PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Ի՟նչ է համացանցը?... Համացանցի լավ և վատ կողմերըSaqo
07.09.2017, 16:05
Համացանցը նախ և առաջ բազմաթիվ հսկայական համակարգիչներն ու ծրագրերն են: Վերջիններում դուք կարող եք գտնել ոչ միայն այն ամենը, ինչը կարող է լուծում տալ ձեր կոնկրետ խնդիրներին, այլև ավելին, որի հնարավորությունները, հավանաբար, դժվար կլիներ նույնիսկ սկզբից պատկերացնել:
Ներկայումս համացանցը ունի 112 միլիոն բաժանորդ ավելի քան 150 երկրում: Յուրաքանչյուր ամիս կապի ծավալը` (размер) մեծանում է 7-10% -ով: Համացանցը ձևավորում է մի միջուկ, որը աշխարհում կապում է միմյանց տարբեր գործակալություններին, ապահովելով կապը տարբեր տեղեկատվական ցանցերի միջոցով:
Համացանցը գոյություն ունի բավականին երկար ժամանակ: Միայն թե բավականին վերջերս, 1990 թվականին, այն հավաքեց օգտագործողների և պաշարների այն առավելագույն քանակը, որը բերեց կապի հեղափոխության:
Բարձր արագությամբ մոդեմները համակարգչից օգտվող սովորական օգտատերերին ավելի ուշ հնարավորություն տվեցին վայելելու համացանցի բոլոր հնարավորություններից:
Միայն թե սա << Ի՟նչ է համացանցը>> հարցի պատասխանի մի մասն է: Համացանցն այսօր ոչ միայն հսկայական քանակությամբ համակարգիչներ են, այլև անհավանական թվով մարդկանց բազմություն, ում համար ցանցը համարվում է նոր տեսակի շփման մի ձև, որը նյութական աշխարհում համարյա նմանը չունի: Մարդը սոցիալական էակ է, և շփումը նրա համար համարվում է անհրաժեշտություն: Հետևաբար, մինչև հիմա տեխնիկայի ոչ մի հայտնագործություն (չհաշված հեռախոսը) աշխարհում այնպիսի հեղաշրջում չառաջացրեց, ինչպիսին մարդու շփումն էր մարդու հետ:
Համացանց-կախվածություն
Համակարգչային կախվածությունը ոչ պակաս վտանգավոր երևույթ է, որքան թմրանյութերից կախվածությունը, որը բերում է հասարակության մեջ հարմարվողականության զգալի խախտմանը (անաշխատունակություն, ընտանիք չկազմելու ցանկություն կամ ուղղակի չի կարողանում մարդն ինքն իրեն ծառայել):
Համացանցից կախվածությունը հոգեկան խանգարում է. համացանցին միանալու կպչուն ցանկություն և հիվանդագին անկարողություն ժամանակին կտրվել համացանցից: Համացանց- կախվածությունը լայն քննարկվող հարցերից է համարվում, նրա կարգավիճակը գտնվում է ոչ պաշտոնական մակարդակի վրա` խանգարումը չի դասակարգվում որպես պաշտոնական հիվանդություն` DSM-IV: Հետազոտողները տարբեր չափանիշներ են առաջ քաշում, որոնցով կարելի է քննադատել համացանց կախվածությունը: Այսպես, Քիմբերլի Յանգը առաջ է քաշում չորս հատկանիշներ.
• Էլեկտրոնային հասցեն ստուգելու կպչուն ցանկություն
• Համացանցից հերթական ելք ունենալու մշտական ցանկություն
• Շրջապատողների դժգոհությունները առ այն, որ մարդը բավականին ժամանակ է անցկացնում համացանցում
• Շրջապատողների դժգոհությունները առ այն, որ մարդը շատ գումար է ծախսում համացանցի վրա
Չափանիշների ավելի մանրամասն համակարգ է ներկայացնում Իվան Գոլդբերգը: Նրա կարծիքով կարելի է փաստել այն հանգամանքը, որ համացանցից կախվածությունը առկա է նշված երեք կետերի առկայության դեպքում.
• Ինքնաբավարարման համար շփումից առաջացած հաճույքի զգացումը, որն առաջանում է համացանցում անցկացրած ժամանակի ընթացքում, սահմանակցվում է Էյֆորիայի հետ:
• Եթե մարդը չի ավելացնում համացանցում անցկացրած ժամանակը, ապա այդ փաստը նկատելիորեն նվազում է
• Օգտագործողը փորձեր է անում խուսափել համացանցից կամ գոնե քիչ ժամանակ է անցկացնում
Համացանցում անցկացվող ժամանակի դադարեցումը կամ կրճատումը բերում է օգտագործողի վատ ինքնազգացողության, որը կարող է տևել մի քանի օրից մինչև մեկ ամիս և դրսևորվում է երկու կամ ավելի փաստերով.
1. Զգացմունքային և շարժողական գրգռվածություն
2. Անհանգստություն
3. Կպչուն մտքեր այն մասին, թե ի՟նչ է տեղի ունենում համացանցում
4. Համացանցի մասին երևակայությունը և երազանքները
5. Մատների կամա կամ ոչ ակամա շարժումները, որոնք հիշեցնում են աշխատանք ստեղնաշարի վրա
Քիմբերլի Յանգը, հետազոտելով համացանց-կախվածությունը, բացահայտեց, թե ինչ են ամեն ինչից շատ օգտագործում: Տեսնենք դիագրամը. (приложение N4)

Համացանցի դրական գործառույթները
Մենք ուսումնասիրեցինք համացանցի բացասական կողմերը, սակայն կարելի է գտնել նար դրական կողմեր:
Մենք կարող ենք շփվել այն մարդկանց հետ, ովքեր գտնվում են մեզանից հազարավոր կիլոմետրեր հեռավորության վրա, կարող ենք փոխանակել տեղեկատվություն, կարող ենք կատարել ամենատարբեր գնումներ առանց տանից դուրս գալու և այլն...
Հիմա քննարկենք համացանցի դրական գործառույթները.
Գնումներ համացանցի միջոցով.
Ներկայումս մասսայական (զանգվածային) է դարձել գնումներ կատարել համացանց-խանութներից: Դու ընտրում ես քեզ անհրաժեշտ ապրանքը, տեղադրում այն համացանց-զամբյուղի մեջ և վճարում քարտից, բանկոմատից կամ վեբ-դրամապանակից:
Համացանց-առևտուրը շատ արագ է ընդլայնվում: Առաջին հերթին գնվում է այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ է համակարգչի աշխատանքի համար կամ ցանկացած գրասենյակային տեխնիկայի համար, տպիչների համար քարթրիջներ, տուփերով թղթեր, համակարգչային գրականություն: Միաժամանակ համացանցից ձեռք են բերվում տարբեր տեսակի ապրանքներ` հագուստ, սնունդ, կենցաղային, գրասենյակային, տեխնիկական իրեր:
Համացանցից գնումներ կատարելը շատ հարմար է, չնայած գոյություն ունի նաև ծառայության հակառակ կողմը: Գնորդները ֆորումներում արտահայտում են իրենց բողոքները` առաքման թերի համակարգի, բարձրացված գների, պատվերի բազմաքայլ բարդության, ոչ մեծ տեսականու, առաքմանը երկար սպասելու համար և ամենակարևորը, հնարավոր խաբեության (այսինքն, որ հնարավոր է ապրանքը չառաքվել):
Համացանցային գնումներ.
Ներկայումս շատ մասսայական (զանգվածային) է դարձել ունենալ համացանց-դրամապանակ: Այն այնպիսի դրամապանակ է, որը ո՜չ տեսանելի է, ո՜չ շոշափելի, բայց գտնվում է առցանց տարածության մեջ: Այն տեսանելի է, սակայն իրական վճարման համար անհրաժեշտ գտնվող գումարները գտնվում են այնտեղ: Այդ գումարներով մենք կարողանում ենք վճարումներ կատարել համացանց-խանութներում: Համացանցն ունի ինչպես իր դրական այնպես էլ իր բացասական կողմերը: Մարդու վրա համացանցի ազդեցության դրական կողմերն են.
• Ցանցում շահույթի ստացում և աշխատանքի որոնում
• Համացանցի միջոցով վճարման հնարավորություն և տարբեր ծառայությունների պատվերներ
• Շփումը մարդկանց հետ, հին ընկերների և դասընկերների որոնում
• Համացանցի միջոցով մշտապես կարելի է գտնել ցանկացած թեմայի վերաբերող ամենաթարմ նորություններ
Մարդու վրա համացանցի ազդեցության բացասական կողմերն են.
Համացանցում գոյություն ունեն.
 Ինքնասպասարկման ակումբներ
 Թմրամոլների ակումբներ
 Ակումբներ սկսնած ահաբեկիչների համար.
Եվ շատ-շատ այսպիսիները... Այդպիսի ակումբներում հնարավոր է պատվիրել անգամ սեփական մահը, սովորել ընտրել և օգտագործել թմրանյութերը: Եվ ի՞նչ... այստեղ ամեն ինչ կարելի է և ոչինչ էլ քեզ չի պատահի:
Եթե ստեղնաշարի, <<մկնիկի>> կամ էկրանի պատճառով կարող են տուժել տեսողությունը և լսողությունը, ապա հոգեվիճակի վրա առաջին հերթին վնասում են այսպես կոչված վիրտուալ գործոնները` խաղերը և համացանցը: Հենց սա է այն ամենը, ինչը <<ձգում է>>, այն է, ինչից հնարավոր չէ կտրվել, այն է, առանց որի շատերը չեն պատկերացնում իրենց կյանքը, հենց սա է համացանցից կամ խաղերից կպչուն կախվածությունը:
Ի՞նչ են ձեռք բերում երեխաները համացանցից, չէ՞ որ նրանք սպունգի նման ներծծում են ամեն ինչ: Բավական է մուտք գործենք մի քանի կայքեր, արդեն ամեն ինչ պարզ կլինի:
Համացանցում հայտնվել են հաքերներ, ովքեր չեն կարող ստեղծել, կարող են միայն ավերել, գողանալ, իրենց ճանապարհին հանդիպած ամեն ինչ, հանուն իրենց չար հաճույքի: Մտածելու տեղիք է տալիս, թե ինչն է նրանց մղում համացանցում ամեն ինչ քանդելու... Ցավոք, համացանցում բացասական տեղեկատվությունը գերակշռող է:
Համակարգչի մոտ երկարատև աշխատանքը բացասաբար է անդրադառնում մեր օրգանիզմի վրա` նյարդային, իմունային, վերարտադրողական, տեսողական և ոսկրա-մկանային համակարգի վրա:
Այն մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքն անցկացնում են համացանցում, նրանց անհրաժեշտ է սոցիալական աջակցություն, նրանք շփման մեջ ունենում են դժվարություններ, չբավարարված են, ունեն ցածր ինքնագնահատական, բարդույթավորված են, ամաչկոտ: Նրանք ընտրում են իրենց համար անվտանգ միջավայր և կյանքի նկատմամբ ոչ մի պարտավորվածություն չեն զգում: Բարդացնում են բնավորությունը, ձեռք բերում բնավորության նոր գծեր: Անառարկելի է, որ այսպիսի կենսակերպն ու մտածելակերպը տարածվում է կյանքի բոլոր ոլորտներում և մարդն սկսում է այլ կերպ մտածել և գործել: Նա արդեն այլ կերպ է լուծում կենցաղային, ընտանեկան, անձնական, մասնագիտական և այլ հարցեր:
Համացանցից կախվածություն ունեցող մարդը կարող է ունենալ հետևյալ հոգեբանական ախտանիշներ
• Համակարգչի մոտ լավ ինքնազգացողություն կամ էյֆորիա
• Համակարգչի մոտ անց է կացնում երկար ժամանակ
• Անտեսում է ընտանիքի անդամներին և ընկերներին
• Համակարգչից հեռու գրգռվածություն, դեպրեսիա, դատարկության զգացում
• Ընտանիքի անդամներից և գործատուներից սեփական գործունեությունը թաքցնելը
• Խնդիրներ ուսման մեջ և աշխատանքում
Մարդը մշտապես ընտրության իրավունք ունի: Մեծամասամբ ինքն է որոշում, թե ինչ է լավ իր համար, թե ինչպես կարողանա իրեն դրսևորել, ինչ է ուզում ստանալ...
Համակարգիչը կարող է լինել և՜ լավ ընկեր, և՜ թշնամի, կարող է օգնել նեղության մեջ կամ նույնիսկ առաջացնել հսկայական խնդիրներ, կարող է օգնել գտնելու համախոհներ կամ էլ տանել մենության...
Ընտրությունը ձերն է...

ԿԱԻ Լոռու մարզի ինֆորմատիկայի մասնագետ՝
Սարգիս Հրաչի Փիլոյան

Saqo
07.09.2017, 16:16
Փիլոյան Սարգիս Հրաչի

ԿԱԻ Լոռու մասնաճյուղ,Մեծ Պարնու ակ.Մ. Մելքոնյանի անվ. միջն դպրոց

Համացանցը անցյալ դարի ամենամեծ և ամենազարմանալի գյուտն է, որի շնորհիվ մարդկությունը կարողացավ ապագայի համար հսկայական թռիչք կատարել, խթանելով առաջընթացը: Համացանցը մեր կյանքը դարձնում է դյուրին, մեզ բոլորիս տալով մեծ հնարավորություններ: Ներկայումս վայրկյանների ընթացքում հնարավոր է լինում մեզ հետաքրքրող թեմայի վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքել: Համացանցը հրաշք է, որը մեր առջև մեծ և նոր հնարավորություններ է բացում: Սակայն, երբ սկսեցի համացանցին խոր ծանոթանալ, հասկացա, որ ամեն ինչ չէ, որ բարի և լավն է թվում:
Ես կարծում եմ, որ շատերը կհամաձայնեն, որ ցանցի ամբողջ տեղեկատվությունը պետք չէ կարդալ, նույնիսկ տեսնել, հատկապես դա անհրաժեշտ է երիտասարդ սերնդին: Երեխաները դադարում են գրքեր կարդալ, սահմանափակվում է նրանց շփման շրջանակը, բավարարվում են վիրտուալ զրույցներում և ֆորումներում շփվելով, որի արդյունքում երիտասարդների մոտ արագորեն աճում է ագրեսիվությունը, որը երբեմն պայմանավորված է չափից ավելի, և երբեմն համակարգչային խաղերի հիվանդագին մոլուցքով: Ցավոք, այս ամենը հանգեցնում է անհատի աստիճանական դեգրադացիայի: [1, էջ 167]
Համացանցի դրական ազդեցության առանձնահատկությունները - Դիտարկենք համացանցի դրական կողմերը: Համացանցում հնարավորություններն այնպիսին են, որտեղ մարդը կարող է ներկայացնել ինքն իրեն և իր ծրագրերը, ունենա եկամուտ , գտնի աշխատանք, հին ընկերներին և այլն: Համացանցում յուրաքանչյուրն ուղեգծում է իր ճանապարհը: Մարդն ինքն է որոշում, թե ինչ ծառայություններից օգտվի: Համացանցային շատ ծրագրեր հնարավորություն են տալիս լուծելու որոշակի հարցեր: Ծրագրերի օգնությամբ կարելի է զանգահարել միմյանց, կատարել գնումներ, պատվիրել ավիատոմսեր և հյուրանոցի համարներ, գովազդել սեփական արտադրանքն ու ընկերությունը, շփվել ամենատարբեր եղանակներով, ընկերանալ և նույնիսկ սիրահարվել, և սա դեռ ամենը չէ:
Հաշմանդամություն ունեցող միլիոնավոր մարդիկ կարողանում են ունենալ հեռավոր, սակայն իսկական աշխատանք, շփվել ընկերների հետ:
Համացանցում առկա է հսկայական գրադարան` հարուստ գրականությամբ: Առաջին հերթին գնահատելի է մասնագիտական գրականությունը, քանի որ, եթե սովորական բովանդակությամբ գրքերը թանկ են, ապա շատ մասնագետների համար նրանք անհասանելի են: Հետևաբար համացանցը համարվում է տեղեկատվության հսկայական շտեմարան: Համացանցը հնարավորություն է տալիս շատ բան սովորել, ստանալ մասնագիտականկրթություն կամ էլ հմտությունները զարգացնել ավելի բարձր մակարդակի: Այստեղ կարողանում ենք ցանկացած նեղ կամ լայն թեմաներից իմանալ ամենաթարմ նորությունները: Համացանցի հնարավորությունները իրականում անսահման են, միակ բանը, որ համաշխարհային ցանցում չի կարելի փոխարինել կենդանի շփման հմայքն է, սիրելի մարդու կամ ընկերոջ ձեռքով գրված նամակների հմայքն է, այնինչ ցոլացող էկրանը հնարավորություն չի տալիս ընկերների հետ <<վիրտուալ աշխարհում>> գնալ զբոսանքի: Իհարկե, սա ցանցի ամենամեծ թերությունն է և միևնույն ժամանակ ամենամեծ առավելությունն է, որովհետև մարդիկ էակներ են, և ոչ վիրտուալ իրականության մեջ շարժվող մեքենաներ: [2, էջ 495]
Համացանցի բացասական ազդեցության առանձնահատկությունները - Այն, որ համացանցը ամենաթողության պատրանք է ստեղծում մեզ մոտ, արդեն բացասական տպավորություն է առաջացնում: Համացանցում ամեն ինչ հնարավոր է: Այստեղ գործում են ինքնասպանների, թմրամոլների, սկսնակ ահաբեկիչների ակումբներ: Այս ակումբներում հնարավոր է դառնում պատվիրել սեփական մահը, գնել պայթուցիկ և թմրանյութ: Երեխաներն էլ սպունգի նման ներծծում են տեղեկատվությունը. ահա ինչ են ստանում համացանցից: Բավական է այցելել մի քանի կայքեր և ամեն ինչ հասկանալի է դառնում: Ի՞նչ են ձեռք բերում երեխաները համացանցից, չէ՞ որ նրանք սպունգի նման ներծծում են ամեն ինչ: Բավական է մուտք գործենք մի քանի կայքեր, արդեն ամեն ինչ պարզ կլինի:
Համակարգչի մոտ երկարատև աշխատանքը բացասաբար է անդրադառնում մեր օրգանիզմի վրա` նյարդային, իմունային, վերարտադրողական, տեսողական և ոսկրա-մկանային համակարգի վրա:
Այն մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքն անցկացնում են համացանցում, նրանց անհրաժեշտ է սոցիալական աջակցություն, նրանք շփման մեջ ունենում են դժվարություններ, չբավարարված են, ունեն ցածր ինքնագնահատական, բարդույթավորված են, ամաչկոտ:
Մարդը մշտապես ընտրության իրավունք ունի: Մեծամասամբ ինքն է որոշում, թե ինչ է լավ իր համար, թե ինչպես կարողանա իրեն դրսևորել, ինչ է ուզում ստանալ...
Համակարգիչը կարող է լինել և՜ լավ ընկեր, և՜ թշնամի, կարող է օգնել նեղության մեջ կամ նույնիսկ առաջացնել հսկայական խնդիրներ, կարող է օգնել գտնելու համախոհներ կամ էլ տանել մենության...
Համացանցը դեռահասի աչքերով - Անչափահասը ի՞նչ տեսանկյունից է դիտում համացանցը: Առաջին հերթին այն զվարճանքի միջոց է, հետո՝ արդեն գիտելիքների աղբյուր և օգնական ուսման բնագավառում: Ավելի ճիշտ, շատ քիչ տոկոս են կազմում այն դեռահասները, ովքեր համացանցը և համակարգիչը ուսման նպատակներով են օգտագործում: Դեռահասների մեծ մասը բավականին մեծ ժամանակ են անցկացնում զրուցարաններում և ֆորումներում, ինչն իրենց կարծիքով ընդլայնում է սեփական մտահորիզոնը և աշխարհայացքը: Սակայն իրականում պատկերն այլ է, որովհետև նրանք իրականում դառնում են ավելի հիմար և շփման մեջ սահմանափակ են: Սակայն ոչ մի դեպքում դեռահասին հնարավոր չէ սա ապացուցել: Նա ինքը պետք է գիտակցի և հասկանա իր խնդիրը, միայն այս դեպքում հնարավոր է ամեն ինչ փոխել:
Համացանցը դեռահասներին հետաքրքրող, տեղեկատվություն ստանալու համար հերթական խաղալիք է, օգտակար իրենց գիտակցմամբ:
Համացանցի վատն այն է, որ սահմաններ չի ճանաչում: Այնտեղ տեղեկատվությունը կանոնակարգված չէ, հետևաբար դեռահասները պաշտպանված չեն այն ամենից, ինչը նրանք չպետք է իմանան: Սրանից հետևում է, որ միակ հույսը երեխաների գիտակցությունն է, որ իրենք իրենց նկատմամբ պետք է անկեղծ լինեն: Լավ կլինի, որ յուրաքանչյուրը մտածեր իր և իր արարքների մասին և ընդհանրապես այն մասին, թե ինչ անի, որ աշխարհն ավելի լավը դարձնի, այն մասին, որ համացանցում անիմաստ զբաղվելով՝ ամենաթանկ ժամանակը կորցնելն է:
Ի՞նչպես պայքարել բացասական հետևանքների դեմ: Ի՞նչ է ապասում մեզ մոտ ապագայում - Ինչպիսի սերունդ է մեծանում. պարզունակ բարբարոսնե՞ր են, թե՞ ինչ-որ մի նոր տեսակ: Այս հարցին պատասխանելը չափազանց բարդ է, քանի որ մենք չգիտենք, կամ էլ կարող ենք ենթադրել, թե ինչ կարող է լինել մեզ հետ: Սակայն մի բան կարող ենք հաստատ ասել, որ համացանցի ազդեցության հետքը կդրոշմվի մեր <<վաղվա վրա>>, որովհետև երեխաները մեր ապագան են:
Հիմա փորձեմ պատասխանել հետևյալ հարցին. <<Ի՞նչպես պայքարել բացասական հետևանքների դեմ>>: Ներկայումս հանրակրթական բոլոր դպրոցները ապահովված են անվճար համացանցով: Հատուկ <<զտիչները>> թույլ չեն տալիս մտնելու ցանկացած ուսումնական կայք: Սա այն ճանապարհներից մեկն է, երբ պետությունը կարող է պայքարել համացանցի բացասական հետևանքների դեմ: Կարելի է նաև տարիքային սահմանափակում կիրառել: Կարելի է գնալ ծայրահեղ քայլերի և արգելել համացանցն ընդհանրապես, ինչպես դա արվել է Հյուսիսային Կորեայում, կամ սահմանափակել հասանելիությունը, ինչպես դա արվել է Չինաստանում:Եթե արգելենք համացանցն ընդհանրապես, ապա շատ ձեռնարկություններ ու գործարարներ կսնանկանան, և երկրի տնտեսությունը կփլուզվի: Այս դեպքում էլ մեծ գումարներ են անհրաժեշտ, չէ՞ որ ոչինչ չի փոխարինի <<արագընթաց փոստին>>, որի շնորհիվ փաստաթղթերն աշխարհի ծայրն են հասնում վայրկյանների ընթացքում: Համացանցը արդի աշխարհի փայլուն նվաճումներից է: Մոտ ապագայում համացանցն այնքան արագ կընդլայնվի, որը կընդգրկի ոչ միայն փոստը, այլև հեռուստաընկերությունը, գրադարանները, խանութները: Սրա արդյունքում մարդիկ կդադարեն այցելել թատրոններ, ցուցահանդեսներ, թանգարաններ և աշխարհը վիրտուալ կընկալեն: Իհարկե, ամեն ինչ չէ, որ հնարավոր է ընկալել վիրտուալ շփման արդյունքում և փոխարինել այն ամենօրյա <<կենդանի>> շփմամբ: Այնուամենայնիվ, խնդիրը շատ ցավոտ է:
Համացանցն օրեցօր ավելի ու ավելի է զարգանում, ընդլայնում ծառայությունների ոլորտը: Եվ եթե չվերահսկվեն արմատական մեթոդներով, ապա հասարակությունը դեգրադացիայի կենթարկվի: Իմ կարծիքով, այն արդեն սկսվել է, իսկ ինչ տեղի կունենա հետագայում, կախված է մեզանից: Համացանցում չվերահսկվող այցելությունները իրականում շատ մեծ խնդիր են. խնդիրը պահանջում է անհապաղ լուծում:
Գրականություն
1. Браун С. “Мозаика” и “Всемирная паутина” для доступа к Internet: Пер. c англ. - М.: Мир: Малип: СК Пресс
2. Гилстер П. Новый навигатор Internet: Пер с англ. -Киев: Диалектика, 1996.
3. Игер Б. Работа в Internet / Под ред. А. Тихонова; Пер. c англ. - М.: БИНОМ, 1996.

Եզրակացություն

Հոդվածը նպատակ ունի ուսումնասիրել համացանցի ազդեցությունը ներկայիս երիտասարդության վրա և առանձնացնել նրա տեղը հաղորդակցման գործընթացում: Հարցաթերթի օգնությամբ մենք կարող ենք տեսնել, որ համացանցի օգտագործման հիմնական նպատակը համարվում է հաղորդակցությունը և անհրաժեշտ տեղեկատվության որոնումը: Հենվելով հարցաթերթի արդյունքներին, մենք կարող ենք եզրակացնել, որ կապը, որպես սոցիալականացման մի տեսակ, ընդանրապես տեղի է ունենում համացանցում:


POSITIVE AND NEGATIVE INFLUENCE OF THE INTERNET ON ADOLESCENCE
Summary
The aim of this article is to view the Internet influence on modern youth and to determinate its place in the process of communication. With the help of questionnaire we can see that the main goal of using the Internet is communication. Also, it is primary source of getting information. On the basis of questionnaire results we can come to conclusion that communication, as a kind of socialization, generally takes place in the Internet.

Karine M
08.09.2017, 16:59
Սարգիս ջան այնպիսի թեմա ես ընտրել, որ կարդալիս կամա, թե ակամա, ընկնում ես մտորումների մեջ: Որպես հասուն մարդ, գիտակցում ես, թե որքան շատ բան կտա համացանցը երեխային, եթե նա ճիշտ օգտվի, սակայն մյուս կողմից էլ մտածում ես՝ իսկ առանց մեծահասակի վերահսկողության, արդյո՞ք կկարողանա երեխան ճիշտ օգտվել համացանցից... Ցանկացած էջում այնքան գովազդներ կան տեղադրված, որոնք ուշադրություն են գրավում և շեղում հիմնական նպատակից:

ՄետՀ
14.09.2017, 16:02
Հարգելի Սարգիս, ողջունում եմ Ձեր կողմից առաջարկված թեման, այն այսօր յուրաքանչյուրիս աշխատանքի անբաժանելի մասն է դարձել: Ցանկացած լրացուցիչ ինֆորմացիա այսօր ուսուցիչներս, ինչու ոչ, նաև աշակերտները կարող են փնտրել համացանցից: սակայն ինֆորմացիայի լայն տիրույթում կաող է նաև այնպես ստացվել, որ շփոթության մեջ ընկնես: Ուղղակի պետք է կարողանաս ընտրել ճիշտը և անհրաժեշտը:

Anushmarg
19.09.2017, 21:27
Հարգելի Սարգիս թեման արդիական և շատ կարևոր է:Համացանցն անսպառ ինֆորմացիայի աղբյուր է:Այդ աղբյուրը դարձել է մեր գործունեության և աշխատանքի հիմնական և անբաժան մասը:Համացանցի միջոցով կարող ենք ծանոթանալ վերջին նորություններին,ինֆորմացիա ստանալ այլ երկրների մասին,սովորել լեզուներ.....Իհարկե, կարելի է այս շարքն անվերջ շարունակել:Ճիշտ է ասված ,որ <<համացանցը համաշխարհային սարդոստայն է>>և որպեսզի երեխան , դեռահասը,ինչու չէ նաև մեծը չմնան <սարդոստայնում> , պետք է սովորել գրագետ և ճիշտ օգտվել:

Siran
04.10.2017, 16:12
Հարգելի կոլեգաներ, այն, որ այսօր ամհմար է պատկերացնել կյաքն առանց համացանցի՝ դա փաստ է: Բայց փաստ է նաև, որ համակարգչից և համացանցից գրագետ չօգտվելու դեպքում դառնում ես վիրտուալ աշխարհի <գերի>: Հետևապես ամեն օր, ամեն ժամ պետք է հետևել համացանցից օգտվելու ճիշտ կանոններին և նպաստել հենց տարրական դպրոցից սովորողների տեղեկատվական մշակույթի ձևավորմանը:

Loreta
08.10.2017, 22:12
Հարգելի Սարգիս,այսօր համակարգիչը մեր առօրյա կյաքնում ինֆորմացիայի հիմնական աղբյուրն է:նույնիսկ մեկ տարեկան երեխան է ձեռքը մեկնում դեպի համակարգիչը:Իսկ ինչ վերաբերվում է համացանցին ,ապա կարելի է ասել, որ այսօր այն հաց ու ջրի պես կարևոր է :Եվ որպեսզի երեխան չվնասի իր առողջությունը մենք՝ մեծերս տանը,իսկ ուսուցիչները դպրոցում անպայման պետք է հետևենք և սովորեցնենք երեխաներին համակարգչից ճիշտ օգտվելու կանոննները: