PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Դարձվածքները օտար լեզվի ուսուցման գործընթացումԱզատուհի Քոչարյան
03.10.2017, 15:13
English idioms used in teaching a foreign language.
Դարձվածքները օտար լեզվի ուսուցման գործընթացում:
Օտար լեզվի ուսուցման գործընթացում իրենց ուրույն տեղն ու կարևոր դերն ունեն դարձվածքները:ԵՎ շատ կարևոր է իմանալ դրանց նշանակությունը,իմաստը և ճիշտ կիրառումը օտար լեզվի յուրացման գործընթացում:Հայտնի է,որ դարձվածքներն այնպիսի արտահայտություններ են,որոնք կիրառվում են մեր ամենօրյա խոսքում և արտահայտում փոխաբերական իմաստներ:Դարձվածքներն անթարգմանելի են,և յուրաքանչյուր ազգ ունի իր ժողովրդական դարձվածքները:Եվ այժմյան անգլերենի դասագրքերում աշակերտները հաճախ են հանդիպում մեծ թվով դարձվածքների և՛ ընթերցանության և՛ բանավոր խոսքի ժամանակ:
Հարգելի գործընկերներ խնդրում եմ կիսվեք Ձեր փորձով և արտահայտեք Ձեր կարծիքները: Շնորհակալություն:

Դիանա Աղասարյան
03.10.2017, 20:19
Սիրելի Ազատուհի, շատ հետաքրքիր թեմա եք ընտրել, իսկապես որ անգլերենի դասաժամերին անց կացվող սիրված թեմաներից է համարվում անգլերենի դարձվածքների ուսանումը և գործածումը նախադասությունների մեջ: Նմանատաիպ աշխատանքները շատ ավելի արդյունավետ են անցկացվում խմբային աշխատանքի (group work) կամ զույգերով աշխատանքի միջոցով ( pair work). Աշխատանքն անց է կացվում քարտերի միջոցով: Ուսուցիչը բաժանում է քարտերը խմբին, հանձնարարում է գրել տրված դարձվածքին համապատասխան բացատրությունը, հայերեն թարգմանությունը , օգտագործել դրանք նախադասությունների մեջ: Օրինակ՝ ‘To hit the nail on the head’ – to describe exactly what is causing a situation or problem. Շատ մեծ ոգևորությամբ են կատարում նմանատիպ աշխատանքները, անգամ փորձում են նկարել դարձվածքին վերաբերող նկարներ:

Ազատուհի Քոչարյան
04.10.2017, 16:21
Հարգելի Դիանա շնորհակալություն թեմային արձագանքելու համար:Համամիտ եմ Ձեզ հետ:

Ազատուհի Քոչարյան
04.10.2017, 16:32
Հատկապես հետաքրքիր է և ուսանելի կիրառել դարձվածքները երկխոսություններում: Օրինակ՝ Hellen. Oh, learning Chemistry is not easy.
John. I know, it's hard.I feel like a fish out of water.
Եվ խոսել աշակերտների հետ նման իրավիճակների մասին, ինչը կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ նրանք հայտնվեն անհարմար դրության մեջ կամ արդյոք պատահել է նման իրավիճակ իրենց հետ, պատմել դրա մասին՝ օգտագործելով տվյալ դարձվածքը:

Ազատուհի Քոչարյան
05.10.2017, 15:16
Դարձվածքը ուսումնասիրելիս և ուսուցանելիս նյութը աշակերտների համար դյուրին և ըմբռնելի դարձնելու համար հարկավոր է բացատրել դարձվածքի բառերի իմաստները առանձին-առանձին, հետո նոր միայն դարձվածքի ամբողջական իմաստը և նշանակությունը: Հաջորդ եղանակը, որը կօգնի աշակերտներին արագ յուրացնելու և սովորելու նյութը, անհրաժեշտ է տալ քիչ քանակությամբ դարձվածքներ և բառային արտահայտություններ,առավելագույնը 5-10 դարձվածք: Բացատրել յուրաքանչյուր դարձվածքի նշանակությունը և դրանք ամրապնդելու համար օգտագործել դրանք նախադասություններում:

Ռուզաննա.
06.10.2017, 00:58
Թեման բավականին արդիական է, դասի ժամին կիրառելի և օգտակար: Այսօրվա աշակերտը ավելի հեշտ է հասկանում նման մեթոդներ կիրառելու դեպքում:

Ազատուհի Քոչարյան
06.10.2017, 20:48
Շնորհակալություն հարգելի Ռուզաննա մեկնաբանության համար. Կցանկանայի լսել նաև այլ մեթոդների, հետաքրքիր առաջարկների մասին:

Ազատուհի Քոչարյան
06.10.2017, 22:50
Ինչու սովորել և օգտագործել դարձվածքներ:Դարձվածքներ իմանալը լավ գաղափար է, որովհետև դրանք կարող են՝
ա) տալ հնարավորություն արտահայտել ձեր միտքը ավելի բնական կերպով: Օրինակ՝ as dry as a bone.
բ) տալ հնարավորություն արտահայտել և կազմել ձեր խոսքը ավելի գունագեղ, պատկերավոր և արտահայտիչ: Օրինակ՝ փոխարենը ասելու Mark had beenfeeling not very well for weeks, մենք կարող ենք օգտագործել հետևյալ դարձվածքը՝ Mark had been feeling under the weather.
գ բարելավել ձեր գրավոր խոսքի գեղեցկությունը, ինքնատիպ ոճը, պատկերավորությունը: Օրինակ՝ փոխարենը ասելու I have been working hard all morning, մենք կարող ենք օգտագործել այս նախադասությունը՝ I have been as busy as a bee all morning.

Արսենյան
08.10.2017, 21:12
Դարձվածքները լեզվի հարստությունն են,անհրաժեշտ է լավ ճանաչել ազգային մտածողությունը, որպեսզի լեզվից լեզու դարձվածքը թարգմանվի կամ ընտրվի համապատասխանը:
Հայոց լեզվի և գրականության դասերը դարձվածքներ սովորեցնելու անսպառ հնարավորություն ունեն:

Ազատուհի Քոչարյան
08.10.2017, 22:23
Շնորհակալություն,լիովին համակարծիք եմ Ձեզ հետ, որ յուրաքանչյուր լեզվի, ազգի, երկրի դարձվածքները ճիշտ, գեղեցիկ թարգմանելու և հատկապես աշակերտին ճիշտ, մատչելի մատուցելու համար նախ և առաջ պետք է նրանց ծանոթացնել և մոտեցնել տվյալ ազգի, այս դեպքում Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի պատմությանը, մշակույթին, ավանդույթներին ու սովորույթներին, ազգային մտածողությանը:

Ռուզաննա.
08.10.2017, 22:40
Հարգելի Ազատուհի, շնորհակալություն առաջարկի մասին: Իսկապես շատ անհրաժեշտ, սակայն ոչ հաճախ օգտագործվող: Օրինակ`Donkey work-unpleasant, boring parts of a job. A cash cow- something which is a regular source of income. Lame duck- a person or organization that is in difficulty. I think that it helps us to make our speech nice and interesting.

Ազատուհի Քոչարյան
08.10.2017, 23:14
Դարձվածքները շատ կարևոր և մեծ դեր ունեն անգլերենում և հաճախ մարդիկ կանգնում են մեծ դժվարության առջև օտար լեզվով դրանք սովորելու,թարգմանելու և իմաստը ճիշտ հասկանալու հարցում:Ոչ ոք չի կարող հասկանալ և թարգմանել դարձվածքը, իմանալով դարձվածքի միայն բառերի բացատրությունները առանձին- առանձին վերցրած և դրանք իրար կապելով: Եթե աշակերտները ունենան հնարավորություն օգտվել հատուկ դարձվածաբանական բառարաններից և հատուկ սկավառակներից, դա կհեշտացնի նրանց աշխատանքը, որովհետև օգտվելով ավանդական բառարաններից նրանք կարող են միայն թարգմանել տվյալ դարձվածքի բառերը առանձին-առանձին, որը չի տա գոհացուցիչ արդյունք: Շատ ուսուցիչներ թարգմանում և բացատրում են դարձվածքի իմաստը և նշանակությունը,և աշակերտներին հանձնարարում սովորել դրանք անգիր, որը ևս տարբերակ է: Օտար լեզվով դարձվածքը հեշտ հասկանալու և սովորելու համար այն անհրաժեշտ է համեմատել մայրենի լեզվի համապատասխան դարձվածքի հետ. Օրինակ՝ kill two birds with one stone- մի կրակոցով երկու նապաստակ սպանել:

Ազատուհի Քոչարյան
10.10.2017, 21:03
Կան շատ բառեր, բառակապակցություններ, ածականներ, բանալի բառեր, որոնք օգտագործվում են դարձվածքներում: Օրինակ՝ դարձվածքներ հիմնված մարմնի մասերի՝ աչք, գլուխ, ձեռք, ոտք և այլն: Օրինակ՝ - I'm getting my exam results tomorrow. Keep your fingers crossed for me.
- I've washed my hands of the whole project as it caused so many problems.( stopped being involved in ).
- Yesterday I got off on the wrong foot. ( something started badly ).
- Good friend should always stand shoulder to shoulder. ( support each other in a difficult time ).
- I couldn't believe my eyes when i first visited London. ( don't believe what you see ).
- I never loose my head in facing difficulties. ( panic or lose control ).

Լուսինե Ա.
10.10.2017, 21:28
Ցանկացած լեզվի բառապաշար հարուստ է իր դարձվածքներով:

Քրիստինե Աղաբաբյան
11.10.2017, 22:50
Հարգելի Ազատուհի, հետաքրքիր թեմա եք քննարկում: Դարձվածքները ցանկացած լեզվի հարստության բաղկացուցիչ մասն են կազմում ,և դրանց ուսումնասիրությունը և կիրառությունը շատ կարևոր է:

Մարինե Յարմալոյան
12.10.2017, 20:08
Դարձվածքները լեզվի հարստությունն են,անհրաժեշտ է լավ ճանաչել ազգային մտածողությունը, որպեսզի լեզվից լեզու դարձվածքը թարգմանվի կամ ընտրվի համապատասխանը:
Հայոց լեզվի և գրականության դասերը դարձվածքներ սովորեցնելու անսպառ հնարավորություն ունեն:

Համամիտ եմ Ձեզ հետ հարգելի Արսենյան: Այո, դարձվածքները ժողովրդի հոգևոր մշակույթի հարստությունն են. դրանք խոսքին հաղորդում են պատկերավորություն, արտահայտչականություն, սեղմություն ու դիպուկություն: Դարձվածքները լեզվի ազգային ինքնատիպության, յուրահատկության ամենակուռ արտահայտություններից են:

Մարինե Յարմալոյան
12.10.2017, 20:14
Հարգելի Ազատուհի շատ հետաքրքրիր թեմա եք քննարկում: Իրոք, դարձվածքների իմացությունը նպաստում է հաղորդակցական հմտությունների խորացմանը, խոսքը ազատում է միապաղաղությունից ու միօրինականությունից, այն դարձնում աշխույժ, պատկերավոր ու արտահայտիչ, նախադրյալներ է ստեղծում գեղարվեստական, հրապարակախոսական տեքստերի, բանավոր խոսքի ավելի խորը ընկալման համար:

Դիանա Աղասարյան
13.10.2017, 20:27
Կան շատ բառեր, բառակապակցություններ, ածականներ, բանալի բառեր, որոնք օգտագործվում են դարձվածքներում: Օրինակ՝ դարձվածքներ հիմնված մարմնի մասերի՝ աչք, գլուխ, ձեռք, ոտք և այլն: Օրինակ՝ - I'm getting my exam results tomorrow. Keep your fingers crossed for me.
- I've washed my hands of the whole project as it caused so many problems.( stopped being involved in ).
- Yesterday I got off on the wrong foot. ( something started badly ).
- Good friend should always stand shoulder to shoulder. ( support each other in a difficult time ).
- I couldn't believe my eyes when i first visited London. ( don't believe what you see ).
- I never loose my head in facing difficulties. ( panic or lose control ).

Հարգելի Ազատուհի, դարձվածքների ուսուցման պրոցեսը կարծում եմ առավել արդյունավետ կլինի , եթե հանձնարարվի աշակերտներին կազմել նախադասություններ, բարձրաձայն կարդալ և քննարկել, ինչու չէ, հանձնարարել տանը ևս նախադասությունների մեջ գործածել դարձվածքները: Միայն ձեռք բերված հմտությունը կարող է ցանկալի արդյունք ապահովել:

Ազատուհի Քոչարյան
14.10.2017, 19:59
Այո, միանշանակ համաձայն եմ Ձեզ հետ, և իմ նախորդ գրառումներում ևս խոսել եմ այդ մասին, շնորհակալություն:

Ազատուհի Քոչարյան
14.10.2017, 20:22
Դարձվածքները օգտագործվում են մի շարք ածականների հետ ծոսքը դարձնելով ավելի արտահայտիչ և հարուստ: Օրինակ՝
1) - I think Jane will go a long way. She is very clever and she studies hard. ( will be very successful).
2) The company has been in a bad way ever since it lost a major order last July. ( in a poor condition).

Դիանա Աղասարյան
14.10.2017, 20:35
Կարծում եմ,շատ հետաքրքիր կլինի աշխատանքը, եթե հանձնարարվի գտնել տվյալ դարձվածքի հայերեն տարբերակը:

Ազատուհի Քոչարյան
14.10.2017, 20:41
Դարձվածքները օգտագործվելով like և as... as բառերի հետ ածականը դարձնում են ավելի ուժեղ և հնչեղ: Աշակերտները փորձում են հիշել նախադասության մեջ գտնվող բանալի բառերը, որոնք օգնում են հիշել ամբողջ դարձվածքը հեշտությամբ: Օրինակ`
1) I am as blind as a bat. Այս դարձվածքի իմաստն է՝ (չտեսնել), իսկ բանալի բառն է ( blind):
2) As the only football fan in the group I felt like a fish out of water. Այս դարձվածքի իմաստն է զգալ անհարմար, որովհետև դու տարբեր ես մյուսներից, իսկ բանալի բառն է water.

Ազատուհի Քոչարյան
14.10.2017, 20:50
եվ որքան հնարավոր է օգտագործել դարձվածքները կոնտեքստում, նախադասությունների մեջ, դրանք ավելի արագ և հեշտ յուրացնելու համար, հատկապես նրանց առօրյայի և կյանքի հետ առնչվող իրավիճակներում: Տալ նրանց ուղղորդումներ, ճիշտ մոտեցումներ կազմել պարզ և դյուրըմբռնելի նախադասություններ:

Ազատուհի Քոչարյան
15.10.2017, 19:37
Յուրաքանչյուր քերականական ոլորտ, թեմա պահանջում են որոշակի մոտեցումներ, յուրօրինակ և հետաքրքիր մեթոդներ, որոնք օնում են հասկանալ, սովորել և մտապահել դրանք: Ես ընտրել եմ ամենակարևոր և ամենաանհրաժեշտ մոտեցումները, որոնք կօգնեն աշակերտին լիարժեք տիրապետել դարձվածքները: Ամենահեշտ միջոցը ուսուցանելու քարտերն են:
1) Դուրս գրել կամ ընդգծել դարձվածքը կամ դարձվածաբանական արտահայտությունը:
2) Բացատրել այն հասկանալի և մատչելի բառերով, օգտագործելով նաև հոմանիշներ:
3) Տալ ամենաքիչը երեք նախադասության օրինակներ՝ կիրառելով նույն դարձվածքը տարբեր կոնտեքստներում: Օրինակ՝
Դարձվածք՝ "make up your mind".
Բացատրություն՝ " to decide, be decisive, come to a decision, make, reach a decision. ( որոշել, գալ, հասնել որոշման, լինել որոշող ): Օրինակներ՝
1) I made up my mind to leave.
2) George made up his mind to attend the meeting.
3) Sometimes it is very difficult to make up your mind where to go on holidays.

Ազատուհի Քոչարյան
15.10.2017, 19:51
Եթե աշակերտը հանդիպել է դժվարության դարձվածքը հասկանալու մեջ, ապա պետք է թարգմանել դարձվածքի բառերը առանձին- առանձին, կազմել նախադասություններ դրանցով: Ես հաճախ առաջարկում եմ նրանց բացել դասագրքի ցանկացած էջ, ընտրել առաջին պատահած արտահայտությունը: Հետո մենք միասին խոսում ենք դրա շուրջ՝ տանելով և հասցնելով այդ արտահայտությունը մեր առօրյա կյանք, կիսվում մտքերով, դեպքերով, իրավիճակներով, որ պատահել են մեզ հետ, պատմում պատմություններ և զվարճալի կատակներ՝ թույլ տալով, որ դարձվածքը ինքնաբերաբար յուրացվի ու ամրապնդվի աշակերտի մոտ:

Դիանա Աղասարյան
15.10.2017, 19:59
Եթե աշակերտը հանդիպել է դժվարության դարձվածքը հասկանալու մեջ, ապա պետք է թարգմանել դարձվածքի բառերը առանձին- առանձին, կազմել նախադասություններ դրանցով: Ես հաճախ առաջարկում եմ նրանց բացել դասագրքի ցանկացած էջ, ընտրել առաջին պատահած արտահայտությունը: Հետո մենք միասին խոսում ենք դրա շուրջ՝ տանելով և հասցնելով այդ արտահայտությունը մեր առօրյա կյանք, կիսվում մտքերով, դեպքերով, իրավիճակներով, որ պատահել են մեզ հետ, պատմում պատմություններ և զվարճալի կատակներ՝ թույլ տալով, որ դարձվածքը ինքնաբերաբար յուրացվի ու ամրապնդվի աշակերտի մոտ:

Հարգելի Ազատուհի, շատ նպատակահարմար է զույգերով աշխատանքը '' pair work '' դարձվածքների ուսուցման համար: Յուրաքանչյուր սեղանին դնում եք թղթի վրա գրված մի դարձվածք, հանձնարարում կազմել կարճ երկխոսություն դարձվածքի շուրջ: Բացի այն, որ յուրաքանչյուրը յուրացնում է մեկ դարձվածք, սովորում է նաև ուրիշների ներկայացրած դարձվածքը:

Վալեր
15.10.2017, 22:15
Հարգելի Ազատուհի,շատ հետաքրքիր և արդյունավետ մեթոդ եք կիրառում:

Չգրանցված
16.10.2017, 12:07
Հարգելի Ազատուհի, շատ հետաքրքիր թեմա եք ընտրել, իսկապես որ անգլերենի դասաժամերին անց կացվող սիրված թեմաներից է համարվում անգլերենի դարձվածքների ուսանումը:

Ազատուհի Քոչարյան
17.10.2017, 00:17
Շնորհակալություն, միանշանակ համամիտ եմ Ձեզ հետ, որովհետև դա աշխատանքը դարձնում է և՛ արդյունավետ և՛ հետաքրքիր:

Ազատուհի Քոչարյան
17.10.2017, 00:58
Դարձվածքները սովորաբար ավելի խոսակցական արտահայտություններ են: Դրանք երբեմն լինում են հեգնական կամ հումորային: Պետք է լինել զգոն և ուշադիր դրանց գործածման հարցում: Երբեք չպետք է օգտագործել դրանք,միայն ցույց տալու համար, որ դուք գիտեք սահուն և վարժ անգլերեն: Պաշտոնական իրավիճակում, երբ անծանոթ մարդ է ձեր զրուցակիցը, չպետք է ասել օրինակ հետրյալ նախադասությունը՝
' how do you do, Mrs Watson, Do take the weight off your feet '. (sit down).
Փոխարենը ասեք օրինակ՝ ' Do sit down' or ' Have a seat'.

Ազատուհի Քոչարյան
17.10.2017, 19:16
Դարձվածքները կարող են խմբավորվել տարբեր և բազմազան ձևերով: Կարող եք օգտագործել այն ձևով, որը ավելի հեշտ կլինի և օգտակար յուրացնելու և հիշելու համար: Այստեղ կան մի քանի հնարավոր խմբավորման տեսակներ: Օրինակ՝ քերականական
get the wrong end of the stick ( misunderstand) = verb+ object
poke your nose in (to) ( interfere ) = verb + object
be over the moon ( extremely happy/ elated ) = verb + prepositional phrase
feel down in the dumps ( depressed/ low ) = verb + prepositional phrase

Ազատուհի Քոչարյան
17.10.2017, 19:27
Նշանակության ձևով՝ դարձվածքներ, որոնք նկարագրում են մարդկանց բնավորությունը և ինտելեկտը: Օրինակ՝
He's as daft as a brush. ( very stupid, silly)
He takes the biscuit. ( is the extreme/ the worst of all)
You're a pain inthe neck. ( a nuisance/ difficult person )

Բայով կամ ինչ-որ բանալի բառի խմբավորմամբ: Օրինակ դարձվածքներ make բայով:
I think we should make a move. It's gone ten o'clock. ( go/ leave)
Most politicians are on the make. I don't trust any of them. Wanting money/ power for oneself)

Ազատուհի Քոչարյան
17.10.2017, 19:41
Դարձվածքը օգտագործելու համար շատ կարևոր է իմանալ, թե որքան ճկուն է քերականությունը: Կան դարձվածքներ, որոնք ավելի կայուն են, քան մյուսները: Օրինակ՝ barking up the wrong tree դարձվածքը միշտ օգտագործվում է շարունակական ժամանակաձևով, այլ ոչ թե անորոշ ձևով: Օրինակ՝ I think you are barking the wrong tree. (Not I think you bark up the wrong tree):

Մարինե Յարմալոյան
20.10.2017, 02:23
Կարդացեք Էդ. Աղայանի << Լեզվաբանության հիմունքներ >>( հ. 1,Ե., 1966) աշխատությունը, կտեսնեք,որ ստուգաբանությունը զբաղվում է բառերի ու դրանց բաղադրիչների ծագման, սկզբնական ձևի ու իմաստի, կազմության, լեզվական դերի ու գործաոության, հետագա զարգացման ու փոփոխությունների ուսումնասիրությամբ: Ստուգաբանությունը մի կողմից հենվում Է պատմական իմաստաբանության, մյուս կողմից'`պատմական հնչյունաբանության վրա: Պատմական իմաստաբանության ուսումնասիրության առարկան լեզվական միավորների պատմականորեն կրած իմաստային փոփոխությունները, դրանց ընդհանուր օրինաչափությունները, այդ փոփոխությունները պայմանավորող օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներն են: Այն պահանջում Է լեզվական միավորների իմաստների փոփոխության հասարակական և անհատական գործոնների, տնտեսւսկան- քաղաքական, գաղափարական և կենցաղային փոփոխությունների, ինչպես նաև հոգեկան այն գործընթացների լուսաբանություն, որոնք պայմանավորում են իմաստային փոփոխություններն ընդհանրապես և այս կամ այն որոշակի իմաստափոխությունը' մասնավորապես: Բառերի և լեզվական այլ միավորների իմաստների պատմական հետազոտության ժամանակ հաշվի են առնվում նյութական մշակույթի, պատմության տվյալները, ներլեզվական և արտալեզվական իրողությունների ընձեռած փաստերը: Ինչպես նշվեց վերը, ստուգաբանական վերլուծության կարող են ենթարկվել ոչ միայն բառերն ու դրանց բաղադրիչները, այլև լեզվական այլ միավորներ' մասնավորապես դարձվածքային միավորները: Դարձվածքներում ժողովուրդը դիմում է կյանքի ամենաբազմազան կողմերին, համադրության մեջ դնում ամենատարբեր երևույթներ, որոնք էլ հենց դարձվածքների առաջացման աղբյուր են: Լեզվական այս միավորների առաջացման աղբյուրները բազմաթիվ են, օրինակ, ժողովրդական-բնախոսւսկան մեկնաբանությունները, բանահյուսությունն ու գրականությունը, ազգային, ավանդությունները, սովորությունները, հավատալիքները և այլն: Դարձվածային միավորների առաջացման մեկ այլ աղբյուր է Աստվածաշունչը: Հիշյալ և այլ աղբյուրներից առաջ եկած դարձվածքները ձևավորվում են ոճական տարբեր հնարներով, որոնցից ամենատարածվածներն են փոխաբերությունը, փոխանունությունը, համեմատությունը, չափազանցումը, շրջասությունը:

Մարինե Յարմալոյան
20.10.2017, 02:41
Ընդհանրապես, հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի դարձվածքները փոխկապված են միմյանց հետ:
Դարձվածքների ստուգաբանության ընթացքում անհրաժեշտ է լրջորեն և մանրամասն դիտարկել նաև ուսումնասիրվող լեզվի մշակույթի, պատմության, ազգագրության, հոգեբանության, բանագիտության, գրականագիտության, արվեստաբանության և այլ գիտությունների տվյալները: Միայն այս կերպ հնարավոր կլինի պատասխանել այնպիսի հարցերի, ինչպիսիք են' ո՜րն է տվյալ դարձվածքի առանձին բաղադրիչների և նրա ամբողջական իմաստների միջև եդած կապը, իրականության ո՞ր երևույթի հիման վրա է ձևավորվել դարձվածքը, ո*ր հեղինակն Է առաջինն օգտագործել այն, կամ լեզվի ոճակսա՜ո՞ր ոլորտից, կյանքի ո՞ր բնագավառից, կամ ո՞ր լեզվից է այն հայտնվում տվյալ լեզվում: Դարձվածքների ստուգաբանական վերլուծության համար անհրաժեշտ Է պարզել նախ դարձվածքի ծագման աղբյուրը և երկրորդ' որոշել, թե ոճական ո՞ր հնարքով Է այն ձևավորվել: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ թեև մեծ թվով դարձվածքների ստուգաբանությունն առանձին դժվարություն չի ներկայացնում, սակայն կան նաև այնպիսիք, որոնց համար պահանջվում է բանասիրական լուրջ հետազոտություն:Որոշ դարձվածքների ստուգաբանությունը կատարվում է' ել*նելով հենց դարձվածքներից' առանց լրացուցիչ տվյալների:
Օրինակ' գրի սևն ու սպիտակը ջոկել (քիչ թեշատ գրագետ լինել), գլուխը պահել (ապրել), a red rag to a bull (ինչ-որ բարկացնող բան), зеленая улица (ազատ գործելու հնարավորություն),забирать в голову (մի բան գլուխը մտցնել, անընդհատ մի բանի մասինմտածել, համառել), навострить уши_(иЩи^0Ь^ սրել, լսողությունը լարել):

Մարինե Յարմալոյան
20.10.2017, 02:50
Դեռևս դպրոցական տարիներից դարձվածքների թեման ինձ շատ է հետաքրքրել:Ժամանակին շատ մշակումներ եմ կատարել և այն պահպանվում է մինչ օրս :
Օրինակ՝ «ատամին ատամով տալ» (ուժը փորձել) դարձվածքը ծագում է հայերի մեջ տարածված ձվակռիվներից, երբ ձվի ամրությունը նախապծս իմանալու համար այն խփում Էին ատամներին:
Կանաչ-կարմիր կապել (ամուսնացնել) դարձվածքը գալիս Է ժողովրդա*կան այն հին ավանդույթից, որ նորապսակները հաճախ կապում էին կանաչ-կարմիր նարոտ, որը վերցնելուց հետո նրանք կարող էին ամուսիններ դառնալ:
Գլխին մոխիր ածել դարձվածքը գալիս է վիշտ ունեցող կամ սուգ պահող անձանց գլխին մոխիր ցանելու, լցնելու սովորությունից:
Ճակատը պինդ (համառ, տոկուն) դարձվածքը գալիս է Անդրկովկասում տարածված խոյերի կռվից, որոնք մենամարտելիս ճակատ ճակատի Էին զարկում:
Գլխին գայլի ավետարան կարդալ (անտեղի խորհուրդներ, խրատներ տալ) դարձվածքը ծագում Է «Գայլի գլխին ավետարան կարդացին, ասաց' Շուտ արեք, ոչխարը սարը գնաց» առածից:
Ականջը ծվալ (կռահել, որ իր մասին են խոսում) դարձվածքը ծագում է ժողովրդական այն հավատալիքից, թե երբ մեկի անունը ուրիշները հիշում են' ականջում զնգոց է լսվում:

Մարինե Յարմալոյան
20.10.2017, 03:00
Ձեռք տալ (ձեռնտու լինել) դարձվածքն ըստ Մ.Աբեղյանի գալիս է շուկայում գործող մի սովորությունից, որի համաձայն վաճառող և գնող կողմերը ապրանքի վերջնական գինը որոշելով, որպես համաձայության և բավարարվածության նշան իրար ձեռքի էին խփում:
“Пустишь пыль в глаза” (պարծենալով խաբել) դարձվածքը ֆրանսե*րենի “jeter de la paudre aux yeux” դարձվածքի պատճենումն Է, որը հավանա*բար գալիս Է 18-րդ դարից, երբ որպես ռազմական հնարք թշնամու աչքերին փոշի էին գցում: Ամենայն հավանականությամբ ռուսերենի միջոցով հիշյալ դարձվածքը անցել է նաև հայերենին, ուր հիշյալ միավորը հանդիպում է աչքերին թոզ / հող/ փոշի գցել / ցանել / ածել ձևերով: Ի դեպ, նույն դարձվածքն առկա Է նաև անգլերենում' throw dust into sb’s eyes.

Ազատուհի Քոչարյան
20.10.2017, 11:26
Շնորհակալություն հարգելի Մարինե բովանդակալից և հագեցած նյութի համար:

Ազատուհի Քոչարյան
20.10.2017, 11:35
Շնորհակալություն գրառումներին արձագանքելու և հավելյալ լրացումներ գրելու համար, իսկապես անհրաժեշտ և նպատակային դարձվածքներ եք ընտրել և շատ գործածելի: Սրանք դարձվածաբանական միասնություններ են, որոնք խոսքը դարձնում են ավելի պատկերավոր, արտահայտիչ, գեղեցիկ և հարուստ:

Արսենյան
20.10.2017, 11:51
Չափազանց արդյունավետ է և նպաստում է մտածողության ու տրամաբանության զարգացմանը, երբ աշակերտին տրվում է առաջադրանք՝ որևէ դարձվածքով հորինել պատմություն: Նպատակահարմար է, աշակերտները գրեն հայերեն, իսկ հետո ուսուցչի օգնությամբ միասին թարգմանեն, որպեսզի իրոք սովորեն օտար լեզուն:

Ազատուհի Քոչարյան
20.10.2017, 11:56
Շնորհակալություն գրառմանը արձագանքելու և անհրաժեշտ մոտեցում, մեթոդ ներկայացնելու համար:

Վալեր
20.10.2017, 19:53
Հարգելի Մարինե, շատ հետաքրքիր և բովանդակալից նյութ եք տեղադրել:

Ազատուհի Քոչարյան
20.10.2017, 22:58
Ինչպես գիտենք, դարձվածքները գոյություն ունեն բոլոր լեզուներում: Որոշ դարձվածքների տեսակներ բնորոշ են կամ հիմնականում գործածվում են անգլիախոս մարդկանց կողմից հիմնականում: Օրինակ կան տարածված դարձվածքներ մարդկանց վերաբերյալ՝
High as a kite- meaning ( sb. is drunk or on drugs).
Sick as a dog - means ( sb. is very ill).

Դարձվածքներ, որոնք արտահայտում են գործողություններ՝ օրինակ՝
pay the piper - means you need to face the concequences of your actions.
jump the gun - means to do something very early.

Որոշ դարձվածքների մեջ էլ գործածվում են գույներ, արտահայտելով նոր այլ իմաստներ: Օրինակ՝
" Out of the blue" means something happens that was unexpected.
" The blues" can refer to both a style of music and feeling sad.
Համապատասխանաբար ներկայացնելով տվյալ դարձվածքների հայերեն տարբերակը և գտնելով դրանց նմանատիպը մայրենի լեզվում, դրանք ավելի հեշտ ու արագ ընկալելու, կիրառելու համար:

Ազատուհի Քոչարյան
20.10.2017, 23:16
Չնայած այն կարևոր փաստին, որ դարձվածքները հանդիսանում են յուրաքանչյուր լեզվի հարստությունը, այնուամենայնիվ նրանց առկայությունը դժվարեցնում է լեզվի ուսուցման, յուրացման գործընթացը: Դուք կարող եք ծանոթ լինել դարձվածքում առկա բառերի թարգմանությանը, իմաստին, կապակցել բայերը միմյանց, բայց միևնույն է կունենաք մեծ դժվարություններ տեղի բնակիչների հետ զրույցի, խոսքի ընթացքում: Դա կախված է նաև այն կարևոր հանգամանքից, թե որ մարզում եք գտնվում դուք, քանի որ տարբեր են մարդկանց սոցիալական խմբերը, նրանց հետաքրքրությունները: Իսկ ամենալավ տարբերակը տվյալ դարձվածքը հասկանալու համար, խնդրել զրուցակցին ավելի մանրամասն բացատրել, պարզաբանել այդ դարձվածքի իմաստը, օգտագործելով ավելի պարզ, մատչելի և հասանելի բառապաշար:

Ազատուհի Քոչարյան
20.10.2017, 23:41
Հաճախ հանդիպող դարձվածքներ աշխարհի շուրջը և դարձվածքներ, որոնք հանդիպում են գրեթե բոլոր մշակույթներում: Օրինակ, եթե դուք Իտալիայում եք կամ Թուրքիայում և ասում եք այս դարձվածքը՝ " as hungry as a wolf", ուրեմն դուք շատ քաղցած եք: Կամ եթե շատ է անձրևում, շատ մշակույթներում ասում են հետևյալը՝ օրինակ՝
Անգլիայում ասում են՝ " it rains cats and dogs", այսինքն հորդառատ անձրև է գալիս:
Աֆրիկայում ասում են՝ " it's raining old women with clubs'.
Իռլանդիայում ասում են՝ " it's throwing cobblers knives ".
Նորվեգիայում ասում են՝ " it's raining female trolls".
Իսկ ամենագլխավոր պայմանը տեղի դարձվածքը հասկանալու համար՝ ուշադիր լսելն է և տեղացուն հարցեր տալն է, խոսքը ընկալելու, այն հասկանալի դարձնելու համար:

Լուսինե Ա.
21.10.2017, 17:21
Հարգելի Ազատուհի, շատ նպատակահարմար է զույգերով աշխատանքը '' pair work '' դարձվածքների ուսուցման համար: Յուրաքանչյուր սեղանին դնում եք թղթի վրա գրված մի դարձվածք, հանձնարարում կազմել կարճ երկխոսություն դարձվածքի շուրջ: Բացի այն, որ յուրաքանչյուրը յուրացնում է մեկ դարձվածք, սովորում է նաև ուրիշների ներկայացրած դարձվածքը:

Իհարկե, օտար լեզուն պետք է սովորեցնել հետաքրիր լուծումներով և ամենակարևորը երկխոսություններով:

Ազատուհի Քոչարյան
23.10.2017, 00:28
ՇՆորհակալություն հարգելի Լուսինե գրառման համար:

Ազատուհի Քոչարյան
23.10.2017, 00:41
Լեզվաբանական գրականության մեջ միասնական կարծիք չկա դարձվածքի կամ դարձվածաբանական միավորների տարբերակման, դարձվածաբանության ընդգրկման սահմանների վերաբերյալ։ Դարձվածաբանության ավելի լայն ըմբռնման կողմնակիցները դարձվածքների մեջ ներգրավում են առածները, ասացվածքները, աֆորիզմները, թևավոր խոսքերը, հարադրությունները, բարդ հարադրական շաղկապները, բառակապակցական տերմինները, մյուսները՝ դարձվածաբանության ավելի նեղ ըմբռնման կողմնակիցները, հրաժարվում են վերոհիշյալից և դարձվածքներ են համարում միայն իդիոմային արտահայտությունները։ Հայերենում դարձվածքները բաժանվում են չորս խմբի՝ դարձվածքի ընդհանուր իմաստի և դարձվածքը կազմող բաղադրիչ բառերի միջև գոյություն ունեցող հարաբերության տեսակետից։ Դրանք են՝ դարձվածքային սերտաճում, դարձվածքային միասնություն, դարձվածքային կապակցություն և դարձվածքային արտահայտություն։

Ազատուհի Քոչարյան
23.10.2017, 00:42
Դարձվածքային սերտաճում։ Այս խմբի մեջ են դասվում այն դարձվածքները, որոնց ընդհանուր իմաստը չի բխում դարձվածքի կազմի մեջ մտնող բաղադրիչ բառերի բառային իմաստներից։ Դրանք իմաստային տեսակետից անբաժանելի, անքակտ կապակցություններ են։ Նրանցում բառերը, ամբողջապես կորցնելով իրենց բառային իմաստները և տվյալ կառուցվածքում վերաիմաստավորվելով, դառնում են դարձվածքի ընդհանուր, ամբողջական իմաստի բաղադրատարր, չցուցադրելով իրենց բառային և իմաստային ինքնուրույնությունը. ինչպես, օրինակ՝ աչքից գցել-ատել, այլևս չսիրել, գլուխը յուղել-համոզելով խաբել։

Դարձվածքային միասնություն։ Դարձվածքների այս խմբի մեջ մտնում են դարձվածաբանական այնպիսի միավորներ, որոնք դարձվածքային սերտաճումների նման իմաստաբանորեն անբաժան են և ամբողջական, բայց ի տարբերություն նախորդների, սրանց դարձվածքային ըհդհանուր իմաստը որոշ չափով պատճառաբանված է դարձվածքը կազմող բաղադրիչ բառերի առանձին, փոխաբերական իմաստով։ Դարձվածքների այս կարգին առաջին հերթին բնորոշ է պատկերավոր իմաստը։ Օրինակ՝ գլուխը սապնել-խաբել, գլխին նստել-մեկի վրա իշխել։

Ազատուհի Քոչարյան
23.10.2017, 00:43
Դարձվածքային կապակցություն։ Դարձվածքային կապակցություններ են կոչվում դարձվածքային այն միավորները, որոնց ընդհանուր իմաստը ամբողջովին բխում է նրանց բաղադրիչ-բառերի իմաստներից։ Դրանք այնպիսի դարձվածքներ են, որոնց կազմի մեջ մտնող բառերն ունեն ինչպես ազատ, այնպես էլ դարձվածաբանորեն կապված գործածություն։ Այդ կարգի դարձվածքներում բաղադրիչները՝ դարձվածքը կազմող բառերը, հիմնականում պահպանում են իրենց իմաստային ինքնուրույնությունը, բայց իրենց կապերով մնում են կախյալ վիճակում։ Օրինակ՝ նուրբ հարց, սիրտը մաշել, քիթը տրորել։

Դարձվածքային արտահայտություն։ Դարձվածքային արտահայտություն են համարում այն կայուն դարձվածաբանական միավորները, որոնք իմաստային տեսակետից ոչ միայն անբաժանելի են, այլև կազմված են ազատ իմաստ ունեցող բաղադրիչ բառերից. դարձվածքի ընդհանուր իմաստը կախված է և բխում է դարձվածքը կազմող բաղադրիչ բառերի բառային իմաստից, դարձվածքի բառային կազմը և դարձվածքային իմաստը կայուն են։ Օրինակ՝ լինել թե չլինել, ծառերի հետևում անտառը չտեսնել, կենդանի դիակ։ Դարձվածքային արտահայտությունների թվին են դասվում.

Ազատուհի Քոչարյան
23.10.2017, 00:45
1) Գրական ծագում ունեցող թևավոր խոսքերը, հեղինակային դիպուկ արտահայտութունները, ինչպես, օրինակ՝ ավգյան ախոռ, դամոկլյան սուր, Քաջ Նազար, Դոն Քիշոտ։
2) Ժողովրդական խոսակցական անեծքները, մաղթանքները, օրհնանքները, որոնք պատկերավոր բնույթ ունեն և փոխաբերական իմաստ ստանալով՝ վեր են ածվել դարձվածքների. ինչպես՝ մի բարձի ծերանաք, հողեմ գլուխդ, գետինը մտնես։
3 .Առածա-ասացվածքային արտահայտությունները, որոնք վեր են ածվել դարձվածքների. ինչպես՝ գայլի գլխին ավետարան կարդալ, երկաթը տաք-տաք ծեծել, ճտերը աշնանը հաշվել։

Ազատուհի Քոչարյան
23.10.2017, 01:05
Օրինակ գույներից կազված դարձվածքների շուրջ աշակերտներին պետք է տալ վարժություններ, նյութ հասկանալի դարձնելու համար:Ex. 5: Color Idioms

Choose the most appropriate answer.
1. She is feeling because her boyfriend didn't call her yesterday.
blue
green
red
white
2. How many little lies do we tell every day?
blue
green
red
white
3. Her father and mother saw when they found out that their daughter was dating that guy.
blue
green
red
white
4. Lena and Nick will be with envy when they see my new car!
blue
green
red
white
5. That expensive gift turned out to be a elephant. We didn't have any use for it, and we couldn't sell it either.
blue
green
red
white

Ազատուհի Քոչարյան
23.10.2017, 01:09
Դարձվածքներ մարմնի մասերի շուրջ - body idioms. Exercise-վարժությունն: Օրինակ՝ Ex. 3: Body Idioms

Choose the most appropriate answer.
1. He is all and can't install or repair anything in the house.
elbows
knees
thumbs
toes
2. She decided to try her at gardening.
body
hand
head
leg
3. She didn't have the to tell him the bad news.
heart
mouth
soul
tongue
4. He wanted to tell them the truth, but he got cold at the last moment.

Ազատուհի Քոչարյան
23.10.2017, 01:16
Կատարել վարժություններ կենդանիների անվամբ դարձվածքներով: Օրինակ ՝Idioms with Names of Animals

Choose the most appropriate answer.
1. Tom eats like a . He ate all of the roast beef, and most of the chocolate cake too.
cow
horse
lion
whale
2. I don't like this situation. I don't trust those people, and I smell a .
cat
mouse
rat
skunk
3. We were scared and didn't know what to do. Then Mike decided to and tell the boss everything.
take the bear by the tooth
take the bull by the horns
take the lion by the muzzle
take the monkey by the tail

Ազատուհի Քոչարյան
23.10.2017, 01:19
Exercise: Riddles

Find the most appropriate answers to these idiomatic English riddles.
1. What can you catch but not throw? – A .
ball
bird
bouquet
cold
2. What has a face and two hands but no arms? – A .
clock
mirror
playing card
radio
3. What can run but never walks, has a mouth but never talks, has a head but never weeps, has a bed but never sleeps? – A .
nose
river
tree
wolf

Ազատուհի Քոչարյան
23.10.2017, 01:22
Exercise: Idioms with Names-դարձվածքներ անուններով՝

Choose the most appropriate answer.
1. Jack is no judge of beauty.
Jane's
Jenny's
Jill's
Julie's
2. My next-door neighbor is a doubting . He never believes anything without proof.
George
Nicholas
Samuel
Thomas
3. He rushed in, grabbed her bag from the table, and disappeared before you could say .
Jack Robinson
James Hopkins
Jerry Williams
John Doe

Դիանա Աղասարյան
23.10.2017, 10:43
Հարգելի Ազատուհի, բավականին պատկերավոր եք ներկայացնում թեման, կառաջարկեմ դասն անց կացնել վիկտորինայի միջոցով, որը և զվարճալի կլինի և արդյունավետ:

Մարինե Յարմալոյան
23.10.2017, 15:08
Անգլերենում, օրինակ, ըստ հին անգլերենի բառարանի “blue stocking” (բառացի' կապույտ գուլպա - չոր, կանացիությունից զուրկ կին) դարձվածքը սկսել է օգտագործվել 17-րդ դարի կեսից: Լոնդոնում տ. Մոնրեկի, տ. Վեսիի տներում կազմակերպված երեկույթները հետագայում վերածվեցին այնպիսի հավաքույթների, որոնց ընթացքում տեղի էին ունենում զրույցներ գրական թեմաների շուրջ: Այս հավաքույթներին հաճախ մասնակցում էին նշանավոր գրողներ: Վերջիններիս մեջ էր Բենջամին Սթիքլինգֆիլդը. նա սովորաբար կապույտ գուլպաներ Էր հագնում: Ասում են' որ այդ էր պատճառը, որ ադմիրալ Բոսկավենը այս խմբակն անվանեց "Blue Stocking՛՛-ի (կապույտ գուլպայի) կազմակերպություն (ընդ որում, կապույտ հագուստն այլևս այս հավաքույթների բաղադրիչ տարրը չէր): Վերափոխումներին աջակցող կանանց սկզբում անվանում էին Blue Stockingers կամ Blue Stocking Ladies (կապույտ գուլպայով կանայք), որ սկզբնապես վերաբերում էր այս հավաքույթներին հաճախող,հետագայում նաև գիտությամբ և գրականությամբ զբաղվող կանանց:

Մարինե Յարմալոյան
23.10.2017, 15:10
"Put on the black cap” - ( բառացի' սև գլխարկ դնել - մեղադրանքներկայացնել) դարձվածքը ծագում է անգլիական այն ավանդույթից, երբ դատավորը մահվան վճիռ կայացնելիս սև գլխարկ էր հագնում:

Grease one’s palm (բառացի' ափը յուղոտել- կաշառել) դարձվածքը, որն ի սկզբանե օգտագործվում Էր grease one’s hand (բառացի' ձեռքը յուղոտել) ձևով,առաջին անգամ գործածվել Է 1526 թ. բանաստեղծ Տոն Աքելթոնի կողմից: Այդ ժամանակից ի վեր դարձվածքը նշանակել Է կաշառել կամ թեյավճար տալ մեկին, ինչի հետևանքով, ենթադրվում էր, որ նա ավելի լավ կաշխատի ձեզ համար:

Tongue in cheek (բառացի' լեզուն այտի մեջ- ոչ անկեղծ) դարձվածքն աոաջին անգամ հորինել և օգտագործել է Ռիչարդ Բարհամը իր Ingoldsby Legends գործում 1845թ: Թե ինչու նա օգտագործեց այս դարձվածքը պարզ չէ,հատկապես այն պատճառով, որ եթե որևէ մեկը լեզուն խոսելիս այտի մեջ պահի, ապա նրա ասածն ընդհանրապես չի հասկացվի:

Մարինե Յարմալոյան
23.10.2017, 15:30
Hearts and flowers(բառացի' սիրտ և ծաղիկներ- զգացմունքայնություն):
Սա 1910 թ.ժողովրդականություն վայելող մի երգի վերնագիր Էր: Ջութակահարների կատարմամբ այս երգը միշտ ուղեկցում Էր զգացմունքային դրամաներին:
Մարդիկ մտովի երգում Էին այս երգը, երբ լսում էին մի տխուր պատմություն:Շուտով երգը մոռացվեց, սակայն ձևավորված դարձվածքը պահպանվել է:

Փնտրել եմ և գտել եմ ,ինձ թվում է խոսքը հենց այս երաժշտության մասին է:

https://www.youtube.com/watch?v=6uS5xPWfxPY
https://www.youtube.com/watch?v=xnXOr8GvKcQ

Սա էլ նոտաները.
https://www.youtube.com/watch?v=_TCIKfWiUSQ

Դիանա Աղասարյան
23.10.2017, 15:55
Hearts and flowers(բառացի' սիրտ և ծաղիկներ- զգացմունքայնություն):
Սա 1910 թ.ժողովրդականություն վայելող մի երգի վերնագիր Էր: Ջութակահարների կատարմամբ այս երգը միշտ ուղեկցում Էր զգացմունքային դրամաներին:
Մարդիկ մտովի երգում Էին այս երգը, երբ լսում էին մի տխուր պատմություն:Շուտով երգը մոռացվեց, սակայն ձևավորված դարձվածքը պահպանվել է:

Փնտրել եմ և գտել եմ ,ինձ թվում է խոսքը հենց այս երաժշտության մասին է:

https://www.youtube.com/watch?v=6uS5xPWfxPY
https://www.youtube.com/watch?v=xnXOr8GvKcQ

Սա էլ նոտաները.
https://www.youtube.com/watch?v=_TCIKfWiUSQ

Հարգելի Մարինե, շնորհակալություն ներկայացված նյութերի համար, անպայման կներառեմ նյութերը դարձվածքների ուսուցման գործընթացում:

Մարինե Յարմալոյան
23.10.2017, 16:22
Walls have ears (բառացի՛ պատերն ականջներ ունեն- զգույշ, ասածներդ կարող են լսվել) դարձվածքը հավանաբար գալիս է հին Հունաստանից: Աիրա-կուզայի բռնակալ Դիոնրսիոսը իր սենյակից մի խողովակ էր անցկացրել իր սենյակի ներքևում գտնվող բանտի պատի մեջ, որպեսզի լսի բանտարկյալների խոսակցությունը: Խողովակի ծայրը նույնիսկ ականջի ձև ուներ: Կատերինա Աեդիչին' Ֆրանսիայի թագուհին 16-րդ դարում Լուվրում ուներ մի քանի սենյակ, որոնցից կարող էր լսել իր դեմ նյութվող դավերի մասին: 1960թ. հիշյալ դարձվածքը շրջվեց' դառնալով the ears have walls (բառացի' ականջները
պատեր ունեն), որը նշանակում է, որ իշխանավորները անընդունակ են լսելու:

http://forum.armedu.am/attachment.php?attachmentid=3682

Մարինե Յարմալոյան
23.10.2017, 17:04
Խորհուրդ կտամ ձեռքի տակ ունենալ Վ.Ա.Սարգսյանի <<Հայոց լեզվի դարձվածներ նկարներով>> գիրքը:Նկարիչ Գեորգի Յարալյան,Երևան,<< ԼՈՒՅՍ>>. 1989թ
Նկարներում ՝ առաջին նկարը տվյալ դարձվածքի ուղղակի նշանակությունն է, իսկ երկրորդում՝ փոխաբերական:
Ներկայացնեմ նրանցից մի քանիսը.

http://forum.armedu.am/attachment.php?attachmentid=3683
http://forum.armedu.am/attachment.php?attachmentid=3684
http://forum.armedu.am/attachment.php?attachmentid=3685
http://forum.armedu.am/attachment.php?attachmentid=3686

Նոնա Բադալյան
23.10.2017, 17:49
Հարգելի Մարինե շատ հետաքրքիր նյութեր եք ներկայացրել:

Նոնա Բադալյան
23.10.2017, 17:52
Ձեռքը ծանր, ոտքը ծանր (անբարեհաջող) կամ աչքը չար (աղետի կամ անհաջողության աղբյուր) դարձվածքները գալիս են ժողովրդական այն հավատալիքներից, թե որոշ դեպքերում մարդկանց (հաճախ չար անձանց) գալուստն ու գործունեությունը ձախորդություն, վնաս, աղետ Է բերում: Սրան հակառակ հաջողության պատճառ դառնալու մասին Էլ ասվում Է աչքը բարի, ձեռքը թեթև, ոտքը թեթև և այլն:

Ռուսերենում կիրառվող "сказка про белого бычка” (ինչ-որ բանի անընդհատ, անիմաստ կրկնություն) դարձվածքը գալիս Է ռուսական այն հեքիաթից, ուր ծաղրվում են այն երեխաները, որոնք անընդհատ խնդրում են նորից ու նորից պատմել միևնույն հեքիաթը:

Վալեր
23.10.2017, 19:08
Հարգելի Մարինե,շատ հետաքրքիր նյութ եք տեղադրել:

Քրիստինե Աղաբաբյան
23.10.2017, 20:07
Հարգելի Մարինե, հրաշալի գիրք եք ներկայացրել:

Քրիստինե Աղաբաբյան
23.10.2017, 20:09
Հարգելի Մարինե ,Ձեր ներկայացրած նյութերը անպայման կօգտագոծենք դարձվածքների ուսումնասիրության ժամանակ:

Արսենյան
23.10.2017, 21:34
Հարգելի՛ Մարինե, քանի որ դարձվածքները ունեն ազգային պատկանելություն, շատ արդյունավետ միջոց է համապատասխան նկարներով ներկայացնել, ընտրել տարբեր լեզուներում օգտագործվող համարժեք դարձվածքները:

Արսենյան
23.10.2017, 21:38
Սիրելի՛ Ազատուհի, օտար լեզվի դարձվածքներ ուսուցանելիս անհրաժեշտ է գտնել այն իմաստային առնչությունը, որի հենքի վրա առաջացել է տվյալ դարձվածքը, հետո աշակերտների օգնությամբ գտնել հայերենում դրա համարժեքը:

Ազատուհի Քոչարյան
23.10.2017, 22:55
Համամիտ եմ հարգելի Դիանա, հետաքրքիր առաջարկ ու գաղափար է: Շնորհակալություն:

Ազատուհի Քոչարյան
23.10.2017, 23:50
Հարգելի Մարինե շնորհակալություն ներկայացված հետաքրքիր ու հագեցած նյութերի համար:

Ազատուհի Քոչարյան
23.10.2017, 23:56
Շատ անհրաժեշտ ու կիրառելի մոտեցում է ներկայացնել դարձվածքները նկարների օգնությամբ, հատկապես ներկայացնելով դրանց փոխաբերական ու ուղղակի իմաստները: Շնորհակալություն:

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 00:05
Շնորհակալություն հարգելի Արսենյան, անպայման կհետեւեմ Ձեր խորհրդին:

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 00:09
Հարգելի Նոնա իսկապէս հետաքրքիր նյութ եք ներկայացրել: Շնորհակալություն:

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 00:18
Activity
Personalised sentences.
Complete the following sentences with the correct idiom and then compare with your partner.

I am usually full of beans in the................................................
I remember I had butterflies in my stomach when ..................................
The last time I saw red was ......................................................
I think ...................................................... is a piece of cake.
My favourite icebreaker is .......................................................

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 00:29
Some Idiom Activities to Get Your Students' Creativity Flowing
Picture Perfect- պատկերացնել ու նկարել տրված դարձվածքը ՝ զարգացնելով աշակերտի կրեատիվ մտածելակերպը:
Younger students will especially enjoy illustrating idioms and their meanings. Have each student choose an idiom to illustrate. Give her a large sheet of paper, which she should divide into two sections. On one half, she draws a picture that illustrates the meaning of the idiom. On the other half, she draws a literal representation of the idiom. Post the pictures around the room and challenge your class to guess which idiom their classmate illustrated, looking to both pictures as clues. If you like, you can also compile these idioms into a class book that will be available during independent reading time.

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 00:34
Improvisation- Իմպրովիզացիա, կատարել քարտային աշխատանք զույգերով:
Improvisation is a sure fire way to get your students engaged and energetic about learning English. To bring idioms into the improv ring, create three sets of index cards one with several idioms (one to a card), a second with various settings for the scene, and a third with some characters that your students will have to play. Choose two people to improvise the situation. Each person chooses a character card and an idiom card. The pair chooses a situation card. The volunteers continue with the scene until each person has appropriately used their idiom. Then, give another pair a turn strutting their stuff.

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 00:38
Original Idioms- աշխատանք, որը հնարավորություն կտա աշակերտներին ստեղծել իրենց դարձվածքները:
Challenge your students to create their own idioms. For their nonliteral phrase, have each person describe the situation which could have brought about the new idiom and draw a picture of that situation. Then, have students write the idiom on the back of their picture. Hang these pictures from your ceiling (paper clips and string are often all you need) so students can see the pictures and guess the idioms on their backs.

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 00:46
Gestures- ժեստեր, խաղ, որտեղ մի քանի աշակերտներ շարժումների, ժեստերի միջոցով դասարանին պետք է հասկացնեն, բացատրեն տվյալ դարձվածքը, իհարկե ուսուցչի կողմից տվյալ դարձվածքի իմաստը բացատրելուց հետո:
After your students are familiar with several idioms, play this charade type game to review. Write each idiom on an index card, shuffle them, and have them ready for each student as he takes his turn. On his turn, the student comes to the front of the room, chooses a card and then acts out that idiom. The rest of the class must guess which idiom he is acting out. If you like, play in teams with two students acting out the same idiom. The team to correctly guess the idiom first scores a point.

Դիանա Աղասարյան
24.10.2017, 09:00
Gestures- ժեստեր, խաղ, որտեղ մի քանի աշակերտներ շարժումների, ժեստերի միջոցով դասարանին պետք է հասկացնեն, բացատրեն տվյալ դարձվածքը, իհարկե ուսուցչի կողմից տվյալ դարձվածքի իմաստը բացատրելուց հետո:
After your students are familiar with several idioms, play this charade type game to review. Write each idiom on an index card, shuffle them, and have them ready for each student as he takes his turn. On his turn, the student comes to the front of the room, chooses a card and then acts out that idiom. The rest of the class must guess which idiom he is acting out. If you like, play in teams with two students acting out the same idiom. The team to correctly guess the idiom first scores a point.

Հարգելի Ազատուհի, աշակերտների կողմից ամենասիրված խաղային մեթոդն եք առաջարկում կիրառել դարձվածքների շուրջ:Կարծում եմ աշխատանքը դրական արդյունք կունենա, շնորհակալություն:

Թագուհի Մամյան
24.10.2017, 12:33
Հարգելի Ազատուհի, շատ հետաքրքիր թեմա եք քննարկում: Շնորհակալություն բովանդակալից նյութեր տեղադրելու համար:

Թագուհի Մամյան
24.10.2017, 12:33
Wash one’s hands - (բառացի` ձեռքերը լվանալ- պատասխանատվությունից խուսափել) դարձվածքը Աստվածաշնչից է, որում Պիղատոսը Հիսուսին մատնելուց հետո ժողովրդի առջև լվանում է ձեռքերը` փորձելով ապացուցել այդ գործում իր անմասն լինելը:

The hair of the dog that bit you (բառացի` այն շան մազը, որ կծեց քեզ- հարբածությունից նույն խմիչքով կսթափվես) դարձվածքը հավանաբար գալիս Է այն մտայնությունից, որ շան այրված մազը բուժում Է հենց այդ շան կծածը:

Դիանա Աղասարյան
24.10.2017, 16:31
Smart Idioms

A hot potato
Speak of an issue (mostly current) which many people are talking about and which is usually disputed
A penny for your thoughts
A way of asking what someone is thinking
Actions speak louder than words
People's intentions can be judged better by what they do than what they say.
Add insult to injury
To further a loss with mockery or indignity; to worsen an unfavorable situation.
At the drop of a hat
Meaning: without any hesitation; instantly.
Back to the drawing board
When an attempt fails and it's time to start all over.
Ball is in your court
It is up to you to make the next decision or step
Barking up the wrong tree
Looking in the wrong place. Accusing the wrong person
Be glad to see the back of
Be happy when a person leaves.
Beat around the bush
Avoiding the main topic. Not speaking directly about the issue.
Best of both worlds
Meaning: All the advantages.
Best thing since sliced bread
A good invention or innovation. A good idea or plan.
Bite off more than you can chew
To take on a task that is way to big.
Blessing in disguise
Something good that isn't recognized at first.
Burn the midnight oil
To work late into the night, alluding to the time before electric lighting.
Can't judge a book by its cover
Cannot judge something primarily on appearance.
Caught between two stools
When someone finds it difficult to choose between two alternatives.
Costs an arm and a leg
This idiom is used when something is very expensive.
Cross that bridge when you come to it
Deal with a problem if and when it becomes necessary, not before.
Cry over spilt milk
When you complain about a loss from the past.
Curiosity killed the cat
Being Inquisitive can lead you into an unpleasant situation.
Cut corners
When something is done badly to save money.
Cut the mustard [possibly derived from "cut the muster"]
To succeed; to come up to expectations; adequate enough to compete or participate
Devil's Advocate
To present a counter argument
Don't count your chickens before the eggs have hatched
This idiom is used to express "Don't make plans for something that might not happen".
Don't give up the day job
You are not very good at something. You could definitely not do it professionally.
Don't put all your eggs in one basket
Do not put all your resources in one possibility.
Drastic times call for drastic measures
When you are extremely desperate you need to take drastic actions.
Elvis has left the building
The show has come to an end. It's all over.
Every cloud has a silver lining
Be optimistic, even difficult times will lead to better days.
Far cry from
Very different from.
Feel a bit under the weather
Meaning: Feeling slightly ill.
Give the benefit of the doubt
Believe someone's statement, without proof.
Hear it on the grapevine
This idiom means 'to hear rumors' about something or someone.
Hit the nail on the head
Do or say something exactly right
Hit the sack / sheets / hay
To go to bed.
In the heat of the moment
Overwhelmed by what is happening in the moment.
It takes two to tango
Actions or communications need more than one person
Jump on the bandwagon
Join a popular trend or activity.
Keep something at bay
Keep something away.
Kill two birds with one stone
This idiom means, to accomplish two different things at the same time.
Last straw
The final problem in a series of problems.
Let sleeping dogs lie
Meaning - do not disturb a situation as it is - since it would result in trouble or complications.
Let the cat out of the bag
To share information that was previously concealed
Make a long story short
Come to the point - leave out details
Method to my madness
An assertion that, despite one's approach seeming random, there actually is structure to it.
Miss the boat
This idiom is used to say that someone missed his or her chance
Not a spark of decency
Meaning: No manners
Not playing with a full deck
Someone who lacks intelligence.
Off one's rocker
Crazy, demented, out of one's mind, in a confused or befuddled state of mind, senile.
On the ball
When someone understands the situation well.
Once in a blue moon
Meaning: Happens very rarely.
Picture paints a thousand words
A visual presentation is far more descriptive than words.
Piece of cake
A job, task or other activity that is easy or simple.
Put wool over other people's eyes
This means to deceive someone into thinking well of them.
See eye to eye
This idiom is used to say that two (or more people) agree on something.
Sit on the fence
This is used when someone does not want to choose or make a decision.
Speak of the devil!
This expression is used when the person you have just been talking about arrives.
Steal someone's thunder
To take the credit for something someone else did.
Take with a grain of salt
This means not to take what someone says too seriously.
Taste of your own medicine
Means that something happens to you, or is done to you, that you have done to someone else
To hear something straight from the horse's mouth
To hear something from the authoritative source.
Whole nine yards
Everything. All of it.
Wouldn't be caught dead
Would never like to do something
Your guess is as good as mine
To have no idea, do not know the answer to a question

Դիանա Աղասարյան
24.10.2017, 16:41
ENGLISH IDIOMS


https://www.youtube.com/watch?v=Jsr5m6A8ips

Հարգելի Ազատուհի, օգտվելով հետևյալ կայքից , կարծում եմ, որ աշակերտները էլ ավէլի վառ պատկերացում կարող են կազմել անգլերենի դարձվածքների վերաբերյալ:

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 21:28
Շնորհակալություն հարգելի Դիանա դրական արձագանքի համար:

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 21:31
Շնորհակալություն հետաքրքիր, ուսանելի տեսանյութի համար:

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 21:50
https://www.pinterest.com/pinningteacher/teaching-idioms/?lp=true
Այս կայքից օգտվելով աշակերտները կարող են ավելի վառ պատկերացում ունենալ դարձվածքների մասին: Դա նրանց աշխատանքը կդարձնի ավելի գունեղ ու հետաքրքիր:

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 21:55
Մեկ այլ ուսանելի, հետաքրքիր տարբերակ է դասարանում կատարել այս առաջադրանքը:

Match idioms with their meanings
After you have quickly made a set of idioms on one set of cards and their meanings on another set of cards, shuffle these and hand them out. Students can find their idioms match and then share out. You can also use this as an introductory activity if you'd like an easy way to randomly match pairs.

Another idea is to use these cards in a center or as a fast finisher activity, as a game of concentration.

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 22:02
Read Mentor Texts with Idioms
One of the teaching tools the teacher should use repeatedly in his/her classroom is mentor texts. No matter what the subject, these wonderful picture books can bring lessons to life and idioms are no different. Using a mentor text to introduce or to reinforce idioms is an activity your students will enjoy and is one they will remember. Here are a few books that I like to use:
"There is a frog in my throat! ", " My momma likes to say ", " Life is a bowl full of cherries", " Parts" - ( by Ted Arnold ).

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 22:13
Presenting English Idioms with Rich Illustrations- ներկայագնել անգլիական դարձվածքներ հարուստ պատկերազարդումներով:

According to the effect of illustrations on reading, the teacher should collect English idioms in one sentence context. English idioms should be presented with pictures to one class of 30 students while without pictures to the other class of 30 students. They should be told that those phrases were English idioms first and then they should be asked to translate them into Armenian. I found that English idioms with illustrations could increase college students’ idiom understanding better. Thus, it is effective to present English idioms accompanied by visual stimuli that clearly illustrates the idioms being taught.

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 22:24
Teach English Idioms with Dialogue Writing and Role-Play - ներկայացնել դարձվածքները երկխոսությունների միջոցով:

Dialogue Writing and Role-play in Reading

Dialogues can provide situations for students to practice ordinary conversation and offer students ample practice with basic speaking skills in context. Firstly, dialogues can be viewed as short plays and used for students to act out rather than simply read aloud. Moreover, the dialogues the students write function as basic communication at all levels (Scott & Ytreberg, 2000). In addition, putting pupils into pairs for the role-play in the daily dialogues is an effective way of oral practice for various ages and levels (Scott & Ytreberg, 2000). Nunan (2003) stressed that role-plays are also excellent activities for learners’ speaking in the relatively safe environment of the classroom before they must do so in a real environment. Therefore, dialogues offer students opportunities to act out and practice oral skill before encountering the real world.

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 22:25
As it is vital for EFL learners to learn English idioms in order to master English, it is important for EFL teachers to design various activities for students to use with English idioms and subsequently acquire them efficiently. Moreover, students learn better when they are provided with collaborative activities because they can interact with peers and share fun in learning. Finally, when teachers integrate listening, speaking, reading and writing activities together in teaching English idioms, students can be involved in the application of English idioms in four skills. Thus, it is effective to teach EFL learners English idiom when they are provided with various activities to practice and utilize English idioms in different contexts.

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 23:24
Idioms with Numbers

If you are dressed up to the ___ , you are wearing fancy clothes.

If you are at ___ , you are confused and don't know what to do.

A ___ letter word is one that is considered rude or vulgar.

If someone talks very fast, they talk ___ to the dozen.

If you understand immediately what someone is trying to say, they might say to you "Got it in ___ ."

If you begin to draw conclusions about something, you put two and ___ together.

Someone who looks out for number ___ is someone who only thinks about his or her interests.

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 23:35
Դարձվածքների յուրացման հետաքրքիր ու արդյունավետ միջոց է ներկայացնել դրանք երգերի օգնությամ ՝ օգտվելով տրված կայքից:

http://busyteacher.org/13991-everything-at-once-song-to-practise-idioms.html

This is a great song to practise idioms such as "as sweet as sugar", "as old as time" etc. First give them to the students without the examples from the table at the bottom and ask them to fill in the gaps. Then play the song and ask them to check if they were right and fill in the gaps with the words from the table.
Similar Worksheets
Song Worksheet: Trouble Is A Friend ...
Song Worksheet: Sugar by Maroon 5
Song Worksheet: Royals by Lorde

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 23:42
According to Jennifer Seidl and W. McMordie, idioms may be classified into:

1. Informal Idioms

Such as: a mug's game | alive and kicking | at sixes and sevens | by the book | catch it |
come/turn up trumps | cook someone's goose | daylight robbery | do a bunk | every nook and
cranny | face the music | fly off the handle | for my money | forty winks | go places | go
through the roof | go to the dogs | have a soft spot for | hit the bottle | in spades | like a shot |

2. Formal Idioms

Such as: as regards | in the first instance | on either/every hand | on production of | root and
branch/ catch it | come/turn up trumps | cook someone's goose | daylight robbery | do a bunk2.

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 23:43
According to Jennifer Seidl and W. McMordie, idioms may be classified into:

3. Verbal Idioms

Such as: break even | burn the midnight oil | call a halt | catch it | catch sight of | come/turn up
trumps | cook someone's goose | do a bunk | err on the side of something | excel oneself | face
the music | fetch and carry | find fault | fit (someone) like a glove | fly off the handle | go from
bad to worse | go places | go through the roof | go to the dogs | groan inwardly | have a soft
spot for | hear a pin drop | hit the bottle | hold the line | jog someone's memory | keep a
straight face | know better | let the cat out of the bag | live from hand to mouth | live it up |

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 23:47
According to Jennifer Seidl and W. McMordie, idioms may be classified into;

4. Idiomatic Pairs

Pairs of adjectives
born and bred | bright and early | safe and sound | black and blue | high and dry|
fair and square;

Pairs of nouns
aches and pains | bits and pieces | body and soul | hustle and bustle | ifs and buts|
life and limb | man to man | odds and ends | peace and parcel | ups and downs

Pairs of adverbs
far and wide | first and foremost | here, there and everywhere/on and off

Pairs of verbs
do and die | fetch and carry | pick and choose | wait and see | wine and dine |
sink and swim

Identical pairs
again and again | all in all | Bit by bit | little by little | Step by step | round and round 4.4

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 23:50
Կան դարձվածքներ, որոնք կիրառվում են հատուկ ոլորտներում - Idioms Used in Special Fields

Banking
Open /close a bank account | take out a loan | take out a mortgage | pay in cash/by cheque |
on credit charge something to a credit card

Business
A business runs at a profit or runs at a loss;
If a business makes neither a profit nor a loss it breaks even;
You open (up)/ set up a business or you go into business;
You close down a business/ go out of business;
A single person who runs a business is a sole trader;
A sleeping partner is a person who provides a percentage of the capital of a business but who
does not play a part in its management;
If a person cannot pay his debts he is said to go bankrupt or go bust (informal)

Buying and selling
Shop around =compare prices at different shops
Go window-shopping = you only look at the goods in the shop window;
Buy in bulk = you buy in large quantities at a cheaper price;
You may take goods on approval = buy goods that you can return soon after the purchase date
if you are not satisfied;
You may buy something on high purchase = pay in weekly or monthly installments;
You may run up an account bill (with a shop/ firm) = buy goods on credit;
A shopkeeper may put prices up and sometimes bring prices down;
A shop-lifter is a person who steals from shops while pretending to be a customer;
A small business may be run on a ‘shoe –string’ = with very low maintenance costs;
To bring something under the hammer is to sell it by auction;

Politics and Law
Be in power/ hold office/ be defeated/ rejected/ thrown out/win/lose a, his seat;

Telephoning
Give someone a ring/make a business call/ get through/ hold the line;

Travel
Go on holiday/ vacation/ set off on a journey/ make an overnight stop/ travel first class/ go
through customs/ charter flight;

Health , Illness, Death
Catch a cold/ pass away/ catch a disease/ to feel under the weather;

Ազատուհի Քոչարյան
24.10.2017, 23:53
Idioms containing special keywords - բանալի բառեր պարունակող դարձվածքներ ՝

Animals
a dog's life | (as) blind as a bat | cook someone's goose | crocodile tears | go to the dogs | let
the cat out of the bag | look a gift horse in the mouth | mutton dressed (up) as lamb | play cat
and mouse | take the bull by the horns | the lion's share

Parts of the body
cap in hand | keep a straight face | live from hand to mouth | neck and neck | on either/every
hand | raise eyebrows | vote with one's feet | (with) (one's) tongue in (one's) cheek | with open
arms

Colours
In black and white/ go off into the blue/ a blue-collar worker/ once in a blue moon/ green with
envy/ have green fingers/ as red as beetroot/as white as a sheet/ a white lie;

Clothes
Fit someone like a glove/ cap in hand;

Time
Day by day/ an off day/ name the day/ on the spur of the moment/ a night cap/ a night owl/ be
on time/ be pressed for time/ kill time / behind the times/ keep up with the times;

Ազատուհի Քոչարյան
25.10.2017, 00:22
Idioms for class: Կազմել դարձվածքների խումբ, որոնք կլինեն հետաքրքիր, կիրառելի, շատ գործածվող առօրյա դպրոցական- դասարանական կյանքում աշակերտների կողմից:
Here is a list of some common classroom-based idioms that you may hear, read or hopefully, even use. Օրինակ ՝

1.As easy as ABC
Learning the steps to speaking is as easy as ABC.

2.Back to basics
Means, going back to the beginning stages of learning and starting there.
The student, having trouble with advanced grammar, had to go back to the basics.

3. Be a bookworm
This is someone who loves to read and spends all their time in a book. Named after any insect or worm that bores through the pages and binding of a book.
John is such a bookworm. He can always be found reading.

4.Cover a lot of ground
To go in depth or to visit many subjects in class. This is a figurative phrase for a vast area.
We went over so many different topics today. The teacher covered a lot of ground.

4. Cramming for a test
Waiting until the last minute and trying to “stuff” your brain with all the information at once.
He didn’t study all year so he found himself cramming the last week of the semester.

5. Flunk out
To not pass a course due to poor grades. To fail the class.
Most people, who don’t study, flunk out of advanced level courses.

6.Learn by heart
To study and practice until it is understood and firmly placed in one’s memory. Internalized.
The presenter didn’t use notes as he learned the presentation by heart.

7. Learn your lesson
Similar to learning the hard way. You learn through an unpleasant experience. This differs from the idiom to “teach a lesson” which is to get even with someone for something they did to you.
I hope you learned your lesson and won’t copy illegal music again.

8. Make the grade
To successfully reach the expected requirements where the grade is the general standard.
His hard work paid off allowing him to make the grade for the first time this year.

9.Play hooky
To not go to class or school or some other event. To be truant. Also hookey.
The entire senior class played hooky today and were found at the local beach instead of school.

10. Teach an old dog new tricks
This is the ability to teach and older person, or one who has knowledge or experience a new way of doing something or thinking about something.
Successfully teaching adults a new language show that you can teach an old dog new tricks.

11.Tell tales out of school
This expression is about gossip. It means that you are talking behind one’s back to reveal their secrets. The origins seem to suggest this first meant telling the teacher something bad about another student after class.
I stopped being friends with her when I discovered that she betrayed my trust by telling tales out of school.

Մարինե Յարմալոյան
25.10.2017, 18:55
Հարգելիներս,յուրաքանչյուր լեզվում, այդ թվում և՛ հայերենում, ռուսերենում, և՛ անգլերենում կան բազմաթիվ դարձվածքներ, որ դեռ ստուգաբանված չեն, կամ որոնց բացատրությունները հավանական չեն թվում, օրինակ՝ սև ջուր կտրել (սատկել), բերանը յոթ ջուր լվանալ (բարձրաստիճան մարդու դեմ խոսել), կրունկը ծակ (շատ նրբամիտ), ոտքը ջուր կախել (ոչ մեկից չվախենալ), держать в черном теле (վատ, դաժանորեն վարվել մեկի հետ), доводить до ручки (մեկին կործանել), пальца в рот не клади (զգուշացիր, մեկը կարող է իր շահի համար քեզ վնասել), see red (շատ զայրանալ, կատաղել), set sb by ears (կռվեցնել, գժտեցնել իրար հետ), have a bone in one’s leg (շատ հոգնած լինել) և այլն:

Մարինե Յարմալոյան
25.10.2017, 19:41
Հայերն ու ռուսերեն ասում են մազից կախված, висеть на волоске, իսկ անգլիացիները' hang on a thread (թելից կախված), հայերը, ռուսներն ու անգլիացիներն ասում են մինչև կոկորդ, по горло, up to one’s throat,. ռուսներն ասում են նաև с головой, по уши (ամբողջությամբ), անգլիացիները' նաև up to_one’s neck / ears / eyes / elbows, հայերն ասում են «կարմիր կովը կաշին չի փոխի» կամ «սևին սապոնն ի՞նչ կանի, խևին' խրատը», ռուսները' черного кобеля не_отмоешь добела, անգլիացիները' does a leopard change its spots?

Ազատուհի Քոչարյան
25.10.2017, 20:39
Շնորհակալություն հարգելի Մարինե թեմային միշտ ակտիվ մասնակցություն ունենալու համար ու հետաքրքիր նյութերով օժանդակելու համար:

Ազատուհի Քոչարյան
25.10.2017, 21:23
Կարող եմ առաջարկել հաճախ գործածվող հետևյալ դարձվածքները:
Here are some common English idioms and phrases that will enrich your English vocabulary and make you sound like a native speaker in no time.

1. ‘The best of both worlds’ – means you can enjoy two different opportunities at the same time.

“By working part-time and looking after her kids two days a week she managed to get the best of both worlds.”

2. ‘Speak of the devil’ – this means that the person you’re just talking about actually turns up at that moment.

“Hi Tom, speak of the devil, I was just telling Sara about your new car.”3. ‘See eye to eye’ – this means agreeing with someone.

“They finally saw eye to eye on the business deal.”

4. ‘Once in a blue moon’ – an event that happens infrequently.

“I only go to the cinema once in a blue moon.”

5. ‘When pigs fly’ – something that will never happen.

“When pigs fly she’ll tidy up her room.”

6. ‘To cost an arm and a leg’– something is very expensive.

“Fuel these days costs and arm and a leg.”

Ազատուհի Քոչարյան
25.10.2017, 21:24
Common Idioms.
7. ‘A piece of cake’– something is very easy.

“The English test was a piece of cake.”

8. ‘Let the cat out of the bag’ – to accidentally reveal a secret.

“I let the cat out of the bag about their wedding plans.”

9. ‘To feel under the weather’ – to not feel well.

“I’m really feeling under the weather today; I have a terrible cold.”

10. ‘To kill two birds with one stone’ – to solve two problems at once.

“By taking my dad on holiday, I killed two birds with one stone. I got to go away but also spend time with him.”

Ազատուհի Քոչարյան
25.10.2017, 21:25
Common idioms.
11. ‘To cut corners’ – to do something badly or cheaply.

“They really cut corners when they built this bathroom; the shower is leaking.”

12. ‘To add insult to injury’ – to make a situation worse.

“To add insult to injury the car drove off without stopping after knocking me off my bike.”

13. ‘You can’t judge a book by its cover’ – to not judge someone or something based solely on appearance.

“I thought this no-brand bread would be horrible; turns out you can’t judge a book by its cover.”

14. ‘Break a leg’ – means ‘good luck’ (often said to actors before they go on stage).

“Break a leg Sam, I’m sure your performance will be great.”

15. ‘To hit the nail on the head’ – to describe exactly what is causing a situation or problem.

“He hit the nail on the head when he said this company needs more HR support.”

Ազատուհի Քոչարյան
25.10.2017, 21:30
Համապատասխանաբար աշակերտներին տալ վարժություն տրված դարձվածքների վերաբերյալ, նյութը ավելի խորը հասկանալու ու յուրացնելու համար:
To test the new-found knowledge here are some sentences to practice with. Fill in the blank!

A) I can’t afford this purse! It _______. I won’t be able to pay my rent!

B) His birthday was supposed to be a surprise! I can’t believe you _____. Now he knows!

C) Ha! John has been promising to paint the house for five years…. Maybe when _______.

D) Yeah, it’ll _______. I need to sign some papers at Jenny’s school anyway so i’ll pick her up for you too.

E) I don’t really like going out to bars anymore. I only go _______.

F) I’m sorry I can’t come into work today. I’m ________. I have a sore throat and runny nose.

G) They tried ________ when installing the pipes for the house and now we have leaks only one month after purchasing it!

H) We missed our flight to Paris because the connecting flight was late and to ______ they made us pay for a new ticket as if it was our fault!

I) I can’t wait to see you perform on stage tonight! ______!

J) Jane is just never on time to work, it’s really annoying. O wow, ______ here she comes…

K) So we’re going to London, then Munich, then we will fly out of Athens, right? Great. I’m so glad to be traveling with someone I _______ with.

L) Wow, she found her dream man and has now landed an amazing job. She really does have ______.

M) OK, she might not be the most attractive but _________. I’m sure she is a sweetheart.

N) I have been trying to figure this out for ages. Thanks so much, you’re right. You _______.

O) I can’t believe that was our test. I think it was easier than some of our homework! It was a ______.

Դիանա Աղասարյան
25.10.2017, 21:30
Անգլերեն դաս Օգտակար: Անգլերեն դարձվածքներ ստանալու շուրջ ...

https://www.youtube.com/watch?v=uHTW0hBeGXA

Ազատուհի Քոչարյան
25.10.2017, 21:47
Structural patterns of idioms -Դարձվածքների կառուցվածքը:

The fact that idioms can undergo a certain amount of variability shows that idioms have internal structure of some kind.
From the point of view of their construction, idioms can be divided into phrasal and sentence idioms (Kvetko, Outline 27). Phrasal idioms have the structure of a phrase of different types and are further subdivided into verbal (semi-clause idioms) and non-verbal idioms, while sentence idioms feature a complete sentence (clause) structure. The most frequent patterns of verbal idioms may be as follows:

Structures of verbal idioms examples of idioms
V + (Adj) + N (+N) foot the bill
V + (sb’s) N + Inf (+N) have an axe to grind
V + Prep + N play to the gallery
V + Adj come clean
V + Adv (+Prep) put up with
V + and + V chop and change
V + like + (Adj/-ed) + N sell like hot cakes
V + sb/sth/N + adjunct/compl catch sb. napping, paint the town red
V + Adv (+Prep) take off, put up with
V + Adv (+ Prep) + N make up one’s mind

Ազատուհի Քոչարյան
25.10.2017, 21:48
Non-verbal idioms have different syntagmatic structure and function as word classes representing nominal, adjectival or adverbial idioms (Kvetko, Frazeológia 39). As far as nominal idioms are concerned, these can take the following forms:

Structures of non-verbal idioms Examples of idioms
Adj/-ed/-ing + N blind alley, forbidden fruit
N + N cupboard love
N’s + N bull’s eye
(Adj+) N + Prep + N storm in a tea cup
N + -ed/-ing + Compl voice crying in the wilderness
N + and + N part and parcel

Ազատուհի Քոչարյան
25.10.2017, 21:48
Non-verbal idioms have different syntagmatic structure and function as word classes representing nominal, adjectival or adverbial idioms (Kvetko, Frazeológia 39). As far as nominal idioms are concerned, these can take the following forms:

Structures of non-verbal idioms Examples of idioms
Adj/-ed/-ing + N blind alley, forbidden fruit
N + N cupboard love
N’s + N bull’s eye
(Adj+) N + Prep + N storm in a tea cup
N + -ed/-ing + Compl voice crying in the wilderness
N + and + N part and parcel

Ազատուհի Քոչարյան
25.10.2017, 21:49
Adjectival idioms, on the other hand, can be structured as:
Structures of adjectival idioms Examples of idioms
(as) + Adj + as + N as fit as a fiddle
Adj + and + Adj/-ed/-ing high and mighty
Adj + Prep + N wet to the skin
nice/good + and + Adj nice and easy, good and angry

Ազատուհի Քոչարյան
25.10.2017, 21:51
The last group of adverbial idioms consists of the structures such as (Kvetko, Frazeológia 40):
Structures of adverbial idioms Examples of idioms
N + N + and + N hook, line and sinker
Adv + and + Adv back and forth
Adv + Prep (+Adj) + N once in a blue moon
Prep + N + Prep + N from rags to riches
Prep + Adj + N in the long run
Prep + N’s + N within the stone’s throw
N + Prep + N step by step
Prep + N + Prep + N from time to time

Դիանա Աղասարյան
25.10.2017, 21:53
Համապատասխանաբար աշակերտներին տալ վարժություն տրված դարձվածքների վերաբերյալ, նյութը ավելի խորը հասկանալու ու յուրացնելու համար:
To test the new-found knowledge here are some sentences to practice with. Fill in the blank!

A) I can’t afford this purse! It _______. I won’t be able to pay my rent!

B) His birthday was supposed to be a surprise! I can’t believe you _____. Now he knows!

C) Ha! John has been promising to paint the house for five years…. Maybe when _______.

D) Yeah, it’ll _______. I need to sign some papers at Jenny’s school anyway so i’ll pick her up for you too.

E) I don’t really like going out to bars anymore. I only go _______.

F) I’m sorry I can’t come into work today. I’m ________. I have a sore throat and runny nose.

G) They tried ________ when installing the pipes for the house and now we have leaks only one month after purchasing it!

H) We missed our flight to Paris because the connecting flight was late and to ______ they made us pay for a new ticket as if it was our fault!

I) I can’t wait to see you perform on stage tonight! ______!

J) Jane is just never on time to work, it’s really annoying. O wow, ______ here she comes…

K) So we’re going to London, then Munich, then we will fly out of Athens, right? Great. I’m so glad to be traveling with someone I _______ with.

L) Wow, she found her dream man and has now landed an amazing job. She really does have ______.

M) OK, she might not be the most attractive but _________. I’m sure she is a sweetheart.

N) I have been trying to figure this out for ages. Thanks so much, you’re right. You _______.

O) I can’t believe that was our test. I think it was easier than some of our homework! It was a ______.Հարգելի Ազատուհի, շնորհակալություն նյութերի համար: Կարծում եմ հետաքրքիր կլինի , եթե այս վարժությունը կատարվի, որպես ֆիզկուլդադար. թեման լավ յուրացնելուց և բոլոր այս դարձվածքներին տիրապետելուց հետո իմացածը կիրառելու և ամրապնդելու նպատակով աշակերտներին քարտեր բաժանվի, որոնցից յուրաքանչյուրի վրա մեկական նախադասություն գրվի՝ համապատասխան դարձվածքը բաց թողնված:Տրված կարճ ժամանակամիջոցը ճիշտ օգտագործելով՝ լրացնեն քարտերը: Կարծում եմ և օգտակար կլինի և հետաքրքիր:

Ազատուհի Քոչարյան
26.10.2017, 20:37
Հետաքրքիր տարբերակ եք առաջարկում հարգելի Դիանա, շնորհակալություն :

Ազատուհի Քոչարյան
26.10.2017, 22:02
The main difficulties involved in translating idioms: Գլխավոր դժվարությունները դարձվածքները թարգմանելիս:

1) An idiom or fixed expression may have no equivalent in the TL (Baker; 1992: 68):
A language chooses to express, or not express various meanings, which cannot be
predicted and only occasionally match the way another language chooses to express the
same meanings. One language may express a given meaning by means of a single
word, another may express it by means of a transparent fixed expression, a third may
express it by means of an idiom and so on. Therefore, we should not to expect to find
equivalent idioms and expressions in the TL as a matter of course. Like single words,
idioms and fixed expressions may be culture-specific. Greeting and wishes related to
specific social or religious occasions provide good examples.
Merry Christmas! Happy New Year!

Idioms and fixed expressions which contain culture-specific items are not necessarily
untranslatable. The translation cannot be linked to specific components of an idiom, but
the meaning it conveys and its association with culture-specific contexts which can
make it untranslatable or difficult to translate. Example: The English expression ‘to
carry coals to Newcastle’ though contains a reference to Newcastle coal and uses it as a
measure of abundance, is nevertheless closelв paralleled in Albanian bв ‘shpie ujë në
det’ (‘to carrв water to sea’). Both expressions conveв the same meaning: to supplв
something to someone who already has plenty of it. In French, the same meaning can
be rendered by the expression porter de l’eau à la rivière (lit. to carry water to the
river).

2) An idiom or fixed expression may have a similar counterpart in the TL, but its
context of use may be different. The two expressions may have different connotations,
for instance, or they may not be pragmatically transferable (Baker; 1992: 69).

Example: The English idiom
‘in the palm of one’s hand’ means have somebody or something under control, while
the Albanian counterpart, when you have/keep somebodв in the palm of one’s hand,
means that you treat him/her very generously and kindly.

Ազատուհի Քոչարյան
26.10.2017, 22:07
Հաջորդ դժվարությունը, որ կարող եք հանդիպել դարձվածքը թարգմանելիս՝
3) An idiom may be used in the SL in both its literal and idiomatic senses at the same
time.In these cases, a play on idiom cannot be successfully
reproduced in the TT. Usually, they can be translated only in languages having similar
or almost similar idiom.

4) The convention of using idioms in written discourse, the contexts and their
frequency of use may be different in the SL and TL. English makes frequent use of
idioms in advertising, publicity, newspapers etc. (Baker; 1992: 70). Consider this
illustration from a headline.: Patient at Death’s door - Doctors pull him through
(Headline jokes). Here the play on meaning results from the literal and idiomatic use of
‘to pull through’, which could be interpreted as ‘pull the patient through the death’s
door/push him to death’, or as ‘make the patient get through the illness’.

According to Newmark (1988; 28), ‘in translating idiomatic into idiomatic language, it
is particularly difficult to match equivalence of meaning with equivalence of
frequencв’. He also believes that ‘the chief difficulties in translating are lexical, not
grammatical - i.e. words, collocations and fixed phrases or idioms’ (Newmark; 1988:31).

Ազատուհի Քոչարյան
26.10.2017, 22:10
A number of problems students may face in translating idioms and fixed expressions:

1 -recognition
2 -no equivalent in the TL
3 -a similar counterpart in the TL with a different context of use
4 -an idiom used in the ST both in its literal and idiomatic sense at the same time
5 - the difference between the convention, context and frequency of use in the SL and TL.

Ազատուհի Քոչարյան
26.10.2017, 22:15
Commonly Confused Idioms- Հաճախ շփոթեցնող դարձվածքներ

Different From
The preferred preposition with different is from, although different than is common in speech. However, most authorities will accept different than in a sentence like “Ice cream tastes different than it did when I was a kid,” because otherwise you’d have to resort to some wordier construction like “Ice cream tastes different from how it tasted when I was a kid.”

Take for Granted
It’s easy to mishear this one as take for granite. It does kind of make sense, after all. Taking something for granted means that we fail to appreciate it because it seems like it has always been there and always will be. Granite is pretty long-lasting, right? But what the expression really means is that we mistakenly believe that something has been permanently granted to us.

Just Deserts
Just deserts is another example of an idiom that preserves an obsolete form of a word that has fallen out of use outside this particular expression. The phrase is often incorrectly written as just desserts because that’s the way we pronounce it. But in fact, this expression has nothing to do with cake and ice cream or with hot, sandy wastelands. When we say someone got their just deserts we mean that they got what was coming to them. Or, to put it another way, they got what they deserve. Deserts is an archaic noun form of deserve.

Ազատուհի Քոչարյան
26.10.2017, 22:19
Խորհուրդ կտամ օգտվել նմանատիպ կայքերից՝ https://www.youtube.com/watch?v=0G030DoBGxc

Ազատուհի Քոչարյան
26.10.2017, 22:23
Հատկապես ուսանելի կլինի օգտվել նման կայքերից " դարձվածքներ " թեման հենց սկզբում բացատրելու ընթացքում: https://www.youtube.com/watch?v=EpRjtiisJ5M

Ազատուհի Քոչարյան
26.10.2017, 22:37
IDIOMS DESCRIBING PEOPLE

1. Positive and negative qualities:

_ She does a lot of voluntary work; she has a heart of gold.
_ Don't expect any sympathy (n- cảm thông, đồng tình) from the boss; she's as hard as nails.
_ I'm sure Gerry will help you; he's as good as gold.
_ You won't find him very friendly; he's rather a cold fish.

Note also:
_ He's such an awkward customer. (difficult person to deal with)
_ She's a pain in the neck. Nobody likes her. (nuisance, difficult)
_ He gets on everyone's nerves. (irritates everybody)

2. People 'fast' and 'slow' qualities
Fast
He is very quick off the mark; he always gets things before everybody else.

Slow
I was abit slow off the mark; the job had been filled by the time I got the forms.

_ I was too late to get on that course; I was a bit slow off the mark.
_ Tell him to hurry up! He's such a slow-coach.

3. How people relate to the social norm (quy tắt).
_ She's a bit of an odd-ball; very strange. (peculiar, strange)
_ He's really over the top. (very exaggerated (adj- thổi phồng, cường điệu) in behaviour)
_ He's round the bend, if you ask me. (absolutely crazy/mad)
_ My politics are very middle-of-the-road. (very normal)

4. Who's who in class? Idioms for 'people in the classroom'
Տեղադրել համապատասխան նկարներ:

What do we call ...
_ An irritating person who knows everything? (a know-all)
_ The person who is the teacher's favourite? (the teacher's pet)
_ Someone who thinks they are the best and says so? (a big-head)
_ The one who gets the best marks? (top of the class)
_ A peron who is very lazy? (a lazy-bones)

Ազատուհի Քոչարյան
28.10.2017, 22:31
Idioms describing feelings or mood - զգացմունքներ ու տրամադրություն արտահայտող դարձվածքներ:

Idioms describing feelings or mood
Positive feelings, moods and states
Mary seems to be on cloud nine these days. [extremely pleased/happy]
Everyone seemed to be in high spirits. [lively, enjoying things]
She seems to be keeping her chin up. [happy despite bad things]
Jo's as happy as the day is long. [extremely content]

B) Negative feelings, moods and states
He had a face as long as a fiddle. [looked very depressed/sad]
She certainly looked down in the dumps. [looked depressed/sad]
Gerry is in a (black) mood. [a bad moodltemper]
Martin was like a bear with a sore head. [extremely irritable]

C) Physical feelings and states
I could eat a horse! [very hungry]
I'm feeling all in. [exhausted]
You're looking a bit under the weather. [not very well / ill]
She looked, and felt, on top form. [in good physical condition]
I suddenly felt as if my head was going round. [dizzy]
I was almost at death's door last week! [very sick or ill]
Old Nora's as fit as a fiddle. [very fit indeed]

D) Fear/fright
She was scared stiff. [very scared]
She frightened the life out of him. [frightened him a lot]
We were all shaking in our shoes. [trembling with fear]
The poor lad was scared out of his wits. [very scared indeed]
I jumped out of my skin when I heard the bang. [gave a big jump]

NOTE
There is an element of exaggeration in these idioms in B, C and D. They make comments
on the situation and lighten the tone of what you are saying. So use them only informally.

E) Horoscopes are often a good place to find idioms about moods and states, since the , horoscope usually tries to tell you how you are going to feel during the coming day/
week/month. Look at these horoscopes and note the idioms in italics.

Capricorn (21.12- 19.1)
Don't get earned away (l) by
promises that won't be kept. Keep
a cool head(2) and take everything as it comes.
On the work front, things are looking better.

Taurus (21 .4-20.5)
Someone will say something that
will make you swell with pride (3)
and you may feel on top of the world(4) for
a while, but the evening will not be so easy.

(1) be fooled (2) stay calm (3) feel very proud (4) very happy indeed

Ազատուհի Քոչարյան
28.10.2017, 22:47
Տալ համապատասխան վարժություններ աշակերտներին:

Exercises
1) Here are some more idioms that can, be grouped as expressing either positive or negative
feelings. Try to group them, using a dictionary if necessary.
to be over the moon to feel/be a bit down
to feel/be as pleased as Punch to feel/be browned off

2) Using the idioms from 83.1 and from A and B opposite, say how you would probably
feel if ...
1 you were told you had just won a vast sum of money. I) d be. oJer the. MOOfl ~
2 your boss said you had to do again a piece of work you'd already done three times.
3 you were told you'd got a very high mark in an exam.
4 you had a bad toothache and your neighbour was making a lot of noise late at night.
S nothing seemed to have gone right for you that day.
6 someone you were secretly in love with told you they were in love with you.

3) Complete the idioms in these sentences.
1 Don't creep up behind me like that! You frightened the ...
2 I don't need a doctor, I just feel a bit under ...
3 As long as he has his car to work on, he's as happy .. .
4 Last year, when I won that medal, I really was on .. .
S I wasn't expecting such a loud bang; I nearly jumped ...
6 I've had nothing since lunch; I could ...
7 I feel a bit down this week; last week I felt on top ...

Դիանա Աղասարյան
28.10.2017, 23:01
Տալ համապատասխան վարժություններ աշակերտներին:

Exercises
1) Here are some more idioms that can, be grouped as expressing either positive or negative
feelings. Try to group them, using a dictionary if necessary.
to be over the moon to feel/be a bit down
to feel/be as pleased as Punch to feel/be browned off

2) Using the idioms from 83.1 and from A and B opposite, say how you would probably
feel if ...
1 you were told you had just won a vast sum of money. I) d be. oJer the. MOOfl ~
2 your boss said you had to do again a piece of work you'd already done three times.
3 you were told you'd got a very high mark in an exam.
4 you had a bad toothache and your neighbour was making a lot of noise late at night.
S nothing seemed to have gone right for you that day.
6 someone you were secretly in love with told you they were in love with you.

3) Complete the idioms in these sentences.
1 Don't creep up behind me like that! You frightened the ...
2 I don't need a doctor, I just feel a bit under ...
3 As long as he has his car to work on, he's as happy .. .
4 Last year, when I won that medal, I really was on .. .
S I wasn't expecting such a loud bang; I nearly jumped ...
6 I've had nothing since lunch; I could ...
7 I feel a bit down this week; last week I felt on top ...

Բավականին հետաքրքիր վարժություններ եք առաջարկում այս բաժնում հարգելի Ազատուհի, նմանատիպ աշխատանքները մեծ ոգևորությամբ են կատարում աշակերտները:

Ազատուհի Քոչարյան
28.10.2017, 23:14
Idioms describing problematic situations - Խնդրահարույց իրավիճակներ ներկայացնող դարձվածքներ՝

A) Problems and difficulties

idiom literal phrase
to be in a fix = be in difficulty
to be in a tight corner = be in a situation that is hard to get out of
to be in a muddle = be confused / mixed up

(these three go together as all having be + in + a)

Reacting in situations: more or less opposite idioms

to take a back seat =F to take the bull by the horns
[not to do anything; let [act positively to face and
others act instead] attack the problem]

to stir things up =F to pour oil on troubled waters
[do/say things that make [do/say things that calm the
the situation worse ] situation down]

to keep one's cards close =F to lay one's cards on the table
to one's chest [be very open, state exactly what your position is]
[hold back information]


B Idioms with get
This has to be done by next week; we must get our act together before it's too late.
[organise ourselves to respond; informal]
We need a proper investigation to get to the bottom of things. [find the true explanation
for the state of affairs]
It's quite difficult to get people to sit up and take notice. [make them pay attention]
I'm trying to get a grasp of what's happening; it's not easy. [find out / understand]

C Changes and stages in situations
The tide has turned for us; better days are ahead.
We can see light at the end of the tunnel at last.
I'm afraid we've just come to a dead end with our plans.
I think I've reached a turning-point in my career.

The government and the unions have All that trouble last year was just swept
buried the hatchet for the time being. under the carpet in the end. [ignored /
[made peace / stopped fighting each other] deliberately forgotten, without solving it]

You should say sorry. It would go a long way. [would help a lot]

Ազատուհի Քոչարյան
28.10.2017, 23:19
Exercises- Համապատասխան վարժություններ խնդրահարույց իրավիճակներ ներկայացնող դարձվածքների շուրջ՝

When looking up words and idioms in your dictionary, look at what is just before and
after the information you are looking for. In this way you can pick up some related words
and/or expressions which you can record together. For example, if you look up take the
bull by the horns in a dictionary, you will probably also find these idioms:

(to be/act) like a bull in a china shop [be very clumsy]
(to talk) a load of bull [talk nonsense; informal]

Look up these idioms using the words underlined as your key word and see what other
idioms or useful phrases you can find around them in the dictionary.

1 let the cat out of the bag 3 to pour oil on troubled waters
2 be in a fix 4 to stir things up

Choose suitable idioms from the opposite page to fill the gaps.
1 I think I'll just ......................... and let everyone else get on with sorting matters out.
2 No, please, don't say anything: you'll only ......................... .
3 It's been a long, hard struggle, but I think at last we can see ......................... .
4 The police are trying their best to get to .......... ............... , but it's a real mystery at the
moment.
S I'm sorry, I'm in ......................... ; could you explain that again?
6 At last I've managed to get him to sit ......................... ; he's done nothing at all for us so
far.
7 I find it difficult to get a ......................... this global warming business, don't you?
8 I think we should take the bull ......................... and sort it out. I don't think it should be
just swept ......................... .

3. Here are some more idioms connected with situations. Can you paraphrase their meaning,
as in the example?

1) It's not working; we'll have to go back to square one.
2) The teachers want one thing, the students want the exact opposite. I'm sure we can find
a happy medium.
3) We were on tenterhooks all night waiting for news from the hospital. They finally rang
us at 6.30 a.m.
4) Poverty and crime go hand in hand in this part of town.
5) You've been in a lot of trouble lately; you'd better toe the line from now on.

Ազատուհի Քոչարյան
30.10.2017, 00:32
Շնորհակալ եմ հարգելի Դիանա դրական արձագանքների համար:

Ազատուհի Քոչարյան
30.10.2017, 18:18
Idioms connected with praise and criticism
idioms connected with praise
Saying people/things are better than the rest

Example
_ When it comes to exam passes, St John’s school usually knocks spots off the other schools. [used of people or things]
– That meal was just out of this world. [outstanding/superb; usually used of things]

Saying people are good at something

– Some expressions with idiomatic compound nouns, noun-phrases and compound adjectives.
– She’s a dab-hand at carpentry, just like her father, [usually for manual skills]
– She’s a really first-rate / top notch administrator, the very best.
– When it comes to grammar, she’s really on the ball, [knows a lot]
– Bill has a way with foreign students. The other teachers envy him. [good at establishing good relations / motivating them, etc.]
– Marjorie really has green fingers; look at those flowers! [good at gardening]
– Let him do the talking; he’s got the gift of the gab. [good at talking]

Idioms connected with criticism

Note: There are far more of these in common use than ones connected with praise!

You can group some according to form; for example, ’s idioms include several connected with criticising people and things.
– She thinks she’s the cat’s whiskers / the bee’s knees, [thinks she’s wonderful]
– He was dressed up like a dog’s dinner [over-dressed in a showy way]
– When it comes to time-keeping, he’s the world’s worst, [no-one is worse]
– I’m sorry, this essay of yours is a dog’s breakfast, [a mess / very badly done]
This group could be learned in association with ‘food’ words.
– When it comes to unreliability, he really takes the biscuit, [is the epitome / most striking example of some negative quality]

Ազատուհի Քոչարյան
30.10.2017, 18:24
Exercises

Using idioms from A opposite, rewrite these sentences without changing the meaning.

1 The hotel we were staying in was absolutely superb.
2 Joe is a long way above the other kids when it comes to doing hard sums.
3 This restaurant is much, much better than all the other restaurants in town.
4 You're a long way ahead of me in understanding all this new technology; I'm
impressed.

2. Express the opposite meaning to these sentences using idioms from the left-hand page.

EXAMPLE He's a third-rate athlete.

1 She was dressed beautifully, just right for the occasion.
2 Penny has such an inferiority complex.
3 She's hopeless at DIY; just look at those bookshelves she made.
4 He is no good at talking to people at all.
5 Mick doesn't get on with the secretaries; just look at how they react when he wants
something done.

Ռուզաննա.
03.11.2017, 22:56
Հարգելի Ազատուհի, ձեր թեմայի վերաբերյալ ուզում եմ նշել, որ անհիշելի ժամանակներից մարդկային մտքի թանձրուկներում պահպանվել և մեզ են հասել տարբեր ազգերի մարդկաց հույզերն ու տառապանքները, ծիծաղն ու լացը, սերն ու ցասումը, հույսն ու հավատը, սուտն ու արդարությունը, որի արդյունքում մենք այսօր ունենք, ասույթներ, առածներ և ասացվածքներ, դարձվածքներ: Այն խոսքը դարձնում է գեղեցիկ և բովանդակալից: ցանկանում եմ բերել մի քանի օրինակներ`
A fish begins to stink at the head.
Ձուկը գլխից է հոտում:
Catch the bear, before you sell the skin.
Արջին բռնիր, հետո քերթիր:
Ձուկը ջրում բազար մի արա:

Narine Stepanyan
07.11.2017, 17:13
Հարգելի Ազատուհի շնորհակալություն գրառման համար։ Կարծում եմ կարևոր է աշակերտներին սովորեցնել դարձվածքներ և դրանց կիրառումը։

Ազատուհի Քոչարյան
07.11.2017, 20:43
Շնորհակալություն հարգելի Նարինե գրառման համար:

Ազատուհի Քոչարյան
07.11.2017, 21:06
Շնուրհակալություն գրառման համար հարգելի Ռուզաննա:

Ազատուհի Քոչարյան
07.11.2017, 21:10
Շնորհակալություն հարգելի Դիանա դրական արձաքանքների համար:

Ազատուհի Քոչարյան
07.11.2017, 21:19
Idioms of Comparison- Համաեմատության դարձվածքներ

Part 1. Idioms with AS...AS

Idioms of comparison are also called similes. Idioms of comparison with the structure be + as...as are mostly used in description of people, their appearance, character, mood, actions, or behavior. But many of them are also applicable to things or places. Examples: He was always as cold as ice with her. His hands were as cold as ice. The wind was as cold as ice. The first "as" is often omitted in everyday speech. Examples: My friend Maria is always as busy as a bee. My friend Maria is always busy as a bee. He was as white as a ghost. He was white as a ghost.

Bear in mind that many comparative idioms are considered to be overused. The lists below are given for understanding the imagery of such idioms, and not for active use. In most cases, it is better for language learners to use simple, neutral phrases instead of these interesting and colorful expressions. Examples: He is as brave as a lion. - He is very brave. He is as crazy as a loon. - He is completely crazy. Simpler phrases that can be used as substitutes are given in the column Meaning. Literal translation into Russian and meanings in Russian are given in the third column.

Idioms Meaning Literal translation into Russian - Meaning

as American as apple pie truly American, typically American американский как яблочный пирог - истинно, типично американский

as bald as a billiard ball; as bald as a coot; as bald as an egg absolutely bald лысый как бильярдный шар, как лысуха, как яйцо - совершенно лысый

as black as coal; as black as soot; as black as a skillet; as black as a sweep; as black as the ace of spades; as black as a stack of black cats 1. very dirty (about hands, face, clothes); 2. completely black черный как уголь, как сажа, как сковорода, как трубочист, как туз пик, как куча черных кошек - 1. очень грязный, чумазый (о руках, лице, одежде); 2. полностью черный (о цвете)

as black as pitch; as black as midnight; as black as night; as black as hell; as black as the Pit; as black as ink very dark (about a house, room, street, night) черный как смола, как полночь, как ночь, как ад, как преисподняя, как чернила - очень темный; тьма кромешная (о доме, комнате, улице, ночи)
as black as jet; as black as a crow; as black as a raven completely black, jet-black черный как ворон - совершенно черный; черный как вороново крыло (о цвете)

as black as sin; as black as thunder; as black as a thundercloud very gloomy черный как грех, как гром, как туча - очень мрачный; чернее тучи, мрачнее тучи
(not) as black as he is painted (not) as bad as he / she is described (не) такой плохой, каким его / ее рисуют

as blind as a bat; as blind as a mole completely blind (jokingly about a person with poor eyesight) слепой как летучая мышь, как крот - совершенно слепой (в шутку о человеке с плохим зрением)
as bold as brass impudent, cheeky дерзкий, наглый, нахальный

as bold as a lion; as brave as a lion very brave храбрый как лев

as bright as a button; as bright as a new penny; as bright as a new pin very clean, very neatly dressed, dressed up сияющий как пуговичка, как новая монетка, как новая булавка - очень чистенький, нарядный, с иголочки

as bright as day full of light яркий как день - светлый, полный света

as bright as silver shiny блестящий как серебро - блестящий, сияющий (о вещах)

as brittle as glass fragile хрупкий как стекло

as brown as a berry tanned темный как ягодка - очень загорелый

as busy as a bee; as busy as a beaver very busy занятый как пчела, как бобер - очень занятый; весь в работе, в хлопотах

as calm as a millpond very calm спокойный как запруда у мельницы - очень спокойный (о море, озере)

Ազատուհի Քոչարյան
07.11.2017, 21:20
Miscellaneous idioms with AS

as chance would have it - по воле случая; как нарочно; случилось так, что;
as luck would have it - 1. к счастью; 2. к несчастью, как нарочно, как назло;
as if by magic - как будто по волшебству;
as if rooted to the spot - как вкопанный, как прирос к месту;
as if touched with a magic wand - как по мановению волшебной палочки;
as the crow flies - по прямой, по самому краткому пути;
as the saying goes - как говорится
have as many faces as the moon - быть изменчивым, неискренним, лживым;
have as many lives as a cat - быть живучим как кошка, быть очень живучим;
sob as though one's heart would break - рыдать как будто сердце разорвется.

Ազատուհի Քոչարյան
07.11.2017, 21:21
Proverbs with AS

As a man sows, so he shall reap. As you sow, you shall mow. - Что посеешь, то и пожнешь.
As a tree falls, so shall it lie. Where the tree falls, there it must lie. - Куда дерево падает, там оно и будет лежать. (т.е. Ответственность за наши поступки ложится на нас самих.)
As one makes his bed, so he will sleep. As you make your bed, so you must lie on it. - Как постелешь, так и поспишь.
As the call, so the echo. - Как аукнется, так и откликнется.
As the tree, so the fruit. - Какое дерево, такие и плоды. Яблоко от яблони недалеко падает.
As the old cock crows, so doth the young. As the old cock crows, the young one learns. - Дети похожи на своих родителей. Дети учатся от своих родителей. Яблоко от яблони недалеко падает.
As well be hanged for a sheep as for a lamb. - Все равно, за что быть повешенным, за овцу или за ягненка. (т.е. за кражу овцы или за кражу ягненка.) Семь бед, один ответ.
As you brew, so must you drink. One must drink as one brews. - Что заварил, то и пить должен. Сам заварил кашу, сам и расхлебывай.
Enough is as good as a feast. Enough is enough. - Все хорошо в меру. Хорошенького понемножку.

Ազատուհի Քոչարյան
07.11.2017, 21:29
Part 2. Idioms with LIKE

Idioms of comparison with the word LIKE are divided into two lists here. Idioms in the first list are often used after the verb BE, but depending on the context, they may be used with other verbs (e.g., behave, feel, look, run). Idioms in the second list are generally used with certain verbs.

Դարձվածքներ LIKE- ով, որոնք բաժանված են 2 խմբի. Առաջին խմբում BE բայի հետ հաճախ գործածվող դարձվածքներն են ,որոնք կախված կոնտեքստից, կարող են օգտագործվել նաեւ այլ բայերի հետ (օրինակ, behave, feel, look, run). հափորդ խմբի դարձվածքները օգտագործվում են հստակ խմբով բայերի հետ:

like a needle in a bundle of hay; like a needle in a haystack - как иголка в стоге сена;
like an oven - очень жарко, как на раскаленной сковороде;
like anything - очень сильно, стремительно, чрезвычайно;
like a rat in a hole - в безвыходном положении;
like a red rag to a bull - как красная тряпка на быка;
like a shot - стремительно, сразу же, моментально, мгновенно, пулей;
like a squirrel in a cage - как белка в колесе;
like a streak of lightning; like lightning; like a flash - с быстротой молнии, молниеносно, стремительно;
like a thief in the night - тайком, украдкой;
like a ton of bricks; like a cartload of bricks - очень сильно, с огромной силой;
like a two-year-old - как малое дитя;
like a weathercock in the wind - как флюгер; непостоянный, изменчивый; семь пятниц на неделе;
like a whirlwind - как вихрь, мгновенно, очень быстро;
like crazy; like mad - изо всех сил, с бешеной энергией, чрезвычайно сильно; как безумный;
like hell - 1. очень энергично, изо всех сил, чрезвычайно; 2. никогда, ни за что, черта с два;
like herrings in a barrel - битком набито, очень тесно, как сельди в бочке;
like nothing on Earth - очень странный, ранее невиданный;
like pigs in clover - очень довольные, в полном счастье;
like the wind - очень быстро, стремительно;
like water off a duck's back - как с гуся вода, все нипочем;

Ազատուհի Քոչարյան
07.11.2017, 21:30
List 2

avoid someone like the plague - избегать кого-то как чумы;
be off like a shot - моментально уйти, быстро убежать откуда-то;
brought like a lamb to the slaughter - приведен как овца на заклание; безропотно, покорно;
blush like a schoolgirl - краснеть как школьница;
caught like a rat in a trap - пойманный как мышь в мышеловку;
collapse like a pack of cards - распасться как колода карт;
come down on someone like a ton of bricks; come down on someone like a cartload of bricks - обрушиться на кого-то; неистово наброситься на кого-то;
come like a dog at a whistle - являться по первому зову, немедленно;
crawl like a snail - ползти как улитка;
die like a dog - сдохнуть как собака;
die like flies; dying like flies - мрут как мухи;
drink like a fish - пить много спиртного;
drop someone like a hot potato - спешно прекратить знакомство с кем-то; спешно бросить кого-то;
eat like a bird - есть как птичка; есть совсем мало;
eat like a horse - есть очень много;
eat like a pig - есть много и с жадностью;
fight like a lion - сражаться как лев;
fight like cat and dog - ссориться как кошка с собакой; постоянно ссориться;
fight like Kilkenny cats - бороться насмерть, до взаимного уничтожения;
fit like a glove - быть впору, хорошо сидеть (об одежде);
flow like water - литься рекой, обильно, щедро;
get on like a house on fire - быстро распространяться; быстро продвигаться вперед; делать большие успехи;
go like hotcakes; sell like hotcakes - расходиться нарасхват; распродаваться нарасхват;
grin like a Cheshire cat - загадочно улыбаться; иметь загадочную улыбку;
hate like poison - ненавидеть всей душой;
have a hide like a rhinoceros - быть толстокожим;
have a memory like an elephant - иметь очень хорошую память; все помнить;
have a memory like a sieve - иметь очень плохую память; постоянно забывать;
have nine lives like a cat - быть живучим как кошка; быть очень живучим;
hit someone like a ton of bricks - поразить, шокировать, как обухом по голове;
hold on (to something) like grim death; cling like grim death - держаться до последнего; держаться изо всех сил; отчаянно цепляться (за что-то);
jump around like a cat on hot bricks - запрыгать как на угольях; метаться, места не находить;
know something like the palm of one's hand - знать что-то как свои пять пальцев;
live like a king; live like a lord; live like a prince; live like a fighting cock - жить в изобилии; кататься как сыр в масле;
live like there's no tomorrow - прожигать жизнь; жить неумеренно, расточительно;
look like the cat who swallowed the canary; look like the cat after it had eaten the canary - иметь очень довольный вид (как кошка, которая съела канарейку);

Ազատուհի Քոչարյան
07.11.2017, 21:30
Proverbs with LIKE

Like father, like son. - Каков отец, таков и сын. Яблоко от яблони недалеко падает.
Like master, like man. - Каков хозяин, таков и слуга.
Like mother, like child. Like mother, like daughter. - Какая мать, такое и дитя. Яблоко от яблони недалеко падает.
Like teacher, like pupil. - Каков учитель, таков и ученик.
Like begets like. - Подобное порождает себе подобное.
Like cures like. - Подобное лечится подобным. Клин клином вышибают.
Like draws to like. Like to like. - Подобное притягивается к подобному. Свой свояка видит издалека. Рыбак рыбака видит издалека.

Ռուզաննա.
09.11.2017, 00:19
Ազատուհի ջան, թեման շատ արդիական է, և ամենահետաքրքիրն այն է, որ շատ պրակտիկ են և հայերեն և անգլերեն համարժեքները:
The devil lurks behind the cross.
Սատանան թաքնվում է խաչի ետևում:
Դուրսը քահանա, ներսը սատանա:
One swallow does not make a summer.
Մի ծիծեռնակով ամառ չի լինում:
Մի ծաղկով գարուն չի գա:

Ազատուհի Քոչարյան
09.11.2017, 20:29
Շնորհակալություն հարգելի Ռուզաննա գրառման համար:

Narine Stepanyan
13.11.2017, 08:27
Հատկապես հետաքրքիր է և ուսանելի կիրառել դարձվածքները երկխոսություններում: Օրինակ՝ Hellen. Oh, learning Chemistry is not easy.
John. I know, it's hard.I feel like a fish out of water.
Եվ խոսել աշակերտների հետ նման իրավիճակների մասին, ինչը կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ նրանք հայտնվեն անհարմար դրության մեջ կամ արդյոք պատահել է նման իրավիճակ իրենց հետ, պատմել դրա մասին՝ օգտագործելով տվյալ դարձվածքը:

Հարգելի Ազատուհի շնորհակալություն գրառման համար։ Համամիտ եմ ձեզ հետ։ Իրոք դարձվածքների օգտագործումը երկխոսությունների մեջ հետաքրքիր է

Էմմա Խաչատրյան
16.11.2017, 00:57
English idioms used in teaching a foreign language.
Դարձվածքները օտար լեզվի ուսուցման գործընթացում:
Օտար լեզվի ուսուցման գործընթացում իրենց ուրույն տեղն ու կարևոր դերն ունեն դարձվածքները:ԵՎ շատ կարևոր է իմանալ դրանց նշանակությունը,իմաստը և ճիշտ կիրառումը օտար լեզվի յուրացման գործընթացում:Հայտնի է,որ դարձվածքներն այնպիսի արտահայտություններ են,որոնք կիրառվում են մեր ամենօրյա խոսքում և արտահայտում փոխաբերական իմաստներ:Դարձվածքներն անթարգմանելի են,և յուրաքանչյուր ազգ ունի իր ժողովրդական դարձվածքները:Եվ այժմյան անգլերենի դասագրքերում աշակերտները հաճախ են հանդիպում մեծ թվով դարձվածքների և՛ ընթերցանության և՛ բանավոր խոսքի ժամանակ:
Հարգելի գործընկերներ խնդրում եմ կիսվեք Ձեր փորձով և արտահայտեք Ձեր կարծիքները: Շնորհակալություն:
Շնորհակալություն հարգելի՛ Ազատուհի հետաքրքիր և իմաստալից թեմա եք քննարկում։
Առաջարկում եմ ուսումնասիրել այս թեման՝
http://kantegh.asj-oa.am/1629/1/91-104.pdf

Ազատուհի Քոչարյան
19.11.2017, 21:28
Շնորհակալություն հարգելի Էմմա գրառմանը արձագանքելու եւ հագեցած նյութի համար:

Narine Stepanyan
23.11.2017, 23:06
Խորհուրդ կտամ օգտվել նմանատիպ կայքերից՝ https://www.youtube.com/watch?v=0G030DoBGxc

Հարգելի Ազատուհի շնորհակալություն կայքեր տրամադրելու համար

Angela Ma8garyan
22.01.2018, 22:05
Հարգելի Ազատուհի, ձեր տրամադրած կայքը իրոք շատ օգտակար է : Ես անկասկած կօգտագործեմ դա : Անշուշտ բառապաշարի ուսուցման լավագույն ձևը այն խոսքում կիրառելն է, կարելի է նաև հնարավորության դեպքում դարձվածքի և դարձվածքի իմաստը պատկերող նկարների համադրում կազմակերպել: https://www.eslbuzz.com/the-face-idioms-in-english/