PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Գնահատում  1. Էլեկտրոնային դասամատյան - կիսամյակի գնահատականների ավտոմատ հաշվարկով
  2. Գնահատականը՝ որպես խրախուսանքի միջոց
  3. 10-միավորանոց գնահատման մակարդակի թերությունը
  4. Դպրոցականի պատրասվածությունը՝ հայտորոշիչ գնահատում
  5. Գնահատում
  6. Կերպարվեստ և տեխնոլոգիա առարկաների միավորային գնահատումը
  7. Գնահատում
  8. Հանրակրթական դպրոցի առաջին դասարանում սովորողի տարեկան ամփոփիչ գնահատման կարգը
  9. Գնահատում և դրա դերը ուսուցման գործընթացում