպաստում է ոչ միայն առողջ, այլ նաև տարբեր պատճառների հետևանքով թուլակազմ, առողջության մշտական և ժամանակավոր շեղումներ ունեցող դպրոցականների ֆունկցիոնալ և շարժողական ցարգացմանը:
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի <<Ֆիզիկական դաստիարակության համալիր ծրագրի համաձայն, հանրակրթական հաստատությունների բոլոր աշակերտներին ուսումնական սարվա սկզբին բժշկական զննման ենթարկելու և արդյունքում հիմնական, նախապատրաստական և հատուկ խմբերի բաժանման չափորոշիչը հաստատելու մասին>> 2006թ. սեպտեմբերի 22-ի N1075-Ն հրամանի, բոլոր ուսումնառություն անցնողները անկախ ուսումնական հաստատության տիպի մինչ ֆիզիկական կուլտուրայի պարապմունքները սկսելը անցնում են բժշկական զննում և դրա արդյունքների հիման վրա բաժանվում են երեք խմբերի` հիմնական, նախապատրաստական և հատուկ:
Դպրոցականների բժշկական ստուգումները անցկացվում են տարածքի պոլիկլինիկայի բժիշկների միջոցով: Բժշկական ստուգումների արդյունքով, սովորողները ըստ իրենց առողջական վիճակի, ֆիզիկական զարգացման և ֆիզիկական պատրաստվածության մակարդակի բաժանվում են բժշկական երեք խմբերի` հիմնական, նախապատրաստական և հատուկ բժշկական:
Բժշկական հիմնական խմբում ընդգրկվում են այն դպրոցականները, որոնք առողջ են, ունեն շարժողական հնարավորությունների ու ֆիզիկական զարգացման և ֆիզիկական պատրասվածության բավարար մակարդակ:
Բժշկական նախապատրաստական խմբում ընդգրկվում են այն դպրոցականները, որոնք ունեն առողջական վիճակում որոշ շեղումներ, ֆիզիկական զարգացման ու շարժողական հնարավորությունների միջինից ցածր ցուցանիշներ:
Հատուկ խմբին են պատկանում առողջության մշտական կամ ժամանակավոր զգալի շեղումներ ունեցող անձիք, հիմնականում սրտանոթային, շնչառական համակարգերի, և որոնցհանար հակացուցված են ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ծրագրով նախատեսված վարժությունները:
Բժշկական հիմնական և նախապատրաստական խմբերում ընդգրկված սովորողների համար պարտադիր է մասնակցությունը ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին և ցանկալի է նրանց ընդգրկումը ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի արտադասարանային մարզական միջոցառումներին և պարապմունքներին:
Հատուկ բժշկական խմբերում ընդգրկված սովորողների հետ պարապմունքները անցկացնում են հատուկ պատրաստություն ունեցող բուժաշխատողները, կինիոզոլոգները, առանձին ծրագրով:
Սովորողների բժշկական մի խմբից մյուսը փոխադրումը կատարվում է բժշկական
հերթական կամ լրացուցիչ հետազոտության արդյունքից հետո:
Ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվողների բժշկական հսկողություն

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերից ժամանակավոր ազատումը կատարվում է միայն
բժշկի թույլտվությամբ:
Հանրակրթական դպրոցի ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվողների բժշկական
հսկողությունը իր մեջ ընդգրկում է.
• Սովորողների առողջության և ֆիզիկական զարգացման վիճակի պարբերական ստուգում:
• Բժշկամանկավարժական դիտումներ:
• Մարզական կառույցների սանիտարահիգիենիկ հսկողություն:
• Վնասվածքների կանխարգելում:

հարգելի՛ Արտակ, նախ և առաջ սկսենք նրանից, որ այսօր մեր բուժհիմնարկներում կատարվում է աշակերտների ոչ լիարժեք ստուգում և շատ հիվանդություններ ի հայտ են գալիս ֆիզիկական ակտիվ գործունեության ընթացքում, ինչը հետագայում հանգեցնում է խնդիրների առաջացմանը:

Արտակ Գալստյան
19.01.2018, 20:24
հարգելի՛ Արտակ, նախ և առաջ սկսենք նրանից, որ այսօր մեր բուժհիմնարկներում կատարվում է աշակերտների ոչ լիարժեք ստուգում և շատ հիվանդություններ ի հայտ են գալիս ֆիզիկական ակտիվ գործունեության ընթացքում, ինչը հետագայում հանգեցնում է խնդիրների առաջացմանը:
Ցավոք սրտի, իսկապես կան բուժհիմնարկներ,որոնք լրջությամբ և պատասխանատվությամբ չեն մոտենում այս հարցին: Լինում են դեպքեր, երբ թերի աշխատանքի արդյունքում տուժում է նաև մանկավարժը:Կարծում եմ,որ այս լրջագույն խնդրին նախ և առաջ ուշադրություն պետք է դարցնեն աշակերտների ծնողները:Ամեն դեպքում մենք մանկավարժներս շատ զգոն և ուշադիր պետք է լինենք այս հարցի շուրջ,երեխաների առողջության համար:Լինում են դեպքեր,երբ մանկավարժը նկատելով որոշակի խնդիրներ, դիմում է ծնողին իր երեխային ավելի մանրակրկիտ զննություն անցկացնելու համար:

Լիանա Խաչատրյան
22.01.2018, 23:22
Հատուկ խմբի երեխաները ընդհանրապես չեն գնահատվում,ոչ`բանավոր ոչ`գործնական:Իսկ նախապատրաստական խմբի երեխաները գնահատվում են որոշակի վերապահումներով,նրանց նույնիսկ կարելի է գնահատել գերազանց:Գերազանց կարելի է գնահատել այն դեպքում,երբ տվյալ աշակերտը տրված առաջադրանքը կատարում է իր հնարավորությունների առավելագույն սահմանում:

Հարգելի Արտակ, եթե աշակերտը ներգրավված է հատուկ խմբում, բայց ի վիճակի է բանավոր հարցմանը մասնակցելու, արդյոք չի կարելի գնահատել. և եթե արդեն գնահատվել է. միթե՞ սխալ է։

Ամալյա Հովհաննիսյան1
23.01.2018, 16:28
Հարգելի Արտակ շատ կարևոր է դասավանդել այն դասարանում, որտեղ առողջ մթնոլորտ է տիրում. Իսկապես կարևոր է երեխաների առողջական վիճակի մասին տեղեկացված լինելը, քանի որ դա մեր իրավունքների մեջ է մտնում և մենք պատասխանատու ենք նրանց առջև. Երբ բժշկական թուղթ են ուզում երեխաներից, բժիշկներից շատերը անբարեխիղճ գտնվելով , առանց ստւգման գրում տալիս են. Ցավոք դա մեր իրականությունն է.

Սամվել Սարգսյան
23.01.2018, 16:47
Բարև հարգելի մասնակիցներ։Արտակ ջան շնորհակալություն եմ հայտնում գրառման համար։Իմ խորին համոզմամբ ,այս թեման ուսանելի է առաջին հերթին բուժհաստատությունների պատասխանատու անձանց և սովորողների ծնողների համար։Մենք՝ մանկավարժներս,մշտապես այս գրառման մեջ արծարծվող խնդիրներին ենք առնչվում և կամա թե ակամա քաջատեղյակ ենք մեր գործառույթներից և պատասխանատվության մեր չափաբաժնից։Կուզենայի ձեր կարծիքն իմանալ,թե ինչ անել ,երբ բժշկական խմբերի մասին բժշկի տեղեկանքն ուշանում է,իսկ մասնագետը կասկածներ ունի տվյալ սովորողի առողջական վիճակի մասին։Ինչ կարող է անել ուսուցիչը,երբ բուժհաստատությունը տվել է տեղեկանք սովորողի հիմնական խմբին պատկանելու մասին,սակայն ակնհայտ է աշակերտի մոտ առողջական բավական խորը խնդիրը։

Արտակ Գալստյան
23.01.2018, 22:57
Հարգելի Արտակ, եթե աշակերտը ներգրավված է հատուկ խմբում, բայց ի վիճակի է բանավոր հարցմանը մասնակցելու, արդյոք չի կարելի գնահատել. և եթե արդեն գնահատվել է. միթե՞ սխալ է։
Հատուկ խմբում ընդգրկված ոչ մի երեխա չի գնահատվում ոչ գործնակաից և ոչ էլ բանավոր հարցումից:Այդ խմբի երեխաները չեն ունենում կիսամյակին և տարեկան ամփոփիչ գնահատական, ուստի եթե դուք գնահատեք նրանց, ուրեմն պետք է նաև ամփոփեք կիսամյակային կամ տարեկան արդյունքը:

Արտակ Գալստյան
23.01.2018, 23:12
Հարգելի Արտակ շատ կարևոր է դասավանդել այն դասարանում, որտեղ առողջ մթնոլորտ է տիրում. Իսկապես կարևոր է երեխաների առողջական վիճակի մասին տեղեկացված լինելը, քանի որ դա մեր իրավունքների մեջ է մտնում և մենք պատասխանատու ենք նրանց առջև. Երբ բժշկական թուղթ են ուզում երեխաներից, բժիշկներից շատերը անբարեխիղճ գտնվելով , առանց ստւգման գրում տալիս են. Ցավոք դա մեր իրականությունն է.

Ցավոք սրտի կան նման դեպքեր:ՈՒստի իմ կարծիքով այդ խնդրի լուծումը պետք է հետամուտ լինի Հ.Հ կառավարությունը:Ամեն դեպքում բժիշկները պետք է գիտակցեն,որ նրանք էլ ունեն պատասխանատվության մեծ բաժին:Եվ կարող են ենթարկվել պատասխանատվության:

Արտակ Գալստյան
23.01.2018, 23:53
Բարև հարգելի մասնակիցներ։Արտակ ջան շնորհակալություն եմ հայտնում գրառման համար։Իմ խորին համոզմամբ ,այս թեման ուսանելի է առաջին հերթին բուժհաստատությունների պատասխանատու անձանց և սովորողների ծնողների համար։Մենք՝ մանկավարժներս,մշտապես այս գրառման մեջ արծարծվող խնդիրներին ենք առնչվում և կամա թե ակամա քաջատեղյակ ենք մեր գործառույթներից և պատասխանատվության մեր չափաբաժնից։Կուզենայի ձեր կարծիքն իմանալ,թե ինչ անել ,երբ բժշկական խմբերի մասին բժշկի տեղեկանքն ուշանում է,իսկ մասնագետը կասկածներ ունի տվյալ սովորողի առողջական վիճակի մասին։Ինչ կարող է անել ուսուցիչը,երբ բուժհաստատությունը տվել է տեղեկանք սովորողի հիմնական խմբին պատկանելու մասին,սակայն ակնհայտ է աշակերտի մոտ առողջական բավական խորը խնդիրը։
Շնորհակալություն հարգելի Սամվել ջան գրառման համար:Ես ամբողջովին համակարծիք եմ ձեզ հետ հարգելի կոլեգա:Նման դեպքերում ոչ միայն ֆիզկուլտուրայի մասնագետը պետք է զբաղվի այդ խնդրով,այլ նաև դպրոցի բուժքույրը,դասղեկը և տնօրինությունը:Եթե աշակերտները անծանոթ են և նրանց դասավանդում եք առաջին անգամ,պետք է խուսափել դաս վարել այն աշակերտների հետ,որոնք չեն ներկայացրել բժշկական փաստաթուղթը:Մյուս դեպքում,երբ մասնագետը տեսնում է առկա խնդիր,պետք է տեղյակ պահի տնօրինությանը,որպեսզի տնօրինությունը հետամուտ լինի այդ խնդրի լուծմանը:Իմ կարծիքով ճիշտ կլինի այդ մասին անմիջապես տեղյակ պահել աշակերտի ծնողներին,ավելի մանրամասն բուժզննման նպատակով:Ճիշտ է նման դեպքերում պատասխանատու է ոչ թե ֆիզկուլտուրայի մասնագետը,այլ տվյալ բժիշկը որը տրամադրել է այդ բժշկական փաստաթուղթը:Սակայն մի կողմ դնելով պատասխանատվության ենթարկվելու փաստը,մանկավարժը պետք է կարևորի և բարեխղճորեն, սիրով մոտենա աշակերտների հետ կապված առողջական խնդիրներին:

Ծ. Մարիամ
26.01.2018, 21:10
Հարգելի Արտակ, շնորհակալություն կարևոր տեղեկություններ տալու համար: Համամիտ եմ Ձեր հետ. յուրաքանչյուրս պարտավոր է բարեխղճորեն մոտենալ աշակերտի առողջական խնդիրներին:

Արտակ Գալստյան
27.01.2018, 12:35
Հարգելի Արտակ, շնորհակալություն կարևոր տեղեկություններ տալու համար: Համամիտ եմ Ձեր հետ. յուրաքանչյուրս պարտավոր է բարեխղճորեն մոտենալ աշակերտի առողջական խնդիրներին:
Շնորհակալություն ձեզ նույնպես:Իմ կարծիքով յուրաքանչյուր պետության հիմք առողջ և կրթված սերունդն է:ՈՒստի մենք մանկավարժներս նունպես մասնակցում ենք վաղվա առողջ,ուժեղ,կրթված պետություն ունենալու գործում:Այդ իսկ պատճառով ջանք ու եռանդ չխնայելով պետք է կրթել և հետևել մեր աշակերտների առողջությանը:

Ծովինար Հովհաննիսյան
29.03.2018, 21:40
Շնորհակալություն ձեզ նույնպես:Իմ կարծիքով յուրաքանչյուր պետության հիմք առողջ և կրթված սերունդն է:ՈՒստի մենք մանկավարժներս նունպես մասնակցում ենք վաղվա առողջ,ուժեղ,կրթված պետություն ունենալու գործում:Այդ իսկ պատճառով ջանք ու եռանդ չխնայելով պետք է կրթել և հետևել մեր աշակերտների առողջությանը:

Հարգելի' Արտակ, շատ կարևոր թեմա եք ներկայացրել: Ինչպես ասվում է. «Առողջ մարմնում՝ առողջ հոգի»: Այսօր, այս բնապահպանական վատ պայմաններում, գլոբալիզացիայի ճիրաններում հայտնված մեր ազգը պետք է ամեն ինչ անի, որ կարողանա կրթված և առողջ սերունդ ունենա:

Գոհար Խաչատրյան Յուրիի
11.04.2018, 14:10
Հարգելի Արտակ,շատ կարևոր թեմա եք ներկայացրել:Իսկ ինչպիսի խաղեր կառաջարկեիք:

Գոհար Խաչատրյան Յուրիի
14.04.2018, 23:19
Հանրակրթական դպրոցի ուսուցման բոլոր մակարդակներում (տարրական, միջին, ավագ) ֆիզիկական դաստիարակությունը նպաստում է ոչ միայն առողջ, այլ նաև տարբեր պատճառների հետևանքով թուլակազմ, առողջության մշտական և ժամանակավոր շեղումներ ունեցող դպրոցականների ֆունկցիոնալ և շարժողական ցարգացմանը:
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի <<Ֆիզիկական դաստիարակության համալիր ծրագրի համաձայն, հանրակրթական հաստատությունների բոլոր աշակերտներին ուսումնական սարվա սկզբին բժշկական զննման ենթարկելու և արդյունքում հիմնական, նախապատրաստական և հատուկ խմբերի բաժանման չափորոշիչը հաստատելու մասին>> 2006թ. սեպտեմբերի 22-ի N1075-Ն հրամանի, բոլոր ուսումնառություն անցնողները անկախ ուսումնական հաստատության տիպի մինչ ֆիզիկական կուլտուրայի պարապմունքները սկսելը անցնում են բժշկական զննում և դրա արդյունքների հիման վրա բաժանվում են երեք խմբերի` հիմնական, նախապատրաստական և հատուկ:
Դպրոցականների բժշկական ստուգումները անցկացվում են տարածքի պոլիկլինիկայի բժիշկների միջոցով: Բժշկական ստուգումների արդյունքով, սովորողները ըստ իրենց առողջական վիճակի, ֆիզիկական զարգացման և ֆիզիկական պատրաստվածության մակարդակի բաժանվում են բժշկական երեք խմբերի` հիմնական, նախապատրաստական և հատուկ բժշկական:
Բժշկական հիմնական խմբում ընդգրկվում են այն դպրոցականները, որոնք առողջ են, ունեն շարժողական հնարավորությունների ու ֆիզիկական զարգացման և ֆիզիկական պատրասվածության բավարար մակարդակ:
Բժշկական նախապատրաստական խմբում ընդգրկվում են այն դպրոցականները, որոնք ունեն առողջական վիճակում որոշ շեղումներ, ֆիզիկական զարգացման ու շարժողական հնարավորությունների միջինից ցածր ցուցանիշներ:
Հատուկ խմբին են պատկանում առողջության մշտական կամ ժամանակավոր զգալի շեղումներ ունեցող անձիք, հիմնականում սրտանոթային, շնչառական համակարգերի, և որոնցհանար հակացուցված են ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ծրագրով նախատեսված վարժությունները:
Բժշկական հիմնական և նախապատրաստական խմբերում ընդգրկված սովորողների համար պարտադիր է մասնակցությունը ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին և ցանկալի է նրանց ընդգրկումը ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի արտադասարանային մարզական միջոցառումներին և պարապմունքներին:
Հատուկ բժշկական խմբերում ընդգրկված սովորողների հետ պարապմունքները անցկացնում են հատուկ պատրաստություն ունեցող բուժաշխատողները, կինիոզոլոգները, առանձին ծրագրով:
Սովորողների բժշկական մի խմբից մյուսը փոխադրումը կատարվում է բժշկական
հերթական կամ լրացուցիչ հետազոտության արդյունքից հետո:
Ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվողների բժշկական հսկողություն

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերից ժամանակավոր ազատումը կատարվում է միայն
բժշկի թույլտվությամբ:
Հանրակրթական դպրոցի ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվողների բժշկական
հսկողությունը իր մեջ ընդգրկում է.
• Սովորողների առողջության և ֆիզիկական զարգացման վիճակի պարբերական ստուգում:
• Բժշկամանկավարժական դիտումներ:
• Մարզական կառույցների սանիտարահիգիենիկ հսկողություն:
• Վնասվածքների կանխարգելում:

Հարգելի՝ Արտակ Գալստյան ,որոնք են վնասվածքների հիմնական պատճառները:

Գոհար Խաչատրյան Յուրիի
15.04.2018, 23:33
Հարգելի գործընկերներ,սովորողների բժշկական հսկողության մասին պետք է իմանա յուրաքանչյուր ուսուցիչ:Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում մենք պարտավոր ենք ոչ միայն ամրապնդել աշակերտների առողությունը,այլ նաև ապահովել սովորողների բժշկական հսկողությունն ու դրա հետ կապված անվտանգությունը:Վերը նշված գրառման մեջ ներկայացրել եմ դրա համար անհրաժեշտ քայլերը:
Ակնկալում եմ ձեր արձագանքներին սովորողների բժշկական հսկողության վերաբերյալ:

Հարգելի՝ Արտակ Գալստյան,կրթական հաստատությունը պատասխանատվություն է կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով `ուսումնական գործընթացի ընթացքում ուսումնական հաստատության ուսանողների, աշակերտների եւ աշխատողների կյանքի եւ առողջության համար:
Ձեր գրառման մեջ կարևոր տեղեկություններ եք նշել, որոնք պետք է իմանա նաև յուրաքանչյուր ուսուցիչ։Շնորհակալություն տեղեկության և պարզաբանումների համար։

Նաիրա Աղաբեկովա
16.04.2018, 05:20
Հարգելի Արտակ, ելնելով աշակերտների՝ դպրոցական տարիներին ֆիզիկական զարգացման փուլում գտնվելու տեսանկյունից, գտնում եմ, որ թե առողջության, թե դպրոցում ուսանելու արդյունավետության շահերից է բխում վերջիններիս առողջության նկատմամբ բժշկական մշտական հսկողության սահմանումը: Կարևոր և էական խնդիր եք առաջ քաշել, ուստի շնորհակալ եմ Ձեզ հիրավի անհրաժեշտ խնդրի բարձրաձայնման համար:

Արտակ Գալստյան
16.04.2018, 16:49
Հարգելի Գոհար վնասվածքների հիմնական պատճառները կարող են լինել ինչպես ուսուցչի այնպեսել աշակերտի պատճառով:Շատ կարևոր է որպեսզի ներգրավիչ մասը լինի ճիշտ կազմակերպված.որպեսզի մարմինը բավարար չափով պատրաստված լինի դասի խնդիրների լուծմանը:.

Արտակ Գալստյան
16.04.2018, 16:53
Շատ կարևոր է խոսքից գործի անցնելը:Շնորհակալություն թեման կարևորելու համար:

Հենց դրա համար ել ,շատ կարևոր է իմանալ որ երեխան ինչ բժշկական խմբում է գտնվում,և առհասարակ անհրաժեշտ է շատ ուշադիր լինել նրանց օրգանիզմի առանդնահատկություններին:

Արտակ Գալստյան
16.04.2018, 17:11
Շնորհակալություն գրառման համար հարգելի Նաիրա:Անկախ մեր դպրոցում կատարած աշխատանքի,մեծ դեր ունեն և պետք է ունեան նաև թաղամասային բժիշկները որոնք մանրակրկիտ հետազոտությունից հրտո միայն պետք է որոշում կայացնեն աշակերտի բժշկական խմբիվերաբերյալ:

Արտակ Գալստյան
16.04.2018, 17:16
Հարգելի՝ Արտակ Գալստյան ,որոնք են վնասվածքների հիմնական պատճառները:

Հարգելի Գոհար վնասվածքների հիմնական պատճառները կարող են լինել ինչպես ուսուցչի այնպեսել աշակերտի պատճառով:Շատ կարևոր է որպեսզի ներգրավիչ մասը լինի ճիշտ կազմակերպված.որպեսզի մարմինը բավարար չափով պատրաստվա

Արտակ Գալստյան
16.04.2018, 17:23
Հարգելի' Արտակ, շատ կարևոր թեմա եք ներկայացրել: Ինչպես ասվում է. «Առողջ մարմնում՝ առողջ հոգի»: Այսօր, այս բնապահպանական վատ պայմաններում, գլոբալիզացիայի ճիրաններում հայտնված մեր ազգը պետք է ամեն ինչ անի, որ կարողանա կրթված և առողջ սերունդ ունենա:

Շնորհակալություն մեկնաբանության համար,շատ ցանկալի կլինի որպեսզի ողջ ազգը հետամուտ լինի ալդ ամենին:

Նաիրա Աղաբեկովա
18.04.2018, 00:52
Համամիտ եմ քեզ հետ Արտակ ջան, անշուշտ, քւ կողմից բաջրացված խնդրի առումով մեծ է նաև թաղամասային բժիշկների դերը:

Firafine
02.05.2018, 23:03
Հարգելի Արտակ , շնորհկալություն, շատ հետաքրքիր էր: Առավել ևս դասղեկ եմ և ունեմ այդ կարգի երեխաներ:

Չգրանցված
04.05.2018, 00:44
Բարև ՁԵԶ . Շատ հուզող թեմա է.իմ երեխան նախապատրաստական խմբին է պատկանում 2 տարի առաջ ինձ բժիշկը նման թուղթ էր տվել.բայց դա ոչ մի տեղ չի արձանագրվել ։Չափորոշիչներն ու նորմաները արդյոք նույնն են ?

Արտակ Գալստյան
05.05.2018, 23:27
Հարգելի Արտակ , շնորհկալություն, շատ հետաքրքիր էր: Առավել ևս դասղեկ եմ և ունեմ այդ կարգի երեխաներ:

Դեզ նույնպես շնորհակալություն իմ էջին հետևելու համար

Լիլիթ Վարդանյան
10.07.2018, 22:18
Հարգելի՛ Արտակ, շատ կարևոր թեմա եք քննարկում: Նշում եք այնպիսի կարևոր տեղեկություններ, որոնք պետք է իմանա յուրաքանչյուր ծնող, դասղեկ և, առհասարակ, ուսուցիչ:

Poghosyan Lusine
11.07.2018, 23:27
Հարգելի Գոհար վնասվածքների հիմնական պատճառները կարող են լինել ինչպես ուսուցչի այնպեսել աշակերտի պատճառով:Շատ կարևոր է որպեսզի ներգրավիչ մասը լինի ճիշտ կազմակերպված.որպեսզի մարմինը բավարար չափով պատրաստված լինի դասի խնդիրների լուծմանը:.

Նաև չմոռանանք անվտանգության կանոնների պահպանման մասին՝ ներքնակների առկայությունը,կարգապահությունը, տարածության պահպանումը շարքի մեջ և ուսուցչի կողմից աշակերտի ապահովումը: