PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Մեթոդական 1. Հարցեր մասնագետին. «Ուսուցչի՝ դասին պատրաստվելու խնդիրները»
 2. Ուսուցումը երկհամակազմ դասարաններում
 3. «Ուսուցանող գնահատումը և դրա հետ կապված խնդիրները»
 4. Համագործակցային ուսումնառություն
 5. Ինչպիսին պետք է լինի չափորոշչահեն դասը
 6. Մի քանի մեթոդների միաժամանակյա կիրառումը դասաժամին
 7. Հարցադրման մեթոդ
 8. Ինտեգրված դասերը դպրոցական առարկաների ուսուցումն ավելի հետաքրքիր դարձնելու գրավական
 9. Ինտեգրված ուսուցումը՝ որպես ուսուցման արդյունավետ մեթոդ
 10. Տարաբնույթ խաղերը որպես դասի արդյունավետության բարձրացման միջոց
 11. Համագործակցային ուսուցում,խմբային գործնական աշխատանք
 12. Կոմպլեկտ դասարաններում դասավանդման մեթոդներ:
 13. Գիտելիք, կարողություն, հմտություն
 14. Թեստերի կազման սկզբունքներն ու ձևերը
 15. Խմբային աշխատանքը որպես ուսուցման արդյունավետ կազմակերպման եղանակ .....
 16. Խաղը՝ որպես ինտերակտիվ դասի ձև կամ՝ քչով շատ բան սովորեցնելու ար
 17. Համագործակցային ուսուցումը որպես բազմաբնույթ մտածողության խթանիչ գործոն
 18. Տարրական դասարաններում բաց դասերի պլանավորումը և անցկացումը
 19. ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՅՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ԴԱՌՆԱ ԽՈՐԹ ՄԱՅՐ
 20. Դասավանդումն արվեստ է, և ոչ թե արհեստ կամ՝ Միշտ ստեղծագործել ու կատարելագործվել
 21. Գլոբալ կրթություն. մոլորակի քաղաքացու կրթությունը
 22. Էկոլոգիական կրթությունը` երկիր մոլորակի փրկության ճանապարհ
 23. Միավորների միջազգային համակարգի կարևորությունը
 24. Վեր կաց
 25. Իմացական գործընթացների զարգացում
 26. Դասն ամբողջական համակարգ է
 27. 12-ամյա կրթությունը պարտադիր դարձնելով՝ կրթական մակարդակը կբարձրանա
 28. Ինչպե՞ս ձևավորել համաձայնության գալու և բանակցելու հմտությունները ավագ դպրոցում
 29. Համագործակցությունը գրականության դասաժամին
 30. Հարցադրումների մեթոդի առավելությունները
 31. Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ` ԽԻԿ համակարգ
 32. Էքսկուրսիաների դերը սովորողների ճանաչողության մեծացման խթանման միջոց
 33. Ուսուցիչը՝ որպես հետազոտող
 34. Պրոբլեմային ուսուցումը որպես սովորողների մտածողության խթանման միջոց
 35. <<Օրգանիզմի ներքին միջավայրը>> ամփոփիչ դասի պլան
 36. ԻՄ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՆՁ ՍՈՎՈՐԵՑՐԵԼ Է ՀԱՐՄԱՐՎԵԼ ԱՇԱԿԵՐՏԻՆ
 37. Դարձյալ տնային հանձնարարությունների մասին
 38. Թեմատիկ գրավոր աշխատանքների լրացումը
 39. Սնունդը և առողջությունը
 40. ԴԱՍԻ ԽԹԱՆՄԱՆ ՓՈՒԼԸ՝ ԴԱՍԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ
 41. Ինքնակրթությունը և աշխատանքի պլանավորումը՝ ուսուցչի մասնագիտական զարգացման նախապ
 42. Մեդիակրթությունը դպրոցում
 43. Աշակերտի խոսքի զարգացումը տարբեր առարկայական ժամերին
 44. Մտածողության զարգացումը սովորողների մոտ
 45. Սովորողների ազգային դաստիարակության հիմնախնդիրը
 46. «Գաղափարդ դարձրու իրական բիզնես»
 47. Հետազոտական աշխատանքները դպրոցում
 48. ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԵԹՈԴՆԵՐ,ՀՆԱՐՆԵՐ, ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 49. Անհրաժեշտ անկեղծություն աշակերտների ծնողների հետ
 50. Ուսուցման "Շրջված դասարան" մեթոդի արդյունավետությունը
 51. Դաս առանց լաբորատորիայի
 52. Ինտեգրված դաս
 53. Շարադրություն գրելու մեթոդները
 54. Քննադատական և վերլուծական մտածողություն