PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : ՏՀՏ և ինֆորմատիկա 1. Գործնական աշխատանքներ ինֆորմատիկայի դասերին
 2. Ինֆորմատիկայի դասաժամերն առանց թուղթ ու գրիչի
 3. Վիքիպեդիայում հոդված ստեղծելը
 4. Դասի վարում ժամանակակից ՏՀՏ կիրառմամբ
 5. ՏՀՏ-ների միջոցով թեստավորում և գնահատում
 6. Ներառական կրթությունը և «Ինֆորմատիկա» առարկան
 7. Հեռավար ուսուցում
 8. Ինֆորմատիկայի դասավանդման մեթոդները
 9. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը դասավանդման գործընթացում
 10. Ինֆորմատիկայի կապը մյուս առարկաների հետ
 11. Ինֆորմատիկա - արդիական դպր. առարկա, որի շունչը զգացվում է դպրոցի բոլոր դասերին:
 12. Սահիկահանդեսների կիրառուման արդյունավետությունը
 13. Օգնություն ինֆորմատիկայի ուսուցչին /6-12-րդ դասարաններ/
 14. Ավագ դպրոցում ինֆորմատիկա առարկայի ծրագրերում ներառել հաշվապահական 1С ծրագիրը
 15. Համացանցը որպես կրթության որակի բարեփոխման միջոց
 16. Գործնական և լաբորատոր աշխատանքները ինֆորմատիկայի դասաժամերին. Quizizz գործիք
 17. Ի՟նչ է համացանցը?... Համացանցի լավ և վատ կողմերը
 18. Տվյալների բազայի (MS Access) կիրառման արդյունավետությունը դպրոցում
 19. Համակարգիչի և համացանցի ներառումը ուսուցման գործընթացում
 20. Վիքիպեդիան որպես ազատ գիտելիքի առցանց շտեմարան
 21. Վիքինախագծերը որպես անձի բազմակողմանի զարգացման միջոց
 22. Գիտությունների գալակտիկա
 23. ՏՀՏ-ի կիրառումը Ես և շրջակա աշխարհի դասաժամերին
 24. ՏՀՏ-ների կիրառումը ուսուցման գործընթացում
 25. ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԻ ՀԵՏ
 26. ՏՀՏ-ն որպես ինտեգրված ուսուցման արդյունավետ գործիք
 27. Ինֆորմատիկայի դասերն Smart notebook ծրագրով
 28. Internet Explorer ծրագրի ուսումնասիրում
 29. Ինֆորմացիոն հասարակություն
 30. Ինֆորմատիկայի կարևորությունը
 31. Պասկալ լեզվի հնարավորությունները արդի ժամանակաշրջանում
 32. VoIP համակարգ
 33. Ինտերնետ ցանցի պաշտպանվածություն
 34. input-ների որոշ կարևոր հատկանիշներ